Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 17-11-2011

Viola wittrokiana hybrider

 

 

Botanik

Familie: Violaceae (violfamilen)

Hjemsted: Vesteuropa, Middelhavsområdet indtil Kaukasus, Nordafrika.

Sorter

Der findes et meget stort antal sorter, både ensfarvede og tofarvede, og der kommer til stadighed nye krydsninger til. Derfor vil det ved sortsvalg være bedst at se i frøkatalogerne.

F1 hybriderne anses ikke at være vinterhårdføre, medens wittrockiana-hybriderne kan overvintre på friland.

Formering

Frøformeres

700 frø pr. g, 3 g pr. 1000 planter. Der sås i en fin, letgødet, kalket sphagnumblanding pH ca. 6.

Da frøet er mørkespirende, dækkes med 1/2-1 cm såjord.

Der kan sås i kasser eller direkte i potte/plantebakke, 2-3 frø pr. stk.

Spiretemperatur 15-18°C, spire i løbet af 3 uger.

Det er også muligt at så i kasser i juni- juli og derefter at plante ud på marken, eller at så direkte på marken i juli med 1,5 g frø pr. m², og med en række afstand på 18-20 cm. Ved direkte såning må man råde over vandingsanlæg, da udtørring ikke må finde sted i spiringsperioden.

Potning
Pladsforbrug

Hvis der ikke er sået i salgspotten, priklepottes i 8-9 cm potte eller plantebakke.

Er der sået om efteråret til dyrkning i koldhus, står planterne pottetæt til ca. 1. marts, derefter 75-80 stk. pr. m².

Der pottes i en gødet, kalket sphagnumblanding, pH ca. 6,0.

Planter dyrket på friland sælges i polystyrenkasser, ca. 15 x 25 cm med 7-9 planter pr. kasse.

Klimaforhold

Temperatur:

Efterårssåning.

Ved såning i august holdes frostfrit indtil februar, hvor temperaturen kan hæves til 10-12°C, som holdes til salgstidspunktet i marts-april.

Forårssåning.

Hvis der sås i begyndelsen af januar holdes 18-20°C indtil efter prikling, hvor temperaturen sænkes til 11-13°C. Dette giver salgsfærdige planter sidst i april.

Hvis der sås ca. 20 januar holdes temperaturen på 20°C indtil der er udviklet 6-10 blade ca. 1 cm i diameter (ca. 10. marts). Derefter sænkes temperaturen til 15°C. Salgsfærdige planter 10-20. april.

F1-hybriderne er især velegnede til forårssåning, da disse ikke så let "løber" ved høj temperatur.

Skygge

Der skygges ikke.

Luftfugtighed

Holdes så lav som muligt (luft på) for at undgå svampesygdomme

Vand, Gødning, 

Ved hver vanding tilføres ca. 1 promille blandingsgødning med mere kalium end kvælstof.

Lv. 1,5-1,8.

Ved efterårssåning og frostfri dyrkning må man være meget opmærksom på det sparsomme vandforbrug og ikke overvande planterne.

Vækstregulering

Ved dyrkning i hus vil det i reglen være nødvendigt at retardere planterne. Især wittrockiana-hybriderne har en tendens til at strække sig ved temperaturer over 12-15°C.

Der kan sprøjtes med Alar 85, 3-4 promille (300 -400 g i 100 l vand), første gang ca. 2 uger efter priklepotning. Gentages efter behov. Ved efterårssåning i reglen 1-2 gange inden november, og måske igen om foråret. Sprøjtning med Cycocel extra 3 promille kan også anvendes tilsvarende.

Norske forsøg viser, at negativ DIF med 12°C dag og 18°C nat medfører en kraftig vækstreduktion, men også lidt længere kulturtid. En anden mulighed er 20-22°C nat, temperaturfald til 5°C om morgenen og derefter 13-15°C i løbet af dagen.

Til forårsproduktion i opvarmede væksthuse kan man godt få kompakte planter uden at bruge ret meget retarderingsmiddel.

Dyrkningsteknikken er som følger: Efter oppotning holdes 20°C til planterne er etablerede og rødderne ude. Er det pløkplanter pottes så dybt, at der ikke bliver en "hals", og således, at planterne står fast fra begyndelsen. Når planterne er etablerede sænkes temperaturen og man giver negativ DIF, 8°C om dagen og 12°C om natten. Er det meget koldt udenfor kan både nat- og dagtemperaturen sænkes yderligere. Samtidig med negativ DIF kan gives "morgendrop", det vil sige at temperaturen sænkes yderligere i forbindelse med morgengry, f. 2 timer før og 1 time efter solopgang, indtil 6 grader kan temperaturen sænkes. Ved god indstråling kan dagtemperaturen senere komme op på 15°C. Det svære er at få planterne i blomst til tiden.

Hvis planterne er færdige alt for tidligt, må temperaturen sænkes så meget det er muligt, eller der kan behandles med Alar 85. Der må ikke gives for meget gødning og en let udtørring fremmer ensartethed og kvalitet.

Alt for kraftig gødskning kan forsinke blomsterdannelsen. Når knopperne er sat, skal planterne have en god næringstilførsel for at få en god farve. Det negative ved at dyrke i varmt hus er, at planterne ikke tåler nogen frost ved lagring eller efter udplantning, der er dog sortsforskelle.

Ved at give negativ DIF grener planterne sig bedre og internodierne bliver kortere, end ved normal dyrkning.

Metoden kan sandsynligvis også anvendes ved efterårsdyrkning.

Skadegørere

Peronospora (falsk meldug), Mycocentrospora (fedtplet), Pythium, Phytophthora, Ramularia (bladpletsyge), Bladlus.

Litteratur

Amagerfrø Katalog 1988.

Bongartz, W. 1988: Viola wittrockiana- Stiefmütterchen Entwicklung in der Züchtung und der Kulturpraxis. Zier- pflanzenbau 14 p. 572-73.

Moes, E. 1972: Sommerblomster. Gartner Tidende p. 131-134.

Ronglan, E., Vågen, I.M., Moe, R., 1992: DIF og "drop" til stemor. Gartneryrket (9): 17

Rother, H.-W. 1988: Die Kultur von Viola F1-hybriden. Zierpflanzenbau 14 p. 543.

Hilding, A., 1995: Temperaturretardering til penseer. Viola (2):20.

 

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 17-11-2011

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter