Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2003
Revideret: 19-05-2015

Instruktion for udtagning af planteprøver fra majs

IN 07-006
Revideret den 19. maj 2015
 

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omfatter udtagning af planteprøver fra majs:

  1. Planteprøver til bestemmelse af næringsstoftilstand i løbet af vækstsæsonen
  2. Udtagning af prøver til bestemmelse af høst tidspunkt
  3. Udtagning af prøver i forbindelse med høst af majshelsæd
  4. Udtagning af kolbeprøver

1. Udtagning  af planteprøver fra majs til bestemmelse af næringsstoftilstand i løbet af vækstsæsonen

Generelt

Udtag prøven på et tidspunkt mellem fremspiring og bestøvning. Udtag aldrig prøven efter støvdragerne er tørret ind. Tag et blad pr. plante. Bræk eller klip bladet af ved basis. Medtag ikke noget af bladskeden. Hvis planteprøven udtages før hanblomstens blomstring, medtages det første fuldtudviklede blad fra toppen af planten. Hvis planteprøven udtages i tiden fra hanblomstens blomstring til spidsen af støvfanget på hunblomsten er synlig er det bladene overfor og under kolben, der skal medtages i planteprøven.

Et blad er fuldt udviklet, når det er helt udrullet fra stilken.

Udtagningstidspunkt

Det eksakte udtagningstidspunkt er anført i forsøgsplanen.  

Udtagningsmetode

Følg i øvrigt vejledningen: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens næringsstofforsyning.

Til top

2. Udtagning af prøver til bestemmelse af høsttidspunktet

10-12 dage før forventet høst udtages planteprøver til bestemmelse af høsttidspunktet med mindre andet er anført på forsøgsplanen.

Prøvestørrelse

Der høstes 3 planter i træk i værnerækken i hver parcel i udvalgte led, som vil fremgå af forsøgsplanen. Der må ikke udtages planter fra den første meter af parcellen må ikke anvendes.

Emballering og mærkning

Straks efter høst klippes planterne fra hvert forsøgsled i 3-4 stykker, lægges i en solid plastiksæk, bindes til, mærkes med tilsendte labels og afsendes til Koldkærgård til tørstofbestemmelse. Prøverne høstes og sendes kun en mandag, tirsdag eller onsdag. Prøverne opbevares køligt indtil forsendelse.  

Koldkærgård indberetter hurtigst muligt tørstofprocenterne, som bruges til støtte for valg af høsttidspunkt.

Til top

3. Udtagning af prøver i forbindelse med høst af majshelsæd

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages i forbindelse med høst til bestemmelse af tørstofindholdet og bestemmelse af foderværdi. 

Udtagningsmetode

Der udtages en prøve på ca.1 kg af hver parcel. Prøven skal udtages med prøveudtageren på majshøsteren som en delprøve fra hele parcellen. Den udtagne prøve vejes sammen med parceludbyttet.

Prøvestørrelse

Hver parcelprøve skal veje ca.1 kg. Delprøverne fra samme led må ikke blandes sammen.

Emballering og mærkning

Hver parcelprøve emballeres i en perforeret plasticpose (20x40 cm) og mærkes med parcelhøstlabel med stregkode, der udskrives direkte på majshøsteren.

Transport af prøver til laboratorium

Prøverne samles i tørretraileren, hvor tørringen påbegyndes. Tørretraileren medbringes fra AgroTech. Majsprøverne transporteres til Forsøgsafdeling, Koldkærgård, Skejby af mandskabet fra AgroTech samme dag, det er høstet.  

Til top

4. Udtagning af kolbeprøver fra majs

Udtagningstidspunkt

Kolbeprøver fra majs udtages umiddelbart før majsen høstes.

Udtagningsmetode

Den mest udviklede kolbe (normalt den øverste) plukkes på hver tiende plante i en værnerække (1. og 4. parcelrække) i hver parcel.

Prøvestørrelse

Der udtages 10 kolber pr. parcel med svøbblade. Den største kolbe på 10 planter i træk plukkes umiddelbart under kolben, så kolbestilken ikke plukkes med. Der plukkes i midten af rækkerne min. 3 meter fra enderne. Med mindre andet fremgår af forsøgsplanen samles kolberne fra de enkelte parceller i en ledprøve.

Emballering, mærkning og forsendelse

Hver ledprøve emballeres i en kraftig plasticpose og mærkes med de tilsendte stregkodelabels. Alle prøverne fra ét forsøg indsendes samlet sammen med den tilhørende følgeseddel til Koldkærgård. Kolbeprøverne afsendes altid samme dag, som de er udtaget.

Håndtering på Koldkærgård

Koldkærgård findeler prøven og udtager en repræsentativ delprøve, bestemmer tørstofindhold og sender en tørret prøve til Eurofins Agro Testing

Til top

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2003 Revideret: 19-05-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18