Feedback Form

  

Oprettet: 11-06-2018

Forsøgsarbejde: Vurdering af forsøg i tørken

Tørken bider i afgrøderne og dermed også i mange forsøg.

Flere forsøg nærmer sig desværre kassation på grund af det tørre vejr. Teknologisk Institut og SEGES har fået flere henvendelser om, hvordan man skal forholde sig til forsøg, som allerede nu er tydeligt skadet af tørken. Skal de kasseres allerede nu, skal de afvente en dom før høst, eller skal de høstes og stumperne forsøges reddet i revisionen?

Vi opfordrer til, at forsøgene vurderes enkeltvis.

  • Er størsteparten af forsøget tydeligt tørkepåvirket og dermed uensartet, så bør det allerede nu kasseres.
  • Er det derimod kun pletter eller mindre dele af forsøget, der er tydeligt tørkepåvirket, bør forsøget køre videre, og der oprettes en måleparameter for vurdering af tørkeskaden på parcelniveau. Eventuelt kan meget påvirkede parceller fejlmeldes. Sådan et forsøg bør følges nøje for at vurdere, om det skal kasseres på et senere tidspunkt.
  • Er forsøget ensartet og ikke særligt præget af tørken, bør der laves et notat på forsøget om, at forsøget på nuværende tidspunkt ikke er generet af tørken.

Vurderingerne må meget gerne suppleres med fotos, som viser omfanget af tørkepåvirkning.

 

   
Sidst bekræftet: 11-06-2018 Oprettet: 11-06-2018 Revideret: 11-06-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Specialist

Rikke Jensen

AgroTech


Af samme forfatter

Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal normalt ske ved begyndende vækst. Men i år er hvedemarkerne meget kraftig...
05.02.19
Gødskning af vinterraps i foråret 2019
I 2019 er vinterrapsmarkerne generelt kraftigt udviklede, og du kan med fordel tilføre en lidt lavere mængde kvælstof ved f...
05.02.19
Kvælstof til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst, men hold igen med kvælstofmængden i krafti...
05.02.19
Kvælstof til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. Hold igen med kvælstofmængden ved første tildeling i 20...
05.02.19
Tilskud for skærpede fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter
Landbrugsstyrelsen åbner for en ny 1-årig tilskudsrunde for bedrifter med fjerkræ og mink, som er beliggende inden for områ...
23.01.19

Læs også