Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-12-2015

Info-planter 

Oprettet: 07-11-2007

Program for Plantekongres 2008


 

1. dag: Tirsdag den 8. januar 2008

9.30-12.00

13.00-13.45

14.00-14.45

15.15-16.00

16.15-17.00

Åbning af
kongressen


og

Landsplante-avlsmøde

A1
Hvilke afgrøder giver bedst økonomi på svinebrug?
A2
Vælg afgrøder efter foderværdi på svinebrug
A3
Kombinér høje udbytter og lavt kvælstoftab i vintersæd
92
Maltbyg - avl og handel
T B1
Kvalitet af nye græsmarksarter

B2
Kæl for græsmarken

B3
Dyrkning af majs
B4
Nye majspro-dukter til kvæg
C1
Vandramme-direktivet - set fra tegnebogen
C2
Vandramme-direktivet - tacklet fra oven og fra neden
C3
De danske marker om 5-15 år - set med politiske briller
T C4
Nytænkning og innovation på miljøområdet
D1
Planteværn i korn (I)
D2
Planteværn i korn (II)
D3
Pesticidplan 2004-2009 (I)
D4
Pesticidplan 2004-2009 (II)
E1
Frøgræs - græsukrudt
E2
Frøgræs - høst
E3
Årsmøde for frø- sektionen i Dansk Landbrug (I)
E4
Årsmøde for frø- sektionen i Dansk Landbrug (II)
F1
Ta´ et kig i krystalkuglen!
F2
Forhandling med optimalt udbytte
F3
Ledelseskapaci-tet - den nye succesfaktor
93
Sådan bliver det sjovere at gå på arbejde
90
Højaktuelt emne
G1
Nedfældning af gylle i vintersæd
G2
Gylleseparering - teknik og afsætning
T G3
Gylleseparering - sideeffekt af produkter
91
Nicheafgrøder
H1
De nye landdis- triktsordninger
H2
Når landbruget tager initiativet!
H3
Den politiske fremtid for land-distrikterne
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål

 

2. dag: Onsdag den 9. januar 2008 - formiddag

8.30-9.15 9.30-10.15 10.45-11.30 11.45-12.30
J1
Nye skadegørere i kartofler
J2
Økologisk produk-tion af kartofler
J3
Årsmøde i special-udvalget for kartof-ler (I)
J4
Årsmøde i special-udvalget for kartof-ler (II)
T 94
Rykker nanotek-nologien ud i marken?
P1
Hvad lærte vi af gødningsforsøgene 2007?
T P2
Langtidseffekt af for lave kvælstof-normer. Jordbunds-kortlægning
P3
Fertilizing management i Germany
C5
Miljøgodkendelse af husdyrbrug - hvor er vi?
Q1
Klimaændringer - fup eller fakta?
T Q2
Klimaændringer - vand og vandmiljø
Q3
Nyt klima - nye afgrøder?
T 95
GM-afgrødernes indtog i danske marker
D5
Sikker håndtering af plantebeskyttel-sesmidler
D6
Nyt om plantebe-skyttelsesmidler (I)
D7
Nyt om plantebe-skyttelsesmidler (II)
K1
Sådan etablerer du vinterraps
K2
Succes i dyrkningen af vinterraps
R1
Fri adgang til naturen
R2
Natura 2000 - status
L1
Biogas - fremtidens ressource?
T L2
Bioenergi til trans- port - hvilken vej går udviklingen?
T L3
Bioenergi - redning eller katastrofe?
L4
Energiafgrøder i andre lande
99
Det sydamerikanske landbrugseventyr
F4
Etablering i Vest
T F5
Optimér din gæld og din formue
F6
Nærgående bench-marking af plante-avlen
N1
Sådan handler du korn
N2
Er der økonomi i økologi?
N3
Mekaniserings-strategi
T S1
Vær god ved jorden!
W
Planteavlskontoret som lækker arbejdsplads
X
Sådan høster vi topudbytter i raps
Y
Planteavlsrådgiv-ning for danske landmænd i udlandet
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål

 

2. dag: Onsdag den 9. januar 2008 - eftermiddag

13.30-14.15 14.30-15.15 15.40-16.25
J5
Udfordringer for dansk kartoffelavl på det globale marked
J6
Høj kvalitet og god økonomi i kartoffelproduktionen
J7
Det nyeste om kartoffel-dyrkning
T P4
Fosfordynamik
T P5
Fosforindeks - næsten klar til brug
T P6
Jordbundsanalyser - hvad er de værd?
Q4
Ukrudt og skadegørere under nye klimaforhold
Q5
Hold på kulstoffet
96
Hvad skal landmænd med egne hjemmesider og blogs?
97
Fri mig for landbrugets image - her er mit!
98
Fremtidens landbrugs-byggeri
R3
Landbruget og naturen i synergi - udsigtløs eller rea-listisk vision?
R4
Nationalparker i Danmark
T U1
Biomasseproduktion - be- grænsninger og muligheder
T U2
Plante-mikrober - Interaktioner (I)
T U3
Plante-mikrober - Interaktioner (II)
V1
Økologiske markforsøg 2007
V2
Markdrift på økologiske fjerkræ- og svinebedrifter
V3
Nyt om markbruget på økologiske kvægbrug
S2
Automatisk styring i marken
S3
Pløjefri dyrkning
S4
Spar på transporten
Z
Hamp til bioenergi og indu-strielle produkter
T= dybere teoretisk indgang og langsigtede mål

 

Sidst bekræftet: 21-12-2011 Oprettet: 07-11-2007 Revideret: 07-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16