Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Codiaeum variegatum var. pictum

Botanik

Familie: Euphorbiaceae - Vortemælkfamile

Hjemsted: Sydøstasien

Tidligere kaldet Croton.

Sorter

Småbladede sorter:

C. var. 'Aucubafolia'
" 'Elegans'
" 'Julietta'
" 'Pictum'

De to sidstnævnte sorter får let bladspidsskader ved udtørring.

Storbladede sorter:

C. var. 'Annie Bier Special'
" 'Appleleaf' eller 'Comte'
" 'Bravo'
" 'Hollufiana'
" 'Nervis'
" 'Norma'
" 'Philip Geduldig'
" 'Puccini'

'Appleleaf' og 'Philip Geduldig' kræver lidt mere skygge end de øvrige sorter og ca. 1°C højere temperatur.

Kulturtid:

Fra 3 mdr. (regnet fra stikkedato) ved stikning ca. 1. maj til 5 mdr., ved stikning ca. 1. september afhængig af stiklingens størrelse og af sort.

Formering

Topstiklinger med 5-7 fuldt udviklede blade. Snitfladen skal tørre let før stikning.

Temperatur 28-30°C, efter 8 dage 24-25°C.

I praksis 25°C hele tiden.

Formering under plasttelt.

Der stikkes direkte i salgspotte, i Jiffy 7, stenuld eller lign. formeringsmateriale.

Roddannelse på 3-4 uger.

Max. 120 stiklinger/m².

Potning/Pladsforbrug

Der pottes i en kalket, svagtgødet sphagnum.
Slutafstand: 24-30 pl/m2, afhængig af sort.

Klimaforhold

Temperatur:

25° C døgnet rundt giver den hurtigste vækst, og samtidig en god kvalitet. For lav jordtemperatur giver bladfald.

Skygge:

Kun skygge midt på dagen i meget kraftigtsolskin.

Vand/Gødskning/CO2

Ved hver vanding tilføres 0,75-1,0 promille gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 12 : 160 : 85 : 19

+ mikronæring

Lv. 1,4-1,7.

CO2 m2-koncentration: På indtil 800 ppm.

Skadegørere

Spindemider, Bladlus, Sørgemyggelarver, Topskudsmider, Uld- og skjoldlus, Pythium og Phytophthora, Bladpletsyge (Gloeosporium), Chalara (Thielaviopsis):  

Moderplanter

Udplantede i 25 cm spande, 9-10 planter/m².

Frit udplantede med 30x30 cm mellem planterne.

1. år kan høstes ca. 100 stiklinger/m².

2. og følgende år 250-300 stiklinger/m².

Moderplanterne anvendes 3-5 år.

Ca. 1/3 af arealet til moderplanter.

Beskrivelse af salgsplante

Dyrkningsvejledningen tager sigte på at levere standardvare på mindst 15 cm højde.

Dette gælder for de storbladede sorter, de småbladede lidt mindre.

I efterspurgte perioder kan planten sælges, når den er mindre, derfor kortere produktionstid.

Litteratur

Christensen, O. Voigt, 1974: Standardiseret dyrkning af potteplanter II.

Codiaeum variegatum Blume 'Geduldig'

Tids.Pl.avl 78 (2) p. 217-229 (1149 beretning) 1976: Produktionstidens årlige variation hos Codiaeum varietatum.

Tids.Pl.avl 80 p. 140-144 (1259 beretning) - 1976: The Seasonal

Variations in Growth of Codiaeum variegatum under Greenhouse Conditions.

Griffioen, A. 1979: Teelt van Codiaeum va riegatum wordt steeds belangrijker (1) og (2).

Vakblad voor de Bloemisterij 5 p. 33-36 og 6 p. 34-35.

 

Hentig, W.- U. v. & Wohanka, W., 1988: Codiaeum variegatum.

Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey.

Moes, Erik, 1975: Temperatur til Codiaeum variegatum 'Geduldig'.

Statens Forsøgsvirksomhed i Pl. kultur 1243 medd.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter