Feedback Form

  

Oprettet: 26-04-2010
Revideret: 11-09-2017

Opgavefordeling i forbindelse med Landsforsøgene

Nedenfor er listet medarbejdere i Teknologisk Institut, AgroTech og i SEGES, der primært arbejder med Landsforsøg. Det fremgår af listen, hvilke fagområder der er tilknyttet hvilke medarbejdere.

Kontaktpersoner - Landsforsøgene

Fagkonsulent, SEGES
Korn og bælgsæd  Til top

Korn:
Landskonsulent
Lars Bonde Eriksen
Tlf.: 8740 5366

Email: lbe@seges.dk

  

Bælgsæd:
Chefkonsulent
Jon Birger Pedersen
Telefon: 8740 5424
Mobil: 2028 2711
Email: jbp@seges.dk

 

 
Økologi Til top

Chefkonsulent
Inger Bertelsen
Telefon: 8740 5453
Mobil: 4034 2171
Email: inb@seges.dk

 

Konsulent
Malene Theilgaard
Telefon: 8740 5166

Email:mate@seges.dk

Specialkonsulent
Margrethe Askegård
Telefon: 8740 5445
Email:
mga@seges.dk

Konsulent
Tove Mariegaard
Pedersen
Telefon: 87405492
Email: tmp@seges.dk 

    

 
Grovfoder Til top

Majs:
Landskonsulent
Martin Mikkelsen
Telefon: 8740 5435
Mobil: 2028 2694
Email: mam@seges.dk

   

Græs:
Specialkonsulent
Torben S. Frandsen
Telefon: 8740 6660
Mobil: 2333 9789
Email: tsf@seges.dk

 

 
Kartofler Til top  

Landskonsulent
Lars Bødker
Telefon: 8740 5452
Mobil: 2018 3694
Email: lab@seges.dk

 

 
 
Frø- og industriafgrøder Til top 

Frøgræs:
Landskonsulent
Barthold Feidenhans’l
Telefon: 8740 5425
Mobil: 4030 1778
Email:  baf@seges.dk

 

Raps:
Chefkonsulent
Jon Birger Pedersen
Telefon: 8740 5424
Mobil: 2028 2711
Email: jbp@seges.dk 

 

 
Gødskning Til top

Chefkonsulent
Leif Knudsen
Telefon: 8740 5428
Mobil: 2028 2583
Email:lek@seges.dk 

 

Specialkonsulent
Nanna Hellum Kristensen
Telefon: 8740 5414
Mobil: 2895 0070
Email: nhkr@seges.dk

 

Landskonsulent
Torkild S. Birkmose
Mobil: 3031 3977
Email: tsb@seges.dk 

 

Landskonsulent
Martin Nørregaard Hansen
Telefon: 8740 5437
Email: manh@seges.dk

Konsulent
Kristoffer Piil
Telefon: 8740 5574
Mobil: 51730522
Email: krp@seges.dk

Konsulent
Rebekka Kjeldgaard Kristensen
T: 8740 5048
M: 3339 4128
E: rekk@seges.dk

 
Biomatrialer Til top  

Seniorkonsulent, specialist
Søren Ugilt Larsen
Telefon: 7220 3317
Email:slar@teknologisk.dk  

 

 
 
   
Jordbearbejdning Til top

Specialkonsulent
Eskild Hohlmann Bennetzen
Telefon: 8740 5042
Mobil: 2870 1365
Mail: ehob@seges.dk

 

 
 
Planteværn Til top

Ukrudt:
Landskonsulent
Jens Erik Jensen

Telefon: 8740 5438
Mobil: 2171 7706
Email: jnj@seges.dk

 

Ukrudt:
Landskonsulent
Poul Henning
Petersen
Telefon: 8740 5443
Mobil: 2010 2297
Email:php@seges.dk

 

Svampe/skadedyr:
Landskonsulent
Ghita C. Nielsen
Telefon: 8740 5439
Mobil: 2028 2695
Email:gcn@seges.dk

 

Svampe/skadedyr:
Specialkonsulent
Marian D.Thorsted
Telefon: 8740 5447
Mobil: 2475 7914
Email:mdt@seges.dk 

 

 
Kontaktperson, Teknologisk Institut 

Planlægning Til top 

Birgitte Feld Mikkelsen 
Centerchef
Markforsøg, - teknologi og analyse 
Telefon: 7220 3383
Email: bfm@teknologisk.dk

 • Ledelse og økonomi
 

Thomas Nitschke 
Faglig leder
Softwareudvikling
Telefon: 7220 3377
Email: tnit@teknologisk.dk  

 • Projektleder på Nordic Field Trial System, inkl. IT-udvikling og håndterminaler
Karina Vincents Lohmann
Sektionsleder
Markforsøg, - teknologi og analyse 
Telefon: 7220 3388
Email: kafi@teknologisk.dk 
 • Koordinering af forsøgsplanlægning m.v.
 • Gylle- og organiske gødningsforsøg
 • Kontakt til Eurofins
 • Kvalitet i Landsforsøgene
 
Hanne Justesen Bach 
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse 
Telefon: 7220 3385
Email: hjb@teknologisk.dk
 • Forsøg med ukrudt samt revision af disse
 • Forsøg med dyrkningsteknik og jordbearbejdning samt revision af disse
 • Kontakt vedr. kartoffelforsøg
 • Beregninger           
Andrea Schiemann
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3384
Emaill: ansc@teknologisk.dk
 • Sortsforsøg med korn, bælgsæd, raps, majs, græs, roer og økologiske afgrøder
 • Sortsafprøvning
 • Nye prøver og analyser
 
Lotte Buch
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3389
Email: ltb@teknologisk.dk
 • Forsøg med planteværn samt revision af disse
 • Svampe- og vækstregulering
 • Udsendelse af kemi til Landsforsøgene
 • Kurser og seminarer
 • Logaritmeforsøg
   

Rikke Jensen
Konsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3393
Email: rje@teknologisk.dk  

 
 • Gødningsforsøg og revision af disse
 • Kontakt til AgroLab
 

Philipp Trenél
Seniorkonsulent, specialist
Markforsøg, - teknologi og analyse  
Telefon: 7220 3392
Email: phtr@teknologisk.dk  

 • Statistiske specialopgaver
 • Revision af forsøg
 

Koldkærgård Til top

Henrik Junker-Hansen
Faglig leder
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3386
Email: hju@teknologisk.dk

 
 • Administrativ ledelse
 • Aftaler om nye forsøg
 • Overblik ambulante opgaver

Torben Pedersen
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3396
Email: tep@teknologisk.dk

 • Kornlaboratorium
 • Kvalitetssikring
 
Tina Thora Hansen
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3395
Email: tih@teknologisk.dk
 • Kemi
 • Planteprøver
 • Kontakt til Yara
 • Specialanalyser i laboratorier
 • Udsendelse af labels og følgesedler
 • Import af analysedata m.m.
 

Jan Outzen
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3387
Email: jaou@teknologisk.dk

 • Sortsafprøvning udsæd
 • Laboratoriearbejde
 • Udsendelse af udsæd og andre hjælpemidler til forsøg 
 

Per Roed
Konsulent, tekniker
Markforsøg, - teknologi og analyse
Telefon: 7220 3391
Email: pero@teknologisk.dk

 • Ambulant forsøgsarbejde: Gylleforsøg
 • Laboratoriearbejde
 • Maskinudvikling og vedligehold
 

Kontakt AgroTech, Teknologisk Instituts forsøgsteam på hovednummer: 7220 3320.

 

Til top

 
   
Sidst bekræftet: 11-09-2017 Oprettet: 26-04-2010 Revideret: 11-09-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Faglig leder

Karina Vincents Lohmann

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøgsarbejde: ERFA-dag for forsøgsmedarbejdere
Folk der arbejder med markforsøg indbydes til spændende Erfa-dag med besøg ved Axel Månsson og KMC
24.11.17
Forsøgsarbejde: Indberetning af sæsonens sidste data
Nu nærmer beretningssæsonen sig for de afgrøder, som høstes her sidst på sæsonen. Se datoer for indberetning af data og fag...
27.09.17
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
Oversigt over instruktioner og hjælpemidler
12.09.17
Forsøgsarbejde: Høst af Landsforsøg
Høsten af Landsforsøgene 2017 er så småt gået i gang. Det er vigtigt, at den faglige vurdering, notater og bedømmelser er i...
05.07.17
Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer
Sugeceller er installeret på nogle udvalgte Landsforsøgsarealer, for at undersøge udvaskning fra disse arealer. Denne vejle...
03.07.17