Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Clerodendrum thomsoniae

Botanik

Familie: Verbenaceae

Hjemsted: Tropisk Afrika

Formering

Stiklingeformeres:

Der anvendes top- eller ledstiklinger, sidstnævnte skal have 1 par blade.

Stiklingerne dækkes med plast, og ved 21°C sker roddan- nelsen på 10-12 dage.

Potning, Pladsforbrug

Der stikkes direkte i salgspotten, 2 stiklinger i en 10 cm potte eller 3-4 stiklinger i 11-12 cm potte.

Stikke- og voksemediet skal være en letgødet sphagnum- blanding med pH 5,5-6,0.

Slutafstand: 16-25 planter pr. m², afhængig af pottestør- relse.

Klima

Temperatur:

20-21°C, der luftes ved 23-24°C, da høj temperatur fremmer den vegetative vækst. Lige før salg kan temperaturen sænkes til 18°C, luft ved 20°C

Skygge:

Da høj lysintensitet fremmer blomsterudviklingen skygges der først ved indstråling på 600 W pr. m2 (65 klux).

Vand, gødning, CO2

Der vandes med gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 17 : 113 : 40 : 17 + mikronæring

Lv i vandingsvandet 1,5-1,7.

Vækstregulering

Knibning:

Planterne kan knibes blødt, men det forlænger kulturtiden med ca. 14 dage.

Retardering:

Når planterne flyttes fra formeringen og skuddene er 0,5-1 cm lange vandes med 1 procent Cycocel (1 l i 100 l vand). Behandlingen kan gentages 1-2 gange med 14 dages interval.

Bonzi er forsøgt anvendt. Det giver en god retardering at sprøjte 1 gang med 2 promille Bonzi, men det er meget svært at give en ensartet behandling, så resultatet er meget uens.

Blomstring

Der dannes blomsteranlæg i alle bladhjørner, men udvik- lingen af anlæggene afhænger af tempeatur, lysintensistet og daglængde.

Ved temperaturer over 21-22°C fremmes den vegetative vækst og kun få knopper udvikles til blomst.

Ved lav lysintensitet, og især i forbindelse med høj tempe- ratur udvikles knopperne ikke, eller meget sparsomt.

Kort dag, Kort dag, d.v.s højst 11 timer dag giver en bedre blomstring, flere blomsteranlæg udvikles end under langdagsforhold. Det anbefales derfor, at give kort dag fra planterne flyttes fra formeringen.

Vækstlys

Der kan gives vækstlys 20-40 W pr. m2 SON-T lamper ved indstråling under 3-5000 lux (25-40 W pr. m2).

Skadegørere

Gråskimmel, Mellus.  

Litteratur

Alvnsleben, R.v., Steffens, M., 1989: Clerodendrum thomsoniae. Gb+Gw (50): 2445-2447. Andersen, H. & Moes, E., 1977: Standardiseret dyrkning af Clerodendrum thomsoniae. 1328 medd. Moes,E. 1977: Standardiseret dyrkning af Clerodendrum thomsoniae. 1328. Medd. Statens Planteavlsforsøg

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter