Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-02-2020

  

Oprettet: 28-03-2003
Revideret: 15-04-2010

Instruktion for udtagning af prøver fra fast organisk gødning

IN 07-010
Revideret den 15. april 2010

Tilbage til oversigtenDenne instruktion omfatter prøveudtagning ved udbringning af fast, organisk gødning.

Generelt

Faste, organiske gødninger er sjældent homogene - hverken under lagring eller udbringning. Derfor skal der udtages et stort antal delprøver (min. 20 delprøver).

Udtagningstidspunkt

Prøven udtages så tæt på udbringningstidspunktet i forsøget som muligt. Dvs. umiddelbart før eller under udbringning. Prøven skal så vidt muligt udtages af eller tæt på det læs, som bringes ud i forsøget.

Metode

Gødningen læsses på forsøgsstaldgødningsvognen. Derefter tømmes staldgødningen ud på jorden i en stak. Herved sker en blanding af gødningen. Denne stak læsses herefter på vognen igen. Fra vognen udtages en prøve á minimum 20 håndfulde gødning. Det skal altid sikres, at alle fraktioner ("tykt og tyndt") bliver repræsenteret i det rigtige forhold. Så vidt muligt udtages prøven uden at man ser direkte på, hvad man udtager. Hvis der skal køres flere læs gødning udtages en delprøve fra hvert læs. Disse delprøver blandes grundigt, og der udtages en prøve på 1-2 kg.

Samme organiske gødning i flere forsøg eller led

Hvis samme læs gødning bringes ud i flere forsøg skal der kun udtages en prøve. Hvis gødningssprederen fyldes undervejs er der oftest ikke tale om samme læs. Sørg altid for at færdiggøre behandlingerne i et forsøg med samme læs organisk gødning. Giv Teknologisk Institut besked, hvis en gødningsprøve skal anvendes i flere forsøg. Se også under mærkning.

Emballering

 Faste gødninger skal altid emballeres i to plasticposer af kraftig kvalitet. Poserne skal lukkes omhyggeligt, og emballeres i en kasse eller lignende, som kan modstå tryk og stød under forsendelsen.

Mærkning og følgesedler

Tilsendte mærkesedler og følgesedler skal anvendes. Hvis samme organiske prøve anvendes i flere forsøg, skal mærkesedler og følgesedler fra de andre forsøg returneres til Teknologisk Institut med angivelse af hvilken prøve, der kan knyttes til forsøget. Hvis mærkesedler og fortrykte følgesedler ikke er tilsendt, mærkes posen enten direkte med vandfast tusch eller et vandfast klistermærke med følgende oplysninger: Konsulentnavn, konsulentnr., landsforsøgsenhedens nr., dato, gødningstype, forsøgsplannr., lbnr. og lednavn. Som følgeseddel anvendes Følgeseddel til ekstra prøver fra Landsforsøg.

Opbevaring og forsendelse

Prøver af organisk gødning skal opbevares koldt og i skygge. Prøverne skal sendes til laboratoriet senest dagen efter udtagningen. Hvis dette ikke er muligt, skal den nedkøles. Send ikke prøven lige op til helligdage og weekends.

   
Sidst bekræftet: 14-02-2018 Oprettet: 28-03-2003 Revideret: 15-04-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene
Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det frem...
11.07.18