Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-06-2002
Revideret: 11-05-2016

Instruktion for adskillelse af raps- og ærteparceller

IN 06-002
Revideret den 15. maj 2012

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter adskillelse af raps- og ærteparceller i Landsforsøgene.

Generelt

  • Parcellerne skal adskilles i passende tid inden høst. Adskillelse skal foretages, når risikoen for spild er mindst og effekten størst.
  • Når afgrøden er nær modenhed, opnås der mindst spild ved adskillelse, hvis afgrøden er fugtig f.eks. af dug tidligt om morgenen.
  • Mens planten er grøn og endnu vokser, må stænglerne ikke knækkes eller beskadiges under adskillelsen, da dette giver nødmodning og udbyttetab.

Rapsparceller

Den mest optimale måde for skånsomt at adskille rapsparcellerne opnås ved at gennemføre adskillelsen to gange: Første gang adskilles parcellerne kort tid efter afblomstring. Anden gang adskilles parcellerne 2-5 dage inden skårlægningstidspunktet.

Inden blomstring skal nettoparcellen være afsat.

Adskillelse ved hjælp af en landmålerstok:
Første gang: Med en landmålerstok eller lignende adskilles parcellerne senest 10 dage efter afblomstring, således at den senere og afsluttende adskillelse bliver lettere.
Arealet mellem parcellerne holdes fri for ukrudt vha. lugning, da ukrudtet ellers kan blive meget generende ved høst.
Anden gang (afsluttende adskillelse): Med en landmålerstok eller lignende adskilles parcellerne ca. 2-5 dage inden skårlægningstidspunktet - planterne presses let sammen i parcellen denne gang.
 
Adskillelse ved hjælp af en selvkørende parceladskiller:
Forsøgsstation Koldkærgård har en selvkørende Haldrup parceladskiller til rådighed, som kan lejes med chauffør efter aftale. Denne maskine kan adskille i parceller med en bredde fra 1,5 til 2,00 m. Hvis parcellerne skal skårlægges, skal parcellerne være 1,75 cm. Det rette tidspunkt for adskillelse er omkring skårlægningstidspunktet.
Er du interesseret i at leje den selvkørende Haldrup parceladskiller, kontaktes Henrik Junker-Hansen, HJU@teknologisk.dk mindst 2 uger før forventet skårlægningstidspunkt.
Ved brug af parceladskilleren høstes rapsparcellen modsat i forhold til, hvordan den er pakket.

Ærteparceller

Ærteparceller adskilles forsigtigt med et kraftigt skaft eller landmålerstok 7-10 dage før høst. Det er nemmest at udføre adskillelsen, mens der stadig er morgendug på afgrøden. Herved vil man også mindske spild.

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-06-2002 Revideret: 11-05-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18