Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 12-08-2019

 2295

Oprettet: 13-08-2015

Forsøgsarbejde: Udbyttesikkerhed i vinterrapsforsøg

Nye analyser af vinterrapsforsøg fra de sidste 12 år viser, at forsøgsdesign mht. høstparcelstørrelse er vigtigt i forsøg anlagt med almindelig parcel-teknik, idet LSD kan nedbringes ved at anvende større parceller.

Antallet af gentagelser og forsøgsdesign kan ligeledes være med til at øge sikkerheden i forsøgene.

For store udbyttevariationer i markforsøg og de deraf følgende høje LSD-værdier begrænser muligheden for solide konklusioner i markforsøg. Vinterrapsforsøg i det danske markforsøgsarbejde har været i fokus pga. høje og svingende LSD-værdier.

Tidligere analyser af data fra Landsforsøgene(2001-2012) med vinterraps, gennemført af AgroTech (1) har vist, at LSD-værdier i vinterrapsforsøg svinger mellem 65 og 745 kg frø ha-1, svarende til omtrentlig en faktor 10 i forskel på, hvor sikre forsøgsresultaterne er. Analyserne viste, at den forventede LSD-værdi effektivt kan bringes ned til acceptable niveauer ved enten at anvende plot-in-plot teknik eller ved at bruge høstparceller med en parcelstørrelse >45 m2 i almindelige parcelforsøg. Analysen understregede dermed vigtigheden af, at overholde den i forsøgsplanen specificerede høstparcelstørrelse (1).

Nye analyser sigter på at undersøge, hvilke forsøgsmæssige faktorer, der har potentiale til at nedbringe variationen i vinterrapsforsøg yderligere, særligt med fokus på forsøgsdesign, forsøgets placering og størrelse, såtidspunkt, parcelstørrelse og høstmetode.

Analyseresultater

Der blev gennemført to analyser (analyse I og II), hvoraf den første er baseret på et større datasæt (n=94), fra forsøg udført mellem 2003 og 2014, og den anden er baseret på et mindre datasæt (n=27) hvor forsøgene blev udført i 2013 og 2014.

I modellen brugt i analyse I, tages hensyn til:

  • Høstår
  • Sådato
  • Forsøgsdesign
  • Parcelstørrelse
  • Forsøgsstørrelse
  • Forsøgsdimension
  • Antal gentagelser

Modellen anvendt i analyse II adskilte sig bl.a. ved at høstmetode indgik som faktorvariabel med niveauerne A, B og C, svarende til A: parceladskillelse-pakning-direkte høst, B: parceladskillelse-skårlægning-høst og C: direkte høst med sidekniv.

For flere detaljer kan resultaterne af analyse I og II ses her.


Fig 1.: Analyse I viser, at forsøgets dimension, høstparcellens størrelse, antallet af gentagelser og årsvariationer har størst indflydelse på sikkerheden i forsøgene.

Det kan konkluderes, at det if. analyse I er vigtigt at overholde forsøgsplanen med hensyn til høstparcelstørrelse. Høstparcelstørrelse er den anden mest betydende faktor (p=3,713e-06***) efter forsøgets dimension(længde:bredde forholdet) (p=6,442e-08***)(Figur 1). At øge antal gentagelser nedbringer usikkerheden, som forventet (p=0,002514**). Derudover kan variation i LSD tilskrives årseffekter (p=0,008448**), formentlig relateret til klimatiske forhold, der svinger fra år til år. Om end ikke signifikant, så kunne der i data identificeres de forventede trends: at i) forsinket såning øger LSD-værdien, og ii) at et alpha-design resulterer i marginal lavere LSD-værdier end fuldstændigt randomiserede blokforsøg (RCBD).

I analyse II havde høstmetode ligeledes en signifikant effekt på LSD (p=0,018*) (figur 2), hvor A: parceladskillelse-pakning-direkte høst og C: direkte høst med sidekniv resulterende i lavere LSD-værdier og dette med en højere præcision end B: parceladskillelse-skårlægning-høst.

Konklusion

Det er i denne analyse blevet bekræftet, at høstparcelstørrelse har stor indflydelse på LSD-værdierne og dermed på udbyttesikkerheden i forsøg anlagt som almindelige parcelforsøg. Et øget antal gentagelser, valg af såtidspunkt og design er også med til at nedbringe LSD-værdierne. Disse forhold vil der blive taget højde for i forsøgsplanlægningen. Det vigtigste man som forsøgsansvarlig kan gøre, er at følge forsøgsplanen og være opmærksom på, hvad der er angivet under ANLÆGSDATA og DESIGNDATA ved forsøgets anlæggelse.

Er der tvivl, så bedes I kontakte den ansvarlige fagkonsulent i SEGES eller forsøgsafdelingen i AgroTech.

*: LSD, least significant difference, er den udbytteforskel, der lige præcis giver en signifikant forskel i en parvis sammenligning af behandlinger el. sorter. LSD afspejler usikkerheden i forsøget. Store LSD værdier svarer til stor usikkerhed, små LSD til lille usikkerhed.

Kilder:

Mikkelsen, B. F., Trénel, P. 2013. Forsøgsarbejde: Ny analyse af udbyttesikkerhed i vinterrapsforsøg. Landbrugsinfo 1407, 22-07-2013. https://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Landsforsoeg-og-resultater/Sider/Ny-analyse-udbyttesikkerhed_pl_13_1407.aspx 

Sidst bekræftet: 13-08-2018 Oprettet: 13-08-2015 Revideret: 13-08-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Centerchef

Birgitte Feld Mikkelsen

AgroTech


Forsøgskonsulent

Ann Britt Værge

AgroTech


Seniorkonsulent

Philipp Trénel

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Registrer angreb af goldfodsyge i landsforsøgene
For at sikre kvaliteten af forsøgene skal forsøgene vurderes for angreb af goldfodssyge
11.07.19
Forsøgsarbejde: Indberetning af sæsonens sidste data
Nu nærmer beretningssæsonen sig for de afgrøder, som høstes her sidst på sæsonen. Se datoer for indberetning af data og fag...
15.10.18
Results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials)
The results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials).
18.09.17
Merudbytter for svampesprøjtning i vinterhvede i forskellige landsdele
De højeste merudbytter er i gennemsnit af årene opnået i den østlige del af Sønderjylland og de laveste på Bornholm og Nord...
25.01.17
Forsøgsarbejde: Gør klar til forårets forsøgsarbejde
Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.
02.02.16