Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Dracaena sp

 

Botanik

Familie: Agavaceae

Hjemsted: Afrika

Arter og sorter

Dracaena fragrans, arten har grønne blade, sorterne har gule striber på langs ad bladene.

D.f. 'Massangeana', bladcentrum har et bredt gulgrønt bånd med smalle grønne linier.

D.f. 'Lindenii', bladcentrum har et bredt mørkegrønt bånd med smalle grågrønne striber. Den yderste bladrand er mørkegrøn.

Dracaena deremensis, arten dyrkes ikke, men en del sorter, som næsten alle har mere eller mindre stribede blade.

D.d. 'Bausei' har hvide og grågrønne striber.

D.d. 'Compacta' (syn. D.d. 'Janet Craig compacta') har mørkegrønne blade, og væksten er meget kompakt.

Af andre sorter kan nævnes: 'Green Stripe', 'Lemon Lime', 'Te-We', 'Warnecki', 'White Stripe' og 'Yellow Stripe'.

Dracaena marginata, bladene er smalle, 1-1,5 cm brede og 20-50 cm lange.

D.m. 'Bicolor' har purpurfarvede rande medens bladets midte har grågrønne striber.

D.m. 'Tricolor' har glinsende mørkegrønne, grågrønne og cremehvide striber på langs ad bladet.

Formering

Stiklingeformeres.

Der anvendes top- eller stammestykker, sidstnævnte kan være fra 20 cm's længde og opefter.

Der stikkes i formeringsenhed (5,5 cm potte) eller direkte i salgspotten. Stikkemediet er en kalket, letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0.

I formeringsperioden holdes en relativt høj luftfugtighed, (der stikkes i plasttelt) og der skygges konstant.

Roddannelsen sker på 4-5 uger, når det drejer sig om topstikllinger, medens stammestykker behøver 10-12 uger.

Temperaturen i formeringen skal være 25-30° C døgnet rundt.

Potning

Pladsforbrug

Der pottes i en porøs sphagnumblanding. Til store potter kan anvendes grov sphagnum, til mindre potter kan iblandes stenuld eller leca.

Planterne står i reglen pottetæt indtil salg.

Klima

Temperatur: 20-25° C døgnet rundt, luft ved 27° C, optimal vækst og god kvalitet ved konstant 25° C.

Skygge: Der skygges ved 35000 lux (= 300 W/m²). Hvis der skygges for kraftigt, bliver de brogede blade lidt "udviskede" i farverne.

D. marginata tåler indstråling på ind til 60000 lux (=550 W/m²).

Relativ luftfugtighed på 70-80%

Vand, Gødning

CO2

Dracaene må ikke tørre helt ud, så får de let svedne bladspidser.

Ved hver vanding gives gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 10 : 109 : 50 : 12

+ mikronæring.

Ammoniumprocenten bør ligge mellem 0 og 20.

Der udvandes med Lv 1,5-1,9, afhængig af temperatur og indstråling.

Dracaena tåler ikke Fluor, derfor må fluor-holdige gødninger som f.eks. Superfosfat undgås. Det er også vigtigt at være opmærksom på råvandets indhold af Fluor.

CO2 koncentration på 600-800 ppm fremmer plantens vækst.

Moderplanter

Det er ikke normalt at have moderplanter her i landet, topstiklinger eller stammestykker købes i reglen i tropiske områder.

Skadegørere

Fusarium, Pythium, Gråskimmel (Botrytis), Trips, Spindemider, Bananmøl, Uld- og Skjoldlus, Fysiogene skader.  

Kulturtid

Afhængigt af, hvilket produkt, der ønskes. 
Topstiklinger kan sælges, så snart de er rodede, medens stammestykker først kan sælges når brydningerne er 15-30 cm lange. Dette vil i praksis sige, at toppe kan sælges 6-7 uger efter stikning, medens stammestykker tidligst kan sælges 16-18 uger efter stikning.

Litteratur

Hentig,W.-U.v., 1993: Dracaena-arten.

Kulturkartei Zierpflanzenbau. Paul Parey.

Sandved,G. 1984: Draceana.

G.Y. (74):352,354,356.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter