Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 26-03-2015

Planteavl 

Oprettet: 26-03-2004

III. Plantepatologi - 5. Afprøvning af bekæmpelsesmidler

Fortegnelse over udkomne beretninger, afhandlinger og meddelelser fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur og Statens Planteavlsforsøg 1895-1985

Til indholdsfortegnelsen

Søg på denne side: ctrl+B

Område: III. Plantepatologi - 5. Afprøvning af bekæmpelsesmidler
Beretninger Afhandlinger Meddelelser
Beretninger

50.

Forsøg med Anvendelse af Bordeauxvædske som Middel mod Kartoffelskimmel, 17. bd., 1910, s. 271-92. 25 øre. (F. Kølpin Ravn).

91.

Forsøg med Midler mod Nøgen Bygbrand. Ved J. Lind. 22. bd., 1915, s. 212-32. 50 øre.

92.

Forsøg med Sprøjtemidler mod Bedelus (Aphis papaveris). Ved Sofie Rostrup. 22. bd., 1915, s. 233-56. 50 øre.

98.

Forsøg med Midler mod Nøgen Havrebrand. Ved J. Lind. 22. bd., 1915, s. 458-78. 35 øre.

99.

Forsøg med Midler mod Hejrebrand og Draphavrebrand. Ved J. Lind. 22. bd., 1915, s. 479-92. 25 øre.

104.

Forsøg med Sprøjtemidler mod Kartoffelskimmel i Aarene 1910-1915. Ved J. Lind. 23. bd., 1916, s. 365-97. 50 øre.

117.

Forsøg med Midler mod Hvedens Stinkbrand. Ved J. Lind. 24. bd., 1917, s. 357-404. 65 øre.

125.

Forsøg med Midler mod Byggets Stribesyge. Ved J. Lind og F. Kølpin Ravn, 25. bd., 1918, s. 56-116. 80 øre.

133.

Rævehalemyggens (Oligotrophus alopecuri) Optræden i Danmark og Forsøg med Mid­ler til dens Bekæmpelse. Ved Sofie Rostrup. 26. bd., 1919, s. 23-51. 25 øre.

142.

Jordloppeangrebet i 1918. Jordloppernes Levevis og Forsøg med deres Bekæmpelse. Ved Sofie Rostrup. 27. bd., 1920, s. 216­86. 1 kr. 50 øre.

180.

Kornets Blomsterflue (Hylemyia coarctata) i Danmark 1903-1923. Undersøgelser over dens Levevis og Bekæmpelse. Ved Sofie Rostrup. 30. bd., 1924, s. 713-59. 1 kr.

249.

Forsøg med Kombination af Svovlkalk- og Bordeauxvædskesprøjtninger til Æbletræer. Ved Nils Dullum. 37. bd.. 1931, s. 641-58. 50 øre.

265.

Afprøvning af Jorddesinfektionsmidler. Ved C. A. Jørgensen. 39. bd., 1933, s. 316-28. 50 øre.

266.

Afprøvning af Midler til Bekæmpelse af Skadedyr. Ved P. Bovien og C. Stapel. 39. bd., 1933, s. 329-48. 50 øre.

304.

Forsøg med Foraarskarbolineer. Ved Chr. Stapel. 42. bd., 1937, s. 80-111, 1 kr.

339.

Om Derris og nogle Forsøg med Derris­præparater til Bekæmpelse af Skadedyr. Ved Prosper Bovien og Chr. Stapel. 45. bd., 1940, s. 39-83. 1 kr.

367.

Forsøg med Kobberoxyklorid (»Kobber­kalk») og nogle andre Specialpræparater til Bekæmpelse af Svampesygdomme. Ved Chr. Stapel og H. Ingv. Petersen. 47. bd., 1943, s. 468-496. 75 øre.

376.

Afprøvning af kemiske Bekæmpelsesmidler mod Plantesygdomme og Skadedyr I. Ved Chr. Stapel og H. Ingvard Petersen. 48. bd., 1944, s. 631-654. 60 øre.

379.

Klornitrobenzol-Forbindelser som Middel mod Kaalbrok, Kartoffelskurv, Kløver-Bæ­gersvamp og »Brune Rødder» paa Tomat. Ved Ernst Gram. 49. bd., 1944, s. 118-143. 75 øre.

402.

Afprøvning af kemiske Bekæmpelsesmidler mod Plantesygdomme og Skadedyr II. Ved H. Ingvard Petersen og Chr. Stapel. 51. bd. 1947, s. 136-146. 45 øre.

673.

Forsøg med sukker til bekæmpelse af nematoder. Ved Mogens Juhl. 67. bd., 1963, s. 474-481. 50 øre.

675.

Forsøg med ukrudtsbekæmpelsesmidlers virkning på kornarternes udbytte og kvalitet. Ved H. Ingvard Petersen. 67. bd., 1963, s. 631-651. 50 øre.

685.

Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1963. Ved Lars Hammarlund, E. Nøddegaard, Torkil Hansen og A. Nøhr Rasmus­sen. 68. bd., 1964, s. 59-108. 75 øre.

707.

Forsøg med NCL-Leafeeder-pudring af kartofler. Ved Sv. E. Hansen .68. bd., s. 759-762. 1965. 50 øre.

724.

Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1964. Ved E. Nøddegaard, Torkil Hansen og A. Nøhr Rasmussen. 69. bd., 1965, s. 240-284. 75 øre.

796.

Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1965-66. Ved E. Nøddegaard, Torkil Han­sen og A. Nøhr Rasmussen. 71. bd., 1968, s. 456-511. 75 øre.

821.

Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1967. Ved E. Nøddegaard, Torkil Hansen og A. Nøhr Rasmussen. 72. bd., 1968, s. 273-321. 75 øre.

874.

Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1968. Ved E. Nøddegaard, Torkil Hansen og A. Nøhr Rasmussen. 73. bd., 1969, s. 488-548. 1,00 kr.

931.

Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1969. Ved E. Nøddegaard, Torkil Hansen og A. Nøhr Rasmussen. 74. bd. 1970, s. 618-661. 1,00 kr.

1009.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1970. Ved E. Nøddegaard og Knud E. Hansen. 76. bd. 1972, s. 63-76. 75 øre.

1010.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i frugtavl og gartneri 1970. Ved Torkil Hansen, A. Nøhr Rasmussen og E. Schadegg. 76. bd. 1972, s. 77-104. 1,00 kr.

1055.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1971. E. Nødde­gaard og Knud E. Hansen. 76. bd. 1972, s. 658-681.

1056.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i frugtavl og gartneri 1971. Torkild Hansen, A. Nøhr Rasmussen og E. Schadegg. 76. bd. 1972, s. 682-706.

1096.

Forsøg med kemisk bekæmpelse af chokoladeplet og hestebønnebladpletsyge på hestebønne. Ved Johs. Sode og Knud E. Hansen. 77. bd. 1973, s. 370-374. 1.50 kr.

1122.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1972. Ved E. Nøddegaard og Knud E. Hansen. 77. bd. 1973, s. 631-644. 1.50 kr.

1123.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i frugtavlskulturer 1972. Ved Torkil Hansen og E. Schadegg. 77. bd. 1973, s. 645-665. 1.50 kr.

1138.

Acaricidet dinobutons påvirkning af populationstætheden hos rovmiden Phytoseiulus persimilis A.-H. og dens bytte væksthuspindemiden Tetranychus urticae Koch. Ved Ove Berendt. 78. bd. 1974, s. 103-115. 1.50 kr.

1161.

Afsvampning af tulipanløg, Afsvampningstid og afsvampningens varighed. Ved Erling Rasmussen. 78. bd. 1974, s. 369-378. 1.50 kr.

1183.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1973. Ved E. Nøddegaard og Knud E. Hansen. 78. bd. 1974, s. 635-651. 1.50 kr.

1205.

Forsøg med afsvampning af sædekorn. Ved Knud E. Hansen. 79. bd. 1975, s. 171-208. 1.50 kr.

1223.

Insekticiders effekt i laboratorieforsøg mod to bladluspredatorer, den syvplettede mariehøne og syrphidelarver. Ved E. Kirknel. 79. bd. 1975, s. 393-403. 2.00 kr.

1244.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1974. Ved Knud E. Hansen. 79. bd. 1975. s. 625-638. 2.00 kr.

1258.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i frugtavlskulturer 1973-74. Ved Torkil Hansen og E. Schadegg. 80. bd. 1976, s. 119-139. 3.25 kr.

1294.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1975. Ved Knud E. Hansen. 80. bd. 1976, s. 525-540. 2.50 kr.

1300.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i frugtavlskulturer og havebrug 1975. Ved Torkil Hansen og E. Schadegg. 80. bd. 1976, 587-602. 2.50 kr.

1327.

Undersøgelser for restindhold af pesticider i landbrugs- og specialafgrøder 1970-75. Ved Knud E. Hansen og K. Voldum-Clausen. 1977. 81. bd., s. 1-24. 7,50 kr.

1330.

Undersøgelser for restindhold af svampemidlet benomyl i forskellige afgrøder og i jord. Ved M. Green Lauridsen, K. Voldum-Clausen, M. Dahl, Kn. E. Hansen, T. Hansen og K. Bech. 1977. 81. bd., s. 33-48. 7,50 kr.

1352.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1976. Ved Knud E. Hansen. 1977. 81. bd., s. 235-247. 5,00 kr.

1356.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i frugtavls-, havebrugs- og gartnerikulturer 1976. Ved Torkil Hansen og E. Schadegg. 1977. 81. bd., s. 293-309. 5,00 kr.

1430.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1977. Ved Knud E. Hansen. 1978. 82. bd., s. 571-586. 7,50 kr.

1441.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i frugtavls-, havebrugs- og gartnerikulturer. Ved Torkil Hansen og E. Schadegg. 1979. 83. bd., s. 73-93. 9,00 kr.

S1469.

Sprøjtetekniske faktorers indflydelse på plantebeskyttelsesmidlernes virkning. Ved Ole Permin. 1979. 83. bd., s. 415. 10,00 kr.

1484.

Forsøg med plantebeskyttelsesmidler i landbrugs- og specialafgrøder 1978. Ved Knud E. Hansen. 1979. 83. bd., s. 550-562. 9,00 kr.

Afhandlinger

1934.

J. L. Schnicker: Normering af og Kontrolanalyse paa Frugttrækarbolineum. 40. bd., s. 332-34.

1955.

Lars Hammarlund: Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1954. 59. bd., s. 1-16.

1956.

Lars Hammarlund: Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1955. 59. bd., s. 852-866.

1957.

Lars Hammarlund: Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1956. 60. bd., s. 852-870.

1958.

Lars Hammarlund. Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1957. 61. bd., s. 854-864.

1959.

Lars Hammarlund: Afprøvning af plantebeskyttelsesmidler 1958, 63. bd., s. 185-196.

1971.

F. Bro Rasmussen, K. Orbæk og Mogens H. Dahl. Undersøgelse af 5 pesticiders nedbrydning efter behandling af væksthusdyrket og frilandsdyrket hovedsalat. 75 bd., s. 136-144.

Meddelelser

122.

Sprøjtning af Frugttræer (B), uds. marts 1926. 32. bd., s. 708, 17. oplag, januar 1948.

150.

Afsvampning (B), uds. januar 1929, 35. bd., s. 692, 16. ændrede oplag, februar 1954.

197.

Afprøvning af Puddermidler og Sprøjtevædsker mod Kartoffelskimmel (A), uds. 10. marts 1932, 38. bd., s. 664.

204.

Rygning i Drivhuse (B), uds. september 1932, 38. bd., s. 686, 4. ændrede oplag, november 1943.

239.

Sprøjte- og Pudderskade (B), uds. marts 1935, 40. bd., s. 679, 4. oplag, maj 1948.

250.

Kemikalier til Bekæmpelse af Plantesygdomme og Skadedyr (B), uds. januar 1936, 41. bd., s. 681, 11. oplag, juni 1951.

260.

Forsøg med Foraarskarbolineer (A), uds. 4. februar 1937. 42. bd., s. 532.

280.

Forsøg med Svovlpudder til Æbletræer (A), uds. 1. juni 1939, 44. bd., s. 731.

301.

Om Derris og Derrispræparater til Bekæmpelse af Skadedyr (B), uds. maj 1940, 45. bd., s. 741.

302.

Forsøg med Kvassia til Bekæmpelse af Blommehvepsens Larve (A), uds. 9. maj 1940, 46. bd., s. 156.

337.

Forsøg med Erstatningspræparater for Bordeauxvædske til Bekæmpelse af Kartoffelskimmel (A), uds. 13. maj 1942, 47. bd., s. 699.

352.

Forsøg med nye Præparater til Vintersprøjtning af Frugttræer (Dinitroortokresoler) (A), uds. 13. januar 1944, 49. bd., s. 177.

364.

Forsøg med Gesarol-Pudder mod Skadedyr (A), uds. 17. maj 1944, 50. bd., s. 161.

371.

Orienterende Forsøg med Vintersprøjtemidler (A), uds. 4. januar 1945, 50. bd., s. 177.

407.

Forsøg med Vintersprøjtevædsker til Frugttræer. Foreløbig Meddelelse (A), uds. 8. januar 1948, 52. bd., s. 546.

410.

Sprøjtning af Stenfrugttræer (B), uds. 29. januar 1948. 52. bd., s. 555.

497.

Forsøg med bekæmpelse af ferskenblæresyge ved sprøjtning med svovlkalk (A), uds. 12. marts 1953, 57. bd., s. 359.

498.

Forsøg med bekæmpelsen af pæregalmiden ved hjælp af metylbromid (A), uds. 12. marts 1953, 57. bd., s. 360.

528.

Forsøg med tåge- og koncentratsprøjtning til frugttræer (A), uds. 24. februar 1955, 59. bd., s. 349.

813.

Bekæmpelse af løgfluen (Hylemyia antiqua Meig.) med diazinon. Uds. 20. april 1967, 71. bd., s. 417.

969.

Forsøg med bekæmpelse af bladlus og virusgulsot i bederoemarker 1970. Uds. 28. januar 1971.

972.

Udbringning af quintozen til bekæmpelse af skurv og rodfiltsvamp på kartofler. Uds. 11. februar 1971.

1002.

Desinfektion af jord forud for lægning af tulipaner. Uds. 12. august 1971.

1027.

Tålsomhed hos nogle chrysanthemumsorter over for rygning/fordampning med 3 typer bekæmpelsesmidler. Uds. 2. marts 1972.

1042.

Bekæmpelse af bladlus i korn. Uds. 22. juni 1972.

1348.

Rygning i julestjerne (Euphorbia pulcherrima). Uds. 5. maj 1977.

1423.

Nogle insekticiders fytotoksiske virkning over for azalea. Uds. 8. juni 1978.

1424.

Nogle insekticiders fytotoksiske virkning over for julestjerne. Uds. 8. juni 1978.

1429.

Væksthussnudebillen (Otiorrhynchus sulcatus) i jordbær på friland. Levevis og bekæmpelse. Uds. 22. juni 1978.

1430.

Nogle insekticiders fytotoksiske virkning over for Kalanchoë blossfeldiana. Uds. 29. juni 1978.

Sidst bekræftet: 26-03-2004 Oprettet: 26-03-2004 Revideret: 26-03-2004

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information

Henrik Buus

Events


Af samme forfatter

Se shows og sammendrag fra plantekongresserne
Se eller gense shows og sammendrag fra alle plantekongresserne via programmet for de pågældende år.
20.01.19
Sessionsoversigt Plantekongres 2019
Med shows fra kongressen
17.01.19
Faglige kontaktpersoner - Plantekongres 2019
Hvis du har faglige spørgsmål omkring dit indlæg mm, er du velkommen til at kontakte den faglige kontaktperson for din sess...
21.09.18
Triticale i landsforsøgene 2016
FORELØBIGT afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2016" om sorter, sygdomme, bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i f...
31.10.16