Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Dianthus barbatus (Studenternellike)

 

Botanik

Familie: Caryophyllaceae

Hjemsted: Sydeuropas bjergområder.

Sorter

Der findes en del sorter, som har en kompakt vækst, og som findes i farveblandinger. For at finde de beste typer, anbefales det, at foretage udvalg i en frøformeret bestand og derefter formere dette udvalg vegetativt.

En enkelt sort, 'Red Empress', er enårig og behøver ikke køling.

'Rondo mix', 15-20 cm høj, ingen køling.

Formering

Frøformering.
Der anvendes 3 g frø til 1000 planter, og der sås i maj-juni i f.eks. hulbakker, 1 frø pr. hul. Frøet dækkes let.

Ved 15-18°C spirer frøene på 10-14 dage.

Vegetativ formering:
Der stikkes i hulbakker, 4x4 cm, 1 stikling pr. hul. (200-400 pr. m²). Stikkemediet er en letgødet, letkalket sphagnumblanding, pH ca. 6. Rodningstemperatur på 16-18°C.

Potning Pladsforbrug

Der pottes i 10-11 cm potter, voksemediet er det samme som stikkemediet.
Efter oppotning: 60-80 planter pr. m².
Slutafstand : 25-48 planter pr. m².
Pottestørrelsen bør ikke være for lille for at undgå et "billigprodukt".

Klimaforhold

Temperatur:

Stiklingeformerde

I formeringen: 16-18°C, derefter 12°C i ca. 1 måned.

Køling: 5-8°C.

Drivning: 12-15°C.

Frøformerede (ikke flerårig)

15°C fra såning til salg.

Relativ luftfugtighed ikke over 80%

Lys, skygge: Dyrkes så lyst som muligt. Vækstlys 25-30 W pr. m² i drivperioden forkorter produktionstiden betydeligt.

Vand
gødskning
CO2

Holdes jævnt fugtige, uden overvanding.

Gødningen skal indeholde mere kalium end kvælstof.

Vækstregulering

Knibning:

Planterne knibes over 2-3 bladpar 4-6 uger efter stikning.

Retardering:

D. barbatus kan retarderes med Cycocel extra. Der vandes med 0,2-0,8%, evt. 1,2% (200-800 ml i 100 l vand). Behandlingen kan evt. gentages efter 3-4 uger. For at undgå bladsvidninger, kan det være nødvendigt med en afskylning efter vandingen. De næste 2 uger må planterne ikke blive tørre, det vil medføre klorotiske bladrande.

Blomsterdannelse og -udvikling

Stiklingeformerede:

For at danne blomster må disse planter køles i 6-9 uger, 5-8°C. Den videre udvikling sker ved 12-15°C og varer 8-12 uger afhængig af tempertur og lyssum (intensitet x timer).

Skadegørere

Gråskimmel, Nellikerust, Verticillium, Phytophthora, Pythium  

Litteratur

Benary 1989: Frøkatalog.

Wicki-Friedl, P. 1988: Dianthus barbatus als gesteuerte

Topfkultur.

Der Gartenbau 46 p. 2147.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter