Af samme forfatter
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jordbearbejdning
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med CA.
Rotorharvning med kørehastighed på 6,3 km/t og 450 omdrejninger/min på PTO’en gav bedst såbed og laveste energiinput på lerjord. Studie af effekter af forskellige energiinput til jorden.
Store tuer af græsukrudt og etableret tokimbladet ukrudt kræver højere dosis af glyphosat før opharvning til såbed i pløjefri dyrkning
Kort opsamling på vejledningen "Tiltag til forbedring af jorden".
Gengivelse af hovedresultater i poster ved EGU General Assembly 2019 af Loraine ten Damme.
Der er udviklet et program, som ud fra få dyrkningsoplysninger beregner, hvordan markens humusindhold udvikler sig
Læs, om de forskellige elementer, som beskriver jordens frugtbarhed og de metoder, som kan bruges til at analysere eller vurdere dem.
Læs hvilke tiltag som kan forbedre jordens dyrkningsegenskaber. Blandt andet omtales effekten af kulstofindhold, jordbearbejdning, jordløsning, dræning, kalkning og tilførsel af næringsstoffer.
Brug de nye faktaark med tilhørende videoer, hvor du trin for trin tjekker jorden og nærmer dig en diagnose. Netop nu har jorden en god fugtighed efter vinteren, som gør det optimalt at udføre analyserne.
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i otte nye faktaark med tilhørende videoer, som trin for trin leder dig frem til diagnosen.
Resumé af artikel om målt skade på jordstrukturen i det langvarige jordpakningsforsøg i Årslev
Commit17.08.18
Forebyg og udbedre skadelig jordpakning og opnå dyrkningssikker jord
Kombinationen af jordens egnethed til bearbejdning og til færdsel er afgørende for, hvornår den er parat til en given markoperation.
En tidlig og tør høst er det bedste udgangspunkt for en effektiv grubning af pakket jord og af områder med vandstandsende lag.
Resume af artiklen: Soil mechanical stresses in high wheel load agricultural field traffic: A case study. Resultater af måling af jordkompression i 3 dybder i det langvarige jordpakningsforsøg ved Flakkebjerg fra 2010
Se nyheder og arrangementer.
Værktøjer24.04.18
Værktøjer til jordpakning
Læs mere om effekterne af jordpakning
Læs mere om biologisk og mekanisk løsning af jord
Jordpakning kan forebygges ved at begrænse vægten af traktor og redskaber, ved at øge antallet af aksler og ved montering af rigtige dæktyper og dæktryk.
Når først jorden er blevet pakket, kan overjorden løsnes mekanisk ved pløjning eller grubning, mens underjorden er vanskeligere at løsne.
I COMMIT udføres målinger i de langvarige jordpakningsforsøg, som blev pakket med forskellig hjullast i 2010.
Projektet er et udviklings- og demonstrationsprojekt, som forløber fra 2016 til 2020. Aarhus Universitet er hovedansøger.
Denne Planteavlsorientering gennemgår, hvordan et effektivt flydelag etableres, hvorfor det er vigtigt at være særlig opmærksom på afgasset gylle, samt hvilke etableringskrav der er, afhængig af beholdernes alder og beliggenhed.
Knapt 500 gylleanalyser fra landforsøg fra 1997-2015 viser et faldende indhold af næringsstoffer - især fosfor.
Kalkforbruget var 365.000 tons omregnet til ren calciumkarbonat. Det svarer til de senere års forbrug på landsbasis. Fordelingen i reaktionstallene viser store forskelle mellem landsdelene.