Feedback Form

  

Oprettet: 03-09-2018

Nyt værktøj til beregning af resultaterne for hele forsøgsserier

Der er nu udviklet et nyt webbaseret værktøj til beregning af forsøgsresultater på tværs af forsøgsserier i Landsforsøgene®

Fra og med 2018 anvendes det nye system i forbindelse med udarbejdelsen af Oversigt over Landsforsøgene, og i andre sammenhænge, hvor der skal laves sammendrag af hele forsøgsserier. En af de store fordele ved det nye værktøj er, at det er væsentligt lettere og hurtigere at lave sammenstillinger mellem flere forskellige forsøgsserier og på tværs af årerne, hvor der f.eks. er prøvet samme behandling.

Det nye værktøj beregner både en P-værdi, som angiver sandsynligheden for at de registrerede forskelle er signifikante, hvis P-værdien er over 0,05 angives der ikke en LSD-værdi, idet en P-værdi på over 0,05 svarer til der tidligere blev angivet som ”ns” (ikke signifikant).

I forbindelse med beregningen af forsøgsseriesammenstillingerne kan der også beregnes signifikansgrupper (bogstavtest), som anføres bag efter de beregnede værdier. Hvis to behandlinger er markeret med samme bogstav betyder det, at de ikke er signifikant forskellige.

I forbindelse med overgangen til det nye beregningsværktøj er det besluttet, at proteinprocenter, stivelsesprocenter med videre ikke længere vægtes i forhold til udbytterne i det enkelte forsøg. Denne ændring kan betyde små justeringer af de opnåede resultater, hvis der bliver lavet nye sammenstillinger af forsøg fra tidligere år.

Sammendragene af forsøgsserierne offentliggøres fortsat, og kan tilgås her: https://webtrialcalc.dlbr.dk/CalcSpec/Public

Bemærk at udseende af seriesammenstillingerne er markant ændret i forhold til sidste år, og at det nu er muligt direkte at downloade seriesammenstillinger og forsøgsoplysninger til Excel.

 

Sidst bekræftet: 03-09-2018 Oprettet: 03-09-2018 Revideret: 03-09-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

PlanteInnovation


Faglig leder

Thomas Nitschke

AgroTech


Af samme forfatter

Nedvisning af hestebønner
Nedvisning af hestebønner til foder er kun aktuel ved uensartet modning eller meget grønt ukrudt i afgrøden.
05.08.19
Høst af vinterraps
Ensartede vinterrapsmarker kan høstes direkte, mens uensartede marker med fordel kan skårlægges eller nedvisnes. Høstmetode...
03.07.19
Et tidligt foreløbigt bud på Danmarks afgrøder til høst 2019
Vinterhvedearealet til høst 2019 ser ud til af ligge på ca. 555.000 ha, og det udligner næsten faldet fra høst 2017 til høs...
03.05.19
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
23.04.19
Der mangler nu kun at blive søgt ca. 15.800 ha målrettede efterafgrøder
For at hjælpe til at komme helt i mål med de 142.000 ha målrettede efterafgrøder, har SEGES udarbejdet to nye oversigtskort...
29.03.19