Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 27-03-2003
Revideret: 16-03-2017

Instruktion for udtagning af græsprøver

IN 07-009
Revideret den 15. marts 2017

Tilbage til oversigten

 

Denne instruktion omhandler udtagning og håndtering af græsprøver i forbindelse med høst.

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages altid i forbindelse med høst.   

Generelt

 • Græsprøver må IKKE nedfryses men skal nedkøles hurtigst muligt til 4 °C og afleveres nedkølede til Eurofins Agro TestingDerfor skal prøverne nedkøles allerede i marken og afsendes til laboratoriet i køletasker. Ved håndtering af prøverne (f.eks. opsortering af delprøverne) er det vigtig, at kølekæden så vidt muligt ikke bliver brudt.
 • Levende plantemateriale skal helst håndteres straks i laboratoriet efter prøveudtagningen. Det skal derfor sikres, at forsendelsestiden bliver så kort som muligt.   

Forberedelse

 • Senest en uge før høst bestilles køletasker til opbevaring og afsendelse af prøver hos Eurofins Agro Testing.
 • Der kan være ca. 4 prøver i en køletaske.
 • Før selve høsten skal man træffe aftale med chaufføren fra 3D om afhentning af prøverne, således at prøverne når laboratoriet på høstdagen. Se evt. Mærkning af prøver. Der træffes en klar aftale med 3D chaufføren om, hvordan han skal håndtere prøverne. Det er især vigtigt, at prøver fra Landsforsøgene ikke bliver blandet sammen med andre græsprøver.
 • Køleelementerne fra køletaskerne skal nedfryses mindst et døgn, før de tages i brug.

Metode

Ved høst med forsøgsgræshøster med finsnitter:

 • Straks efter høst og vejning udtages en prøve af det snittede materiale.
 • Der udtages en delprøve pr. parcel, dvs. antal delprøver er lig med antal gentagelser.
 • Delprøven skal veje ca. 500 g. Den samlede prøve må ikke overstige 2 kg pr. led.
 • Hvis ikke der findes automatisk prøveudtager, der er indstillet til at udtage den korrekte mængde, udtages en prøve på 5-8 håndfulde fra hver parcel (ca. 500 g), således at prøven er så repræsentativ som muligt.
 • Delprøverne emballeres i en plasticpose af god kvalitet, der lukkes lufttæt.
 • Delprøverne mærkes med de fremsendte høstlabels.
 • Delprøverne skal hurtigst muligst på køl. Enten i de medbragte køletasker, kølekasse eller i kølevogn.
 • Når forsøget er høstet, opsorteres delprøverne, og delprøverne for hvert led tages ud af plasticposerne og samles i en større plasticpose, der lukkes lufttæt.
 • Ledprøven (den samlede prøve) mærkes med de tilsendte stregkodelabels.
 • Ledprøverne kommes i køletaskerne.
 • Hver køletaske skal indeholde en følgeseddel, som hører til de prøver, der befinder sig i køletasken. Ved mere end 4 prøver pr. forsøg kopieres følgesedlen og der kommer en følgeseddel i hver køletaske. På hver følgeseddel noteres antallet af prøver. Eksempel: Til et forsøg med 12 led, skal der bruges 3 køletasker. På hver følgeseddel skrives: 4 af 12 prøver.
 • Hver køletaske skal derudover mærkes med et mærkat, som gør det nemt for laboratoriet at identificere, at køletaskerne indeholder prøver fra Landsforsøg. Mærkater kan rekvireres hos AgroTech. På mærkaterne er anført ’Landsforsøg’ og LFE. Sender man prøver fra flere forsøg, skal laboratoriet kunne adskille disse. Dette kan nemt gøres ved, at man med tusch anfører AA på mærkaten på kasser til et forsøg og BB på kasser til et andet forsøg osv.
 • Køletaskerne placeres sådan, at det er entydigt for fragtmanden, at det drejer sig om Landsforsøgsprøver, når han henter dem.
   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 27-03-2003 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18