Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Echeveria sp

 

Botanik

Familie: Crassulaceae.

Hjemsted: Mexico.

Arter, sorter

E x derenosa hybridsorterne har tætte rosetter, som er ca. 15 cm i diameter, blålig mørkegrønne blade og talrige orangerøde blomster. Af sorter findes; 'Typ Königer', 'Perle von Nürnberg' og Dondo-sorterne med dybt røde til gul- og laksorange farvetoner.

E.harmsii har rødgule, ret store klokkeformede blomster.

E.carnicolor er velegnet til ampler og har orangerøde blomster på en 15-20 cam lange blomsterstængler.

E.derenbergii og E.elegans med gode blomsterfarver, egner sig til gruppe- og tæppebelastning.

Endvidere fås E.agavoides 'red Edge', E.gibbiflora, E.nodulosa, E.pulvinata 'Ruby' og E.setosa.

Formering

Echeveria kan frøformeres, men i reglen formeres den ved bladstiklinger eller siderosetter. Spiring eller roddannelse sker ved 18-20°C i luften og 20-22°C i jorden. Rodning af smårosetter kan ske i 6-8 cm potter i en letgødet sphagnumblanding, gerne med ler. Blade stikkes i kasser, og de dannede småplanter pottes. Blade og rosetter uden rod må gerne tørre nogle timer før de stikkes i en ret tør jord, som ikke må vandes før roddannelsen er begyndt.

Potning/pladsforbrug

Videredyrkning i 9-11 cm potter. Voksemediet er en meget porøs sphagnumblanding med ler, pH 6,0-6,5.

Klima

Temperatur: 18-20°C.

Skygge: Normalt dyrkes uden skygge og med rigeligt luft.

Vand/gødning/CO2

Vandes meget sparsomt, gødningssammensætning i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 38 : 170 : 300 : 38

+mikronæring

Lv 1,5-1,8.

Blomsterdannelse
Blomsterudvikling

E.carnicolor er en kortdagsplante med en kritisk daglængde på ca. 12 timer. Efter afslutning af ungplantestadiet dannes der i de øverste bladhjørner nogle sideskud med små blade, der kan minde om højblade. Under vedvarende langdag forgrener disse sideskud sig, og det er forudsætningen for en god blomsterdannelse, som begynder, når kortdagsbehandlingen starter. Ved 20°C begynder blomstringen 70-80 dage efter kortdagsbehandlingens start.

E. derenbergii har samme blomsterreaktion som E.elegans (se denne), men har en højere temperaturgrænse (21°C). Under optimale betingelser dvs. 15-17°C, kortdag (kritisk daglængde er da 12-13 timer) og høj indstråling, går der 50-60 dage til tilfredsstillende blomsterdannelse. Ved lave temperaturer på omkring 10°C dannes der også blomst i langdag. E.x.derenosa (E.derenbergii x E.setosa) er meget dyrket. Blomsterdannelse bedst ved 15-20°0C, kort dag og høj indstråling .

Ved temperaturer over 21°C dannes ingen blomster. Ved lav indstråling holdes 15°C. Blomsterdannelsen varer 50-60 dage, og blomsterudviklingen varer ved 20°C yderligere 30 dage. Under 13°C, og især ved 8-10°C, dannes blomster uafhængigt af daglængden. Der dannes mange blomsterstande, men blomstringen bliver forsinket.

E. elegans er en kortdagsplante mellem 9 og 17°C. Planterne skal være mindst 1 år gamle, før der kan dannes blomster, som bedst dannes ved 10-15°C og kort dag i 70-80 dage og gerne høj indstråling. Derefter 15-200C og kort eller lang dag til blomsterudvikling. Ved 5°C er blomsterdannelsen uafhængig af daglængden, men blomsterdannelsen er stærkt forsinket. Over 17°C dannes ingen blomster.

E. harmsii er en kort-/langdagsplante med optimal temperaturområde på 15-20°C. Under konstant langdag eller konstant kortdag er væksten vegetativ, men forskellig. I lang dag bliver internodierne lange, og bladene bliver skeformede og store, og der dannes få sideskud. I kort dag bliver internodierne korte og bladene små. Efter at der er skiftet fra lang dag til kort dag (under 12 timer), dannes der sideskud på de eksisterende skud. Disse sideskud er synlige ca. 40 dage efter kortdagsbehandlingen er begyndt. Længere kortdagsperide øger forgreningen. Blomsterdannelsen og -udviklingen sker, når der efter kortdagsperioden gives lang dag på 13-16 timer og 20°C. Blomstringen begynder da efter 75-80 dage. For at få blomster til Mors Dag, skal der gives lang dag fra begyndelsen af februar.

E. peakockii er en langdagsplante med en kritisk daglængde på 12-13 timer, hvor høj indstråling er nødvendig. Det er derfor ikke muligt at opnå blomstring om vinteren ved at give lidt tilskudslys. 30 W/m² og tilstrækkelig lang dag samt 20-25°C kan give blomstring, som begynder 80 dage efter at lang dag er begyndt.

E. setosa er en kort-/langdagsplante med en kritisk daglængde på 11-12 timer. Dannelsen af sideskud sker efter 50-60 dage under kortdagsforhold og bedst ved 10°C, under langdagsforhold ved 5-10°C. Blomsterdannelse sker under den efterfølgende lang dag ved 15-25°C. I praksis vil det være sådan, at efter kort dag kommer naturlig lang dag fra begyndelsen af marts, og der vil da, ved tilstrækkelig temperatur, være blomster fra først i maj.

Skadegørere

Phytophthora, Rust (Endophyllum sempervivi), Bladpletter (Stemphylium bolicki), Snudebiller, Skjoldlus.

Produktionstid

Små planter, 7 cm potte: 10-12 mdr.

10 cm potte: 20-24 mdr.

Litteratur

Hentig, W-U v., 1996: Kulturkartei Zierpflanzenbau

Verlag Georgi.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter