Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 17-12-2009

Aktuelt - 273

Oprettet: 18-02-2009

Forbud mod ukrudtsmidler med terbuthylazin

Aktuelt nr.: 273

Dato: 17-12-2008
Rettet 18-02-2009

Landscentret
Planteproduktion

Miljøstyrelsen har tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler med aktivstoffet terbuthylazin. Det betyder, at midler som f.eks. Calaris og Laddok TE vil blive forbudt. Datoen for forbuddets ikrafttræden er ikke endeligt besluttet, men Miljøstyrelsen har varslet en kort frist og foreslået anvendelsesforbud fra 20. april 2009.Datoen for forbuddets ikrafttræden er nu endeligt fastlagt til 20. april 2009.

Miljøstyrelsen har den 15. december 2008 tilbagekaldt godkendelsen af ukrudtsmidler indeholdende aktivstoffet terbuthylazin. På Miljøstyrelsens hjemmeside er der lagt en nærmere redegørelse for årsagen til forbuddet.

Årsagen er kort fortalt, at aktivstoffet ikke er optaget på EU's positivliste (Bilag 1) og at der er fremkommet ny viden om nedbrydningsprodukter (metabolitter), som er mobile og derfor kan udvaskes. Da der i Danmark er et højt beskyttelsesniveau for grundvand, betyder det, at Miljøstyrelsen ønsker at forbyde de berørte midler med kort varsel. I de øvrige EU-lande skal ukrudtsmidler med terbuthylazin også trækkes tilbage, men i disse lande har man frist til udgangen af 2010 for at indføre forbud.

Forbuddet berører både de aktuelt godkendte midler Calaris og Laddok TE og de tilsvarende parallelprodukter, i alt 7 midler, som har været godkendt til dags dato. Imidlertid vil også gamle ukrudtsmidler indeholdende terbuthylazin være omfattet. Eksempler på sådanne midler, som i nyere tid har været godkendt i Danmark, er Lido, Inter-Terbuthylazin, Gardoprim og Toloran. En fuldstændig liste kan ses ved søgning på aktivstoffet terbuthylazin i Middeldatabasen.

Det fremgår af Miljøstyrelsens redegørelse, at der foreslås et salgsforbud i alle led pr. 20. februar 2009 og et anvendelsesforbud pr. 20. april 2009. Dette er en meget kort frist, som vil betyde, at der er begrænsede muligheder for at anvende restlagre på lovlig vis. Der er fra Landscentret, Planteproduktion taget kontakt til Miljøstyrelsen om muligheden for en senere forbudsdato, og der vil blive informeret om den endelige forbudsdato, så snart en sådan foreligger.

Forbuddet er nu endeligt fastlagt i Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 102 af 05/02/2009, som fastslår, at der er salgsforbud i alle led pr. 20. februar 2009 og anvendelsesforbud pr. 20. april 2009. Alle restlagre af terbuthylazin-holdige midler vil skulle være bortskaffet senest den 20. juli 2009. Der har fra Landscentret, Planteproduktion været kontakt til Miljøstyrelsen om muligheden for at få forbudsdatoen udsat, således at restlagre hos landmændene lovligt kunne anvendes i 2009, men Miljøstyrelsen har ønsket at få produkterne udfaset hurtigst muligt, hvorfor den først udmeldte dato står ved magt.

Kilde: Miljøstyrelsen

Forfattere: Jens Erik Jensen og
Poul Henning Petersen

Landscentret
Planteproduktion

Sidst bekræftet: 18-02-2009 Oprettet: 18-02-2009 Revideret: 18-02-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
10.02.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
23.12.19
Positiv status på brug af vækstreguleringsprognose kombineret med forsikring
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af ...
19.12.19
Sortsblandinger i vårbyg og vinterhvede giver højere udbytte end de mest solgte sorter
I gennemsnit af 12 års landsforsøg er der sikre merudbytter ved at anvende sortsblandinger sammenlignet med de fire mest so...
17.12.19