Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-10-2011

Crossandra omfundibuliformis

 

Botanik

Familie: Acanthaceae

Hjemsted: Indien.

Sorter

C. infundibuliformis 'Mona Wallhed'. Der er udvalgt tre kloner:

C.i. 'Mona Wallhed Compti', langsom om vinteren men hurtig om sommeren. Flere blomsterstande og bredere, mørkere blade end de to næste. Kompakt vækst.

C.i. 'Mona Wallhed Ane', lidt hurtigere om vinteren og lidt færre blomsterstande end ovennævnte. God som knebet kultur.

C.i. 'Mona Wallhed Nille', korteste produktionstid, færre sideskud og færre blomsterstande end de to forannævnte.

Formering

'Mona Wallhed' er steril og stiklingeformeres ved topstik- linger med 1 udviklet bladpar. Formeres i sluttet luft (plasttelt).

Rodning sker på 21-35 dage.

Temperatur: 23-25°C i luften og 25°C i jorden. Der stikkes direkte i salgspotten, 9-10-11 cm plastpotte, i en letgødet, letkalket sphagnum. 2-3 stiklinger pr. potte.

Arten kan frøformeres, men dyrkes ikke.

Potning/Pladsforbrug

Pottetæt indtil 14 dage efter knibning, derefter 35-40 potter pr. m².

Klimaforhold

Temperatur: 18°C, 2° dagtillæg pr. 20.000 lux (0,25 cal. pr. cm² pr. min.) indstråling.

Bordtemperatur: 22°C.

Hvis der ikke anvendes gardiner om natten, må temperaturen hæves 2°C.

Lys: Skygge om sommeren, både fast skygge og gardiner eller 2 lag gardiner.

Luftfugtighed: Høj relativ luftfugtighed.

Vand/Gødning/CO2

Vanding efter 1-2 mm fordampning, til potteklumpen er gennemvandet.

God afdræning.

Gødskning med 0,75 - 1 promille blandingsgødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 17 : 130 : 32 : 18 + mikronæring

Lv. 1,5-1,7.

Crossandra er tåler ikke for højt ledningstal.

Jordprøve til kontrol. pH 5,7 er ideelt og Lv = 2,5.

Øvrige tal bør være:

N : P : K

0-50 : 25-35 : 35

CO2-tilførsel, så en koncentration på 600-800 ppm opnås, giver kraftigere vækst.

Blomsterinduktion

Planten er daglængdeneutral, men høj temperatur og høj lysintensitet er nødvendig for blomstring, hvilket er årsag til, at planten ikke kan produceres til salg 1. nov.- 1. marts.

Vækstregulering

Eventuel knibning foretages over 1-2 bladpar 5-7 uger efter stikning.

Retardering foretages med 2-3 promille Alar 85 (200-300 g pr. 100 l), når de længste skud er 2-4 cm lange, og behandlingen skal gentages efter 8-10 dage, derefter efter behov.

Skadegørere

Mellus, Lus, Pythium, Phytophthora, Sortråd (Chalara), Erwinia.  

Moderplanter

Frit udplantede planter, som anvendes 1-2 år. Der kan skæres ca. 700 stiklinger pr. m² pr. år.

Litteratur

Adriansen, E. 1976: Virkning af SADH og Ethephon på Crossandra infundibuliformis 'Mona Wallhed'.

Tidsskr. Planteavl 80 (1) p. 31-40.

Christensen, O.V. 1981: Crossandra infundibuliformis 'Mona Wallhed'

Gartner Tidende 97 (36) p. 446-447.

Hansen, M. 1976: Forskellige potteplanters næringsop- agelse belyst ved planteanalyser.

Gartner Tidende 92 (11) p. 158-160.

Pedersen, A. Magle, 1975: Standarddyrkning af Crossandra infundibuliformis (L) Nees 'Mona Wallhed',

Tidsskr. Planteavl 79 (4) p. 463-473.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-10-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter