Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-10-2011

Cordyline fruticosa

 

Botanik

Familie: Agavaceae

Hjemsted: Indien, Sydøstasien, Polynesien.

Sorter

Der findes mange sorter, som alle har næsten identiske dyrkningskrav.

Af sorter kan nævnes:

C. fruticosa 'Lord Robertson' Bladene mørkviolette med rosa rand.
C. fruticosa 'Atoom' Bladene mørkviolette med lilla rand.
C. fruticosa 'Red Edge' Dværgform med lysegrønne blade, som har lyserøde striber.
C. fruticosa 'Tricolor' Bladene brede, ovale, lysegrøn med rød-hvide pletter.

Formering

Rhizomer.

Cordyline kan formeres ved at tage rhizomer fra salgsplanterne. Rodknoldene kan deles i 2-4 stykker alt efter størrelse.

For at forebygge overførelse af Fusarium fra moderplanterne, kan knoldene dyppes i en opløsning af et egnet svampemiddel.

Stængelstykker og topstiklinger (som ofte importeres) kan også anvendes, og der stikkes i plasttelt.

Som stikkemedium anvendes en kalket, letgødet sphagnum, og der kan stikkes i tørvepotter eller i polystyrenrammer, (5x5 cm).

Temperaturen i formeringsbedet bør være 25-30°C.

Vævsformering anvendes også i stor udstrækning.

Potning/Pladsforbrug

Pottestørrelsen afhænger af sorten, 11 – 13 - 15 cm.

Pottemediet skal være porøst og af en god struktur så den ikke falder sammen under den lange kulturtid, for det er vigtigt, at der kan komme luft (ilt) til rødderne under

hele kulturperioden. Slutafstand afhængig af sort og pottestørrelse, ligesom produktionstid, der er 5-8 mdr. fra oppotning.

Klimaforhold

Temperatur: Luft min. 18°C, 2° dagtillæg.

Der luftes ved 25-30° C afhængig af indstråling. Jord 20°C, ikke højere, da det kan give svedne bladspidser.

Skygge: Der skygges ved indstråling over 40.000 lux (300 W/m²), i februar - marts dog ved ca. 30.000 lux (250 W/m²), og fra sept. vil det normalt ikke være nødvendigt at skygge.

Luftfugtighed: Relativ luftfugtighed på 70-80%.

I sommerperioden kan indstrålingen godt være lidt højere (45-50.000 lux), hvis den relative luftfugtighed kan holdes på ca. 85%.

Rødfarvningen bliver bedst med mere lys

Vand

Gødning

CO2

Vanding: Der vandes efter 2 mm fordampning, indtil potteklumpen er gennemvandet. Det er vigtigt med god afdræ-ning.

Gødning: Ved hver vanding gødes med 3/4 – 1 promille blandingsgødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 17 : 170 : 80 : 15 + mikronæring.

Lv. 1,6-1,8.

I perioden okt.-febr. vandes kun med 1/2 - 3/4 promille, da ledningsværdien ellers let bliver for høj, den bør ikke kommer over 3.

Også i meget varme perioder om sommeren, hvor fordampningen er meget stor, kan det blive nødvendigt med den svage koncentration.

CO2-tilskud, så koncentrationen bliver 800-900 ppm, fremmer væksten.

Vækstlys

Vækstlys i vintermånederne, 20-30 W/m², giver en bedre farve på planterne.

Fysiogene skader

På Cordylines blade kan forekomme mange små, gule pletter, ofte kombineret med opsvulmninger (intumescens). Disse forandringer er fysiologiske og skyldes manglende fordampning fra bladene.

De synlige skader vil være:

1. Aurigo.
Dette viser sig som et stort antal gule til rødbrune pletter, ofte med lys rand. Imellem de gamle pletter kommer ofte nye. Hele bladet kan efterhånden få et plettet (blakket) udseende.

2. Ødem.
Undertiden kan man se, at klorofylet (grønkornene) i cellerne forsvinder, samtidig med, at disse bliver forstørrede. Dette sker, fordi intercellulærrummene er fyldte med vand, og til sidst bevirker det vedvarende væsketryk, at der sker en udposning (hævelse) af det yderste væv.

Denne hævelse bliver efterhånden brunfarvet, fordi cellerne ikke får tilstrækkeligt ilt, og resultatet bliver, at celleindholdet bliver en brunlig og grynet masse, og til sidst omdannes de yderste cellelag til kork. Farveændringen begynder i reglen på undersiden, men kan brede sig til oversiden af bladet. Cellernes omdannelse til kork kan blive så omfattende, at de døde celler falder ud og efterlader et hul.

For at undgå disse problemer er det nødvendigt at holde luftfugtigheden under 80 %, og at sørge for et rimeligt luftskifte, så der kan ske en fordampning fra planterne. I

de perioder, hvor temperaturen i huset ikke bliver så lav, at fyret går i gang om natten, og hvor den relative luftfugtighed bliver høj, kan det blive nødvendigt at "tvangsfyre" om natten for at opnå nogen udtørring. Denne situation kan opstå i perioder med store temperatursvingninger mellem nat og dag og især i meget isolerede huse. Det kan evt. være en udvej at undlade at trække (isolations-) gardinerne for om natten.

Med hensyn til vanding bør man også være opmærksom på iltforholdene omkring rødderne. Planterne skal naturligvis have alt det vand, de har behov for, men de skal ikke stå og "sjappe" i stillestående vand, så det er nødvendigt med en god porøs jord og god afdræning.

Om vinteren er det også nødvendigt at tænke på luftskiftet, især hvis husene er "pakket ind" i plast for at isolere, eller der er tale om meget tætte huse. Det vil da være nødvendigt at lufte ud et par gange om dagen ved at åbne døre/vinduer ca. 10 min. af gangen.

Fluor   
Et andet problem er fluorforgiftgning. Det viser sig som tørre, brune pletter, i reglen i bladranden på de udvoksede blade.

Fluor kan findes i vandingsvandet (over 0,12 ppm kan give problemer) og kan i så fald udfældes med aluminiumsulfat. Forskellige handelsgødninger (især superfosfat) indeholder også Fluor.

Skadegørere

Lus, Spindemider, Thrips, Fusarium oxysporum, Pythium, Phytophthora.  

Litteratur

Boonstra, J.J. og H. Jansen, 1980: Teelt Cordyline.

Vakblad Bloem. 35 (16) p. 42-45.

Chase, A.R., R.T. Poole & C.A. Conover, 1980: Fungus og Fluoride a Constant

Dilema. Foliage Digest 3 (5) p. 5-7.

Hentig, W.-U. 1989:

Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey, Berlin und Hamburg.

Moree, f., 1992: Cordyline: met Vallen en opstaan wijzer.

Vakbl. Bloemist. (25): 42-43.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-10-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter