Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

Syngonium

 

Botanik

Familie: Araceae

Hjemsted: Mexico og Haiti.

Sorter

Den almindeligst dyrkede art er S. podophyllum, hvoraf der findes en del sorter.

Formering

Stiklingeformeres eller vævsformeres.

Der stikkes 1 top- eller ledstikling (med et blad) i en 11 cm potte. Stikkemediet er en letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,0.

Rodningen sker i plasttelt ved 25-28°C og rodningstiden er da ca 4 uger.

Vælger man, at anvende vævsformerede planter og selv at dyrke dem fra kolben, behandles småplanterne som stiklingeformerede, men prikles først i kasser.

Efter 4-5 uger sorteres planterne og pottes i 5-6 cm potter, hvorefte de står 6 - 8 uger ved mindst 25°C. Planten kan nu pottes i 11 cm potte.

Potning
Pladsforbrug

Pottes i mellemfin letgødet sphagnumblanding, pH 5,5-6,5. Voksemediet bør være med højt luftindhold.

Pottetæt, 11 cm: 80-85 planter pr. m²

Afstand, 11 cm : 40-45 planter pr. m².

Klimaforhold

Temperatur:

Optimal vækst sker ved 24-28°C. Planten kan i kortere tid overleve ved 12-14°C.

Ved 18°C bliver eventuelle bladtegninger tydeligst.

Skygge:

Der bør skygges ved ca 30.000 lux, lidt tidligere om foråret. Er lysniveauet for højt, bliver bladene mindre end ellers, men hvis der ikke er lys nok, bliver aftegningerne ikke særlig klare. Der er sortsforskelle, så man må prøve sig lidt frem.

Luftfugtighed:

Den relative luftfugtighed bør om sommeren være 75-85%, om vinteren lidt lavere.

Vand, Gødning, CO2

Ved hver vanding tilføres 1,0-1,5 promille gødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 25 : 200 : 50 : 19 + mikronæringsstoffer

Lv. 1,6-1,9.

CO2-niveau på 600-800 ppm fremmer udviklingen.

Dyrkningsmediet må have en god vandholdningsevne, men også god porevolumen. Planterne tåler at tørre ud, men vokser bedst og hurtigst hvis dette ikke sker.

Vækstregulering

Retardering: 6 promille Cycocel (600 ml i 100 l vand) kan reducere strækningsvæksten. Der vandes gentagne gange.

Moderplanter

Sortstypiske planter udvælges. Disse skal hele tiden skæres hårdt tilbage for at beholde ungdomsformen.

Skadegørere

Myrothecium, Rhizoctonia, Ceratocystis fimbriata, Pythium, Phytophtora, Skjoldlus, Bladlus, Spindemider, Trips.  

I øvrigt

Er planterne dyrket ved høj temperatur, høj luftfugtighed og nogenlunde høj indstråling, er det nødvendigt at hærde planterne ved at sænke temperaturen og luftfugtigheden samt at skygge kraftigere.

Litteratur

Anjou, K., 1988: Syngonium i "14 gröna växter". Trädgård 342, Konsulentavdelningens rapporter, Alnarp

Henly, R.W., Chase, A.R. & Osborne, L.S.:1993 Nephthytis: Fol. Dig. 16 (8): 3-7.

Sandved, G., 1984: Syngonium. Gartner Yrket, (74) p 709-710

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter