Oprettet: 19-11-2019

Kom til Jordbundens dag 2019

Vigtigheden af at bevare en sund, levende og frugtbar landbrugsjord, der både gavner landmænd og samfund, markeres hvert år 5. december. I år med temaet "Stop jorderosion".

Se filmen: Kort opsamling på dagens indlæg: Jordbundens Dag den 5. december 2019

Den vigtigste forudsætning for at få et godt liv er en sikker forsyning med sund og tilstrækkelig mad hver eneste dag året rundt. Desværre er det et gode, der ikke er forundt os alle, idet omkring 815 millioner eller omkring 13 procent af os går sultne i seng hver eneste dag.

Desuden udpines to gange Danmarks areal årligt på verdensplan, hvorved landbrugsjorden bliver til ørken. Det betyder både manglende forsyning med fødevarer, men også udledning af store mængder klimagasser og tab af biodiversitet.

Heldigvis kan landmændene ved valg af bedre dyrkningsmetoder øge frugtbarheden i deres jord og endda genoprette den jord, der er udgået af dyrkning. De kan også lagre klimagassen CO2 som livgivende humus i jorden og derved være med til at modvirke den globale opvarmning.

En sikker og væsentlig sidegevinst er, at der med mere humus i jorden også er langt større biodiversitet - og erosion, der forurener vandmiljøet, reduceres markant.

Derfor er det yderst relevant, når FAO i en årrække har markeret ”Jordbundens dag” hvert år den 5. december med forskellige temaer.

I år er temaet stop jorderosion i bred forstand - og hvis vi ikke før har set, at netop erosion er et problem på de danske marker, så er det meget tydeligt i år.

Et bredt samarbejde

For at skabe bred opmærksomhed omkring nødvendigheden af at passe godt på vores landbrugsjord, er flere foreninger gået sammen om en markering af Jordbundens dag 2019.

Det er Agrovi, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark (FRDK), SEGES og Økologisk Landsforening. Men andre kan også være med i de kommende år, fordi initiativtagerne ønsker en bredt funderet, årlig dansk markering.

Sammen har de lavet et program, som kommer omkring udfordringer og muligheder i at bevare og opbygge landbrugsjordens frugtbarhed i Danmark.

Det hele bliver rullet ud torsdag 5. december 2019 på Dalum Landbrugsskole med start kl. 9.00.

Se det fulde program her

Se yderligere oplysninger, program og tilmelding her

Der er et begrænset antal pladser, som vil blive tildelt efter først-til-mølle princippet mod en mindre betaling.

Jorderosion betyder omfordeling og tab af jord og næringsstoffer (foto: SEGES arkiv)

Fakta fra FAO

I henhold til data fra FAO er det sådan, at:

  • jord indeholder tre gange så meget kulstof som atmosfæren og kan hjælpe os med at imødegå udfordringerne ved klimaforandringerne.
  • 815 millioner mennesker har en usikker forsyning med fødevarer, og to milliarder er i risiko for fejlernæring, men vi kan begrænse dette ved at forbedre jorden og dermed øge dyrkningssikkerheden.
  • 95 procent af vores fødevarer stammer fra jorden.
  • 33 procent af landbrugsjorden på globalt plan er udpint.

 

 

Sidst bekræftet: 19-11-2019 Oprettet: 19-11-2019 Revideret: 19-11-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Annette Vibeke Vestergaard

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Ny pjece om conservation agriculture i praksis
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd t...
27.01.20
Tilpas bearbejdningsintensiteten til den aktuelle jordstruktur:
Rotorharvning med kørehastighed på 6,3 km/t og 450 omdrejninger/min på PTO’en gav bedst såbed og laveste energiinput på ler...
02.12.19
Dosering af glyphosat før såning i pløjefri systemer skal tilpasses ukrudtets art og størrelse
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjef...
03.09.19
Forbedring af jordens frugtbarhed - Opsummeret vejledning
Kort opsamling på vejledningen "Tiltag til forbedring af jorden".
19.08.19

Læs også