Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Cyclamen persicum

Botanik

Familie: Primulaceae (Primulafamilien)

Hjemsted: Sydvestasien og Tunis.

Sorter

F1-hybrider (storblomstrede)

Af sorter kan bl.a. nævnes:

Sierra-serien: Rigtblomstrende serie på stærke stilke. Fås i 14 farver fra hvid over rosa, laks og mørkerød til mørk lilla.

Concerto-serien: Tidlig, rigtblomstrende og ensartet serie. Fås i 6 farver fra hvid over rosa og laks til violet.

Rondo-serien: Små planter med store blomster. Fås i hvid, salmon med øje, hvid med øje og skarlagen.

Finlandia, hvid
Orpheus, skarlagen.
Fidelio '94, rosa.
Manon, mørkrosa med øje.
Phantom, lilla.
Minicyclamen, F1-hybrider.

Dixie-serien: Ensartet og tidlig. Fås i 8 farver, fra hvid over laksefarvet og rød til violet.

Miracle-serien: Tidlig og blomsterrig. Fås i 7 farver fra hvid over laks og rosa til skarlagen.

Formering

Frø: 80-100 frø/g. 1300-1500 frø/1000 planter.

Spiretid: 4-6 uger, 18-19° C.

Sås i kasser med 2 x 3 cm afstand for at undgå prikling. Sås tættere må der prikles på 1 - 2 bladstadiet. Til såning kan også anvendes forskellige speedlingsystemer, hvorved rodnettet bevares intakt ved potning.

Frøene er mørkespirende, så der dækkes med ca. 1/2 cm såjord.

Såjorden: skal være svagt gødet, let kalket sphagnum- blanding, pH ca. 6.0.

Såkasserne (-bakkerne) stilles mørkt, kan evt. stables, til planterne er spirede.

Derefter stilles lyst, for at undgå, at planterne løber.

Under spiringen holdes voksemediet let fugtigt. Det er vigtigt, at temperaturen konstant holdes på 18-19° C, døgnet rundt.

Både højere og lavere temperatur kan forårsage ujævn og forsinket spiring.

Potning/Pladsforbrug

6-8 uger efter spiringen pottes i 10-11 cm plastpotter, evt. 12 cm.

Der pottes i en lys, mellemfin sphagnum med gødning, kalk og evt. ler.

Færdigblandede standardjorde kan anvendes.

Passende værdier vil være:

Nv : Kv : Fv : pH

60 : 35 : 30 : 6,0-6,3.

Potning:
Ved potning er det meget vigtigt, at knoldens overflade placeres lige i (under) jordoverfladen. Sættes knolden for dybt bliver blomster- og bladstilkene svage, for højt placerede knolde giver for dårlig bladdannelse og planterne "vipper".

Efter potning stilles pottetæt i 5-6 uger.

1. afstand 45-55/m2.
Slutafstand 20-25/m2.

Ofte købes potteklare småplanter.

Klimaforhold

Temperatur:

Såning 18-19°C

Efter spiring 18-20°C

Efter potning 18°C i 4 uger – derefter 14°C døgnet rundt. Dette giver de bedste planter.

Negativ DIF med 14/20°C D/N giver en reduktion af bladstænglen i forhold til konstant temperatur, også bladpladen reduceres.

Ved en gennemsnitstemperatur på 18oC fås den bedste, kugleformede plante. 14°C døgnet rundt giver flest blomster, men 14/20°C giver flere blomster end 18°C konstant.

Skygge:

Moderat skygge under tilstrækningen, men så lidt skygge som muligt senere, og kun for at holde temperaturen nede.

Overbrusning i perioder med høje temperaturer for at undgå etagevækst.

Tyske forsøg har vist, at ved indstråling på over 600 W pr. m² (over 63000 lux) bør skygges. Ellers bliver planterne for små og der er stor fare for forbrænding af bladene.

Vand

Gødskning

CO2

Planterne må ikke overvandes. Der er i så fald stor risiko for rodslag, med gule blade til følge. Overdreven vanding med fører for kraftig bladvækst.

Ved hver vanding tilføres ca. 1 promille blandingsgødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 14 : 166 : 40 : 12 + mikronæring.

Lv 1,6-1,9

Jordanalyser til kontrol.

CO2-dosering: Sandsynligvis en fordel under tiltrækningen i foråret, men næppe rentabelt om sommeren, hvor der luftes meget.

Niveauet bør være 600-800 ppm.

Lys

Ifølge svenske undersøgelser, forkorter tilskudslys (40 W pr. m² installeret SON-T lamper) kulturtiden med 1-6 uger afhængigt af såtidspunktet, således at på de senest såede planter (uge 24) var virkningen størst. (Belysningen begyndte i uge 28).

De belyste planter var dog større og havde længere blomster- stilke end de ubelyste.

I forbindelse med småplanteproduktion, især til de tidligst såede planter, opnås en væsentlig kvalitetsforbedring.

Vækstregulering

Det er muligt at retardere blad- og blomsterstilk med 1-3 promille Alar 85, og behandling på salgstidspunktet kan forøge holdbarheden.

Ved behandling med Gibberelin er det muligt at fremskynde blomstringen ca. 3 uger (10-25 ppm), men giver i praksis en noget nedsat kvalitet.

Blomsterinduktion

Egentlig blomsterinduktion kan ikke foretages, men ved at give planterne et temperaturchock 20-24°C i 4-6 uger på 7.-8. bladstadiet kan blomstringen fremskyndes.

Skadegørere

Skadedyr:
Topskudsmider, Cyclamenmider, Bladlus, Thrips, Snudebiller, Uglelarver.  

Svampesygdomme:
Gråskimmel, Fusarium, Pythium og Phytophthora, Thielaviopsis, Meldug, Cryptocline, Rhizoctonia.  

Fysiogene eller genetisk betingede skader

Møllehjul er genetisk betinget, og ikke forårsaget af klima, gødskning eller andre kulturforhold.

Antallet af blomster med "negle" øges i nogle sorter ved stigende kaliumtilførsel.

Moderplanter

Tiltrækning af frøplanter foretages sjældent af den enkelte avler, men overlades som regel til specialfirmaer.

Ved større kulturer kan det dog være en fordel med moderplanter (egen stamme).

F1-typer kan man ikke selv fremstille.

Beskrivelse af salgsplanter

Generelle krav: Faste planter, som er regelmæssigt og godt besat med blomster i passende udvikling. Planterne skal være rene, veludviklede, velformede, velbehandlede (d.v.s. uden stød, rifter, tryk m.v. samt velafpudsede), beskadigede samt friske og sunde (d.v.s. fri for skadedyr, svampe- og bakteriesygdomme m.m.)

Helårskultur af Cyclamen kan gennemføres, men bruges ikke meget. Den bedste kvalitet fås ved såning i perioden januar - marts, evt. også dec.

I øvrigt

Hvis småplanterne (i pløksystemer) leveres før der er tid til oppotning, kan småplanterne opbevares i ind til 6 uger ved 2,5-5,0°C, og hvis der gives lys, forsinkes blomstringen ikke.

Litteratur

Anjou, Karl, 1986: Cyclamen, Alnarp

Konsulentavdelningens rapporter, Trädgård 296.

Arendts, H.-P. & F. Escker, 1989: Wo licht ist, muss auch Schatten sein. GB+GW 33 p. 1616-1618.

Biermann, W. 1988: Unterschiedliche Tag - und Nachttemperaturen bei Cyclamen. Gb+Gw 4 p. 156-160.

Heins, R. & N. Lange, 1993: How to Store Cyclamen Plugs.

Greenhouse Grower, May p. 96-97.

Maatsch, R. 1971: Cyclamen, Verlag Paul Parey, Berlin og Hamburg.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter