Feedback Form

  

Oprettet: 11-06-2018

Forsøgsarbejde: Vurdering af forsøg i tørken

Tørken bider i afgrøderne og dermed også i mange forsøg.

Flere forsøg nærmer sig desværre kassation på grund af det tørre vejr. Teknologisk Institut og SEGES har fået flere henvendelser om, hvordan man skal forholde sig til forsøg, som allerede nu er tydeligt skadet af tørken. Skal de kasseres allerede nu, skal de afvente en dom før høst, eller skal de høstes og stumperne forsøges reddet i revisionen?

Vi opfordrer til, at forsøgene vurderes enkeltvis.

  • Er størsteparten af forsøget tydeligt tørkepåvirket og dermed uensartet, så bør det allerede nu kasseres.
  • Er det derimod kun pletter eller mindre dele af forsøget, der er tydeligt tørkepåvirket, bør forsøget køre videre, og der oprettes en måleparameter for vurdering af tørkeskaden på parcelniveau. Eventuelt kan meget påvirkede parceller fejlmeldes. Sådan et forsøg bør følges nøje for at vurdere, om det skal kasseres på et senere tidspunkt.
  • Er forsøget ensartet og ikke særligt præget af tørken, bør der laves et notat på forsøget om, at forsøget på nuværende tidspunkt ikke er generet af tørken.

Vurderingerne må meget gerne suppleres med fotos, som viser omfanget af tørkepåvirkning.

 

   
Sidst bekræftet: 11-06-2018 Oprettet: 11-06-2018 Revideret: 11-06-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

PlanteInnovation


Specialist

Rikke Jensen

AgroTech


Af samme forfatter

Teorien bag gradueret tildeling af kvælstof – et undervisningsmateriale
Skal du afholde kurser i gradueret tildeling af kvælstof? Her kan du finde alt hvad du skal bruge til planlægningen af kurs...
13.12.18
Ny SEGES-vejledning om udarbejdelse af type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor
SEGES og Kopenhagen Fur har udarbejdet en vejledning i type 2-korrektioner for kvælstof og fosfor for kvæg, svin, fjerkræ o...
07.12.18
Fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og flydende affald er udsat til 15. oktober i Midt- og Vestjylland
Nedbørsmængden i Midt- og Vestjylland blev frem til uge 38 så høj, at fristen for udbringning af flydende husdyrgødning og ...
09.10.18
13.12.2018: Planteernæring med fokus på det praktiske
Du kan stadig nå at tilmelde dig kursus om planteernæring med fokus på det praktiske.
25.09.18
Se data om de skærpede fosforkrav på Landmand.dk
Landmænd kan nu se størrelsen af deres areal indenfor og udenfor de skærpede områder. Du kan se dine egne data på Landmand....
06.07.18

Læs også