Feedback Form

Af samme forfatter
For at sikre kvaliteten af forsøgene skal forsøgene vurderes for angreb af goldfodssyge
Nu nærmer beretningssæsonen sig for de afgrøder, som høstes her sidst på sæsonen. Se datoer for indberetning af data og faglig vurdering.
The results from the field trials in the Danish Advisory Service (National Field Trials).
Kom godt i gang med årets forsøgsarbejde. Klargør og kalibrer jeres udstyr. Husk bestilling af materialer.
Aftaleskema til forsøgsvært med økologiske forsøg
Aftaleskema til forsøgsvært