Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 19-10-2004

Epipremnum pinnatum 'aureum'

 

Botanik

Familie: Araceae (Arumfamilien)
Tidligere navn:
Scindapsus aureus, Raphidophora aurea
Hjemsted:
Salomonøerne i Stillehavet
Dansk navn:
Guldranke.

Sorter

Foruden udvalgte typer af arten Epipremnum aureum dyrkes sorten 'Marble Queen', som har hvide aftegninger, og er lidt langsommere i vækst end arten.

Formering

Stikning i salgspotten i letkalket og gødet sphagnum evt. med ler.

Der anvendes ledstiklinger med et fuldt udviklet blad, og der anvendes kun 5-7 stiklinger pr. ranke, ellers bliver stiklingen "for gammel".

4-5 stiklinger pr. potte.

Evt. dækning med plasttelt.

Efter rodning og brydning afhærdes planten.

Potning/Pladsforbrug

Der stikkes direkte i salgspotten, 10 eller 11 cm.

Slutafstand: 30-40 planter pr. m².

Klimaforhold

Temperatur:

Under formeringen 23-25°C i luften og i jorden. Derefter 20-25°C, hurtigste vækst og god kvalitet fås ved at holde 25°C hele døgnet.

Lavere temperatur (ned til 12°C) er mulig, men forlænger kulturtiden betydeligt og forøger sandsynligheden for svampeangreb.

Negativ DIF giver en mere kompakt plante, men gennemsnitstemperaturen skal være som normalt for at undgå for langsom udvikling.

Lys:

Ikke over 40.000 lux (0,5 cal. pr. cm² pr. min.)
Lysmængden (indstråling x tid) er udslagsgivende for kontinuerlig vækst og god farvning af bladene. Med mindst 10.000 lux (og helst mere) samt tilstrækkelig daglængde (fra midt marts til midt oktober) er dette Muligt. Med 10 timer dag og 1500-2000 lux kan planterne bevare kvaliteten. Ved 500 lux bliver kvaliteten dårlig og bladene bliver i reglen grønne.

Luftfugtighed: Relativ luftfugtighed ikke alt for høj, 85-90%, men konstant.

Vand, Gødskning, CO2

Vanding efter 1-2 mm fordampning.

Gødning 3/4 - 1 promille ved hver vanding med blandingsgødning sammensat efter plan teanalyse i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 18 : 181 : 63 : 16 + mikronæring.

Jordprøver til kontrol.

CO2-dosering på 600-800 ppm fremmer væksten.

pH i jorden skal helst være 5.0-5.5. Forhøjt pH medfører små og/eller deforme blade.

Opbinding

40 cm firkantet stok - evt. mos eller korkstok.

Fysiogene sygdomme

Solskold: Svedne blad- og skudspidser.

Lysmangel: Døde, sorte pletter i den lyse del af bladene. Forekommer især om vinteren.

Skadegørere

Phytophthora og Pythium, Spindemider, Skjoldlus, uldlus.  

Moderplanter

Velfarvet udgangsmateriale er meget vigtigt særlig af hensyn til vinterperioden, hvor planterne har en tendens til at blive for grønne. Ved valg af moderplanter må man være opmærksom på, at der er en tendens til, at planterne vender tilbage til den grønne type. Disse planter bør ikke anvendes som moderplanter. For meget hvidt må undgås (aftegningerne bør være gule), da specielt hvidt har tendens til at få døde partier om vinteren.

Stiklinger kan skæres fra særlige moder planter (når rankerne er ca. 50 cm lange) eller fra salgsplanterne, som kan skæres tilbage 1 gang.

Salgsplanter

Generelle krav: Faste planter, som er godt besat med veludviklede og godt brogede blade.

Med hængende ranker:
10-cm potte, 4 stiklinger, 2-3 ranker på 10-15 cm regnet fra pottekant.
11-cm potte, 5 stiklinger, 2-3 ranker på 10-15 cm regnet fra pottekant.
Ampelplanter: D.v.s. tilbageskårne moderplanter. 13 cm (lerpotte), 5-6 ranker på 10-15 cm.
Med stok: 11 cm potte, 4-5 stiklinger, 3 ranker. Skal nå toppen.

Litteratur

Christensen, O. Voigt, 1978: Registrerede produktions- tider og arealforbrug hos Scindapsus aureus.

Statens Planteavlsforsøg, 1399 medd.

Von Hentig, W-U, 1988: Epipremnum pinnatum

'Aureum'. Kulturkartei, Zierpflanzenbau.

Mulderij,G.E., HünerL., 1997: Oorzaak misvonud blad scindapsus op helt spoor. Vakblad Bloem. (40): 74-75

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 19-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter