Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 20-07-2017

 1407

Oprettet: 22-07-2013

Forsøgsarbejde: Ny analyse af udbyttesikkerhed i vinterrapsforsøg

De sidste 12 års data fra vinterrapsforsøg viser, at det er vigtigt at overholde den i forsøgsplanen specificerede høstparcelstørrelse, fordi for små høstparceller giver usikre udbytteresultater.

Sikkerheden i udbytteresultaterne for vinterrapsforsøg er svingende. Mellem 2001 og 2012 varierede LSD* værdier i vinterraps landsforsøg mellem 65 og 754 kg frø/ha. Det svarer til en faktor ~10 i forskel på hvor sikre resultaterne er fra forskellige forsøg.

For at forbedre kvaliteten i vinterrapsforsøg, gennemført i Landsforsøgene, er det vigtigt at identificere, hvilke faktorer der bidrager til variationen imellem gentagelserne i vinterrapsforsøg. Én af de vigtige parametre er parcelstørrelsen.

Parcelstørrelsen er vigtig

Små parceller har relativt set en stor randeffekt, og det kan betyde øgede usikkerheder i udbyttemålingerne. Randeffekten kan mindskes ved enten kun at høste det midterste fra en parcel (plot-in-plot teknik) eller ved at have større høstparceller.

Vinterrapsforsøgene gennemføres både plot-in-plot forsøg og almindelige plot forsøg. Plot-in-plot forsøg er brugt i alle sortsafprøvningsforsøg, mens de supplerende sortsforsøg og andre forsøg er gennemført i almindelige plot forsøg, typisk med større parceller.

Data fra Landsforsøg med vinterraps fra 2001 til 2012 viser midlertidig, at ikke alle forsøg overholder den i forsøgsplanen angivne høstparcelstørrelse. Derfor er det undersøgt, hvilken effekt høstparcelstørrelsen har på usikkerheden i forsøget. Og konklusionen er klar: Store høstparceller (ikke plot-in-plot design) giver et mere sikkert udbytteestimat end små høstparceller.  

Resultater af analysen

Effekten af høstparcelstørrelsen på LSD blev undersøgt for vinterrapsforsøg gennemført i Landsforsøgene i årene 2001 og 2012. Analyserne blev gennemført for alle vinterrapsforsøg (n=485), for kun sortsforsøg (plot-in-plot forsøg, n=129) og alle andre forsøg (n=356).

I modellen blev der taget hensyn til:

  • en eventuel forsøgsenhedseffekt (Lfe nr),
  • effekt af så- og høsttidspunktet,
  • effekt af høstår og forsøgets gennemsnitlige udbytte. 

Analyserne viste, at LSD i vinterrapsforsøg, der ikke er plot-in-plot forsøg, falder med stigende høstparcelstørrelse (p<5.01 *10-09, se Fig. 1). For plot-in-plot sortsforsøg gælder denne sammenhæng i midlertidig ikke (p=0.72), hvilket indikerer, at designet effektivt fjerner randeffekten. Plot-in-plot sortsforsøg arbejder med små-parcel høstteknik (<20 m2) og har en lavere gns. LSD end andre forsøg.  

Analyserne viste også, at der er signifikante forskelle mellem forsøgsenhederne vedr. sikkerhed i vinterrapsforsøg (p<3.9*10-05). Høstår og så- og høsttidspunkt, samt forsøgets udbytteniveau havde ligeledes signifikant effekt på LSD. For flere detaljer kan resultaterne af analysen ses her.  

Det har i analysen ikke været muligt at inddrage effekten af høstudstyret eller høstmetode, da denne information ikke har været tilgængeligt i data materialet. 

Parcelstørrelse – vær opmærksom på angivelserne i forsøgsplanen

Ved anlæggelse og høst af forsøget er det vigtigt at tjekke forsøgsplanen for angivelser for anlægsparcel- og høstparcelstørrelse: 

Endnu vigtigere end anlæggelse af den rette parcelstørrelse er dog den korrekte opmåling og afrapportering af det faktiske høstareal. Læs nedenfor, hvor meget af parcelgrænserne, der skal med:

  1. Korn, græs- og frøafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 20 cm hele vejen rundt.
  2. Ærter og raps, mellem- og efterafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 30 cm hele vejen rundt.
  3. Majs, roer og kartofler: Mål halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 40 cm hele vejen rundt.

Er der tvivl, så bedes I kontakte den ansvarlige fagkonsulent på Videncentret eller forsøgsafdelingen i AgroTech. 

*: LSD, least significant difference, er den udbytteforskel, der lige præcis giver en signifikant forskel i en parvis sammenligning af behandlinger el. sorter. LSD afspejler usikkerheden i forsøget. Store LSD værdier svarer til stor usikkerhed, små LSD til lille usikkerhed.

 

Sidst bekræftet: 20-07-2016 Oprettet: 22-07-2013 Revideret: 22-07-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Centerchef

Birgitte Feld Mikkelsen

AgroTech


Seniorkonsulent

Philipp Trénel

AgroTech


Af samme forfatter

Mindre lejesæd ved gradueret vækstregulering i OnFarmPlusforsøg
I et forsøg i vinterhvede er der foretaget positionsbestemt vækstregulering og høst. Der er vækstreguleret med størst dosis...
19.11.19
Forsøgsarbejde: Registrer angreb af goldfodsyge i landsforsøgene
For at sikre kvaliteten af forsøgene skal forsøgene vurderes for angreb af goldfodssyge
11.07.19
Results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials)
The results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials).
18.09.17
Merudbytter for svampesprøjtning i vinterhvede i forskellige landsdele
De højeste merudbytter er i gennemsnit af årene opnået i den østlige del af Sønderjylland og de laveste på Bornholm og Nord...
25.01.17
Forsøgsarbejde: Gør klar til forårets forsøgsarbejde
Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.
02.02.16