Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 21-06-2010
Revideret: 07-06-2012

Læsning af logaritmeforsøgenes resultater

HJ 03-006
Dato: 7. juni 2012

Tilbage til oversigtenResultaterne fra logaritmeforsøgene i Landsforsøgene vil løbende blive lagt på nettet efterhånden som alle data er modtaget og analyseret. 

Logaritmeforsøg skal ses som screeningsforsøg til at vurdere afgrøders/ukrudtsarters følsomhed overfor forskellige midler. Resultaterne er vejledende og til egen orientering. Det er vigtigt at påpege, at resultaterne på ingen måde må bruges i rådgivningsmæssige sammenhænge. 

Aflæsning af data

Data fra logaritmesprøjtning kan ikke håndteres i NFTS. Derfor vil analyserede data blive vedhæftet som et billede under notater ved hvert enkeltforsøg. Det er desværre ikke muligt pt. at printe resultaterne korrekt ud.

Eksempel på præsentation af behandlede data:

050340909-002 Behandlinger i 1. års rødsvingel efter høst af
dæksæd - logaritmesprøjtning

 

Afgrøde

Bedømmelses-
tidspunkt

Middel:Skadesniveau

Estimate

Std. Error

Rødsvingel

P02

MaisTer:50

73,55

10,84

Rødsvingel

P02

MaisTer:10

4,33

2,34

Rødsvingel

P02

De andre behandlinger gav ingen sprøjteskade

Rødsvingel

P03

MaisTer:90

81,18

6,13

Rødsvingel

P03

MaisTer:50

32,93

1,15

Rødsvingel

P03

MaisTer:10

13,36

1,22

Rødsvingel

P03

De andre behandlinger gav ingen sprøjteskade

Rødsvingel

P04

MaisTer:90

97,50

17,77

Rødsvingel

P04

MaisTer:50

43,21

3,61

Rødsvingel

P04

MaisTer:10

19,15

3,64

Rødsvingel

P04

De andre behandlinger gav ingen sprøjteskade

Rødsvingel

P05

MaisTer:10

107,91

9,86

Rødsvingel

P05

De andre behandlinger gav max en sprøjteskade 10.

Rødsvingel

P06

Hussar:90

0,27

0,03

Rødsvingel

P06

Hussar:50

0,14

0,01

Rødsvingel

P06

Hussar:10

0,08

0,01

Rødsvingel

P06

Monitor:50

14,47

0,48

Rødsvingel

P06

Monitor:10

7,41

0,57

Rødsvingel

P06

Atlantis:50

0,61

0,02

Rødsvingel

P06

Atlantis:10

0,31

0,03

Rødsvingel

P06

MaisTer:90

71,69

6,67

Rødsvingel

P06

MaisTer:50

27,09

1,12

Rødsvingel

P06

MaisTer:10

10,24

1,09

Rødsvingel

P07

MaisTer(Led7):90

132,5324

9,8766

Rødsvingel

P07

MaisTer(Led7):50

84,42171

2,9052

Rødsvingel

P07

MaisTer(Led7):10

53,77571

5,2034

Rødsvingel

P07

Hussar(Led12):90

0,538032

0,1596

Rødsvingel

P07

Hussar(Led12):50

0,172005

0,0171

Rødsvingel

P07

Hussar(Led12):10

0,054989

0,0087

Rødsvingel

P07

Monitor(Led13):90

26,58674

3,0092

Rødsvingel

P07

Monitor(Led13):50

10,69815

0,503

Rødsvingel

P07

Monitor(Led13):10

4,304792

0,4847

Rødsvingel

P07

Atlantis(Led15):90

1,675964

0,3335

Rødsvingel

P07

Atlantis(Led15):50

0,654269

0,0432

Rødsvingel

P07

Atlantis(Led15):10

0,255416

0,0332

Rødsvingel

P07

MaisTer(Led16):90

59,3766

6,0917

Rødsvingel

P07

MaisTer(Led16):50

30,09141

1,2095

Rødsvingel

P07

MaisTer(Led16):10

15,25

1,5235

Rødsvingel

P07

Atlantis(Led6):90

1,72928

0,7713

Rødsvingel

P07

Atlantis(Led6):50

0,998315

0,1874

Rødsvingel

P07

Atlantis(Led6):10

0,576328

0,0659

Rødsvingel

P07

Lexus(Led3):90

37,558

105,5973

Rødsvingel

P07

Lexus(Led3):50

34,92602

46,1199

Rødsvingel

P07

Lexus(Led3):10

32,47848

5,5693

Rødsvingel

P07

De andre behandlinger gav max en sprøjteskade 5.

 

Hver måletid (P-tid) er afbilledet i to figurer:

 

 

 

 

  • Rådata, hvor måleparameteren er afbilledet (f.eks. sprøjteskade eller effekt på ukrudt) som funktion af den enkelte dosis for hver behandling.
  • Dosis-responskurver for de enkelte behandlinger

NB: Dosis er angivet på logaritmisk skala.


ED10: Den dosis, som giver en skade på 10%.
ED50: Den dosis, som giver en skade på 50%.
ED90: Den dosis, som giver en skade på 90%.

Hvis alle ED-værdier ikke er oplyst i resultaterne, skyldes det, at den tilhørende dosis, ligger uden for det normale dosisinterval.

 

Nogle behandlinger forårsagede så stor/lille effekt, at analysen ikke kunne laves. Derfor ses disse behandlinger ikke som dosis-respons kurver.

Spørgsmål vedr. resultaterne kan rettes til Barthold Feidenhans´l, Jens Erik Jensen eller Hanne Justesen Bach.


Til top 

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 21-06-2010 Revideret: 07-06-2012

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18