Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 22-10-2004

Sinningia hyb streptoglox

 

Sinningia streptoglox

 

Botanik

Familie: Gesneriaceae

Hjemsted: Brasilien

Dansk navn: Gloxinia

Sorter

Sortimentet ændre sig hurtigt og frøfirmaerne har hver sine F1 hybrider. Bl.a. Gloriosa F1 og Avanti F1.

Det tilstræbes, at typerne er tidlige, rigtblomstrende og kompakte.

Sorterne findes i farverne: hvid, skarlagen, blå, rød med hvid kant, blå med hvid kant.

Formering

Frøformeres.

Ca 2500 frø pr. gram 1/8 g til 1000 planter.

Jord: let gødet fin sphagnum, kalket til pH 5,5-6,0.

Det fine frø kan evt. blandes med udvasket fint strandsand og der sås ca. 500 pr. kasse. Frøet er lysspirende og dækkes ikke, men kasserne dækkes med plast eller glas efter tilvanding, evt. med Fongarid 25 WP og Benlate eller med Captan. Udtørring og direkte sol tåles ikke. Spirer efter 14 dage ved 25-28° C.

5-6 uger efter såning prikles i kasser eller hulbakker med 5x5 cm i jord som ved såning. Temperatur 22-25° C indtil potning.

Der kan sås i perioden okt.-april.

Vækstlys i perioden okt.-februar vil forkorte kulturtiden ca. 4 uger. Det kan opnås med SON-T lamper 25-30 W pr. m². Belysningstiden 16 timer daglig fra kl. 6.00 - 22.00. Som regel belyses kun fra spiringen og på prikleplanterne.

Potning
Pladsforbrug

4-5 uger efter prikling pottes i 11-12 cm potter i normalt gødet sphagnum, kalket til pH ca. 6,0, eller færdigkøbte standardjorde.

Under såningen ca. 2500/m²
Under priklingen ca. 360/m²
Pottetæt 11-cm ca. 80/m²
Mellemafstand ca. 40/m²
Slutafstand 15-25/m² afhængig af sorten.

Klimaforhold

Temperatur: Efter potning holdes døgnet rundt 20 - 22°C, også i potterne.

Luftfugtighed: Må være relativ høj, men bladene holdes tørre.

Skygge: Der skygges ved indstråling over 10.000 lux (= 90 W/pr. m²), hvilket betyder, at det kan blive aktuelt at skygge fra sidst i februar.

Vand, Gødning, CO2

Ved hver vanding, tilføres 0,5-1 promille blandingsgødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 15 : 160 : 120 : 35 + mikronæring

Ledningsværdi 1,2-1,6.

Jordanalyseresultater bør være indenfor følgende værdier.

pH : Nv : Kv : Fv

5,5-6,0 : 40-60 : 25-35 : 25-35

CO2-tilskud øger væksten og kvaliteten, og indtil 900 ppm er økonomisk forsvarligt.

Vækstregulering

På småplantestadiet (6-8 blade) kan sprøjtes med 1-2 promille Cycocel (100-200 ml pr. 100 l vand). Større planter kan vandes med Cycocel 1-2 gange.

Mindre planter kan i øvrigt opnås dels ved at potte i mindre (10 cm) potter, dels ved at sænke temperaturen og samtidig holde planterne til den tørre side. Temperaturen sænkes til 15°C i 2 uger, når planterne har 6-7 blade. Det giver også flere sideskud og blomster. Temperaturen må herefter hæves til 20°C ellers går planterne helt i stå. Ved at holde 17°C dag og 23°C nat forkortes kulturtiden med knap en uge, bladene bliver mindre, men det gør blomsterne også, alt sammen i forhold til 23°/17°C dag/nat.

Blomsterinduktion

Blomstrer ikke ved en daglængde på mindre end 12 timer. Blomstringstidspunktet kan fremmes ved at sænke temperaturen til 15°C i 2 uger når planterne har 6-7 blade.

Lys

Ved at give vækstlys (20-30 W/m²) til vinterproduktionen kan kulturtiden afkortes fra ca. 170 dage til ca. 130 dage. Med vækstlys dannes også flere sideskud og knopper.

Skadegørere

Phytophthora, Gråskimmel, Rhizoctnia, Topskudsmider, Thrips, Bladnematoder, Saintpauliatrips.  

Fysiogene sygdomme

Sinningia får lyse pletter på bladene, hvis disse overbruses med vand, der er koldere end bladene.

Litteratur

Ann. Dyrkningsvejledning, Dæhnfeldt.

Hentig, W.-U.v. 1991: Kulturkartei. Verlag Poul Parey.

Streptoglox

Botanik

Krydsning mellem Streptocarpus – hybrider og Sinningia (Brasilien) (sydlige Afrika).

Sorter

Diego-serien fås i rød, rosa og violet.

Kultur

Dyrkes som Sinningia (Gloxinia), men pottes i 9-10 cm potter, da planterne har en diameter på 25 - 30 cm.

Slutafstand 25-30 stk. pr. m² i 9 cm potter og 20 - 25 stk. pr. m² i 10 cm potter.

Ca. 8 uger efter oppotning begynder blomstringen.

Streptolox har blødere blade end Sinningia og blomsterne er mindre og står vandret sammenlignet med Sinningia.

Kulturtid fra såning til salg 16-18 uger.

Salget starter normalt til april, ønskes tidligere salg må gives vækstlys 25 - 30 W. pr. m² SON-T lamper.

Litteratur

Christensson, Hans, 1985: Diego-Gloxinia borde odlas mere. Fakta, Trädgård nr. 263, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kons. avd. Alnarp.

Christensson, Hans, 1986: Gloxinia forædling och nyheter. Fakta, Trädgård nr. 391, Sveriges Lantbruksuniversitet, Kons. avd. Alnarp.

Hartig, M. A., 1984: Neue Sinningia - Züchtungen stellen

sich vor. Zierpflanzenbau 25 p. 1104-05.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 24-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 22-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter