Feedback Form

Plantekongres 2018 

Oprettet: 04-10-2017
Revideret: 08-12-2017

Vigtigt at vide for indlægsholdere og mødeledere

Plantekongressen er et stort arrangement med mange indlæg og et stramt program. For at sikre en god kongres er det vigtigt, at du følger denne vejledning.

Kongressen giver deltagerne mulighed for at få et overblik over den nyeste viden, forsknings- og forsøgsresultater samt udviklingstendenser inden for planteproduktion, natur og miljø. Kongressen består af 91 sessioner fordelt på 19 temaer.

Tid og sted

Plantekongressen holdes den 16. og 17. januar 2018 i Herning Kongrescenter.

1. Indlægsholdere

I oktober modtager du en mail, hvor du kan læse om rammerne for dit indlæg (indlægstitel, tidspunkt, længde mv.) 
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg og sessionen, er du meget velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din session. Hvis titlen på dit indlæg evt. ønskes omformuleret lidt, bedes du afklare det med kontaktpersonen snarest muligt.

Vigtige datoer

1. december
Send dit abstract til Mia Sørensen, mias@seges.dk

12. januar inden kl. 12.00
Send dit PowerPoint-show til Pia Bay, pib@seges.dk

Målgruppen for dit indlæg

Vi forventer af dig, at du formidler stoffet, så alle – især landmænd og rådgivere - får et godt udbytte af dit indlæg.

Enkelte sessioner er mærket med en ugle. Det er sessioner med en mere teoretisk og dybere gående gennemgang af et emne. Alle er velkomne, men landmænd kan ikke forvente at få viden med hjem, som kan bruges direkte på bedriften.

Abstract/kort resumé

Skriv et kort abstract/resumé af dit indlæg. Det drejer sig om 10-15 linjers tekst, der skrives ind i den skabelon, som du har fået tilsendt pr. mail ultimo oktober.

Vejledning: Udfyld de grå felter i skabelonen ved at markere teksten og derefter indsætte din tekst. Det gøres ved enten at kopiere fra et andet dokument eller ved at skrive direkte i skabelonen. Hvis du kopierer fra et andet dokument, skal du være opmærksom på, at dine tekstformateringer ikke overføres. Der kan højest indsættes 1.725 tegn svarende til 15 linjer ren tekst. Bemærk, at ”Sessionsnr.” og ”Title” (indlægstitel) fremgår af vores første mail til dig.

Send dit abstract senest den 1. december til Mia Sørensen, mias@seges.dk

Filen skal være døbt med sessionsnummer og indlægstitel. 

Dit show til indlægget

Send dit show til Pia Bay, pib@seges.dk . Filen må maks. være på 10MB.
Sekretariatet sørger for, at showet er tilgængeligt på pc'er i lokalerne på Kongrescentret. Show lægges efter kongressens afholdelse ind på den enkelte session i web-programmet.  

PowerPoint til SEGES medarbejderne kan downloades her.

Se vejledning for PowerPoint-shows 

Se hvilke AV-midler, der er til rådighed på kongressen

Opskrift på et godt indlæg

Få succes på Plantekongressen - de 10 bud

2. Mødeledere

Mødelederen er helt afgørende for at skabe den gode stemning og for at holde energiniveauet oppe i den enkelte session. Du skal tydeligt vise engagement og skabe interesse for indlæggene og derved  få deltagerne til at debattere

Se listen over mødeledere her.

Som mødeleder er opgaverne at:

  • Byde velkommen, og give ordet til indlægsholderne
  • Holde øje med tiden og give indlægsholderne besked, når deres tid er ved at være gået
  • Have forberedt 1-2 spørgsmål til indlægsholderne, hvis det kniber med at få spørgsmål fra salen.
  • Lede diskussionen
  • Afrunde emnet og takke indlægsholderne og deltagerne i debatten
  • Sikre at sessionen afsluttes til tiden, så alle kan komme videre.

Afviklingen

Vi vil bede dig om at være i lokalet ca. 10 minutter, før sessionen starter. Tag kontakt til en af hjælperne og hils på den lokaleansvarlige hjælper. På dit bord finder du et gult og et rødt kort mærket henholdsvis: "3 min. tilbage" og "Afslut nu", som bruges til at anspore indlægsholderen til at overholde tiden. Der vil også være en liste over sessionerne og indlægsholderne, så du kan se taletiden for indlægsholderne.

Hjælpere

I hvert lokale vil der være meget synlige hjælpere fra de arrangerende institutioner. De vil forestå de praktiske og tekniske ting ved afviklingen – pc, lyd, mikrofoner til indlægsholdere og til spørgsmål fra deltagerne, få lukket dørene osv.

Skulle der være behov for at tilkalde speciel teknisk assistance, få reguleret temperatur/udluftning el. lign., så vil hjælperne også stå for dette.

 

Sidst bekræftet: 08-12-2017 Oprettet: 04-10-2017 Revideret: 08-12-2017

 Kongressekretariatet

Overordnet ansvar, program, indlæg, afvikling mv.
Specialkonsulent
Henrik Buus
 
Tilmelding/registrering og fakturering
Seniorkonsulent
Mette Johansen
 
Abstract/Resumé
  Koordinator
Mia Sørensen
 
Shows fra indlægsholdere
  Webkoordinator
Pia Bay
 

Presse

   Specialkonsulent
Bodil Pedersen

Forfatter

Planter & Miljø