Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-12-2018

  

Oprettet: 11-04-2018

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller

Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra situationen i marken og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.

Indhold:

Strategien for svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller i korn fastlægges af forsøgslederen ud fra smittetrykket i det enkelte forsøg, og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet. Indsatsen skal svare til en indsats der vurderes at være økonomisk optimal i praksis. Der tages ikke hensyn til de mest modtagelige sorter.

Nedenfor ses forslag til midler og doser. Den angivne mængde er den maksimale indsats, som må anvendes. Er smittetrykket lavere kan fungicidindsatsen reduceres. Er smittetrykket derimod højt, og vurderes det at indsatserne nedenfor vil være utilstrækkelige, kontaktes Lars Bonde Eriksen eller Anders Søndergaard Larsen, for at aftale en øget indsats evt. en ekstra sprøjtning.

Til top      

Vinterbyg (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

 • St. 39-45:
  • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro.

Forsøg med tidlige og kraftige angreb, 2 behandlinger. Proline foretrækkes ved skoldplet og bygbladplet og Orius hhv. Prosaro ved rust:

 • St. 32:
  • 0,3 l Orius eller
  • 0,25 l Prosaro eller
  • 0,2 l Proline
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere:
  • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro

Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,25 l Orius til og med vækststadium 69.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-101-1818, 01-151-1818 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterbyg.

Til top     

Vinterrug (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige angreb:

 • St. 51-59: 0,5 l Prosaro

Forsøg med tidlige angreb:

 • St. 32-37: 0,3 l Prosaro eller 0,3 Proline Xpert. Proline Xpert foretrækkes ved skoldplet og Prosaro ved rust. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius
 • St. 51-59: 0,5 l Prosaro

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-102-1818, 01-152-1818 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterrug.
Til top

Vinterhvede (maks. dosis)

For at forebygge resistens mod Septoria anbefales det at anvende forskellige løsninger ved svampebekæmpelsen (både midler med epoxiconazol (markeret med fed nedenfor) og prothioconazol (markeret med kursiv nedenfor).

Forsøg uden tidlige angreb, 2 behandlinger:
Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius men kun een gang

 • St. 37-39:
  • 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S eller
  • 0,6 l Bell
 • Ca. 2-3 uger senere under skridning:
  • 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S eller
  • 0,6 l Bell eller
  • 0,3 l Bell + 0,2 l Prosaro eller
  • 0,3 Viverda + 0,5 l Ultimate S + 0,2 l Prosaro eller
  • 0,3 l Armure (må først benyttes fra st. 45) eller
  • 0,3 l Propulse + 0,25 Comet Pro

I forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust og/eller Septoria, foretrækkes 3 behandlinger:
Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius.

 • St. 31-32:
  • 0,3 l Prosaro.
 • Som ovenfor

Hvis der er meget hvedebladplet eller gulrust kontaktes Lars Bonde Eriksen.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-104-1818 og 01-154-1818, Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterhvede.

Til top     

Triticale (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige angreb med gulrust, 2 behandlinger:

 • St. 33-37:
  • 0,3 l Orius. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.
 • Begyndende skridning:
  • 0,35 l Prosaro.

Forsøg med tidlige angreb af gulrust, 3 behandlinger:

 • St. 30-32: 0,3 l Orius. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.
 • 2 uger senere: 0,3 l Orius. 0,1 l Talius tilsættes ved meget meldug (Talius udelades, hvis midlet er brugt ved første sprøjtning).
 • 2 uger senere: 0,35 l Prosaro.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-103-1818 og 01-153-1818 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med triticale.
Til top

Vårbyg (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

 • St. 39-45:
  • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro.

Forsøg med tidlige og kraftige angreb, 2 behandlinger. Proline foretrækkes ved skoldplet og bygbladplet og Orius hhv. Prosaro ved rust:

 • St. 32:
  • 0,3 l Orius eller
  • 0,25 l Prosaro eller
  • 0,2 l Proline
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere:
  • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro

Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,25 l Orius til og med vækststadium 69.

Strategien kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-105-1818 og 01-155-1818 Blok B samt den behandlede del af observationsparceller med vårbyg.
Til top

Havre (maks. dosis)

Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning: 0,3 l Orius.

Ved tidlige angreb af meldug udføres to behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med 2 x 0,3 l Orius.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-106-1818 og 01-156-1818 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med havre.
Til top
 

Vårhvede (maks. dosis)

Forsøg uden tidlige angreb af sygdomme:

 • Omkring begyndende skridning:
  • 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller
  • 0,45 l Bell

Forsøg med tidlige angreb af rust/meldug:

 • Ved begyndende angreb i st. 31-32: 0,3 l Orius.
 • Omkring begyndende skridning:
  • 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller
  • 0,45 l Bell.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-107-1818 og 01-157-1818 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vårhvede.
Til top
 

Vårtriticale (maks. dosis)

Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning: 0,3 l Orius.

Ved tidlige angreb af gulrust eller meldug udføres to behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med 2 x 0,3 l Orius.

Strategierne kan anvendes i:

Sortsforsøg efter plan: 01-159-1818 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vårtriticale.

Registrering af de udførte behandlinger i sortsforsøgene

Den aktuelle behandling indberettes direkte i PC-Markforsøg. Ved indberetning af 2-faktorielle forsøg i PC-Markforsøg sættes først ”flueben” i Rediger behandling under fanebladet ”Forsøgsbehandlinger”. Herefter vælges den aktuelle behandling i Specificering af behandling ved hjælp af ”højreklik” og Tilføj specifikation af behandling. Ved 2-3 behandlinger oprettes behandlinger ved at ”højreklikke” under behandlingstid og vælge Tilføj behandlingstid.

I 1-faktorielle forsøg indberettes behandlingerne under fanebladet ”Grundbehandlinger”.

Til top
 

Observationsparceller, samlet behandling

I observationsparcellerne behandles kun den ene halvdel af parcellen. Den strategi der passer bedst til lokaliteten, vælges af den lokale forsøgsmedarbejder. På lokaliteter kun med observationsparceller, hvor alle vintersædsarter og/eller vårsædsarter er samlet, kan man som alternativ vælge en fælles strategi som skitseret herunder.

Vintersædsarter:

 • Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust anvendes 0,25 l Prosaro i st. 31-32.
 • St. 37-39, dog tidligst to uger senere: 0,5 l Viverda + 0,5 l Ultimate S.
 • St. 55-61, dog tidligst to uger senere: 0,3 l Viverda + 0,5 l Ultimate S + 0,2 l Prosaro.

Vårsædsarter:

 • St. 31-32: ved tidlige angreb af rust og meldug anvendes 0,25 l Orius.
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 0,3 l Propulse + 0,3 l Comet Pro.

 

Sidst bekræftet: 11-04-2018 Oprettet: 11-04-2018 Revideret: 11-04-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Korn

Lars Bonde Eriksen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Anders Søndergaard Larsen

Tystoftefonden


Af samme forfatter

Bekæmpelse af stankelbenlarver
Det er kun muligt at bekæmpe larverne i efteråret.
23.08.19
Høstudbytter på SortInfo - 2019
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende fors...
23.08.19
Angreb af meldrøjer i forskellige rugsorter
I et forsøg med kunstig smitte ved AU var der i år mindst angreb i de afprøvede KWS sorter.
15.08.19
Angreb af skadegørere i majs, kartofler og sukkerroer i registreringsnettet i uge 33
Svampeangrebene i majs er overvejende svage, men der er mere udbredte angreb af majsøjeplet i enkelte upløjede marker Evt. ...
14.08.19
Forebyggelse af havrerødsot i vintersæd
Fra 16. september kan forekomsten af bladlus i vinterbyg og -hvede i tidligt såede marker i milde områder følges. Bladlusen...
12.08.19

Læs også