Feedback Form

Plantekongres 2018 

Oprettet: 04-10-2017

Vigtigt at vide for indlægsholdere og mødeledere

Plantekongressen er et stort arrangement med mange indlæg og et stramt program. For at sikre en god kongres er det vigtigt, du følger denne vejledning.

Kongressen giver deltagerne mulighed for at få et overblik over den nyeste viden, forsknings- og forsøgsresultater samt udviklingstendenser inden for planteproduktion, natur og miljø. Kongressen består af 92 sessioner fordelt på 20 temaer.

Tid og sted

Plantekongressen holdes den 16. og 17. januar 2018 i Herning Kongrescenter.

Indlægsholdere

I oktober modtager du en mail, hvor du kan læse om rammerne for dit indlæg (indlægstitel, tidspunkt, længde mv.) 
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg og sessionen, er du meget velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din session. Hvis titlen på dit indlæg evt. ønskes omformuleret lidt, bedes du afklare det med kontaktpersonen snarest muligt.

Vigtige datoer

11. oktober
Meddel Henrik Buus om du vil holde indlægget, hbf@seges.dk

11. oktober
Send dit portrætfoto til Annemette Christensen, amc@seges.dk

1. december
Send dit abstract til Mia Sørensen, mias@seges.dk

12. januar inden kl. 12.00
Upload dit PowerPoint-show til OneDrive mappen (information herom følger)

Målgruppen for dit indlæg

Vi forventer af dig, at du formidler stoffet, så alle – især landmænd og rådgivere - får et godt udbytte af dit indlæg.

Enkelte sessioner er mærket med en ugle. Det er sessioner med en teoretisk og dybdegående gennemgang af et emne. Alle er velkomne, men landmænd kan ikke forvente at få viden med hjem, som kan bruges direkte på bedriften.

Abstract/kort resumé

Skriv et kort abstract/resumé af dit indlæg. Det drejer sig om 10-15 linjers tekst, der skrives ind i en skabelon, som vi har klar i slutningen af oktober.

Send dit abstract senest den 1. december til Mia Sørensen, mias@seges.dk

Filen skal være døbt med sessionsnummer og indlægstitel. 

Dit show til indlægget

Upload dit show til OneDrive mappen (information herom følger sammen med en vejledning for PowerPoint-shows).

Sekretariatet sørger for, at showet er tilgængeligt på pc'er i lokalerne på Kongrescentret. Show lægges efter kongressens afholdelse ind på den enkelte session i web-programmet.  

Mødeledere

Mødelederen er helt afgørende for at skabe den gode stemning og for at holde energiniveauet oppe i den enkelte session. Du skal tydeligt vise dit engagement og skabe interesse for indlæggene og for at få deltagerne til at debattere

Som mødeleder skal du:

  • Byde velkommen, og give ordet til indlægsholderne
  • Holde øje med tiden og give indlægsholderne besked, når deres tid er ved at være gået
  • Have forberedt 1-2 spørgsmål til indlægsholderne i tilfælde af, at det kniber at få tilhørerne til at spørge.
  • Lede diskussionen
  • Afrunde emnet og takke indlægsholderne og deltagerne i debatten
  • Sikre at sessionen afsluttes til tiden, så alle kan komme videre.

Afviklingen

Vi vil bede dig om at være i lokalet ca. 10 minutter, før sessionen starter. Tag kontakt til en af hjælperne, og hils på den lokaleansvarlige ved pc'en. På dit bord finder du et gult og et rødt kort mærket henholdsvis: "3 min. tilbage" og "Afslut nu", som bruges til at anspore indlægsholderen til at overholde tiden.

Hjælpere

I hvert lokale vil der være meget synlige hjælpere fra de arrangerende institutioner. De vil forestå de praktiske og tekniske ting ved afviklingen – pc, projektor, lyd, mikrofoner til indlægsholdere, vandremikrofoner til spørgsmål fra deltagerne, få lukket døren osv.

Skulle der være behov for at tilkalde speciel teknisk assistance, få reguleret temperatur/udluftning el. lign., så vil hjælperne også stå for dette.

 

Sidst bekræftet: 04-10-2017 Oprettet: 04-10-2017 Revideret: 04-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Bodil Pedersen

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation


Af samme forfatter

Planlægning af Plantekongres 2018
Denne side er til forberedelsesarbejdet for indlægsholdere til Plantekongres 2018
12.10.17
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2018
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
04.10.17
Video: Kom godt i gang med OnFarm forsøg
Der er i 2017 gennemført i alt 22 rådgivningsbaserede OnFarm forsøg, og resultaterne er nu på plads på en del af disse.
08.09.17
29 oplandskonsulenter tilbyder gratis rådgivning
Oplandskonsulenterne er nu klar til at rykke ud til landmænd, som overvejer at bygge et minivådområde, deltage i et vådområ...
16.08.17