Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 22-10-2004

Solanum pseudocapsicum

 

Botanik

Familie: Solanaceae (Natskyggefamilien)

Hjemsted: Madeira

Sorter

Oprindelig 'New Patterson'.

Derfra 'Fancy' og 'Ballon', med orangerøde bær.

Desuden 'Turina', med klart røde bær, 'Mandarin' og 'Pinocchio'.

Da der er noget uensartethed i det eksisterende materiale, vil det være ønskværdigt med frembringelse af F1 hybrider.

Mange avlere selekterer i egen avl, og tager selv frø.

Formering

Frø: 1 g indeholder 300-400 korn.

Spiring varer 8-15 dage ved temperatur fra 20-25°C. Spiringstemperatur over 25°C anbefales til fremskyndelse af spiringshastighed og -ensartethed.

Tynd såning (1000-2500/m²) og prikling eller såning på prikleafstand (4-600/m²) og priklepotning. Der kan også sås i "hulbakker".

Spiringsmediet: svagt gødet og svagt kalket sphagnum- blanding, pH 5,5-6,0.

Såning er mulig i perioden oktober til maj, 28-36 uger før ønsket salg.

Potning
Pladsforbrug

Potning finder sted 8-13 uger efter såning, afhængig af årstid, i 10 eller 11 cm potter med henholdsvis 90 eller 72 potter pr. netto m².

Der flyttes på afstand (25-40 planter pr. m²) 6-7 uger efter potning.

Voksemedium: sphagnumbaseret blanding, pH 5,5-6,0, og som af hensyn til stabilitet, når topvægten bliver stor, gerne må være tilsat ler eller sund ukrudtsfri mineraljord.

Frilandskultur mulig ultimo maj til ultimo august.

Det er meget vigtigt, at planterne pottes og gives afstand til tiden, ellers "løber" de, og faren for gråskimmelangreb øges.

Klimaforhold

Fra spiring til blomstring dyrkes ved min. 15°C nat og 18°C dag. Der luftes ved 18 -19°C.

Mod kulturslutning kan min. temperatur sænkes til 10-12°C, forudsat at høj luftfugtighed og nedslag kan undgås.

Hvis fordampningsforholdene varierer stærkt gennem døgnet, er risikoen for fugtudslet (ødem) stor.

Der benyttes ingen eller mindst mulig skygge.

Vand, Gødning, 

Der vandes efter 6-8 mm fordampning, d.v.s. planterne holdes "til den tørre side" for at undgå unødig strækningsvækst. Vandes for rigeligt bliver den vegetative vækst for frodig, samtidig med at det varer længere før planterne blomstre. Der skal være god afdræning, da Solanum har et svagt rodsystem, som let ødelægges ved overvanding (ilt-mangel).

Ved hver vanding tilføres ca. 1 promille gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 10 : 75 : 54 : 9 + mikronæring

Lv. 1,5-1,8

Ca. 35% af kvælstof bør tilføres i ammoniumform, hvis stigning i pH under dyrkning skal undgås.

Vækstregulering

Retardering kan udføres med Alar 85 udsprøjtet i 0,25 til 0,3% styrke (250-300 g pr. 100 l vand). Tilsætning af spredemiddel fordelagtig, f.eks. 100-200 g bittersalt pr. 100 l.

1. retarderingssprøjtning udføres sædvanligvis, 2-3 uger efter potning.

Andre aktuelle retarderingstidspunkter kan være umiddelbart før blomstring.

Sorten 'Ballon' synes at kunne tåle Alar på åben blomst uden at frugtsætning berøres.

Retardering efter endt frugtsætning kan hindre genvækst af grønne skud.

I øvrigt kan retarderingsbehov være noget afhængig af sorter og vækstbetingelser.

Høj luftfugtighed fremmer strækningsvæksten.

Blomsterinduktion

Der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem daglængdeforhold og blomsterinduktion.

Som hos andre natskyggeplanter er tidsforløbet fra spiring til første åbne blomst kortest i sommerhalvåret og tilsyne- ladende knyttet til de bedste betingelser for gennemløbet af den vegetative fase (energiforhold).

Særligt lave temperaturer bør undås (se klimaforhold), da temperaturen har betydning for blomstens opbygning og frugtbarhed.

Bestøvning og følgende frugtsætning begunstiges af, at der under blomstring hver dag sker tørring af støv (pollen) med påfølgende plantebevægelse og støvoverføring til saft- spændt støvfang.

Eksempelvis opnået ved tør luft og påfølgende overbrusning.

Skadegørere

Skadedyr:
Bladlus, Topskudsmider, Spindemider, Mellus, Trips, Frankliniella,  

Svampesygdomme:
Fusarium, Gråskimmel, Pythium, Phytophthora.  

Beskrivelse af salgsplante

Solanum pseudocapsicum anvendes fortrinsvis som dekorationsplante i stue, men også i betydeligt omfang i sammenplantninger.

Kan benyttes til udplantning f.eks. i altankasse eller lignende beskyttet bed.

Den ønskede plantestørrelse afhænger i nogen udstrækning af det aktuelle marked.

Planterne skal have sundt, velfarvet løv og være velbesat med frugter, hvoraf de første viser begyndende farve.

Planternes højde, vægt og størrelse i øvrigt skal stå i harmoni med den anvendte pottestørrelse og type.

Litteratur

Voigt Christensen, O., 1975: Registrerede produktionstider og arealforbrug hos Solanum. Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. Meddelelse nr. 1229.

Kulturkartei Zierpflanzenbau, 1975: Verlag Paul Parey, Berlin.

Wikesjö, Karl: 1981: Alnarp Konsulentavdelningens rapporter, Trädgård 200.

.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 24-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 22-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter