Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2001
Revideret: 27-01-2014

Pakkeliste

HJ 09-001
Rev. 27. januar 2014

Tilbage til oversigtenNedenfor findes en "pakkeliste" over udstyr og materialer, som skal anvendes i marken ved udførelsen af forsøgsarbejdet. Ved enhver arbejdsopgave er det en god ide at medbringe relevante instruktioner fra "Kvalitet i Landsforsøgene".

Afsætning

 • Forsøgsplan
 • Såplan/skitse
 • Gule stiketiketter
 • Bøjelige markeringsstokke, flexstokke
 • Landmålerstokke
 • Målebånd
 • Jernpinde til fastsættelse af målebånd
 • Vinkelspejl/vinkelprisme
 • Lommeregner
 • Pæle til markering af faste punkter

Parcelgrænseudstyr (kemisk)

 

 • Nylonsnor opvundet på to jernpinde
 • Rygsprøjte
 • Kemikalie (Roundup)
 • Ekstra vand
 • Handsker

Parcelgrænseudstyr (mekanisk)

 

 • Skuffejern
 • eller hakkejern
 • eller forsøgsplov
 • eller radrenser
 • eller buskrydder med hjul og markørpind

Jordprøver

 • Forsøgsplan
 • Skitse over forsøg
 • Almindeligt jordspyd
 • Spand
 • Plastposer
 • Følgesedler + labels
 • Afskrabepind

N-min prøver

 

 • Forsøgsplan
 • Skitse over forsøg
 • Jordspyd 50 eller 75 cm
 • Hammer /mukkert + plastikknop
 • Spand
 • Plastposer
 • Følgesedler + labels
 • Kølekasse med køleelementer
 • Resultat af graveforespørgsel

Såning

 • Forsøgsplan
 • Skitse over forsøg
 • Traktor + såmaskine + såtabel
 • Udsæd
 • Udsædsmængdetabel
 • Spand/plastpose med hank
 • Vægt
 • Materialer til indstregning

Gødskning

 • Forsøgsplan
 • Skitse over forsøg
 • Skiftekassette
 • Gødningsspreder + såtabel
 • Indsåningsbakke
 • Gødning
 • Spand/plastpose med hank
 • Målebånd
 • Lommeregner
 • Vægt

Sprøjtning

 • Forsøgsplan
 • Skitse over forsøg
 • Dysetabel
 • Lommeregner
 • Sprøjte
 • Trykflaske
 • Bomforlænger
 • Sideskærme
 • Tårn
 • Blinddyser
 • Kemikalier
 • Beregnede kemikaliemængder
 • Rent vand
 • Målekande/bæger
 • Engangssprøjte
 • Reservedele
 • Stopur
 • Cykelcomputer
 • Spand
 • Vægt
 • Tandbørste til rensning af dyser
 • Værnemidler

Registreringer

 • Registreringsskemaer /håndterminal
 • Skitse over forsøg
 • Forsøgsplan
 • Tælleramme / tommestok
 • Vejledning i bedømmelser
 • Lup

Planteprøver

 • Forsøgsplan
 • Skitse over forsøg
 • Saks
 • Spade og skovl
 • Skabelon til afklipning
 • Tommestok/tælleramme
 • Plastposer
 • Følgesedler + labels
 • Handsker ved bestemmelse af næringsstof

Høst

 • Forsøgsplan
 • Skitse over forsøg
 • Følgesedler + labels
 • Plastposer + bindere til plastposer
 • Ramme til måling af spild
 • Høstplan til påføring af parceludbytter
   
Sidst bekræftet: 24-01-2018 Oprettet: 27-03-2001 Revideret: 27-01-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18