Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-02-2016

 1636

Oprettet: 06-02-2014

Forsøgsarbejde: Gør klar til forårets forsøgsarbejde

Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.

Kontrollér, smør og kalibrér forsøgsudstyret, inden den nye sæson.

Der er endnu tid til at forberede en ny sæson! Rettidighed er afgørende i alle faser, så mens det stadig er koldt, kan det nås at kontrollere forsøgsudstyret - det vil sige eftersyn, klargøring og kalibrering. Udstyret skal smøres og kalibreres før første dag i marken.

Nordic Field Trial System vil vi løbende fordele forsøg og lægge forsøgsplaner på. Allerede nu skal der findes arealer, indgås aftaler med forsøgsværter og læses forsøgsplaner.

Klargøring og kalibrering af forsøgsudstyr

Som tidligere annonceret foretager Koldkærgård ingen eftersyn af udstyr. Det er forsøgslederens ansvar, at udstyret lever op til kravene i Kvalitet i Landsforsøgene. Kvalitet i Landsforsøgene foreskriver følgende:

 • Forsøgs- og måleudstyr skal være entydigt identificeret med et mærke, hvoraf identifikation i form af nr. eller navn fremgår.
 • Forsøgs- og måleudstyr kontrolleres som minimum ved sæsonens begyndelse og i øvrigt med intervaller, der afspejler risikoen for fejl i målinger og behandlinger.
 • Kontrollen dokumenteres på skemaer Logskema til kontrol af udstyr, i logbøger, på de skemaer, der bruges til gennemførelse af kontrollen eller ved fastgørelse af label/mærkat på udstyret. Dokumentationen skal opbevares i min. 2 år.

Til top

Forsøgssprøjte

Forsøgssprøjten efterses og kontrolleres. Vær især opmærksom på:

 • Om der er læk ved samlinger
 • Om dyserne fungerer og giver samme væskemængde
 • Sprøjten kalibreres. Brug følgende skema: Kontrol af sprøjte
 • Skemaet opbevares sammen med logskema til kontrol af udstyr

Til top

Forsøgsgødningsspreder

Forsøgsgødningssprederen efterses og kontrolleres. Vær især opmærksom på:

 • Om alle valser giver samme gødningsmængde
 • Såakslens bevægelighed og om der er slør
 • Ved kontrollen bruges følgende skema: Kontrol af gødningsspreder
 • Skemaet opbevares sammen med logskema til kontrol af udstyr

Til top

Kontrol af andet udstyr

Vægte og målebånd skal selvsagt være funktionsdygtige. Til kontrol af vægte bruges følgende skema: Kontrol af vægte.

Skemaet opbevares sammen med logskema til kontrol af udstyr.

Til top

Udsæd, kemikalier og andre hjælpemidler

Hjælpemidler udsendes løbende fra Koldkærgård. På LandbrugsInfo skal du sikre, at den rette modtager af hjælpemidlerne er angivet. Dette angives på NFTS, Materialebestilling under punktet Udsæd, gødning og kemikalier - husk login.

Sørg for at være klar til at modtage hjælpemidlerne, så de ikke tager skade ved modtagelse og opbevaring.

Konventionel: Udsæd udsendes fra Koldkærgård mandag den 10. marts 2014.

Økologi: Udsæd udsendes løbende, som vi modtager det fra firmaerne.

Gødning: Standardgødninger, NS 27-4 og PK 0-3-21, leveres fra Kongerslev eller Vestjyllands Andel sidst i februar. Der vil blive udsendt ca. de samme mængder, som I modtog i 2013, dog modregnet de mængder, der var tilbage fra sidste år. Hvis der i løbet af sæsonen bliver brug for mere standardgødning vil der kunne rekvireres mere ved kontakt til AgroTech. Specialgødninger udsendes fortsat løbende fra Koldkærgård efterhånden som det bliver modtaget.

Kølekasser til N-min prøver: Husk at bestille hos Søren Jakobsen (SOEJ@teknologisk.dk) til forårets forsøg INDEN den 7. marts 2014.

Handsker (nilex) til udtagning af planteprøver ifm. bestemmelse af næringsstofforsyning: Mangler I handsker til prøveudtagning kan de også bestilles hos Søren Jakobsen inden den 7. marts. Der er 100 stk. i en kasse.

Til top

   
Sidst bekræftet: 07-02-2015 Oprettet: 06-02-2014 Revideret: 06-02-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Lotte Buch Salling-Mortensen

AgroTech


Af samme forfatter

Mindre lejesæd ved gradueret vækstregulering i OnFarmPlusforsøg
I et forsøg i vinterhvede er der foretaget positionsbestemt vækstregulering og høst. Der er vækstreguleret med størst dosis...
19.11.19
Forsøgsarbejde: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene
Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene er revideret.
24.05.19
Vejledning til indberetning af midler i PC markforsøg
Indberetning af behandlinger – både ift. klimamodel, planteværn Online, Lokalt forslag mm.
06.03.18