Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Clematis spp

Botanik

Familie: Ranunculaceac, ranunkelfamilien

Hjemsted: Vokser over hele jorden i subtropiske og tempererede klimaer.

Sorter

Der findes over 40 arter og krydsninger.

De dyrkede Clematis er i stor udstrækning hybrider, f.eks x jacmanii. (C.lanuginosa x C viticella), hvoraf der findes en del sorter.

Formering

Frøformering.

Rene arter kan frøformeres.

Der sås om foråret, i en porøs, letgødet spagnumblanding, og der sås i kasser.

Jorden trykkes let til, frøene sås, ikke for tæt, og dækkes med 2-3 mm sand/jord.

Kassen vandes til og må herefter ikke tørre ud.

Spirer efter 4-5 uger.

Frøene kan efter høst og modning opbevares

tørt ved 8-12°C.

Stiklingeformering.

I juni - juli skæres stiklinger af halvmodent materiale, d.v.s. midterstykket af et Clematisskud. Der stikkes på et varmt, skygget sted, stikkemediet skal være porøst og med god afdræning.

Stiklingen skæres med glat snit og med 1 bladpar, så der er 5-10 cm af stænglen under bladparret.

Stiklingen trykkes fast i stikkemediet så kun bladene (bladknopperne) er oven for.

Stiklingerne skal stå i plasttelt, og stikkemediet må aldrig tørre ud. Eventuelle visne blade fjernes dagligt. Teltet

bør åbnes 15 min. hver dag.

Efter 4-6 uger skulle stiklingerne have rod, forudsat der ikke har været for store temperatursvingninger.

Vand

Gødskning

CO2

Gødningssammensætningen er til "Ville de Lyon":

N : P : K : Ca : Mg

: 9 : 89 : 63 : 17 + mikronæring

Hvorvidt andre sorter skal have samme sammensætning vides ikke.

Lv 1,5-1,6

Blomstring

Clematis kan, når de drejer sig om blomstring deles i 3 grupper.

Blomster dannes ved kort dag uden køling, men køling er nødvendig for udvikling af skud og blomster.

Nye skud dannet om efteråret, køles (længere tid end A), og når disse skud begynder at gro dannes blomster herpå.

 

Knopperne dannes på skud, som er dannet og har vokset om efteråret, køling er nødvendig for at danne blomster på disse skud. Der er ingen fotoperiodisk reaktion.

I nogle tilfælde kan lang dag fremme udviklingen af blom- sterne.

Selv om det er muligt at inddele Clematis i 3 grupper, er det ikke muligt her at give eksakte tal for temperatur og køle- periodens længde, da der tilsyneladende er forskelle mellem sorterne inden for de 3 grupper. Køleperioden kan strække sig fra 3 uger til måneder.

Skadegørere

Klematisdød: 
Klematisbladplet, Meldug, Kransskimmel.  

Litteratur

French, C.J. & Lin, W.C., 1987: Effects of Supplementary Lightning on the Growth and Flowering of Clematis.

HortScience 22(3):437-439.r. 1230.

Morita, M., 1988: Interrelated Effects of Temperatur and Photoperiod on the Growth and Flowering of Clematis.

J. Japan. Soc. Hort. Sci. 57(3): 467-474.

Varnecke, H. 1991: Clematis vermehren.

Gartenpraxis 2:22-23.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter