Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 09-01-2010

Aktuelt - 279

Oprettet: 09-01-2009

Godkendelsen af Reglone udvidet
Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af Reglone til at omfatte ukrudtsbekæmpelse i kartofler, spinat og sukkerroer samt til nedvisning i visse frøafgrøder. Endvidere er Reglone blevet godkendt i en række afgrøder inden for frugt og grønt.

Miljøstyrelsen har den 6. januar 2009 udvidet godkendelsen af Reglone til at omfatte ukrudtsbekæmpelse i en række afgrøder, heriblandt et stort antal afgrøder inden for produktion af frugt og grønt. Der er informeret særskilt om udvidelsen til disse afgrøder i Aktuelt nr. 280.

For landbrugsafgrøderne er godkendelsen af Reglone udvidet til at omfatte:

  • ukrudtsbekæmpelse i kartofler (indtil maksimalt 10 pct. af kartoflerne er fremspiret),
  • ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer og spinat indtil afgrødens vækststadie 07 (før fremspiring),
  • nedvisning af i frøafgrøderne rødkløver, hvidkløver, sneglebælg, kinakål, hvidkål, rødkål, pak choi, karse, rucola og skorzoner. I disse afgrøder må Reglone ikke anvendes senere end stadie 89. Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

De øvrige godkendelsesvilkår for Reglone er ikke ændret i denne omgang.

De udvidede godkendelser giver nye muligheder for strategier for kemisk bekæmpelse og nedvisning i de berørte afgrøder. Da Reglone er et kontaktmiddel med en unik virkemekanisme, vil det samtidig kunne benyttes som en resistensforebyggende foranstaltning, hvor dette er relevant. Der vil separat blive informeret om disse muligheder, når vækstsæsonen nærmer sig.

Det forventes, at den nye etikette vil være godkendt, og at Reglone dermed vil kunne anvendes efter de nye vilkår allerede i sæsonen 2009.

Læs mere om Reglone i Middeldatabasen.


Kilde: Miljøstyrelsen

Sidst bekræftet: 09-01-2009 Oprettet: 09-01-2009 Revideret: 09-01-2009

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

PlanteInnovation


Landskonsulent, Frø

Barthold Feidenhans´l

Afgrødeteam


Af samme forfatter

Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente...
13.02.20
Bladgødskning af kartofler
Effekten af bladgødskning med fosfor og mikronæringsstoffer på udbyttet i kartofler
13.02.20
Gødskning af frøgræs forår 2020
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed et godt dækningsbidrag.
11.02.20
Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
10.02.20
Beredskab ved uheld med pesticider eller anden kemi
Ring straks 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og rydde op.
31.01.20