Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Dendranthema indicum hybrider (Pottechrysanthemum)

 

Botanik

Familie: Compositae

Hjemsted: Japan, Kina.

Sorter

Der findes et stort antal sorter i farverne hvid, gul, rust og rødviolet, og der findes både fyldte og enkeltblomstrende typer.

Nye sorter kommer stadig på markedet.

Med hensyn til navn henvises til formeringsfirmaernes kataloger, eller småplanteleverandører.

Formering

Stiklingeformeres.

I almindelighed hjemkøb af stiklinger uden rod, men behandlet med roddannerhormon.

Stiklingerne bør stikkes straks efter modtagelsen. Evt. opbevaring til næste dag bør ske ved 13-14°C. Overbrusning eller lign. bør undgås for ikke at skylle roddannerhormonet af stiklingerne.

Stikkes direkte i salgspotten.
Etbenede i 9 eller 10 cm potter.
Trebenede 11 eller 12 cm potter.

Jord: Lys mellemfin sphagnum med kalk, gødning og evt. ler.
Mange standardjordblandinger kan anvendes.

Der formeres under plastic med 15-20 huller pr m2, og den fjernes efter ca. 7 dage, hvorefter der med fordel anvendes tåge.

Temperatur: 22-23°C.

Formeringsarealet vil udgøre ca. 10% af det samlede areal.

Potning
Pladsforbrug

2 til 4 uger efter stikning (afhængigt af årstiden) flyttes planterne fra formering på afstand.

Etbenede i 9 cm:
Formering pottetæt
Slutafstand 45-50 stk./m2.

Trebenede i 11 cm:
Formering pottetæt
Slutafstand 25-28 stk./m2.

Klimaforhold

Temperatur:

Efter roddannelse: 18-20°C døgnet rundt, luft ved 25°C.

Luftfugtighed: Bør ikke være for høj. Risiko for nedslag, der kan medføre svampeangreb.

Skygge: Kun i solrigt vejr skygges der, idet kraftig sol kan blege stærkt farvede blomster.

Vand
Gødning
CO2

Vanding:

Efter 2-4 mm fordampning. Moderat vanding mod kulturens afslutning.

Gødskning:

Der vandes ved hver vanding med 1-1,5 promille blandingsgødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 21 : 119 : 29 : 8 + mikronæring.

Lv. 1,8-2,0, de sidste 8-14 dage dog kun 1,2-1,4.

Jordprøve til kulturkontrol.

Passende værdier vil være:

pH : Nv : Kv : Fv

6-6,5: 65 : 40 : 35

CO2 - dosering på 600-800 ppm giver kraftigere vækst.

Lys

I vinterperioden forbedres kvaliteten betydeligt ved at give tilskudslys, 30-50 W installeret pr. m², SON-T lamper, moderplanter dog 50-60 W pr. m².

Vækstregulering

Knibning: Der knibes blødt, når planten er kommet i god vækst, 10-12 dage efter stikning.

Retardering: Der sprøjtes med Alar 85 2-4 promille (200-400 g pr. 100 liter), 1. gang ca 3 uger efter stikning. Afhængigt af sorternes vækstkraft behandles yderligere 1-2 gange med 1-2 ugers mellemrum.

Om vinteren anvendes i reglen kun laveste koncentration.

Det er muligt at få kompakte planter ved at holde højere nat- end dagtemperatur, men det forsinker blomstringen og blomsterne bliver mindre.

Blomsterinduktion

Dendranthema er en kortdagsplante, og den må derfor kortdagsbehandles for at blomstre. 10 timer dag og 14 timer nat giver det bedste resultat.
Kortdagsbehandlingen begynder når planterne stikkes.

For høj temperatur under mørklægningsgardinerne, d.v.s. over 30°C, kan ødelægge blomsterdannelsen.
For lav temperatur, d.v.s. under 13-14°C kan forsinke blomstringen 5-6 uger i forhold til 18-20°C.

Skadegørere

Skadedyr:
Lus, Spindemider, Mellus, Trips, Franklinielle occidentalis, Minerfluer.  

Svampesygdomme: 
Gråskimmel, Fusarium, Pythium og Phytophthora, Hvid Krysantemumrust:  

Moderplanter

Da moderplanter skal være vegetative, må de langdags- behandles, 18-20 timer dag. Langdagseffekt kan også opnås ved glimtbelysning, 2 min. lys og 6 min. mørke, som natafbrydelse. Denne må begyndes midt i august og fortsætte til begyndelsen af maj, og tiden er fra 1 til 7,5 timer.

For at få en god stiklingeproduktion, især om vinteren, er det dog nødvendigt med vækstlys 50-60 W installeret pr.m², SON-T lamper. Lamperne er tændt, så dagen bliver 18-20 timer, kan også tændes på meget mørke dage. Moderplanterne skiftes hvert halve år, da stiklingepro- duktionen aftager meget med plantens alder. Opbygningen af moderplanter varer 6-8 uger, og der kan tages stiklinger i 3-4 måneder.

Produktionen er ifølge svenske oplysninger ca. 2500 stiklinger pr. m2 pr, år.

Beskrivelse af salgsplanten

Generelle krav: Faste planter, som er regelmæssigt og godt besat med knopper og blomster i passende udvikling. Planterne skal være rene, veludviklede, velformede, velbehandlede (d.v.s. uden stød, rifter, tryk m.v. samt velafpudsede), ubeskadigede samt friske og sunde (d.v.s. fri for skadedyr, svampe- og bakteriesygdomme m.m.).

Pottestørrelse 9 cm: 1 stikling pr. potte.
Minimum 3 skud pr. potte.
Salgshøjde 15-20 cm over pottekant.
Pottestørrelse 11 cm: 3 stiklinger pr. potte.
Minimum 6-7 skud pr. potte.

Salgshøjde 20-25 cm over pottekant.

Litteratur

Christensson, Hans,1987: Krysantemum i kruka. Fakta/Trädgård nr. 447.

Christensson, Hans,1987: Krysantemum effekter av dagslängd och temperaturer.

Fakta/Trädgård nr. 489.

Walter Rünger: Licht und Temperatur im Zierpflanzenbau,

Paul Parey, Berlin 1976.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter