Feedback Form

  

Oprettet: 26-03-2019

Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller

Anvisninger på strategier for svampebehandling i årets sorts- og dyrkningsforsøg i korn. Strategierne vurderes lokalt ud fra situationen i marken og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet.

Indhold:

Vinterbyg (maks. dosis)

Vinterrug (maks. dosis)

Vinterhvede (maks. dosis)

Triticale (maks. dosis)

Vårbyg (maks. dosis)

Havre (maks. dosis)

Vårhvede (maks. dosis)

Registrering af de udførte behandlinger i sortsforsøgene

Observationsparceller, samlet behandling

Strategien for svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller i korn fastlægges af forsøgslederen ud fra smittetrykket i det enkelte forsøg, og oplysninger om smittetryk fra registreringsnettet. Indsatsen skal svare til en indsats der vurderes at være økonomisk optimal i praksis. Der tages ikke hensyn til de mest modtagelige sorter.

Nedenfor ses forslag til midler og doser. Den angivne mængde er den maksimale indsats, som må anvendes. Er smittetrykket lavere kan indsatsen reduceres. Er smittetrykket derimod højt, og vurderes det at indsatserne nedenfor vil være utilstrækkelige, kontaktes Lars Bonde Eriksen eller Anders Søndergaard Larsen, for at aftale en øget dosis eller evt. en ekstra sprøjtning.

Vær opmærksom på, at der i år er tidlige angreb af rust og/eller meldug i flere vintersædsmarker.

Vinterbyg (maks. dosis)

Forsøg med tidlige og kraftigere angreb, 2 behandlinger. Prosaro foretrækkes ved rust og skoldplet og Orius ved rust:

 • St. 32:
 • 0,3 l Orius eller
 • 0,25 l Prosaro

 

 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere:
 • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro

 

Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

 • St. 39-45:
 • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro.

Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,3 l Orius Max 200 EW til og med vækststadium 69.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-101-1919, 01-151-1919 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterbyg.

 

Vinterrug (maks. dosis)

Forsøg med tidlige angreb:

 • St. 32-37:
 • 0,3 l Prosaro. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.
 • St. 51-59:
 • 0,5 l Prosaro


Forsøg uden tidlige angreb:

 • St. 51-59:
 • 0,5 l Prosaro

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-102-1919, 01-152-1919 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterrug.

 

Vinterhvede (maks. dosis)

 

I forsøg med tidlige angreb af meldug og/eller rust og/eller Septoria, foretrækkes 3 behandlinger:

Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius.

 • St. 31-32:
 • 0,3 l Prosaro.
 • Som nedenfor

Forsøg uden tidlige angreb, 2 behandlinger:
Ved meldugangreb indtil skridning tilsættes 0,15 l Talius men kun een gang.

 • St. 37-39:
 • 0,6 l Viverda + 0,6 Ultimate S eller
 • 0,6 l Bell
 • Ca. 2-3 uger senere under skridning:
 • 0,4 l Prosaro

Hvis der er meget hvedebladplet eller gulrust kontaktes Lars Bonde Eriksen.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-104-1919 og 01-154-1919, Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vinterhvede.

 

Triticale (maks. dosis)

Forsøg med tidlige angreb af gulrust, 3 behandlinger:

 • St. 30-32:
 • 0,3 l Orius Max 200 EW. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.
 • 2 uger senere:
 • 0,3 l Orius Max 200 EW. 0,1 l. Talius tilsættes ved meget meldug (Talius udelades, hvis midlet er brugt ved første sprøjtning).
 • 2 uger senere:
 • 0,35 l Prosaro.

Forsøg uden tidlige angreb med gulrust, 2 behandlinger:

 • St. 33-37:
 • 0,3 l Orius Max 200 EW. Ved meget meldug tilsættes 0,1 l Talius.
 • Begyndende skridning:
 • 0,35 l Prosaro.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-103-1919 og 01-153-1919 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med triticale.

 

Vårbyg (maks. dosis)

Forsøg med tidlige og kraftige angreb, 2 behandlinger. Prosaro foretrækkes ved skoldplet og rust og Orius Max 200 EW ved rust:

 • St. 32:
 • 0,3 l Orius Max 200 EW eller
 • 0,25 l Prosaro
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere:
 • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro

Forsøg uden tidlige og kraftige angreb:

 • St. 39-45:
 • 0,3 l Propulse + 0,25 l Comet Pro.

Hvis bygrust bliver et problem sent, kan behandles med 0,3 l Orius Max 200 EW til og med vækststadium 69.

Strategien kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-105-1919 og 01-155-1919 Blok B samt den behandlede del af observationsparceller med vårbyg.

 

Havre (maks. dosis)

Ved begyndende angreb, dog senest i begyndende skridning: 0,3 l Orius Max 200 EW.

Ved tidlige angreb af meldug udføres to behandlinger med 2-3 ugers mellemrum med 2 x 0,3 l Orius Max 200 EW.

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-106-1919 og 01-156-1919 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med havre.

Vårhvede (maks. dosis)

 

Forsøg med tidlige angreb af rust/meldug:

 • Ved begyndende angreb i st. 31-32:
 • 0,3 l Orius Max 200 EW.
 • Omkring begyndende skridning:
 • 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller
 • 0,45 l Bell.

Forsøg uden tidlige angreb af sygdomme:

 • Omkring begyndende skridning:
 • 0,45 l Viverda + 0,5 Ultimate S eller
 • 0,45 l Bell

Strategierne kan anvendes i:

 • Sortsforsøg efter plan: 01-107-1919 og 01-157-1919 Blok B, samt den behandlede del af observationsparceller med vårhvede.

 

Registrering af de udførte behandlinger i sortsforsøgene

Den aktuelle behandling indberettes direkte i PC-Markforsøg. Ved indberetning af 2-faktorielle forsøg i PC-Markforsøg sættes først ”flueben” i Rediger behandling under fanebladet ”Forsøgsbehandlinger”. Herefter vælges den aktuelle behandling i Specificering af behandling ved hjælp af ”højreklik” og Tilføj specifikation af behandling. Ved 2-3 behandlinger oprettes behandlinger ved at ”højreklikke” under behandlingstid og vælge Tilføj behandlingstid.

I 1-faktorielle forsøg indberettes behandlingerne under fanebladet ”Grundbehandlinger”.

Observationsparceller, samlet behandling

I observationsparcellerne behandles kun den ene halvdel af parcellen. Den strategi der passer bedst til lokaliteten, vælges af den lokale forsøgsmedarbejder. På lokaliteter kun med observationsparceller, hvor alle vintersædsarter og/eller vårsædsarter er samlet, kan man som alternativ vælge en fælles strategi som skitseret herunder.

Vintersædsarter:

 • Ved tidlige angreb af meldug og/eller rust anvendes 0,25 l Prosaro i st. 31-32.
 • St. 37-39, dog tidligst to uger senere: 0,5 l Viverda + 0,5 l Ultimate S.
 • St. 55-61, dog tidligst to uger senere: 0,4 l Prosaro.

Vårsædsarter:

 • St. 31-32: ved tidlige angreb af rust og meldug anvendes 0,3 l Orius Max 200 EW.
 • St. 39-45, dog tidligst to uger senere: 0,3 l Propulse + 0,3 l Comet Pro.
Sidst bekræftet: 26-03-2019 Oprettet: 26-03-2019 Revideret: 26-03-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Korn

Lars Bonde Eriksen

PlanteInnovation


Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Anders Søndergaard Larsen

Tystoftefonden


Af samme forfatter

8. registrering af rapsjordlopper 14 - 15. oktober 2019
Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver i ca. 45 procent af markerne.
15.10.19
5. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 42
Der er fundet bladlus over bekæmpelsestærsklen i nogle tidligt såede marker.
15.10.19
Bejdsemidler i majs med afskrækkende virkning mod fugle
Korit (ziram) har væsentlig effekt mod fugle, men har lavere effekt end Mesurol
14.10.19
Vær opmærksom på snegleangreb i vintersæd
Sent såede marker skades mest, da planterne her ikke så let kan ”vokse fra” angrebene.
11.10.19
Ingen Mesurolbejdset majs i kommende sæson
Anvendelse er forbudt senest 3. april 2020
11.10.19

Læs også