Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-07-2019

Forsøgsmeddelelse 

Oprettet: 02-07-2018

Forsøgsarbejde: Huskere til høst af Landsforsøg

Høsten af Landsforsøgene 2018 er så småt gået i gang. Grundet tørke er det i år endnu mere vigtigt at den faglige vurdering, notater og bedømmelser er indberettet inden høst, så alle forhold kan medtages i forbindelse med revisionen af forsøgene.

Indberetning af resultater og notater mm.

På alle forsøg bedes der inden eller i forbindelse med høst foreligge en faglig vurdering, som indberettes i PC-Markforsøg. Den faglige vurdering baseres på observationerne i forsøget, besøgsrapporter og notaterne i PC-Markforsøg. Disse oplysninger er ofte afgørende for, at forsøgene valideres i forhold til de faglige observationer, som er set i marken. Dertil får fagkonsulenten på SEGES, PlanteInnovation og Økologi Innovation gode input og iagttagelser til at supplere resultaterne, når Landsforsøgene skal kommenteres i Oversigten.Alle bedømmelser og notater forventes indberettet løbende og allersenest før godkendelse af udbytteresultaterne. Er der tvivl om status på indberetningerne i PC-Markforsøg, så se her. Det er forsøgslederens ansvar at sikre, at alle forsøg indeholder notater og en faglig vurdering.

Høstprocedure og kerne/frø-prøver i Landsforsøgene

Det anbefales at nærlæse instruktion for høst af forsøg for at opnå en korrekt høstprocedure, og specielt en korrekt prøvehåndtering med krav til antal af prøver, emballering og særligt prøvestørrelsen, i henhold til forsøgsplanen. Tjek venligst, at pose

r er modtaget. Høstlabels på parcelniveau udskrives jf. vejledningen her. Mangler der labels og følgesedler til videreforsendelse af prøver kan Teknologisk Institut kontaktes og et nyt sæt vil blive fremsendt.

I nogle enkelte forsøgsplaner fremgår det, at prøver fra korn, raps og ærter skal foretages som "egne analyser". Disse analyser skal udføres på et NIT-apparat tilsluttet NIT-netværket og derfor er det vigtigt at prøverne er renset før analyse. Hvis analyserne ikke kan udføres på et NIT-apparat, f.eks. pga. outliers eller ved våde prøver, kontaktes Forsøgsafdeling Koldkærgård, Torben Pedersen, tlf. 7220 3396, tep@teknologisk.dk.

Opgørelse af spild

Det er vigtigt for beregningen af udbyttet, at der opgøres spild, som kan stamme fra mejetærskeren eller fra evt. tidligt modnet afgrøde. Instruktion for opgørelse af spild i Landsforsøgene findes i følgende afsnit i Kvalitet i Landsforsøgene: Instruktion for opgørelse af spild.

Parcelstørrelse - opmåling af høstareal

Korrekt opmåling af høstarealet ved parcelhøst er afgørende for rigtig beregning af forsøgene. Læs nedenfor (se også Instruktion for opgørelse af høstparcelstørrelse), hvor meget af parcelgrænserne, der skal med:

  1. Korn, græs- og frøafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 20 cm hele vejen rundt.
  2. Ærter og raps, mellem- og efterafgrøder: Mål det bevoksede areal + halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 30 cm hele vejen rundt.
  3. Majs, roer og kartofler: Mål halvdelen af parcelgrænserne, dog maks. 40 cm hele vejen rundt.

Deadlines på indberetninger

Indberetning af alle de mange forsøgsresultater, som skal afrapporteres i Oversigten vil i 2018 have følgende deadlines:

  • Vinterraps, vinterbyg og frøgræs: senest den 22. august 2018
  • Korn, ærter og andre afgrøder med høsttid i august: senest den 12. september 2018
  • Kartofler, efterafgrøder og grovfoder: senest den 22. oktober 2018
  • Kernemajs: senest den 31. oktober 2018

Hvis de anførte deadlines ikke kan overholdes pga. en evt. sen/vanskelig høst eller andre forhold, meddeles dette til Birgitte Feld Mikkelsen, bfm@teknologisk.dk, tlf. 7220 3383, Teknologisk Institut. Deadlines vil fortsat blive udsendt i løbet af efteråret i form af forsøgsmeddelelser via LandbrugsInfo som påmindelse.

God høst og god indberetningslyst. 

 

 

   
Sidst bekræftet: 02-07-2018 Oprettet: 02-07-2018 Revideret: 02-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Centerchef

Birgitte Feld Mikkelsen

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: Registrer angreb af goldfodsyge i landsforsøgene
For at sikre kvaliteten af forsøgene skal forsøgene vurderes for angreb af goldfodssyge
11.07.19
Results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials)
The results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials).
18.09.17
Forsøgsarbejde: Gør klar til forårets forsøgsarbejde
Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.
02.02.16

Læs også