Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Dianthus caryophy chinensis

 

Botanik

Familie: Caryophyllaceae

Hjemsted: Kina, Korea.

Arter og sorter

'Magic Charms' F1 fås i koralrosa, mørkerød, laksrosa, skarlagen og hvid. Højden ca. 15 cm.

'Carpet' F1 fås i mørkerød, lys skarlagen, rosa med øje, mørk rosa og hvid. Højden ca. 15 cm.

'Parfait' fås lysrosa med skarlagen center og lysende rosa med karminrosa center, højden ca. 15 cm.

'Telstar' F1 fås hvid, skarlagen, mørkerød og rød med hvid kant, 
højden ca. 15 cm.

'Lillipot' fås i purpur (Pernille), fersken (Fie), gul (Gurli), mørkerød (Mary), skarlagen (Sara) og mørkrosa (Rosa). Stiklinger kan købes på Planteopformeringsstationen. 'Lillipot' kan også frøformeres.

'Fancy' findes i orange, rød og hvid med rød kant. Stiklinger kan købes på Planteopformeringsstationen.

Formering

Frøformering:

1 g = 700 frø, 2,5 g pr. 1000 planter.

Sås i letgødet sphagnumblanding, pH ca. 6,0.

Frøene er lysspirende, så der dækkes kun med meget lidt sand eller sphagnum. 
For at undgå udtørring dækkes bakkerne/kasserne med plast. 
Ved spiretemperatur på 18-20° C spirer planterne på 6-10 dage.

Normalt sås fra januar til maj.

Stiklingeformering:

Der anvendes topstiklinger, og der stikkes 1 stikling i en 10 cm potte, i en letgødet sphagnumblanding. Stiklingerne dækkes med plast, gerne på buer, og temperaturen holdes på 18° C, luft ved +5° . Der kan også stikkes i formeringsenheder. Oppotning sker da 5-6 uger efter stikning.

Potning/Pladsforbrug

Pottes i 9-10-11 cm potte i letgødet sphagnumblanding pH 5,5-6,5.

Klimaforhold

Temperatur: Afhænger af lysforholdene. Ved lav lysintensitet holdes 6-10° C, ved god indstråling 16° C.

Hvornår der sættes luft på afhænger af indstrålingen, og fremgår af nedenstående oversigt:

1.500 lux (= 12 W/m2) ved 10°C
10.000 lux (= 90 W/m2) ved 13-15°C
30.000 lux (=270 W/m2) ved 18°C

Hvis dette ikke gøres er resultatet:

1. Planten falder fra hinanden.
2. Stort antal planter med ingen eller højst 2 sideskud.
3. Mange sideskud uden knopper.
4. Forlænget salgsperiode og forsinket salgstidspunkt.

Skygge: ingen skygge.

Vand

Gødskning

Ved hver vanding tilføres gødning i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 20 : 160 : 60 : 15

+ mikronæring.

Indholdet af ammnoniumkvælstof bør ikke være mere end 15%, Lv i vandingsvandet 1,7- 1,8, de sidste 14 dage før salg kun 1,2-1,4.

Vækstregulering

Retardering med Cycocel Extra, første gang 6 uger efter såning eller så snart sideskuddene er synlige. 
Vanding med 1% ( 1 l i 100 l vand) eller sprøjtning med 3 promille (300 ml i 100 l vand), behandling gentages efter behov.

'Lillipot' kan knibes, men det forlænger kulturtiden ca. 4 uger.

Blomstring

Høj lysintensitet og lang dag fremmer blomstring og vækst.

D. caryophyllus er en fakultativ langdagsplante, jo kortere dagen er desto mindre bliver planten.

Sideskudsantallet uden knopdannelse øges med aftagende daglængde.

Knop- og blomsterantal aftager ved vinterkultur.

Vækstlys

Vækstlys, 30-40 W/m2 SON-T fremmer antallet af sideskud med blomster.

Vækstlys virker bedst på de hold, som pottes fra slutningen af juli til begyndelsen af september.

Daglængden skal være 18 timer.

Skadegørere

Skadedyr:
Spindemider, Thrips, Frankliniella, Bladlus, Uglelarver.  

Svampesygdomme:
Fusarium oxysporum, Phialophora-visnesyge, Rhizoctonia solanI, Heterosporium, Alternaria, Rust.  

Produktionstid

'Lillipot': Fra såning til blomstring 18-20 uger, og fra stikning til blomst 17-20 uger.

'Magic Charm': Fra såning til blomstring 12-14 uger.

Litteratur

Andersen,H. og Aabrandt,Z. 1989: Kunstlys til Dianthus Fancy'.

GT (38): 941-943.

Seume, A. 1990: Zur Kultur von Topfnelken.

Deutcher Gartenbau (43): 2752-2753.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter