Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Stephanotis floribunda

 

Botanik

Familie: Asclepidaceae

Hjemsted: Madagasca

Sorter

Kun arten dyrkes.

Formering

Stiklingeformering:

Der anvendes ledstiklinger med 1 bladpar, dog ikke det yngste, umodne stykke af ranken. Efter 12-13 bladpar aftager evnen til roddannelse, hvorfor der ikke bør skæres flere stiklinger.

Ønsker man alligevel at skære flere, må disse ikke blandes med de øvrige, da udviklingen sker bestydeligt langsommere end for de "øverste" stiklingers vedkommende.

Der stikkes i svagtgødet sphagnumblanding, pH 6,0 - 6,5 i netpotte, pløksystem eller i anden formeringsenhed.

Ofte anvendes roddannerhormon.

Potning
Pladsforbrug

Der pottes i en 12 cm potte, i gødet sphagnumblanding, pH ca. 6.

Planterne står pottetæt ca. 60 pr. m², og rankerne vokser op ad tråde.Når vækstsæsonen er afsluttet, d.v.s. fra november, kan nedbinding til bøjler foretages. Der anvendend 70 cm plastbøjler, og kan ranken nå mere end 2 gange rundt, skæres det overflødige af.

Efter nedbinding står der 20-25 planter pr. m².

Vand, Gødning, CO2

Planterne må ikke tørre ud, men for at undgå rodproblemer (Pythium) må der være god afdræning.

Gødningen sammensættes i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 12 : 152 : 58 : 9

+ mikronæring

CO2-koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Klimaforhold

Temperatur:

Formering: 24°C i luft og 26°C i jorden.

Videre kultur:
sommer: 18-20°C, luftning v. 26°C
vinter: 12-16°C, luftning v. 22°C
Drivning: 28°C i 14 dage, derefter 20°C, eller 20-22°C i hele perioden.

Luftfugtighed:

Ikke over 80% relativ luftfugtighed.

Skygge:

Der skygges kun for at undgå for høje temperaturer.

Vækstregulering

Planterne kan retarderes med Bonzi 5%, der sprøjtes 7 gange med ca. 1 uges mellemrum.

Bonzi er ikke godkendt til Stephanotis.

Blomstring

Blomsterdannelsen er så vidt vides afhængig af lyssummen (belysningstid x lysmængde), medens blomsterudviklingen afhænger af daglængden (over 14 timer) og temperaturen (ikke under 18°C).

For at blomsterne kan udvikle sig i de mørkeste måneder, må gives vækstlys, ca. 30-40 W/m² SON-T.

Moderplanter

Hvert år udvælges af salgsplanterne nye, rigtblomstrende planter.

Hovedstikketiden er januar - marts.

Moderplanter dyrkes ved 18-20°C og kort dag.

Skadegørere

Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Bladlus, Skjoldlus, Uldlus, Spindemider, Gråskimmel, Bladpletter (f.eks. Gloeosporium)

Litteratur

Adriansen, E., 1986: Vækstregulerende midler til Stephanotis.

G.T. 24 p. 787-8.

v. Hentig, W.-U., 1985: Stephanotis floribunda. Kulturkartei. Poul Parey, Berlin und Hamburg.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter