Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Dieffenbachia

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Brasilien, Costa Rica, Peru

Arter og Sorter

Dieffenbachia seguine:

Kraftig vækst, store blade med hvide pletter.

'Topical White', god til store planter, få bundskud, bedre end arten med livligere hvid farvetegning.

Dieffenbachia maculata:

'Exotica' tidligere mest dyrket.

'Exotica Perfekta', mutant, mere kompakt med flere bundskud.

'Compacta', meget kompakt med mange bundskud

'Camilla' sport af 'Compacta' med mere hvidlige blade.

'Marianne' sport af 'Compacta'

'Verle' sport af 'Compacta'

Formering

Der anvendes normalt topstiklinger, 10-20 cm lange, afhængigt af om det er D. seguine eller D. maculata.

Der stikkes direkte i salgspotten på 11-12-13 cm.

Stængelled som lægges i kasser kan anvendes.

Jord: Moderat gødet sphagnum med kalk, evt. ler. Pottetæt med 80-60 eller 50/m2 under plasttelt eller tåge.

Temperatur: 23-25°C i jorden. 21-23°C i luften. I den lyse årstid ret kraftig skygge.

Rodannelse sker ved topstilinger på 3-4 uger, ved stængelled på ca. 8 uger.

Potning/Pladsforbrug

Efter 4 uger og gradvis afhærdning stilles på afstand, ofte 2 gange.

11 cm 12 cm 13 cm

Mellemafstand 50 45 40

Slutafstand. 35-40 28-33 22-27 pr.m²

Klimaforhold

Temperatur: Nattemperatur 20°C i luft og jord, 4°C dagtillæg i luft. Ved 16°C standser væksten, hurtigste vækst og bedste bladfarve (bladtegning) fås ved 24-25°C.

Der luftes ved 27°C.

Rettidig skygning, især om foråret, er nødvendig, hvorfor skyggegardin er en fordel. I øvrigt ret kraftig skygge om sommeren.

Relativ høj luftfugtighed en fordel. Lav luftfugtighed, især om natten giver små blade. Høj luftfugtighed giver flere sideskud.

Vand
Gødskning
CO2

Gødning: Der gives 1 promille ved hver vanding med blandingsgødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 20 : 200 : 80 : 16 + mikronæring

Lv 1,6-1,9.

Jordprøver til kontrol, hvor følgende værdier tilstræbes:

pH Lv Nv Fv Kv

6-6,5 2-3 50-60 30 35

CO2-dosering på indtil 800 ppm giver hurtigere og kraftigere vækst.

Vækstregulering

I almindelighed ikke nødvendig med kemiske midler. Men væksten kan reguleres ved kombination af temperatur, vand, næring og naturligt lys.

Blomsterinduktion

Blomstring er uønsket, men kan forekomme på ældre planter.

Også unge planter kan blomstre, hvis temperaturen i den mørke årstid er for lav.

Vækstlys

I vintermånederne kan gives vækstlys, 20-30 W/m², så dagen bliver 14-15 timer. For meget lys og/eller længere dag medfører uønsket grønfarvning af bladene.

Skadegørere

Skadedyr:
Spindemider, Lus, Skjoldlus  

Svampesygdomme:
Fusarium, Pythium og Phytophthora, Gråskimmel.

Moderplanter

Sygdomsfrie moderplanter kan købes på Planteopformerings- stationen.

Moderplantekvarter kan etableres hele året, men måske bedst i juni-juli.

I øvrigt løbende udskiftning, da planterne kan bruges flere år.

Typiske sunde planter udvælges og pottes i mindst 13 cm potter. Placeres evt. på hylder. På borde ca. 30/m².

Kan give 18-25 stiklinger pr. år - noget sortsafhængigt.

Kulturforhold som til salgsplanterne.

Beskrivelse af salgsplanter

Generelle krav: Faste planter, som er godt besat med veludviklede og velfarvede blade. Planterne skal være rene, veludviklede, velformede, velbehandlede (d.v.s uden stød, rifter, tryk. m.v. samt velafpusede), ubeskadigede samt friske og sunde (dvs. fri for skadedyr, svampe- og bakteriesygdomme m.m.).

Mange bundskud er en fordel.

Litteratur

Andersen, H. & O.V. Christensen, 1978: Energibesparelse - 'Søhus'. G.T. nr. 8 p. 1076-77.

Beer, C.A. de, Verberkt, H., 1991: Invloed belichtingsduur verschillend. Vakbl. Bloemist. (47): 46-47.

Christensen, O.V. 1977: Registrede produktionstider og arealforbrug hos Dieffenbachis maculata 'Exotica Perfection'. Statens Pl.avlsforsøg. Medd. nr. 1341.

Larsen, G. & L. Mortensen, 1987: Forsøk med høye temperaturer til grønnplanter. Gartner Yrket nr. 28 p. 643.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 06-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter