Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 22-10-2004

Spathiphyllum wallisii

 

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Columbia, Venezuela

Formering

Frøformering:

6-12 mdr. efter bestøvning er frøene modne.

De sås straks, da spireevnen hurtigt aftager. Der sås i en ukalket sphagnum med meget lidt gødning. Kasserne dækkes med folie og temperaturen bør være 22-24° C. Efter 3-4 mdr. prikles planterne.

Vævskultur anvendes i stor udstrækning.

Potning
Pladsforbrug

Ca. 3 mdr. efter prikling pottes i en letkalket, letgødet sphagnum, 2-3 frøplanter i en 8-9 cm potte, senere oppotning i 11-12 el. 13 cm potte.

Anvendes vævsformerede planter er 1 plante pr. potte tilstrækkeligt.

Slutafstand for 13 cm potter er 25 stk. pr. m².

Klima

Temperatur: 20-25°C, ikke højere nat- end dagtemperaturer, det kan give gullige blade.

De største blade fås ved den højeste temperatur. Morgendrop til 15-16°C giver mindre bladareal.

Bedste og hurtigste blomsterdannelse og sideskudsdannelse, fås ifølge tyske undersøgelser, ved at holde 22°C konstant døgnet rundt, 26°C hæmmer dannelsen af blomster og forringer plantekvaliteten.

Skygge: Der skygges ved indstråling over 20.000 lux., lidt tidligere om foråret, febr.-marts.

Luftfugtighed på 85-95% tilstræbes.

Vand, Gødning, CO2

Planterne bør aldrig tørre ud. Der vandes med gødningsvand sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 11 : 135 : 48 : 14

+ mikronæring.

Lv. 1,3-1,6.

CO2-tilførsel på 600-800 ppm fremmer væksten.

Vækstregulering

Vanding med 1000 ppm benzylaminopurin mindsker længdetilvæksten og fremmer sideskudsdannelse. Behandlingen foretages lige efter potning og der gives 10 ml. pr. plante.

Blomstring

Planten er daglængdeneutral. Ved for lav indstråling fremmes bladvæksten og blomsterdannelsen undertrykkes.

Bedste og hurtigste blomsterdannelse fås ved en gennemsnitstemperatur på 20-22°C, ikke under 18°C og ikke over 24°C.

Ældre planter blomstrer for hvert 4. blad.

Sprøjtning med 200-400 ppm gibberellinsyre (GA3) har i forsøg fremmet blomstringen med 4-6 uger, men mange blomster er deforme. Den blomstringsfremmende effekt ses især på hold, hvor temperaturen har været over 26-27°C i længere tid.

Vækstlys

I vinterhalvåret bliver blomsterdannelsen bedre, hvis der gives vækstlys, ca. 30 W pr. m² SON-T, når indstrålingen er under 3-4000 lux ((30 W pr. m²). Der gives lys, så dagen bliver 16-18 timer.

Skadegørere

Spindemider, Pythium, Phytophthora, Cylindrocladium, Trips, Snegle.  

Produktionstid

8 cm pottetæt: ca. 3 mdr. 130 stk. pr. m²

11 cm halvafstand: ca. 1 mdr. 80 stk. pr. m²

11 cm slutafstand: ca. 2 mdr. 50 stk. pr. m²

Litteratur

Beet,E & Bruyn, P.De,1994: Groei en bloeivan Spathiphyllum bij variërende assimilatiebelichting en voeding.

Verbondsnieuws (14):39-41.

Christensson, Hans, 1987: Spathiphyllum - BAP ger fler skott och kortare plantor.

Fakta, Trädgärd, nr. 516.

Hendriks, L., 1992: Spathiphyllum. Blühverzögerung durch hohe Temperaturen.

Deutscher Gartenbau (27): 1646-1648.

Hendriks, L.& H.C. Scharpf., 1988, Temperaturaktion von Spathiphyllum.

Zierpfl.bau nr. 3. p. 100-102.

Henry, R.J. & E.M. Rasmussen, 1981: Inducing Flowering of Spalthiphyllum with Gibberellic Acid (CA3).

Foliage Digest 4 (3) p. 7-9.

Langius, G. 1985: Spathiphyllumteelt heeft toekomst.

Vakbl. v. bloemisterij 38, p. 50-53.

.

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.

 

Hel eller delvis eftertryk, kopiering eller anden gengivelse er kun tilladt efter skriftlig aftale med DEG-Greenteam.
Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 24-10-2016 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 22-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter