Dyrkningsvejledning | Standard 

Oprettet: 06-09-2004
Revideret: 27-10-2004

X Fatshedera lize

 

Botanik

Familie: Araliaceae

Krydsning mellem Fatsia japonica og Hedera helix.

Krydsningen blev foretaget i 1912 i Frankrig i gartneriet "Brødrene Lize".

Sorter

Der findes kun en art: x Fatshedera lizei med følgende varieteter:

x F. lizei 'Variegata' brogede blade med lys rand.

x F. lizei 'Diamant'

Kraftigere vækst, længere bladstilke og opadbøjede bladrande.

x F. lizei 'Pia'

Planten er mindre end arten. Bladene er grøngule, og har en bølget kant.

x. F. lizei 'Silberprinz'

Kraftig vækst og store blade med sølvhvide kanter. Hele bladet har et sølvgråt skær.

x. F. lizei ' Annemicken'

Mindre end arten, på de unge blade er midterpartiet kobberfarvet, ældre blade bliver svagt gulbrogede.

Formering

Formeres ved top- og ledstiklinger. Topstiklingen har 2-3 blade, medens ledstiklingen har 1 blad med 1 øje.

Den hårde del af stænglen er uegnet som stiklingemateriale, da sådanne stiklinger er for længe om at rode.

Både top- og ledstiklinger roder på 4-5 uger ved 20-24°C. Der kan stikkes i formeringsenheder eller direkte i salgs- potten, 3 ledstiklinger eller 2 topstiklinger i en 11 cm potte. Stikkemediet er en letgødet kalket sphagnum, evt. tilsat stenuldsgranulat,

pH ca. 6. Hvis der stikkes direkte i salgspotten, er det nødvendigt at sortere stiklingerne efter position på planten. Roddannelse og brydning sker nemlig ikke samtidig for stiklinger skåret højt og lavt på stænglerne på moderplanten. Der regnes med et udfald på 10 pct.

Potning

Pladsforbrug

Der pottes 3 ledstiklinger eller 2 topstiklinger i en 11 cm potte, hvis ikke der er stukket i salgspotten.

Vækstmediet bør være en letgødet, kalket sphagnum evt. iblandet stenuldsgranulat. pH ca. 6.

Pottetæt: 90 stk. pr. m².

Slutafstand: 30 stk. pr. m².

Klimaforhold

Temperatur:

Luft: 18°C.

Der luftes ved 22°C. Høj dagtemperatur og lav nattem- peratur 21° /15° C giver lange internodier, medens det omvendte 15°/21°C giver unormalt korte internodier, og dårlig kvalitet.

Ved for høj temperatur og for lille indstråling aborteres de nydannede blade, og de ældste blade bliver gule.

Skygge: Planterne tåler ikke direkte sollys forår og sommer, så der skygges, når indstrålingen tidligt forår bliver mere end

40000 lux (=0,52 cal/cm²/min). Når planterne er vænnede til den større indstråling, skygges først ved 50.000 lux (=0,065 cal/cm²/min).

Luftfugtighed: Ikke for lav relativ luftfugtighed.

Vand, Gødning, CO2

Vanding: Der vandes efter 2-4 mm fordampning til jorden/substratet er gennemvandet.

God afdræning er meget vigtig.

Gødskning: Der vandes hver gang med 3/4-l promille blandingsgødning sammensat i forholdet:

N : P : K : Ca : Mg

100 : 16 : 160 : 77 : 10

+ mikronæring.

Lv. i vandingsvandet: 1,4-1,7.

Fatshedera tåler ikke højt ledningstal, det bør ikke overstige 3 ved jordanalyser.

CO2: En koncentration på 600-800 ppm fremmer væksten.

Vækstlys

Kulturtiden kan i vinterperioden forkortes med 4-6 uger ved at give 40 W pr. m² med SON-T lamper.

Der gives lys, når indstrålingen er under 2500 lux (20 W pr. m²)

Retardering

Kan retarderes med Cycocel extra eller Alar 85. Negativ DIF kan også bruges, men planterne bliver let for kompakte.

Skadegørere

Spindemider, Topskudsmider, Bladlus, Skjoldlus, Pythium, Phytophthora, Gråskimmel.  

Moderplanter

Som moderplanter kan anvendes salgsplanter, eller man kan have et moderplantekvarter.

Ved udvælgelse af moderplanter er det vigtigt, altid at tage de hurtigst voksende planter fra, altså dem der først er salgsfærdige. Alle andre vil forlænge kulturtiden og forringe det økonomiske resultat.

Pottes 2 og 2 i 15-18 cm potter og dyrkes som salgsplanter.

 

Kemiske midlers virkning påvirkes bl.a. af temperatur, sol, fugtighed og eventuel blanding med andre midler, samt anvendt mængde og afmålt koncentration. Da GartneriRådgivningen ikke har indflydelse på ovenstående forhold, og erfaring viser stor variation i sortsfølsomhed, ydes ikke garanti for virkning, eller påtages noget ansvar for eventuel skade på kulturplanter.
   
Sidst bekræftet: 30-10-2017 Oprettet: 06-09-2004 Revideret: 27-10-2004

Forfatter

HortiAdvice
Planteavlskonsulent

Anne Krogh Larsen

Administration


Af samme forfatter