Feedback Form

Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-10-2011

Cytisus racemosu & maderensis

 

Botanik

Familie: Leguminoseae

Krydsning mellem C. canariensis (Kanariske øer) og C. maderensis var. magnifoliosus (Maderia).

Sorter

'Cyni'

Formering

Stiklingeformeres.

Der anvendes "modne", men ikke træagtige ledstiklinger med 4-5 blade, 6-7 cm lange. Stiklingerne skæres i reglen på salgsplanterne, men højest 5 på hver plante. Hvis der er store knopper på stiklingen må disse fjernes. Efter stikning kan vandes til med Rizolex.

Kan dækkes med Agryl, ikke med plast, da stiklingerne let rådner i sluttet luft.

Stiklingerne må højst ligge en time før de stikkes. Klippes ned i en spand med lidt vand i.

Der stikkes i formeringsenheder, speedlings, paperpots eller lignende. Stikkemediet er ugødet sphagnum, kalket til pH 5.5.

Potning/Pladsforbrug

Pottestørrelsen afhænger af det ønskede salgsprodukt, 12 cm potte til ikke-stammede varer. Ved potning må man være opmærksom på, at Cytisus i reglen kun danner 1-2 rødder på stiklingen, og disse rødder er meget skøre.

Klimaforhold

Temperatur:

12-15°C, luft ved 18°C.

Planterne kan udmærket dyrkes på friland ind til 1. oktober (frost).

Drivning:

12-15°C, på gråvejrsdage dog højst 12°C.

Luftfugtighed:

Ikke for høj relativ luftfugtighed, da der så er stor risiko for svampesygdomme, men er luftfugtigheden for lav dannes blinde knopper.

Skygge:

Kun skygge for at undgå for høje temperaturer, ellers fuld sol. Dette er især nødvendigt i drivningsperioden.

Vand

Gødning

CO2

Ved hver vanding tilføres 3/4 - 1 promille gødning (Lv = 1,3-1,6) sammensat i forholdet

N : P : K : Ca : Mg

100 : 15 : 66 : 45 : 11 + mikronæring

20-40% af kvælstofgødningen bør tilføres som ammonium-kvælstof.

Blomstring
Blomsterdannelse

Blomsterne dannes og udvikles ved temperaturer under 15°C. Ved temperaturer derover aborteres allerede dannede knopper, og der dannes ingen nye.

Fra induktion til blomstring går 4-4,5 måneder.

Under drivning må planterne ikke sende rødder i underlaget, da planterne så begynder at gro og vokser fra knopperne.

Skadegørere

Bladlus, Lupinbrunplet, Colletotrichum (gloeosporium), Ærtesyge (Ascochyta), Pythium, Rhizoctonia.  

Litteratur

Rehnstrøm, F. 1963: Blomsterdannelsen hos Cytisus canariensis. G.T. 13:213

Waffenschmidt, H. 1987: Die Kultur von Cytisus fest im Gartner-Griff.

Gb+Gw 13 p. 470-471.

.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-10-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter