Feedback Form

  

Oprettet: 11-06-2018

Forsøgsarbejde: Vurdering af forsøg i tørken

Tørken bider i afgrøderne og dermed også i mange forsøg.

Flere forsøg nærmer sig desværre kassation på grund af det tørre vejr. Teknologisk Institut og SEGES har fået flere henvendelser om, hvordan man skal forholde sig til forsøg, som allerede nu er tydeligt skadet af tørken. Skal de kasseres allerede nu, skal de afvente en dom før høst, eller skal de høstes og stumperne forsøges reddet i revisionen?

Vi opfordrer til, at forsøgene vurderes enkeltvis.

  • Er størsteparten af forsøget tydeligt tørkepåvirket og dermed uensartet, så bør det allerede nu kasseres.
  • Er det derimod kun pletter eller mindre dele af forsøget, der er tydeligt tørkepåvirket, bør forsøget køre videre, og der oprettes en måleparameter for vurdering af tørkeskaden på parcelniveau. Eventuelt kan meget påvirkede parceller fejlmeldes. Sådan et forsøg bør følges nøje for at vurdere, om det skal kasseres på et senere tidspunkt.
  • Er forsøget ensartet og ikke særligt præget af tørken, bør der laves et notat på forsøget om, at forsøget på nuværende tidspunkt ikke er generet af tørken.

Vurderingerne må meget gerne suppleres med fotos, som viser omfanget af tørkepåvirkning.

 

   
Sidst bekræftet: 11-06-2018 Oprettet: 11-06-2018 Revideret: 11-06-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Specialist

Rikke Jensen

AgroTech


Af samme forfatter

Der er sat strøm til jordprøverne
Nu kan du finde dine jordprøver elektronisk på www.CropManager.dk, hvor du kan se dine markers reaktionstal, fosfor, kalium...
22.05.19
Ingen gevinst i at spare på svovlsyren ved forsuring af gyllen
Når du forsurer gyllen, er det vigtigt at forsure tilstrækkeligt. Ellers mister du gødningsgevinst. Derfor er der ingen øko...
17.05.19
Graduering af 3. tilførsel af kvælstof til vinterhvede
I 2019 er det allerede tørt i starten af maj. Derfor bør du undlade den 3. tildeling i de pletter, hvor du har erfaring for...
07.05.19
Hvor i marken er kvælstofresponsen størst?
Vi vil gerne vide mere om, hvordan den samme afgrøde responderer forskelligt på kvælstof forskellige steder i marken. Derfo...
01.05.19
Bladgødskning af vinterraps i blomstring
Med en kraftigt udviklet vinterraps og en økonomisk optimal kvælstofkvote kan det være interessant at tilføre en del af kvæ...
24.04.19

Læs også