Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-05-2016

  

Oprettet: 03-02-2014

Nye og ændrede godkendelser af planteværnsmidler 2014

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2014, Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret (Deadline ultimo januar 2014).

Indholdsfortegnelse  
Acrobat New (prydplanter i væksthus) LFS Fosetyl WG 
Ally SX (oliehør og spindhør) LFS Prosulfocarb (jordskokker og knoldselleri)
Antergon MH  LFS Thiacloprid (hindbær og brombær)
Accurate 20 WG (elefantgræs) M-750
Acrobat Top MaisTer
Activus 40 WG (til kål) Matrigon 72 SG (løg)
Agil 100 EC (alm. rajgræs) Matrigon 72 SG (elefantgræs)
Agil 100 EC (havefrø) Mastana SC
Mastana SC har fået et nyt reg.nr.
Alpha-naphthyl-eddikesyre  MCPA-midler
Aramo (havefrø) Medax Top
Armicarb 85 SP (æbletræer)  Merpan 80 WG (ædelgrankulturer)
Asulox (dispensation i spinat)  Merpan 80 WG (æbler og pærer) 
AQ10  Metaxon
Avaunt Milbeknock  
Basamid GR Mission (jordbær)
Bell  Moddus M (frøgræs)
Betanal Movento SC 100 
Biscaya OD 240 (hindbær og brombær)  Mustang Forte
Boxer (jordskokker og knoldselleri) Mycostop WP
Callisto (elefantgræs) NeemAzal-TS
Cantus NF-M 750
Capex NF-M 750 (elefantgræs)
Centium 36 CS (persille) Nissorun 250 SC    
Cillus BA-6  Opera 
Comet Pro  Opus
Opus, Ceando og Osiris revurderet
Osiris Star
Command CS (gulerødder) Pendimethalin-midler
Command CS (pastinak og persillerod) Pirimor G 
Command CS (persille) Plenum 50 WG
Confidor WG 70 Previcur Energy
Contans WG Primus
Cymbal 45 Prolectus
Dazide Enhance    Prosulfocarb (aktivstof i Boxer)
DFF (elefantgræs) Quad-Glob 200 SL (jordbær)
DFF (frøgræs) Quartz (kirsebær og blomme)
DFF (kirsebær og blomme) Reglone (jordbær)
DFF (timian) Revus Top (kartofler)
Diflanil 500 SC (elefantgræs) Ronstar Expert
Diflanil 500 SC (frøgræs) Roundup Bio (elefantgræs)
Diflanil 500 SC (kirsebær og blomme)  Roxy EC (jordskokker og knoldselleri)
Diflanil 500 SC (timian) Rubric godkendt på ny
DiPel DF  Rubric
Diqua (jordbær)  Safari (rødbeder)
DLA Agro Diquat (jordbær) Sempra (kirsebær og blomme)
Sempra (timian)
Sempra (markfrø)
Sempra (purløg)
ECP Betasana 160 (havefrøafgrøder) Spotlight Plus
Fibro Spruzit Neu (øko. frilandsgrønsager) 
Fidox EC (jordskokker og knoldselleri) Spruzit Neu (øko. frugt og bær)
Folicur EC 250  Spruzit Neu (øko. hvidkløver og hestebønner)
Folpan 500 SC  Spruzit Neu (øko. væksthussalat og krydderurter)
Foram Iodo Starane 180S (elefantgræs)
Fungazil TM 100    Stomp (til kål)
Glyfonova 360 (elefantgræs) Stomp (elefantgræs)
Glyphomax (elefantgræs) Stomp CS (elefantgræs)
Gnatrol SC Stomp CS (havebrugskulturer)
Harmony SC (elefantgræs) Stomp CS (til kål) 
Herbasan SweDane Betasana 2000
Hussar OD  SweDane MCPA 750
IT-Diquat (jordbær) SweDane MCPA 750 (elefantgræs)
Juventus 90 Switch 6,2  
Kaiso Sorbie  Syllit 544 SC
Kerb 400 SC (alm. rajgræs) Thiaclopridprodukter (hindbær og brombær)
Kerb 400 SC (Vinterraps)  Talent 
Kontakt 320 SC Terpal (prydplanter i væksthus)
Kunshi (kartofler) Titus WSB (kartofler)  
Legacy 500 SC (elefantgræs) Tomahawk 180 EC (elefantgræs)
Legacy 500 SC (frøgræs) Topflor
Legacy 500 SC (kirsebær og blomme) Trimaxx 
Legacy 500 SC (timian) U46 M
LFS Diquat (jordbær) Vertimec EC
LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen Xinca 
 

Midler

Fibro

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Fibro til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.

Insektmidlet Fibro (632-3), indeholdende paraffinolie, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.
 • Må maks. anvendes otte gange pr. sæson hvert 3. år på samme areal med kartofler.
 • Må i kartofler ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet.
 • Må maks. anvendes én gang pr. år i kerne- og stenfrugt mod frugttræspindemider.
 • Må maks. anvendes to gange pr. år med minimum to dages interval mod pærebladlopper i pærer (maks. 40 l pr. ha pr. år).
 • Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.
 • Må ikke anvendes nærmere end tre meter fra § 3-områder.

Fibro bliver belagt med en pesticidafgift på 86 kr. pr. l.

Fibro må anvendes i økologisk produktion.

30. januar 2015

Til top   

Contans WG har fået ny godkendelsesindehaver

Svampemidlet Contans WG er overført til ny godkendelsesindehaver, så midlet har fået nyt reg.nr. Det betyder samtidigt, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 12. juli 2016 på Contans WG med det gamle reg.nr.

Markedsføringen af det biologiske svampemiddel Contans WG, indeholdende Coniothyrium minitrans, er overtaget af Bayer Danmark A/S. Det betyder, at midlet får nyt reg.nr. 18-586.

Contans WG med reg.nr. 757-1 er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 12. juli 2016.

20. januar 2015

Til top   

Svampemidlet Mycostop WP er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt det biologiske svampemiddel Mycostop til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse i en række forskellige afgrøder og dyrkningssystemer.

Det biologiske svampemiddel Mycostop WP (575-3), indeholdende Streptomyces K61, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder (frøplanter, bladgrønsager og krydderurter i hhv. væksthussubstratbehandling og i hydroponiske systemer, frugtbærende grønsager, prydplanter, sætteløg og sættehvidløg samt tørbehandling af frø).

20. januar 2015

Til top   

Prolectus

Miljøstyrelsen har givet en zonegodkendelse til svampemidlet Prolectus til bekæmpelse af svampesygdomme indendørs i tomater, auberginer, agurkearter og jordbær. 

Svampemidlet Prolectus (526-15), indeholdende fenpyrazamin, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til svampebekæmpelse af svampesygdomme indendørs i tomater, auberginer, peberfrugter, agurkearter og jordbær
 • Må i jordbær, tomater, auberginer, peberfrugter og agurkearter ikke anvendes senere end én dag før høst
 • Må max anvendes med tre sprøjtninger med syv dages intervaller og med max 120 g pr. 1000 m2 pr. gang
 • Må max anvendes to gange i træk for at forebygge udvikling af resistens.
Bemærkning

Teldor WG 50 (18-343), indeholdende fenhexamid, har samme virkningsmekanisme som Prolectus.

15. december 2014

Til top   

Confidor WG 70 har fået fornyet godkendelsen

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen på insektmidlet Confidor WG 70. Midlet må anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus.

Insektmidlet Confidor WG 70 (18-365), indeholdende imidacloprid, har fået fornyet godkendelsen på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus.
 • Må ved sprøjtning i agurk, tomat og peberfrugt i væksthus ikke anvendes senere end tre dage før høst.
 • Må ved vanding i agurk, tomat og peberfrugt i væksthus ikke anvendes senere end én dag før høst.
 • Må i grønsager max. anvendes to gange pr. år.
 • Må i prydplanter max. anvendes to gange pr. år

8. december 2014

Til top  

Osiris Star

1,33 l Osiris Star indeholder det samme som 2,0 l Osiris, der allerede er på markedet.

Svampemidlet Osiris Star er nu blevet godkendt af Miljøstyrelsen til svampebekæmpelse i hvede, byg, rug og triticale. Normaldoseringen er 1,33 liter pr. ha, og indholdet heri svarer til 0,6 liter Opus + 0,6 liter Juventus. 1,33 l Osiris Star indeholder den samme mængde aktivstof som 2,0 l Osiris, der allerede er på markedet.

Som forventet er Osiris Star også omfattet af de nye triazolregler. Se yderligere i PlanteNyt nr.1183.

Sprøjtefristen er 35 dage i hvede, byg, rug og triticale.

Osiris Star har været afprøvet i landsforsøgene i hvede i 2013-2014 og i triticale i 2013.

Se yderligere om Osiris Star i Middeldatabasen.

3. december 2014

Til top  

Opus, Ceando og Osiris

revurderet

Der er ændringer i godkendelserne, således er Opus ikke længere godkendt til brug i bederoer.

Miljøstyrelsen oplyser, at Opus, Ceando og Osiris netop er blevet revurderet og er blevet godkendt på ny. Der er dog kommet nogle ændringer, som omtales nedenfor. Ændringerne gælder ved brug af dunke med ny etikette. Alle 3 midler er omfattet af de nye triazolregler. Se yderligere i PlanteNyt nr.1183. Triazolreglerne gælder dog også for midler med gammel etikette, såfremt der bare bruges en enkelt dunk med de nye regler.

Opus er ikke længere godkendt til brug i bederoer, fordi firmaet ikke har genansøgt herom. Der er ikke kommet et maks. antal på behandlinger med Opus, som det er tilfældet for Rubric, selv om begge midler indeholder samme aktivstof og -mængde. Se nærmere for Rubric i artikel nr. 1952.

Opus har en mindre anvendelse i beder til frøavl, men denne anvendelse skal søges på ny for at være gældende.

Brugsanvisningen for Ceando er uændret bortset fra at midlet er omfattet af de nye triazolregler.

Sprøjtefristen for Osiris er ændret til 35 dage før høst for alle fire kornarter mod før 35 dage før høst i hvede og 49 dage før høst i de øvrige kornarter.

Se yderligere ændringer i Middeldatabasen for Opus, Ceando og Osiris.

3. december 2014

Til top  

DiPel DF

Miljøstyrelsen har godkendt det mikrobiologiske insektmiddel DiPel DF til bekæmpelse af sommerfuglelarver i grønsager og prydplanter i væksthus og på friland. 

Det mikrobiologiske insektmiddel DiPel DF (526-13), indeholdende et granulat af Bacillus Thuringiensis supsp. kurstaki ABTS-351, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sommerfugle (Lepidoptera arter) i grønsager og prydplanter i væksthus og på friland.
 • Der er ingen behandlingsfrist.

Bemærkning
DiPel DF må anvendes i økologisk produktion.

Miljøstyrelsen har meddelt, at Dipel ES (22-71) er afmeldt. Det betyder, at der er anvendelses-og opbevaringsforbud pr. 27. maj 2016.

28. november 2014

Til top 

Sempra (purløg)

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen tilføjet ukrudtsmidlet Sempra til den eksisterende godkendelse til mindre anvendelse af diflufenicanholdige midler i purløg til frøproduktion.

Ukrudtsmidlet Sempra indeholder aktivstoffet diflufenican i en koncentration på 500 g/liter. Midlet er blevet tilføjet den allerede eksisterende godkendelse til mindre anvendelse til midlerne DFF, Legacy 500 SC og Diflanil 500 SC.

Midlet må anvendes i en maksimal dosering på 0,12 l/ha og må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Fugtig jord fremmer effekten.

Midlet har god effekt på agerstedmoder, ærenpris og tvetand, men har også en rimelig effekt på enårig rapgræs forudsat at der er tilstrækkelig jordfugt.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Sempra i purløg til frøproduktion. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

26. november 2014

Til top
 

Sempra (markfrø)

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen tilføjet ukrudtsmidlet Sempra til den eksisterende godkendelse til mindre anvendelse af diflufenicanholdige midler i markfrø.

Ukrudtsmidlet Sempra indeholder aktivstoffet diflufenican i en koncentration på 500 g/liter. Midlet er blevet tilføjet den allerede eksisterende godkendelse til mindre anvendelse til midlerne DFF, Legacy 500 SC og Diflanil 500 SC.

Doseringer og begrænsninger i anvendelsen følger de øvrige diflufenican holdige midler i vejledningen.

Midlet kan anvendes alene eller i blanding med f.eks. Oxitril. Midlet har god effekt på agerstedmoder, tvetand og ærenpris. Ved behandling af efterårsudlagt alm. rajgræs kan der ved passende jordfugt opnås en god effekt på enårig rapgræs i fremspiringsfasen.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Sempra. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

25. november 2014

Til top

Sempra (timian)

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen tilføjet ukrudtsmidlet Sempra til den eksisterende godkendelse til mindre anvendelse af diflufenicanholdige midler i timian til frøproduktion i etableringsfasen.

Ukrudtsmidlet Sempra indeholder aktivstoffet diflufenican i en koncentration på 500 g/liter. Midlet er blevet tilføjet den allerede eksisterende godkendelse til mindre anvendelse til midlerne DFF, Legacy 500 SC og Diflanil 500 SC.

Midlet må anvendes i en maksimal dosering på 0,05 l/ha og må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson. Fugtig jord fremmer effekten.

Midlet har god effekt på agerstedmoder, ærenpris og tvetand, men har også en rimelig effekt på enårig rapgræs forudsat at der er tilstrækkelig jordfugt.

Bemærk at midlet kun må anvendes i timianplanternes etableringsfase

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for sempra. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

25. november 2014

Til top

Primus

Primus er godkendt til mindre anvendelse på containerpladser med planteskolekulturer

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Primus til mindre anvendelse mod lungemos på containerpladser med planteskolekulturer. Godkendelsen gælder kun forårsanvendelse.

Ukrudtsmidlet Primus (64-45), indeholdende florasulam, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af lungemos på containerpladser med planteskolekulturer
 • Må kun anvendes om foråret i den i brugsanvisningen anførte maksimale dosering (0,075 l/ha)
 • Max én behandling pr. år. pr. kultur
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning
Avlere, som anvender Primus (64-65) på containerpladser med planteskolekulturer, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Primus (64-45) på containerpladser med planteskolekulturer.”

Ansvar
Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning. 

24. november 2014

Til top

Mastana SC

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug, Planter & Miljø har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Mastana SC til mindre anvendelse i havefrø til produktion.

Mastana SC indeholder 500 g/l af aktivstoffet mancozeb. Midlet er godkendt til bekæmpelse af sygdommene Phytophtora, Peronospora og Botrytis i havefrøafgrøder til frøproduktion.

Mastana virker kun forebyggende og kan ikke bekæmpe etablerede angreb.

Den godkendte dosering er max. 3 liter pr. ha og der må maksimalt behandles 2 gange pr. vækstsæson. Det er specielt relevant at behandle forebyggende med Mastana SC i perioder med fugtigt vejr.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Mastana SC. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

24. november 2014

Til top

Ronstar Expert

Miljøstyrelsen har godkendt Ronstar Expert til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, energipil, planteskoler og læhegn samt arealer anvendt til parkering, veje, gårdspladser mv. - dog ikke asfalt- eller betonbelagte arealer. 

Ukrudtsmidlet Ronstar Expert (reg.nr. 18-567), indeholdende diflufenican og iodosulfuron-methyl-natrium, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i prydplanter, juletræer, skovbrug, energipil, planteskoler og læhegn samt på udyrkede arealer anvendt til parkering, veje, indkørsler, gårdspladser, gangstier mv. - dog ikke arealer belagt med asfalt og beton.
 • Må kun anvendes én gang om året i perioden 1. april til 31. juli. I samme vækstår må der ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.
 • Må ikke anvendes på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet eller nærmere end 10 meter fra § 3-områder.

18. november 2014

Til top

Mustang Forte

Helt nye forsøg tyder på toleranceproblemer i rødsvingel. Der arbejdes på at få ændret vejledningen.

Vejledningen til den godkendelse til mindre anvendelse som ukrudtsmidlet Mustang Forte fik i august måned er i øjeblikket ikke tilgængelig på Middeldatabasen. Baggrunden er resultaterne af helt nye forsøg der tyder på toleranceproblemer i rødsvingel. For at sikre at anvendelsen ikke medfører skader på afgrøden har vi i samråd med Dow Agro Sciences valgt midlertidigt at fjerne vejledningen fra Middeldatabasen. Der arbejdes på at få ændret vejledningen.

6. november 2014 

Til top  

Rubric

Miljøstyrelsen oplyser, at svampemidlet Rubric (125 g/l epoxiconazol) netop er blevet revurderet og er blevet godkendt på ny.

Rubric med ny etikette må maksimalt anvendes 2 gange pr. vækstsæson mod hidtil maksimalt 3 gange. Der må maksimalt anvendes 1,0 l/ha pr. vækstsæson.

Rubric er godkendt til de samme afgrøder som hidtil dog er vårhvede ikke med på den nye etikette. Firmaet mener, at dette er en fejl og er pt. ved at undersøge dette nærmere.

Restriktionen vedrørende den maksimalt tilladte mængde af visse triazoler er som forventet også kommet med på etiketten af dette produkt. Se yderligere om de nye restriktioner for visse triazoler i PlanteNyt nr. 1183, 2014.

Den gamle godkendelse omfattede også en off-label/mindre anvendelse til brug i vinterspelt, men denne off label/mindre anvendelse overføres ikke automatisk til Rubric med den nye etikette. Firmaet overvejer pt., om de igen vil søge om mindre anvendelse i spelt.

Der er også sket en mindre formuleringsændring af Rubric. Derudover er der mindre ændringer i sprøjtefristerne, og Rubric er blevet omklassificeret.

6. november 2014 

Til top   

Gnatrol SC

Miljøstyrelsen har godkendt Gnatrol SC, som er et biologisk insektmiddel til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter i væksthus. Midlet er 100 pct. identisk med Vectobac, som udgår.  

Insektmidlet Gnatrol SC (526-15), indeholdende Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM65-52, er godkendt på følgende vilkår:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af sørgemyg i prydplanter dyrket i væksthus.
Bemærkning

Miljøstyrelsen har meddelt, at Vectobac 12 AS (22-72), indeholdende Bacillus thuringiensis var H14, er afmeldt. Det betyder, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 27. maj 2016.

31. oktober 2014 

Til top  

Comet Pro

BASF meddeler, at de til kommende sæson vil markedsføre strobilurinet Comet Pro (200 g/l pyraclostrobin), og at midlet på sigt vil afløse Comet (250 g/l pyraclostrobin). Normaldoseringen for Comet Pro er 1,25 l/ha, og normaldoseringen for Comet er 1,0 l/ha. Indholdet af aktivstof er således ens i 1,25 l Comet Pro og 1,0 l Comet. 

Firmaet oplyser, at der er samme effekt af de to midler, men at lagerstabiliteten af Comet Pro er bedre. 

Comet Pro er godkendt i korn, frøgræs (rajgræs, hundegræs, strandsvingel, engrapgræs, stivbladet svingel og rødsvingel) og majs. Midlet har ikke klaret sig bedre end Opera i majs. 

Comet Pro må maksimalt anvendes 2 gange pr. vækstsæson og maks. 1 gang i vår- og vinterbyg.

30. oktober 2014 

Til top  

Bell

Svampemidlet Bell er netop blevet revurderet. Der er kommet nye restriktioner i den maksimalt tilladte mængde af visse triazoler, der må bruges pr. vækstsæson. Se yderligere i plantenyt nr. 1183.

24. oktober 2014

Til top  

Safari

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Safari til mindre anvendelse mod ukrudt i rødbeder. 

Ukrudtsmidlet Safari (3-153), indeholdende triflusulfuron-methyl, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i rødbede til bekæmpelse af ukrudt
 • Maks. dosering er 30 g pr. år, men normalt anvendes Safari som splitdosering
 • Maks. tre behandlinger pr. sæson med syv dage mellem behandlinger
 • Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

Bemærkning

Safari vil i forhold til Betanal kunne forstærke effekten over for ukrudtsarter som for eksempel burresnerre, fliget brøndsel, kamille, hundepersille, liden nælde, vejpileurt, sort natskygge og storkenæb.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Safari i rødbeder, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Safari (3-153) i rødbede”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

17. oktober 2014

Til top   

Armicarp 85 SP

Miljøstyrelsen har godkendt er nyt aktivstof, kaliumhydrogenkarbonat, under navnet Armicarb 85 SP. Midlet er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i æbletræer inklusive planteskolekulturer af æbletræer.  

Svampemidlet Armicarb 85 SP (682-2), indeholdende kaliumhydrogenkarbonat, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må anvendes mod skurv i æbletræer
 • Maks. dosering er 5,0 kg pr. ha pr. behandling
 • Maks. otte behandlinger med minimum syv dages interval
 • Må ikke anvendes senere end én dag før høst

Bemærkninger

Armicarb 85 SP er et kontaktmiddel med kurativ virkning. Midlet anvendes præventivt, eller umiddelbart (inden for otte timer) efter, infektionen har fundet sted, eller når de klimatiske betingelser for sygdomsudvikling er til stede. Bedste effekt opnås ved anvendelse i spiringsfasen.

17. oktober 2014

Til top   

Terpal

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Terpal til vækstregulering i prydplanter i væksthus.  

Godkendelsen af vækstreguleringsmidlet Terpal (19-4), indeholdende mepiquat-chlorid + ethephon, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter i væksthus
 • Dosering justeres efter kultur, sort og årstid, men der må maks. anvendes 100 liter 0,2 pct. opløsning pr. 1000 m2 (= 2 l pr ha).

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Terpal (19-4) i prydplanter i væksthus, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Terpal (19-4) til vækstregulering i prydplanter i væksthus”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

7. oktober 2014

Til top   

Acrobat New

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Acrobat New til mindre anvendelse mod Phytophtora i prydplanter i væksthus. 

Godkendelsen af svampemidlet Acrobat New (19-222), indeholdende mancozeb og dimethomorph, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i prydplanter i væksthus mod Phytophtora
 • Maks. tre behandlinger pr. kultur.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Acrobat New (19-222) i prydplanter i væksthus, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Acrobat New (19-222) i prydplanter i væksthus”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

2. oktober 2014

Til top   

Phenmediphammidler

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Betanal, Herbasan og SweDane Betasana 2000 til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri. 

Godkendelsen af Betanal (18-528), Herbasan (18-452) og SweDane Betasana 2000 (14-216), indeholdende phenmedipham, til mindre anvendelse er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i gulerod, persillerod, pastinak og knoldselleri til bekæmpelse af ukrudt.
 • Maks. 2,0 l pr. ha pr. sprøjtning og maks. 4,0 l middel pr. ha pr. afgrøde pr. år.
 • Maks. to behandlinger pr. år.
 • Midlerne anvendes efter fremspiring af afgrøden.
 • Midlerne anvendes på nyfremspiret ukrudt.
 • Behandlingsfristen er to måneder før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Betanal (18-528), Herbasan (18-452) og SweDane Betasana 2000 (14-216) i gulerødder, persillerod, pastinak og knoldselleri, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Betanal (18-528), Herbasan (18-452) og SweDane Betasana2000 (14-216) i gulerødder, persillerod, pastinak og knoldselleri”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning. 

1. oktober 2014

Til top  

Command CS  (pastinak og persillerod)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Command CS til mindre anvendelse mod ukrudt i pastinak og persillerod.

Ukrudtsmidlet Command CS (19-109), indeholdende clomazon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i pastinak og persillerod til bekæmpelse af ukrudt.
 • Skal anvendes før fremspiring.
 • Maks. dosering er 0,15 l pr. ha.
 • Command CS eller et andet clomazonholdigt produkt må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Command CS (19-109) i pastinak og persillerod, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS (19-109) i pastinak og persillerod”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

30. september 2014

Til top  

Command CS (gulerødder)

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Command CS til mindre anvendelse mod ukrudt i gulerødder efter fremspiring.

Ukrudtsmidlet Command CS (19-109), indeholdende clomazon, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i gulerødder til bekæmpelse af ukrudt, herunder specifikt sort natskygge, hanekro og hundepersille.
 • Skal anvendes efter fremspiring, dog senest på tre-bladstadiet.
 • Maks. 0,25 l Command CS eller andet clomazonprodukt pr. ha pr. afgrøde.
 • Maks. tre behandlinger med Command CS eller et andet clomazonholdigt produkt.
 • Command CS eller et andet clomazonholdigt produkt må kun anvendes hvert tredje år på samme areal.
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Command CS (19-109) i gulerødder, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS (19-109) i gulerødder”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

30. september 2014

Til top  

MaisTer, LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen og Foram iodo

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt MaisTer, LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen og Foram iodo til mindre anvendelse i æble, pære blomme og kirsebær.

Ukrudtsmidlerne MaisTer (18-442), LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen (318-93) og Foram iodo (650-11) er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i æble, pære, blomme og kirsebær til bekæmpelse af ukrudt.
 • Behandlingsfrist
  • Etableringsårene (ingen høst): Midlerne kan anvendes uden afskærmning før knopbrydning.
  • Høstårene: Midlerne skal anvendes med fuld afskærmning før knopbrydning og ikke senere end tre måneder før høst.
 • Maks. dosering er 150 g pr. ha, som kan udsprøjtes ad en gang eller som en splitsprøjtning.
 • Maks. to behandlinger pr. sæson.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender MaisTer (18-442), LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen (318-93) og Foram iodo (650-11) i æble, pære, blommer og kirsebær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af MaisTer (18-442), LFS Foramsulfuron + Iodosulfuron + Isoxadifen (318-93) og Foram iodo (650-11) i æble, pære, blomme og kirsebær”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

29. september 2014

Til top  

Avaunt

Avaunt er godkendt til mindre anvendelse i græs med brug af 0,45 l/ha om efteråret. Sprøjtning skal ved behov ske i en mild periode ved en nattemperatur over 5 0C fra omkring medio oktober.

Miljøstyrelsen har netop på baggrund af en ansøgning fra Videncentret for Landbrug givet en mindre anvendelse (tidligere kaldet off-label) til brug af 0,45 l/ha Avaunt (150 g/l indoxacarb) om efteråret i kløvergræs, græs og frøgræs. Der må maksimalt anvendes 1 behandling pr. vækstsæson, og der må kun behandles i efteråret. Sprøjtefristen er 3 måneder. Afstandskravet til vandmiljøet er 2 meter. Der skal anvendes handsker ved opblanding og udsprøjtning af produktet. Handsker under udsprøjtning er usædvanligt, men er bekræftet af Miljøstyrelsen. Skift derfor til rene handsker efter opblanding.

Se nærmere i MiddeldatabasenBrugsanvisningen for mindre anvendelse af Avaunt skal udprintes og opbevares.

29. september 2014

Til top  

Diflufenicanmidler

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt DFF, Quartz, Legacy 500 SC, Sempera og Diflanil 500 SC til mindre anvendelse mod ukrudt i kirsebær og blomme.  

Ukrudtsmidlerne DFF (18-416), Quartz (reg.nr. 18-514), Legacy 500 SC (reg.nr. 396-26), Sempra (reg.nr. 594-4) og Diflanil 500 SC (reg.nr. 601-1), indeholdende diflufenican, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes i kirsebær og blomme til bekæmpelse af ukrudt
 • Der må maksimalt sprøjtes én gang med et diflufenicanmiddel pr. år
 • Der skal anvendes afskærmet sprøjtning
 • Der må maksimalt anvendes 0,25 l middel pr. ha
 • Må ved doseringer op til 0,15 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må ved doseringer op til 0,25 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • Behandlingsfrist:
 • Etableringsårene (ingen høst): Midlerne må anvendes én gang om foråret før knopbrydning eller én gang om efteråret
 • Høstårene: Midlerne må anvendes én gang om efteråret efter høst og ikke senere end otte måneder før høst.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender DFF, Quartz, Legacy 500 SC, Sempra eller Diflanil 500 SC i kirsebær og blommer, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af DFF (18-416), Quartz (18-514), Legacy 500 SC (396-26), Sempra (594-4) eller Diflanil 500 SC (601-1) i kirsebær og blomme".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

29. september 2014

Til top  

Ally SX

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt ukrudtsmidlet Ally SX til mindre anvendelse i oliehør og spindhør.

Ukrudtsmidlet Ally SX er blevet godkendt til mindre anvendelse i oliehør og spindhør. Godkendelsen gælder bekæmpelse af bredbladet ukrudt om foråret. Efter anvendelsen af Ally SX i olie- og spindhør må ingen dele af plantematerialet fodres op eller anvendes i fødevarer.

Vær opmærksom på de begrænsninger der gælder for anvendelsen af visse minimidler i vækstsæsonen.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som også kan findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

25. september 2014

Til top  

Antergon MH i ny formulering

Miljøstyrelsen har godkendt en ny formulering af vækstreguleringsmidlet Antergon MH (558-4). Midlet er omklassificeret, og begrænsningen, med at der ikke måtte sprøjtes mere end 10 hektar per dag, er ophævet. Registreringsnummeret bibeholdes. 

19. september 2014

Til top  

Prosulfocarbmidler godkendt til mindre anvendelse i jordskokker og knoldselleri

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Boxer, Fidox, Roxy EC og LFS Prosulfocarb til mindre anvendelse mod ukrudt i jordskokker og knoldselleri.  

Godkendelsen af ukrudtsmidlerne, Boxer (1-211), Fidox EC (613-3), Roxy EC (613-5) og LFS Prosulfocarb, indeholdende prosulfocarb, til mindre anvendelse i jordskokker og knoldselleri, er givet på følgende betingelser:

 • Anvendelsestidspunkt:
 • Jordskokker: Fra lægning til afgrødens 1 blad stadie (BBCH 00-11)
 • Knoldselleri: På afgrødens 2-4 blad stadie (BBCH 12-14)
 • Dosering:
 • Jordskokker: max 4,0 l pr. sæson
 • Knoldselleri: Max 2 l pr. behandling, max 4 l pr. sæson
 • Behandlingsfristen er 12 uger
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Hvis midlerne anvendes efter fremspiring i jordskokker, anbefales det at sprøjte et lille areal første gang, da der ikke er noget kendskab til midlernes skadesvirkning på afgrøden.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Boxer (1-211), Fidox EC (613-3), Roxy EC (613-5) eller LFS Prosulfocarb i jordskokker og knoldselleri, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Boxer (1-211), Fidox EC (613-3), Roxy EC (613-5) og LFS Prosulfocarb i jordskokker og knoldselleri”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

18. september 2014

Til top  

Kontakt 320 SC

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug, Planteproduktion har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Kontakt 320 SC til mindre anvendelse i spinat til frøproduktion.  

Ukrudtsmidlet Kontakt 320 SC indeholder 320 g/l phenmedipham. Bemærk, at det er dobbelt så meget som i phenmedipham produkterne Betanal og Herbasan. Det skal der tages hensyn til ved doseringerne.

Kontakt 320 SC virker på en lang række bredbladede ukrudtsarter. Afhængig af vejret og afgrødens tilstand på behandlingstidspunktet kan der tilsættes olie til Kontakt 320 SC. Specielt hvis afgrøden er påvirket af tidligere behandling med jordmidler, skal der udvises stor forsigtighed med olietilsætning.

Bemærk, at der maksimalt må anvendes 3 l/ha pr. vækstsæson af Kontakt 320 SC, svarende til 960 gram phenmedipham pr. ha pr. vækstsæson

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Kontakt 320 SC. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

12. september 2014

Til top  

Opus

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug, Planteproduktion har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Opus til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion.

Svampemidlet Opus indeholder aktivstoffet epoxiconazol 125 g/l. Midlet er velegnet til bekæmpelse af rust og bladpletsygdomme i havefrøafgrøderne.

Midlet er godkendt med 0,5 – 1,0 l/ha. Bemærk, at den maksimale dosering på 1,0 l/ha ikke må overskrides i en vækstsæson

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Opus. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde : Miljøstyrelsen 

12. september 2014

Til top  

Movento SC 100 er godkendt til mindre anvendelse i solbær

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Movento SC 100 til bekæmpelse af solbærknopgalmider og bladlus i solbær efter høst og senest den 15. september.

Insektmidlet Movento SC 100 (reg.nr. 18-549), indeholdende spirotetramat, er godkendt til mindre anvendelse i solbær på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod knopgalmider og bladlus
 • Må kun anvendes efter høst og senest den 15. september
 • Behandlingsfristen er 300 dage
 • Maks. én behandling pr. år
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning
Avlere, som anvender Movento SC 100 i solbær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Movento SC 100 (18-549) i solbær”.

Ansvar
Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

9. september 2014

Til top  

DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC til mindre anvendelse i frøgræs. 

De tre midler: DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC, der alle indeholder aktivstoffet diflufenican er blevet godkendt til mindre anvendelse i frøgræs.

Forår
Doseringerne af midlerne er 0,07-0,10 l pr ha i de småfrøede arter og fra 0,07-0,15 l pr. ha i de storfrøede arter. Højeste dosering ved stort ukrudt.

Efterår
DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC må om efteråret anvendes i rajgræs udlagt i renbestand. Der må maksimalt anvendes 0,15 l pr. ha. Det er vigtigt at der behandles på fugtig jord før fremspiring. Hermed opnås en effekt på enårig rapgræs. Af hensyn til skånsomheden overfor afgrøden er det vigtigt at frøene er dækket af 1. cm jord.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som også kan findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

2. september 2014

Til top  

En række ukrudtsmidler er godkendt til mindre anvendelse i elefantgræs

Efter anmodning fra Dansk Landbrug Sydhavsøerne har Miljøstyrelsen givet godkendelse til mindre anvendelse af en række ukrudtsmidler i elefantgræs.

For at give muligheder for at bekæmpe ukrudt i elefantgræs har Dansk Landbrug Sydhavsøerne anmodet miljøstyrelsen om en såkaldt ”minor use” godkendelse til en række ukrudtsmidler i elefantgræs. Listen over midler fremgår af nedenstående.

Bemærk, at der for visse aktivstoffer indgår flere handelsnavne i godkendelsen. Andre er specifikt målrettet et enkelt middel.

Det er vigtigt at læse vejledningen for anvendelse grundig før brug.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som også er tilgængelig i Middeldatabasen:

Kilde: Dansk Landbrug Sydhavsøerne

opdateret 2. september 2014

Til top 

Dispensation til brug af Vertimec EC i porrer

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af Vertimec EC i porrer på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført. Behandling må gennemføres i perioden 23.8. til 12.10.2014.

Dispensation til brug af Vertimec EC (reg.nr. 1-192) (abamectin) i porrer er givet på følgende betingelser:

 • Gælder for perioden fra mandag d. 23. august til søndag den 12. oktober 2014.
 • Der må kun behandles på arealer med stor forekomst af trips, og hvor de tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført.
 • Den maksimale dosering er 0,5 l pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval.
 • Der må ikke behandles senere end syv dage før høst.
 • Sprøjtning skal udføres fra traktor med lukket førerkabine med kulfilter.
 • Der må ikke behandles nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.

Sprøjteteknik

Vertimec EC er et kontaktmiddel med nogen translaminær virkning. Derfor er det vigtigt, at der anvendes en sprøjteteknik, hvor der opnås en god dækning af planterne. Ved konventionel sprøjteteknik anvendes op til 400 l pr. ha, mens der med luftassisteret sprøjte anvendes ca. 250 l pr. ha. Det anbefales, at der anvendes afdriftsreducerende dyser, fx ISO 05 lavdriftsdyse, som vil give 400 l vand ved 3 bar og 6 km/t. Sprøjtning foretages enten tidlig morgen eller sen aften, idet midlet nedbrydes i sollys. På dette tidspunkt er planterne også saftspændte og dækket med dug, hvilket øger muligheden for indtrængning af sprøjtevæsken i bladskederne.

Bemærkning

Vær opmærksom på, at Vertimec EC er klassificeret som ”Giftig” (T), Miljøfarlig (N) og er farlig for bier. Læs etiketten grundigt før brug.

Brugsanvisning for anvendelse af Vertimec EC i porrer kan ses her.

25. august 2014

Til top 

Previcur Energy er godkendt til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Previcur Energy til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus.

 

Godkendelsen af Previcur Energy (reg.nr. 18-544), indeholdende propamocarb og fosetyl-Al, til mindre anvendelse i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus er givet på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes mod Pythium på småplanter samt Peronospora i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus
 • Hvis midlet anvendes på frugtbærende frugttræer eller frugtbuske, skal frugter fjernes før salg
 • Maks. to behandlinger pr. sæson eller kultur
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet
 • Ved håndtering af småplanter bør anvendes kemisk bestandige handsker. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Brugsanvisning
Avlere, som anvender Previcur Energy i i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Previcur Energy (reg.nr. 18-544) i planteskolekulturer og prydplanter på friland og i væksthus”.

Ansvar
Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning. 

15. august 2014

Til top

Pendimethalin-midler er godkendt til mindre anvendelse i hindbær og brombær

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Stomp, Stomp CS og Activus 40 WG til mindre anvendelse mod ukrudt i hindbær og brombær.  

Godkendelsen af Stomp (reg.nr. 19-138), Stomp CS (reg.nr. 19-205) og Activus 40 WG (reg.nr. 396-36), indeholdende phendimethalin, til mindre anvendelse er givet på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes i hindbær og brombær til bekæmpelse af ukrudt
 • Skal anvendes i planternes hvileperiode efter høst, men før knopbrydning
 • Ukrudt må maks. have 3-4 løvblade
 • Dosering:
 • Stomp og Activus 40 WG: 1,8 l pr. ha
 • Stomp CS: 1,6 l pr. ha
 • Maks. én behandling pr. år
 • Skal indgå i en strategi med andre midler og eller metoder
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning
Avlere, som anvender Stomp, Stomp CS og Activus 40 WG i hindbær og brombær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Stomp (reg.nr. 19-138), Stomp CS (reg.nr. 19-205) og Activus 40 WG (reg.nr. 396-36) mod ukrudt i hindbær og brombær”.

Ansvar
Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning. 

15. august 2014

Til top

Juventus 90

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug er bekæmpelsesmidlet Juventus 90 med aktivstoffet metconazol blevet godkendt til mindre anvendelse i korsblomstrede havefrøafgrøder til frøproduktion.

Bekæmpelsesmidlet Juventus 90, der indeholder aktivstoffet metconazol 90g/l er netop blevet godkendt til mindre anvendelse i korsblomstret havefrø til frøproduktion.

Som svampemiddel er Juventus 90 godkendt til mindre anvendelse til bekæmpelse af storknoldet knoldbægersvamp og skulpesvamp i korsblomstrede havefrøafgrøder i vækstperioden, med en dosering på 0,5-1,0 l pr. ha. Dosering tilpasses risikoen for kraftige angreb ud fra sædskifte og vækstforhold generelt.

Som vækstreguleringsmiddel er Juventus 90 blevet godkendt til mindre anvendelse i afgrødens stadie 15-19 i en dosering på 0,5-1,0 l pr. ha.

Bemærk, at Juventus 90 kun må anvendes 2 gange pr. vækstsæson. Er midlet blevet anvendt en gang til vækstregulering må det kun anvendes en gang yderligere til bekæmpelse af svampesygdomme.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Juventus 90. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

14. august 2014

Til top

Mastana SC har fået ny godkendelsesindehaver

Svampemidlet Mastana SC er overført til ny godkendelsesindehaver, hvilket betyder, at midlet har fået et nyt reg.nr.  

Markedsføringen af svampemidlet Mastana SC (reg.nr. 594-18) er overtaget af United Phosphorus. Midlet kommer ikke på markedet i 2014, men måske fra 2015. Blandt fordelene ved Mastana SC kan nævnes, at produktet er flydende, og at godkendelsen også gælder knoldselleri og stikkelbær.  

ND Mastana (reg.nr. 242-24) er afmeldt. Et eventuelt restlager må anvendes indtil 30. juni 2015, hvorefter der er opbevaring- og anvendelsesforbud.

8. august 2014

Til top

Folicur EC 250 er godkendt til mindre anvendelse i buskfrugt

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Folicur EC 250 til mindre anvendelse i solbær, ribs og blåbær til bekæmpelse af svampesygdomme. 

Svampemidlet Folicur EC 250 (reg.nr. 18-391), indeholdende tebuconazol, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i solbær, ribs og blåbær til bekæmpelse af svampesygdomme, bl.a. rust (Cronartium ribicola) i solbær og ribs og Antracnose (Colletotrichum) i blåbær
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Maks. to behandlinger pr. sæson med 10-14 dages interval
 • Maks. 0,8 l pr. ha pr. behandling
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Folicur EC 250 i solbær, ribs og blåbær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Folicur EC 250 (18-391) i solbær, ribs og blåbær”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Bemærkning
Vær opmærksom på, at Folicur EC 250 er afmeldt pr. 28. februar 2014, men midlet må anvendes indtil 1. september 2015, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud. Samtidig bortfalder godkendelsen til mindre anvendelse.

Grøn Plantebeskyttelse arbejder på at få godkendt Orius 200 EW, der indeholder samme aktivstof som Folicur EC 250. Desuden forventer Bayer CropScience at markedsføre en ny Folicur-formulering i løbet af et par år.

 

8. august 2014

Til top

 

Cillus BA-6 er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt vækstreguleringsmidlet Cillus BA-6 til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus.

Vækstreguleringsmidlet Cillus BA-6 (reg.nr. 544-4), indeholdende benzyladenin, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering af prydplanter i væksthus
 • Maks. fem behandlinger pr. kultur
 • Maks. dosering 10 l pr. ha.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Cillus BA-6 i prydplanter i væksthus, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Cillus BA-6 i prydplanter i væksthus”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Til top

DFF, Legacy 500 SC og Diflanil 500 SC (timian)

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC til mindre anvendelse i timian til frøproduktion i etableringsfasen.

De tre midler: DFF, Legacy SC 500 og Diflanil 500 SC, der alle indeholder aktivstoffet diflufenican er blevet godkendt til mindre anvendelse i timian til frøproduktion i etableringsfasen.

Doseringen er sat til 0,05 l pr. ha og der må maximalt behandles med aktivstoffet en gang pr. vækstsæson.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som også kan findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

4. august 2014

Til top   

Agil 100 EC og Aramo (havefrø)

Græsukrudtsmidlerne Agil 100 EC og Aramo er efter anmodning fra Videncentret for Landbrug af miljøstyrelsen blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrø til frøavl.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt Agil 100 EC og Aramo til mindre anvendelse i havefrø til frøavl.

Begge midler er græsukrudtsmidler. Aktivstofferne tilhører samme resistensklasse og skift mellem midlerne vil ikke løse eventuelle resistensproblemer. Gode vækstforhold fremmer effekten.

I de maksimalt tilladte doseringer er Aramo bedre på enårig rapgræs og Agil 100 EC er bedre på alm. rapgræs. I de høje doseringer er Agil 100 EC ligeledes bedre til at bekæmpe blød hejre og vindaks, medens begge midler kan bekæmpe gold hejre, kvik og flyvehavre. Det er derfor vigtigt at kende sit ukrudtsproblem før der vælges løsning.

Den godkendte dosering af Aramo er 1,8 liter pr. ha. På ukrudt der er blevet for stort bør der tilsættes 0,5 liter DASH pr. ha. Bemærk at hvis ukrudtet har blomstret er der kun svag effekt.

Den godkendte dosering af Agil 100 EC er 0,4-1,5 liter pr. ha i forårsetablerede afgrøder. I efterårsetablerede arter er den godkendte dosering 0,2-0,5 liter pr. ha. Ved doseringer under 0,25 bør der tilsættes sprede/klæbemiddel

Vær opmærksom på den tidsmæssige afstand til andre ukrudtssprøjtninger, og at der ikke bør behandles på en stresset afgrøde.

Læs vejledningen omhyggelig før brug.

Brugerne skal før anvendelsen være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse af det anvendte middel. Denne vejledning findes også i Middeldatabasen:

Vejledning om mindre anvendelse - Agil 100 EC

Vejledning om mindre anvendelse - Aramo

Kilde: Miljøstyrelsen

4. august 2014

Til top   

Agil 100 EC (alm. rajgræs)

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Agil 100 EC til mindre anvendelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand om efteråret.

Når alm. rajgræs udlægges i renbestand om efteråret er spildfrø fra den forudgående afgrøde, typisk korn ofte et problem. Hidtil har der ikke været muligheder for en kemisk bekæmpelse af disse spildplanter. Derfor har der igennem en årrække været afprøvet forskellige muligheder for bekæmpelse. Resultaterne fra forsøgene har vist at alm. rajgræs i den situation tåler små mængder af ukrudtsmidlet Agil 100 EC. Samtidig viser forsøgene, at hvis der tilsættes et sprede/klæbemiddel kan der selv ved den lave dosering på 0,1 liter Agil 100 EC pr. ha opnås en god kombination mellem skånsomhed og effekt.

Der blev derfor ansøgt om og nu opnået en godkendelse til mindre anvendelse af 0,1 liter pr. ha Agil 100 EC + sprede/klæbemiddel om efteråret i alm. rajgræs udlagt i renbestand. Denne dosering vil ikke kunne løse alle problemer. Derfor er en omhyggelig høst af forfrugten med et minimalt spild samt en faglig korrekt udført pløjning fortsat vigtige tiltag for at hindre en stor bestand af spildkorn i frømarken.

Den mest effektive bekæmpelse opnås på små spildkornsplanter med 1-2 blade.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som også er tilgængelig i Middeldatabasen.

4. august 2014

Til top   

Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen 2014-15 på vilkår om ekstra beskyttelse af sprøjteførere.

 

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af enårig rapgræs, agerrævehale og andet græsukrudt i vinterraps, på vilkår om at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter. Desuden bør der ved udbringning anvendes afdriftsreducerende dyser. Endelig er det ligesom i tidligere dispensationer et vilkår, at Kerb 400 SC kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt.

Dispensationen er givet på baggrund af stigende problemer med herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs, samt risikoen for at vejrliget omkring rapsens såning i nogle år kan umuliggøre anvendelse af Command CS mod enårig rapgræs.

Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps har ikke længere en ordinær godkendelse. Det skyldes, at modelberegninger viser, at der, ved længere tids sprøjtearbejde med standard beskyttelsesudstyr, sker en større belastning af sprøjteføreren end den af Miljøstyrelsen fastsatte grænse. Kulfilter i førerhus og anvendelse af dyser som f.eks. lavdriftdyser, der giver store dråber, nedsætter belastningen af sprøjteføreren.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) ”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2014/15”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Dispensationen gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2014 til 31. december 2014 og fra 1. februar 2015 til 1. marts 2015.

Behandlingsfristen er 120 dage. Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling, og såning/plantning af bladgrønsager og rodgrønsager må ikke finde sted før seks måneder efter behandling med Kerb 400 SC.

Firmaet Dow AgroSciences oplyser, at man forventer, at der vil være den nødvendige mængde Kerb 400 SC til rådighed i handelen i løbet af september måned.

Det tilrådes at afstemme indkøbet helt nøjagtigt, så hele den indkøbte mængde bruges op. Efter dispensationens udløb kan rester kun anvendes i de få afgrøder, hvor Kerb 400 SC er ordinært godkendt.

Til top

MCPA-midler (bortsprøjtning af hvidkløver)

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt en række midler, der alle indeholder aktivstoffet MCPA til bortsprøjtning af hvidkløver på arealer, hvor der er udlagt engrapgræs.

På arealer, hvor der er etableret engrapgræs udlagt i hvidkløver er det nødvendigt at bortsprøjte genvæksten af hvidkløveren i august måned.

Hidtil har dette været gjort med minimidlerne Hussar OD eller Express. De nye begrænsninger på anvendelsen af disse midler har bevirket, at denne mulighed ikke længere er optimal fordi man så ikke vil kunne bekæmpe en-årig rapgræs effektivt i den nye engrapgræs afgrøde.

Derfor har der været ansøgt om at få lov til at bruge MCPA i august måned til bortsprøjtning af genvæksten af hvidkløver. Hidtil har der været en anvendelsesbegrænsning på MCPA-holdige produkter til 1. august. Det er denne begrænsning der nu er flyttet til 1. september ved denne specifikke anvendelse.

Godkendelsen til mindre anvendelse i august måned gælder midlerne Metaxon, SweDane MCPA 750, NF-M750, M-750 og U46 M.

Bemærk, at midlerne kun må anvendes én gang pr. vækstsæson. Anvendes midlerne i august måned til bortsprøjtning kan de ikke længere anvendes på arealerne i samme vækstsæson.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som også er tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

10. juli 2014

Til top   

Kerb

Miljøstyrelsen har meddelt, at der vil blive udstedt en dispensation til anvendelse af Kerb til vækstsæsonen 2014/15.

Dispensationen vil blive givet på baggrund af, at der ikke er alternative midler til bekæmpelse af resistent rajgræs og agerrævehale. Restriktioner for anvendelsen er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at vilkårene vil blive nogenlunde de samme som i 2013/14. Der vil blive informeret yderligere, når dispensationen foreligger.

Kilde: Miljøstyrelsen

4. juli 2014

Til top   

Opera

Opera er nu tilladt til st. 65 i majs. Der er kommet nye regler for den maksimalt tilladte mængde af visse triazoler pr. vækstsæson.

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Opera netop har fået fornyet sin godkendelse, ligesom sprøjtefristen i majs er ændret fra st. 51 (hanblomsterstand mærkbar) til st. 65 (fuld blomstring).

Sprøjtefristerne i korn er også ændret fra antal dage til vækststadier og er nu st. 69 i hvede, st. 59 i triticale og st. 65 i byg, rug og havre.

Den maksimale dosis pr. vækstsæson er 1,5 l/ha i korn og majs og maks. 1,0 l/ha i bederoer. For at beskytte grundvandet må der maks. anvendes disse doser pr. vækstsæson. Der står endvidere følgende på etiketten: ”Der må endvidere i samme vækstsæson ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol medmindre doseringerne nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra produkternes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier jævnfør brugsanvisningen”. Sidstnævnte sætning forventes også fremover på nye etiketter for midler indeholdende de nævnte aktivstoffer.

I majs er Opera det eneste godkendte svampemiddel, og der må maks. anvendes 1,5 l/ha pr. vækstsæson.

I roer skal man være opmærksom på, at brug af epoxiconazol i Opus/Rubric/Maredo også tæller med. I roer er maks. dosen for Opera 1,0 l/ha, dvs. hvis der f.eks. anvendes 0,5 l Opera, så må der yderligere anvendes 50 procent dosis af Opus, dvs. der må yderligere anvendes 0,5 l/ha Opus, da maks. dosen for Opus er 1,0 l/ha.

I korn tæller brug af epoxiconazol i Opus/Rubric/Maredo/Bell/Ceando/Osiris/Viverda og tebuconazol i Folicur/ Orius/Prosaro og propiconazol i Bumper/Tilt 250 EC samt difenoconazol i Armure også med. I korn er maks. dosen for Opera 1,5 l/ha. Hvis der f.eks. bruges 0,5 l Opera, så er der brugt 33 procent dosis, og der må samlet af de øvrige nævnte midler anvendes 66 procent af de maksimale doser for disse midler.

På etiketten er også angivet følgende: ”Der må først gås ind i marken, når midlet er fuldstændig indtørret og ikke længere end én time”. Det er første gang at denne sætning optræder på en etikette, og vi er i færd med at afklare, hvordan sidste del af sætningen skal tolkes. Miljøstyrelsen oplyser, at ”ikke længere end én time” betyder, at man ikke må opholde sig længere end samlet 1 time i marken fra indtørring af sprøjtevæsken og frem til høst. Miljøstyrelsen meddeler nu 4. juli, at man ikke må opholde sig over 1 time i en behandlet mark pr. dag.

Den nye etikette for Opera ses nedenfor. Oplysningerne i middeldatabasen er opdatere dags dato.

Etikette

Kilde: Miljøstyrelsen

2. juli 2014

Til top 

Kerb

Miljøstyrelsen har meddelt, at der vil blive udstedt en dispensation til anvendelse af Kerb til vækstsæsonen 2014/15. 

Dispensationen vil blive givet på baggrund af, at der ikke er alternative midler til bekæmpelse af resistent rajgræs og agerrævehale. Restriktioner for anvendelsen er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at vilkårene vil blive nogenlunde de samme som i 2013/14. Der vil blive informeret yderligere, når dispensationen foreligger.

Kilde: Miljøstyrelsen

4. juli 2014

Til top 

Cantus

Svampemidlet Cantus med aktivstoffet boscalid er blevet godkendt til mindre anvendelse i havefrøafgrøder til frøproduktion. Midlet er godkendt til bekæmpelse af rodhalsråd, gråskimmel og storknoldet knoldbægersvamp i havefrøafgrøder til frøproduktion.  

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt svampemidlet Cantus indeholdende aktivstoffet boscalid 500 g/kg til mindre anvendelse i havefrø til frøproduktion. Den godkendte dosering er 0,5 kg pr. ha ved konstateret angreb. For at mindske risikoen for resistens bør der i sæsonen skiftes mellem svampemidler med forskellig virkningsmekanisme.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Cantus. Vejledningen er er tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

1. juli 2014

Til top

 

Godkendelse af Cymbal til bekæmpelse af kartoffelskimmel

Cymbal 45 er et svampemiddel mod kartoffelskimmel bestående af en blanding af det kontakt- og lokalsystemiske stof cymoxanil. På grund af manglende langtidsvirkning skal Cymbal 45 altid blandes med et andet effektivt forebyggende middel.

 

Cymbal 45 indeholder aktivstoffet cymoxanil (450 g/kg), som er et velkendt stof i flere andre blandingsprodukter til bekæmpelse af kartoffelskimmel, eksempelvis Proxanil (50 g/l cymoxanil, 334 g/l propamocarb,), Curzate M68 WG (45,2 g/kg cymoxanil, 680 g/kg mancozeb) og Kunshi (250 g/kg cymoxanil, 375 g/kg fluazinam). Cymoxanil kan ikke bekæmpe synlig skimmel. Cymoxanil skal anvendes forebyggende, og før symptomer ses i afgrøden. Cymoxanil har kun effekt på skimmelsporerne ca. 24 timer efter, at sporerne er landet på bladet eller stænglen (kurativ virkning). Virkningen af cymoxanil aftager igen efter få dage, og midlet skal derfor blandes med et andet effektivt forebyggende middel.

 

Erfaringer med Cymbal 45 (cymoxanil)

Der er ingen danske forsøg, som efterviser effekten af cymoxanil, når midlet blandes med andre produkter. Cymoxanil er dog et velkendt aktiv stof, som har en kortvarig kurativ effekt og som kan forstærke effekten af andre forebyggende midler. Midlet skal derfor kun bruges, hvis der er behov for den kurative effekt 24 timer tilbage. Det vil sige, i situationer umiddelbart efter, at der er sket en sporulering og sekundær spredning af skimmelsporer, eller når det planlagte sprøjteinterval er overskredet og der har været skimmelvejr i slutningen af sprøjteintervallet.

Anvendelse

 • Anvendes i en dosering på 0,25 kg/ha i 2-300 l vand
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet.
 • Maksimalt 6 behandlinger pr. sæson.
 • Kan anvendes i tankblanding med eksempelvis Revus, Ranman Top og Dithane NT/Tridex

24. juni 2014

Til top
 

Plenum 50 WG

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Plenum 50 WG til mindre anvendelse mod bladlus i sukkermajs.

Godkendelsen, til mindre anvendelse af insektmidlet Plenum 50 WG (reg.nr.1-216), inde­holdende pymetrozin, er givet på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes i sukkermajs til bekæmpelse af bladlus
 • Må max anvendes én gang pr. sæson
 • Doseringen er 0,15 kg pr. ha
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Plenum 50 WG i sukkermajs, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Plenum 50 WG (1-216) mod bladlus i sukkermajs".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

20. juni 2014

Til top   

Dispensation til Basamid GR

Dispensationen til desinfektionsmidlet Basamid GR (reg.nr. 629-10), indeholdende dazomet, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.
 • Må kun anvendes i perioden den 15. juni til den 14. oktober 2014, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefillsystemet eller et godkendt, lukket poseopskæringssystem.
 • Den behandlede jord skal straks tildækkes med plast i 10 dage, såfremt behandlingen foregår udendørs.

18. juni 2014

Til top  

Dispensation til at anvende Spotlight Plus i 2014 til nedvisning af læggekartofler

Spotlight Plus kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 1. juli-28. oktober 2014. Tilladelsen til opbevaring bortfalder den 28. oktober 2014.

Spotlight Plus (Carfentrazon-ethyl 60 g/l) er alene godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler i en dosering op til 1 liter pr. ha for høsten 2014. Anvendelsen må kun ske efter indsendelse af en tro- og love erklæring til Videncentret for Landbrug om, at midlet kun anvendes til læggekartofler, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt. Bestillingssedlen skal også fungere som en "på tro og love-erklæring" på, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Print bestillingssedlen, udfyld og send pr. e-mail eller fax til Videncentret for Landbrug, Ann Hollesen Alstrup, på aha@vfl.dk eller fax nr. 8740 5090.

Anvendelse
For at opnå bedst effekt bør der behandles om formiddagen. Spotlight Plus er regnfast efter to timer. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele. Spotlight Plus har kun svidningseffekt og primært overfor kartoffelstængler efter at bladmassen er helt fjernet enten ved nedvisning med Reglone eller som følge af en aftopning. Effekten kan normalt iagttages efter nogle få dage. Fuld nedvisning indtræffer først efter 14-21 dage.

Betingelser
Dispensationen er givet på følgende betingelser:

 • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder kun fra den 1. juli 2014 til den 28. oktober 2014.
 • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler
 • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.
 • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering op til 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 28. oktober 2014.

Kilde: Miljøstyrelsen

16. juni 2014

Til top  

Syllit 544 SC

Svampemidlet Syllit 544 SC med aktivstoffet dodin er godkendt til bekæmpelse af skurv i æbler og pærer og kirsebærbladplet i kirsebær. 

Svampemidlet Syllit 544 SC (reg.nr. 361-29), indeholdende dodin, er godkendt på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af skurv i æbler og pærer i udviklingstrin 01-77/78 (BBCH) og af kirsebærbladplet i kirsebær i udviklingstrin 60-79 (BBCH)
 • Må maksimalt anvendes to gange a 1,25 l pr. ha pr. sæson
 • Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst i æbler og pærer
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i kirsebær
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

Bemærkninger

Aktivstoffet Dodin hører til en anden resistensgruppe (FRAC U12 (ukendt virkemekanisme)) end de midler, der pt. er godkendt i Danmark. FRAC oplyser, at der på verdensplan er fundet resistens overfor æbleskurv.

Det vides ikke d.d., hvorvidt midlet når at blive markedsført i Danmark til denne sæson.

2. juni 2014

Til top  

Kunshi

Kunshi er et nyt middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Det består af to aktive stoffer kendt fra Shirlan (fluazinam) og Curzate (cymoxanil).  

Miljøstyrelsen har godkendt midlet Kunshi til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Kunshi indeholder aktivstoffer cymoxanil (250 g/kg) og fluazinam (375 g/kg), der er de samme to aktivstoffer, som findes i eksempelvis Shirlan og Curzate M68 WG.

Ved at udsprøjte en normaldosering på 0,5 kg/ha Kunshi udbringes 94 pct. af den mængde fluazinam, der udbringes ved en normaldosering på 0,4 l/ha Shirlan og 125 pct. af den mængde cymoxanil, der udbringes med 2,2 kg/ha Curzate. Curzate indeholder desuden mancozeb (Dithane/Tridex), som ikke er indeholdt i Kunshi.

Anvendelse

 • Dosering 0,4-0,5 kg/ha i afgrødens stadium 40-97 (tæt på rækkelukning – nedvisning). Dosering under 0,5 kg/ha bør kun anvendes ved lavt infektionstryk.
 • Kunshi bør ikke anvendes i perioder med kraftig nyvækst.
 • Må maksimalt anvendes 6 gange om året for at reducere risiko for resistensudvikling.
 • Må ikke anvendes senere end 7 dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).

Virkemåde

Midlet indeholder de to aktive stoffer fluazinam og cymoxanil. Fluazinam er et ikke-systemisk middel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af skimmel. Fluazinam hindrer skimmelsporerne i at spire på bladene og nedsætter sporuleringen. På baggrund af erfaringer fra Holland og Danmark, hvor der tidligere er fundet isolater med nedsat følsomhed, skal produktet anvendes forebyggende og i korte intervaller på maksimum 7 dage, da midlet bindes hårdt til vokslaget.

Cymoxanil er et lokalsystemisk svampemiddel, der virker translaminært, hvilket vil sige, at produktet i nogen grad transporteres gennem bladet og beskytter bladets underside. Cymoxanil hindrer skimmelens mycelie i at vokse og trænge ind i planten. Cymoxanil har en forebyggende virkning samt en kortvarig kurativ virkning på 1-2 dage afhængigt af smittetrykket.

Optimale virkningsforhold

Kunshi er regnfast, så snart sprøjtevæsken er tørret ind på bladene. Det betyder, at regn 1-2 timer efter udsprøjtning ikke vil påvirke resultatet.

Perspektiver for anvendelse

Efter en årrække med vigende effekt af Shirlan i bl.a. Danmark og Holland har der i de seneste år igen været god effekt i forsøg af fluazinam (Shirlandelen i Kunshi) i Danmark. På grund af indholdet af cymoxanil og fluazinam kan Kunshi, afhængig af prisen, anvendes sidst på sæsonen hvor der har været risiko for spredning og infektion 1-(2) dage før behandling.

30. maj 2014

Til top 

Rubric

Svampemidlet Rubric, der er godkendt til anvendelse i korn og roer, må maks. bruges tre pr. vækstsæson.  

Rubric (125 g/l epoxiconazol), der er godkendt til svampebekæmpelse i korn og roer, må maks. anvendes 3 gange pr. vækstsæson. Dette er dog ikke angivet særlig tydeligt på etiketten, og derfor har det ikke været angivet i plantenyt, håndbogen ” Vejledning i planteværn”, Middeldatabasen etc. Det vil dog nu blive rettet de relevante steder.

Der er derimod ikke begrænsninger på antallet af gange, man må bruge midlet Maredo og Opus, som også indeholder 125 g/l epoxiconazol. Det er således i orden at bruge f.eks. 3 gange Rubric og 1 gang Maredo. Det er også i orden at anvende f.eks. Ceando (epoxiconazol + Flexity) efterfulgt af 3 behandlinger med Rubric.

26. maj 2014

Til top 

Revus Top

Revus Top er netop blevet godkendt til bekæmpelse af kartoffelskimmel og -bladplet i en dosering på 0,6 l pr. hektar. Revus Top må maksimalt anvendes to gange med 14 dages interval og i samme mark kun hvert 3. år.

Miljøstyrelsen har godkendt Revus Top til bekæmpelse af kartoffelskimmel og kartoffelbladplet i en dosering på 0,6 l pr. hektar med 14 dages mellemrum. Der er 3 dages sprøjtefrist og Revus Top må kun anvendes indtil 10 meter fra vandmiljøet. Revus Top må anvendes i vækststadie st. 40-91 (fra 90 % afgrødedække) og skal indgå med mindst én anden effektiv (godkendt) sprøjtning mod kartoffelbladplet (Amistar eller Signum). Der bør ikke anvendes reduceret dosering af Revus Top af hensyn til effekten overfor bladplet. 

Revus Top består af to aktivstoffer mandipropamid og difenoconazol. Mandipropamid (250 g/l) er det samme aktivstof som forekommer Revus og har primært effekt overfor kartoffelskimmel. Difenoconazol (250 g/l) er et kendt svampemiddel (triazol) kendt fra eksempelvis Dividend med effekt overfor kartoffelbladplet. Revus Top må maksimalt anvendes 2 gange med 14 dages interval og i samme mark, kun hvert 3. år! 

Behandling med Revus Top kan erstatte anden behandling mod kartoffelskimmel. Revus Top er afprøvet i Landsforsøg og effekten af to behandlinger med Revus Top i kombination med én behandling med Amistar er på niveau med to behandlinger med Amistar. Alle tre behandlinger med 14 dages interval. Revus Top kan fungere som resistensbryder i forhold til risikoen for resistens overfor azoxystrobin og pyraclostrobin i Amistar og Signum og kan indgå i en behandlingsstrategi med begge midler. Der bør ikke anvendes reduceret dosering af Revus Top af hensyn til effekten overfor bladplet.

23. maj 2014

Til top 

Spruzit Neu (økologisk væksthussalat og krydderurter)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende insektmidlet Spruzit Neu til bekæmpelse af insekter i økologisk salat og krydderurter i væksthus. Dispensationen gælder i perioden fra den 15. maj til den 13. september 2014.  

Dispensationen til insektmidlet Spruzit Neu (reg.nr. 364-66), indeholdende pyrethrin I og II samt rapsolie, er givet på følgende betingelser:

 • Besiddelse og anvendelse må alene ske i perioden fra den 15. maj til den 13. september 2014, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må anvendes til salat og krydderurter i væksthus mod forskellige insekter.
 • Må højst anvendes to gange inden for samme vækstsæson med mindst syv dages interval.
 • Må ikke anvendes senere end syv dage før høst.

22. maj 2014

Til top   

Spruzit Neu (økologiske frilandsgrønsager)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende insektmidlet Spruzit Neu til bekæmpelse af insekter i økologiske frilandsgrønsager. Dispensationen gælder i perioden fra den 1. juni til den 28. september 2014.  

Dispensationen til insektmidlet Spruzit Neu (reg.nr. 364-64), indeholdende pyrethrin I og II samt rapsolie, er givet på følgende betingelser:

 • Besiddelse og anvendelse må alene ske i perioden fra den 1. juni til den 28. september 2014, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må anvendes til salat, hovedkål, bladkål, blomsterkål, gulerod, persillerod, pastinak, selleri, porrer og løg mod forskellige insekter.
 • Må højst anvendes to gange inden for samme vækstsæson.
 • Må ikke anvendes senere end tre dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.

22. maj 2014

Til top    

Diquatmidler

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Reglone, Diqua, DLA Agro Diquat, IT-Diquat, LFS Diquat, Mission og Quad-Glob 200 SL til mindre anvendelse mod ukrudt og udløbere i jordbær.  

Ukrudtsmidlerne Reglone (reg.nr. 1-178), Diqua (reg.nr. 653-1), DLA Agro Diquat (reg.nr. 21-122), IT-Diquat (reg.nr. 501-10), LFS Diquat (reg.nr. 318-76), Mission (reg.nr. 594-6) og Quad-Glob 200 SL (reg.nr. 613-4), indeholdende diquat, er godkendt til mindre anvendelse i jordbær på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til behandling af ukrudt og udløbere
 • Må ikke anvendes senere end på afgrødens stadium 59, det vil sige før de første blomster åbner sig
 • Maks. én behandling før blomstring med diquat
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Sprøjtningen foretages som en afskærmet sprøjtning mellem rækkerne

Brugsanvisning

Avlere, som anvender diquatmidler i jordbær, skal være i besiddelse af ”Vejledning for Reglone (reg.nr. 1-178), Diqua (reg.nr. 653-1), DLA Agro Diquat (reg.nr. 21-122), IT-Diquat (reg.nr. 501-10), LFS Diquat (reg.nr. 318-76), Mission (reg.nr. 594-6) og Quad-Glob 200 SL (reg.nr. 613-4) i jordbær".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

22. maj 2014

Til top     

ECP Betasana 160

Miljøstyrelsen af efter anmodning fra Videncentret for Landbrug godkendt ukrudtsmidlet ECP Betasana 160 til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder.

Ukrudtsmidlet ECP Betasana 160 indeholder 157 gr. pr. liter phenmedipham. Midlet er godkendt til mindre anvendelse i spinat, beder, urtechrysantemum, skorzoner, Iberis sempervirens, Centaurea cyanus, Calendula officinalis, Crysantemum carinatum, Papaver rhoeas og Convolvolus tricolor alle til frøproduktion.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, som også er tilgængelig i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

20. maj 2014

Til top     

Capex har fået national godkendelse

Miljøstyrelsen har givet en national godkendelse til insektmidlet Capex til bekæmpelse af frugtskrælviklere i æbler og pærer. 

Som følge af den nye godkendelse har Capex, indeholdende Adoxophyres orana granulose virus, fået nyt reg.nr.: 748-1.

Det gamle Capex med reg.nr. 404-8 er afmeldt, hvilket betyder, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud per 7. september 2014 på dette produkt.

19. maj 2014

Til top

Switch 62,5 er godkendt til mindre anvendelse i grønsager og krydderurter i væksthus

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Switch 62,5 WG til mindre anvendelse mod svampesygdomme i agurk, courgetter, tomat, peber, aubergine, salat og krydderurter i væksthus.

Svampemidlet Switch 62,5 WG (reg.nr. 1-201), indeholdende cyprodinil + fludioxonil, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må anvendes til bekæmpelse af svampesygdommene knoldbægersvamp, agurkesyge og gråskimmel i agurk, courgetter, tomat, peber, aubergine, salat og krydderurter i væksthus
 • Må ikke anvendes senere end syv dage før høst for salat (hovedsalat og andre salatplanter inkl. Brassicacea (korsblomstrede)) og krydderurter
 • Må ikke anvendes senere end tre dage før høst for agurk, courgetter, tomat, peberfrugt og aubergine
 • Maks. tre behandlinger pr. sæson med min. 10 dages interval
 • Såning eller plantning af efterfølgende afgrøder i den samme jord må tidligst ske 120 dage efter sidste sprøjtning

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Switch 62,5 WG i agurk, courgetter, tomat, peber, aubergine, salat og krydderurter i væksthus, skal være i besiddelse af ”Vejledning for Switch 62,4 WG (reg.nr. 1-201) i agurk, courgetter, tomat, peber, aubergine, salat og krydderurter væksthus".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

19. maj 2014

Til top

Godkendelse af Talent til brug i læggekartofler

Talent er nu godkendt til behandling af læggekartofler på lageret. Ugentlige behandlinger med Talent får læggeknoldene til at danne flere spirer/stængler og dermed flere læggekartofler af ensartet størrelse (35-55 mm).

Det spirehæmmende middel Talent (D-carvone 893 g/l) er nu godkendt til behandling af læggekartofler i Danmark. Talent hæmmer dannelsen af de første spirer, hvorefter der fremkommer 3 – 5 nye spire/stængler, som giver flere knolde af ensartet størrelse. Talent indblæses på lageret med et specieludstyr i dosering, som aftager fra 25 ml. pr. ton i november til 10 ml. pr. ton i marts måned med et 7 dages interval. Sidste behandling skal foregå senest 4 uger før lægning, og der må maksimalt tilføres 22 behandlinger.

Talent har i flere år været anvendt i Holland men kun i sorter, som er fundet egnet til behandling. Ikke alle sorter reagerer efter hensigten og i disse sorter vil en Talentbehandling give et negativt merudbytte. Carvone er et biologisk produkt, som udtrækker essentielle olier af kommen og dildfrø. Talentbehandlede læggekartofler opbevares ved 7 oC, hvilket gør det nødvendigt at kunne opdele lagerfaciliteterne, hvis der lagres kartofler med forskellig modtagelighed. Senere på året kommer en app, som kan være behjælpelig med at se om, Talent kan anvendes i en given sort og hvilken dosering, som skal anvendes. Der er i Danmark udført nogle indledende forsøg ved AKV og BJ-Agro i 2013. Disse forsøg viser samstemmende med udenlandske forsøg, at der dannes flere læggekartofler i størrelsen 35-55 mm og 40-60 mm, når læggeknoldene af en modtagelig sort er behandlet med Talent. Forsøgene gentages som Landsforsøg i 2015.

15. maj 2014

Til top 

Thiaclopridprodukter

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Biscaya OD 240 og LFS Thiacloprid til mindre anvendelse i hindbær og brombær til bekæmpelse af bidende og sugende insekter.  

Insektmidlerne Biscaya OD 240 (reg.nr. 18-501) og LFS Thiacloprid (reg.nr. 318-138), indeholdende thiacloprid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må i hindbær og brombær kun anvendes til behandling af bidende og sugende insekter blandt andet bladlus, hindbærbiller, hindbærsnudebiller og hindbærbarkmyg
 • Maks. én behandling pr. sæson
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Biscaya OD 240 og LFS Thiacloprid i hindbær og brombær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Biscaya OD 240 (reg.nr. 18-501) og LFS Thiacloprid (reg.nr. 318-138) i hindbær og brombær".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

8. maj 2014

Til top    

Pirimor G

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt insektmidlet Pirimor G til mindre anvendelse i hvidkløver til frø.

Insektmidlet Pirimor G er blevet godkendt til mindre anvendelse i hvidkløver til frø. Pirimor G bekæmper udelukkende bladlus i hvidkløver.

Pirimor G har ikke bi-mærke og må anvendes hele døgnet. Det kan være en fordel at skifte mellem midler med forskellig virkningsmekanisme af hensyn til risikoen for resistensudvikling.

Pirimor G må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson og halmen må ikke bruges til opfodring.

Det er vigtigt at læse vejledningen omhyggeligt før den nævnte anvendelse.

Brugeren skal før anvendelsen af Pirimor G i hvidkløver til frø være i besiddelse af vejledning om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

6. maj 2014

Til top     

NeemAzal-TS

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af insektmidlet NeemAzal-TS til bekæmpelse af bladlus i økologisk frugt- og bærproduktion i 2014.

 

 

Dispensationen til insektmidlet NeemAzal-TS (reg.nr. 643-3), indeholdende azadirachtin, er givet på følgende betingelser:
 • Dispensationen gælder i perioden den 28. april til den 25. august 2014, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i økologisk kerne-, sten- og buskfrugt – dog ikke pærer, som kan være ekstremt følsomme overfor midlet
 • Dosering: 1,5 l pr meter plantehøjde pr. ha
 • Frugttræer og bærbuske må højst behandles fire gange indenfor samme vækstsæson med mindst 10 dages interval og ikke senere end 14 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet

Bemærkning

NeemAzal-TS forhandles via de sædvanlige kanaler, men man skal ikke forvente, at det er en normal lagervare!

28. april 2014

Til top     

Acrobat Top

Svampemidlet Acrobat Top ændrer navn til Acrobat New, som er godkendt på samme vilkår.

Navneændringen af svampemidlet Acrobat Top (reg.nr. 19-218), indeholdende mancozeb + dimethomorph, til Acrobat New (reg.nr. 19-222) betyder, at der er anvendelses- og opbevarings­forbud på Acrobat Top pr. 24. oktober 2015.

Vær opmærksom på, at der er anvendelses- og opbevarings­forbud på Acrobat WG pr. 1. november 2014.

28. april 2014

Til top    

Matrigon 72 SG

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse har Miljøstyrelsen godkendt Matrigon 72 SG til mindre anvendelse mod kamille og andre kurvblomstrede ukrudtsarter i løg. 

Ukrudtsmidlet Matrigon 72 SG (reg.nr. 64-74), indeholdende clopyralid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i løg til behandling af kamille og andre kurvblomstrede ukrudtsarter
 • Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst
 • Der må maksimalt foretages én behandling hvert 4. år på samme areal
 • Der må maksimalt foretages én behandling pr. sæson
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet
 • Dosering: 0,035 kg pr. ha

Brugsanvisning
Avlere, som anvender Matrigon 72 SG i løg, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Matrigon 72 SG (64-74) mod kamille og andre kurvblomstrede arter i løg".

Ansvar
Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

25. april 2014

Til top   

Spruzit Neu (økologisk frugt og bær)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Spruzit Neu til bekæmpelse af insekter i økologisk produktion af frugt og bær i. Dispensationen gælder i perioden 23. april til 20. august 2014. 

Dispensationen til insektmidlet Spruzit Neu (reg.nr. 364-63), indeholdende pyrethrin I og II samt rapsolie, er givet på følgende betingelser:

 • Må anvendes i perioden 23. april til 20. august 2014, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Må anvendes til bekæmpelse af bladhvepse, bladlus, sommerfuglelarver og kirsebær­fluer i økologisk frugt og bær (æble og pære, kirsebær og blomme samt solbær, ribs, blåbær og stikkelsbær)
 • Frugttræer og bærbuske må maksimalt behandles 2 gange inden for samme vækst­sæson og med mindst 7 dages interval
 • Behandlingsfristen er 3 dage
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet

Bemærkning

I modsætning til sidste år, hvor Spruzit Neu skulle bestilles direkte ved ECOstyle, skal Spruzit Neu i år bestilles ved din almindelige leverandør, som så sørger for at fremskaffe produktet.

10. april 2014

Til top  

Spruzit Neu (økologisk hvidkløver og hestebønner)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Spruzit Neu til bekæmpelse af kløversnudebiller i økologisk hvidkløver til frø og af bedebladlus i økologiske hestebønner. Dispensationen gælder i perioden 23. april til 20. august 2014.  

Dispensationen til insektmidlet Spruzit Neu (reg.nr. 364-65), indeholdende pyrethrin I og II samt rapsolie, er givet på følgende betingelser:

 • Må anvendes i perioden 23. april til 20. august 2014, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud
 • Må anvendes til bekæmpelse af kløversnudebiller i økologisk hvidkløver til frø og af bedebladlus i økologiske hestebønner
 • Må i hvidkløver højst behandles 1 gang i etableringsåret og 2 gange i høståret med mindst 7 dages interval
 • Må i hestebønner højst behandles 2 gange inden for samme vækstsæson med mindst 7 dages interval og ikke senere end 3 dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

Bemærkning

I modsætning til sidste år, hvor Spruzit Neu skulle bestilles direkte ved ECOstyle, skal Spruzit Neu i år bestilles ved din almindelige leverandør, som så sørger for at fremskaffe produktet.

10. april 2014

Til top 

Kerb 400 SC (alm. rajgræs)

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har miljøstyrelsen godkendt Kerb 400 SC til mindre anvendelse i alm. rajgræs til frøproduktion udlagt i dæksæd. 

Ukrudtsmidlet Kerb 400 SC er blevet godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs til frøproduktion. Anvendelsen må kun ske på arealer, hvor alm. rajgræs er udlagt i en dæksædsafgrøde.

Anvendelsen skal ske i vinterperioden og senest 1. marts. Doseringerne er fastsat til 0,2-0,4 liter pr. ha, som i forsøg gennem de seneste 2 år har vist en passende skånsomhed overfor afgrøden.

På grund af eksponeringen af sprøjteføreren overfor midlet må sprøjteføreren maksimalt behandle 6 ha alm. rajgræs om dagen. Dette fremgår af vejledningen.

Kerb 400 SC er specielt beregnet på bekæmpelsen af en-årig rapgræs. I de godkendte doseringer vil effekten på f.eks. hejrearter, væselhaler og agerrævehale sandsynligvis være for dårlig.

Det er vigtigt før anvendelse, at læse vejledningen omhyggeligt igennem.

Brugeren skal før anvendelse af Kerb 400 SC i alm. rajgræs til frøproduktion være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

10. april 2014

Til top 

Hussar OD (splitbehandling, frøarter)

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Hussar OD til splitbehandling mod enårig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel.  

Begrænsninger i anvendelsen af visse minimidler har været meget problematiske i forbindelse med en effektiv ukrudtsbekæmpelse i visse frøafgrøder. Specielt har det givet problemer i forhold til bekæmpelsen af enårig rapgræs i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel. Forsøg gennem årene har dokumenteret, at den mest effektive bekæmpelse opnås ved en delt behandling med Hussar OD startende om efteråret på små planter.

Derfor har Videncentret for Landbrug anmodet Miljøstyrelsen om at få en godkendelse til mindre anvendelse til Hussar OD som en splitbehandling, enten to gange om foråret eller en gang efterår fulgt op af en opfølgning om foråret. Denne anmodning har Miljøstyrelsen nu imødekommet, og der er derfor nu mulighed for at anvende den mest effektive og skånsomme metode til bekæmpelse af enårig rapgræs i de nævnte frøarter.

Det er vigtigt at læse vejledningen omhyggeligt før den nævnte anvendelse. Bemærk, at kun arealer med et normalt plantedække må behandles, og at arealer der er skadet af vinter eller tidligere Reglone behandlinger ikke må behandles. Dette af hensyn til tilstrækkelig plantedække til at ”fange” Hussar OD.

Der må samlet set kun behandles 2 gange pr. vækstsæson med Hussar OD, ligesom den regelret godkendte maksimale dosering pr vækstsæson aldrig må overskrides uanset den valgte behandlingsstrategi.

Brugeren skal før anvendelse af Hussar OD i engrapgræs, rødsvingel og bakkesvingel være i besiddelse af vejledning om mindre anvendelse, der også findes i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

9. april 2014

Til top 

Command CS og Centium 36 CS (persille)

Efter anmodning fra Videncentret for Landbrug har Miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlerne Command CS og Centium 36 CS til mindre anvendelse i persille til frøproduktion. 

Ukrudtsmidlerne Command CS og Centium 36 CS indeholder begge 360 g/l clomazon. Midlerne virker på bredbladet ukrudt inkl. fuglegræs og hyrdetaske, samt har en vis effekt på burresnerre.

Midlerne er godkendt til anvendelse om efteråret efter høst af dæksæden eller om foråret i en dosering på 0,15 – 0,20 l pr. ha.

Aktivstoffet må maksimalt anvendes hvert 3. år på samme areal og maksimalt i en dosering på 90 gram aktivstof pr. ha.

Læs vejledningen omhyggeligt før brug.

Som bruger skal man før anvendelsen af Command CS eller Centium 36 CS i persille til frøproduktion være i besiddelse af vejledningen om mindre anvendelse, der også findes på Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

7. april 2014

Til top 

Stomp CS (havebrugskulturer)

Miljøstyrelsen har overført off-label godkendelser af Stomp til Stomp CS til mindre anvendelse mod ukrudt i jordbær på friland, pastinak og persillerod og persille på friland.  

Overførslen af off-label godkendelserne af Stomp (reg.nr. 19-138) til Stomp CS (reg.nr. 19-205), indeholdende pendimethalin, er givet på følgende betingelser:

 • Der må maks. anvendes 1,6 l pr. ha
 • Der må maks. behandles 1 gang pr. sæson
 • Behandlingsfristen er 10 uger før høst
 • Stomp CS skal indgå i en ukrudtsstrategi med andre midler eller metoder
 • Midlet må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet

De enkelte brugsanvisninger kan findes her:

 • Stomp CS i jordbær på friland
 • Stomp CS i pastinak og persillerod
 • Stomp CS i persille på friland

7. april 2014

Til top 

Moddus M (frøgræs)

Vækstreguleringsmidlet Moddus M har fået udvidet sin godkendelse til rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs, så halmen fra en behandlet afgrøde må fodres op hvis behandlingen har fundet sted i stadie 30-33. 

Vækstreguleringsmidlet Moddus M har fået udvidet sin godkendelse til anvendelse i frøgræsarterne rødsvingel, rajgræs, timothe, engsvingel, strandsvingel og hundegræs. Det er nu blevet tilladt at anvende halmen fra en behandlet afgrøde til foder. Forudsætningen for anvendelsen til foder er at afgrøden er behandlet med Moddus M i vækststadie 30-33.

Det betyder at halmen fra arealer behandlet med Moddus M efter stadie 33 fortsat ikke må opfodres.

Kilde : Miljøstyrelsen

1. april 2014

Til top 

Merpan 80 WG (æbler og pærer)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugttrækræft i æble-og pæretræer i 2014.  

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WG (reg.nr. 604-13), indeholdende captan er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod frugttrækræft i æble- og pæretræer
 • Dispensationen er gældende i perioderne
  • 1. april – 28. juli
  • 15. august – 12. december 2014, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud
 • Æble- og pæretræerne må højst behandles fire gange inden for samme vækstsæson, heraf må højst to behandlinger anvendes inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet
 • Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftslederen af plantagen.

Bemærkning

Der skal i år ikke anvendes bestillingsseddel ved køb af Merpan 80 WG.

Det forventes, at Merpan 80 WG kommer til Danmark ultimo april.

27. marts 2014

Til top

Svampemidlet LFS Fosetyl WG

Miljøstyrelsen har godkendt parallelproduktet LFS Fosetyl WG til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær, agurk, asier, squash og melon på friland og i væksthus, salat på friland samt prydplanter og planteskoleplanter på friland og i væksthus.

Svampemidlet LFS Fosetyl WG (reg.nr. 318-190), indeholdende fosetyl-A,l er identisk med Aliette WG 80 (reg.nr. 18-407).
 

 

25. marts 2014

Til top

Produkter med alpha-naphthyl-eddikesyre tilbagekaldt

Novotrade har valgt ikke at forny godkendelsen af Floramon A, Floramon B, Floramon C og Pomoxon, idet der på sigt vil blive ansøgt om godkendelse af et flydende produkt.

Da der ikke er søgt om fornyet godkendelse, indtræder der anvendelses- og besiddelsesforbud mod vækstreguleringsmidlerne Floramon A (reg.nr 96-1), Floramon B (reg.nr. 96-2), Floramon C (reg.nr. 96-3) og Pomoxon (reg.nr. 96-4), indeholdende alpha-naphtyl-eddikesyre, pr. 31. juni 2017.
 

 

25. marts 2014

Til top

Dispensation til anvendelse af Topflor i prydplanter

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brug af vækstreguleringsmidlet Topflor til anvendelse i en række prydplanter i væksthuse i perioden 26. marts til 23. juli 2014.

Dispensationen til vækstreguleringsmidlet Topflor (reg.nr. 629-11) indeholdende flurprimidol er givet på følgende betingelse:
 • Dispensationen gælder fra 26. marts til 23. juli 2014, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.

Betingelserne for at anvende Topflor fremgår af etiketten.

Topflor forhandles af SiLa Plantebeskyttelse ApS.

25. marts 2014

Til top  

 

Fungazil TM 100

Svampemidlet Fungazil TM 100 med reg.nr. 621-2 er overført til ny godkendelsesindehaveradresse. Ændringen betyder, at Fungazil TW 100 får nyt reg.nr. 

Den ”nye” Fungazil TM 100 indeholdende imazalil får reg.nr. 631-4. Det betyder, at der er anvendelse- og opbevaringsforbud på Fungazil TM 100 med reg.nr. 621-2 og reg.nr. 22-70 pr. 31.12.2015. 

19. marts 2014

Til top  

Pendimethalin-produkter er godkendt til mindre anvendelse i kål

Miljøstyrelsen har godkendt Stomp CS, Stomp og Activus 40 WG til mindre anvendelse mod ukrudt i hvidkål, rødkål, spidskål, savoykål, rosenkål, blomkål og broccoli.

Ukrudtsmidlerne Stomp CS (reg.nr. 19-205), Stomp (reg.nr. 19-138) og Activus 40 WG (reg.nr. 396-36) indeholdende pendimethalin er godkendt til mindre anvendelse i kål til bekæmpelse af en- og tokimbladet ukrudt på følgende betingelser:

 • Pendimethalin må kun anvendes én gang pr. afgrøde
 • Pendimethalin skal anvendes før eller senest tre dage efter såning/plantning
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet
 • Der må maks. anvendes
  • 1,6 l Stomp CS pr. ha eller
  • 1,8 l Stomp pr. ha eller
  • 1,8 kg Activus 40 WG pr. ha

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Stomp CS, Stomp og Activus 40 WG til bekæmpelse af ukrudt i kål, skal være i besiddelse af ’Brugsanvisning til mindre anvendelse af Stomp CS, Stomp og Activus 40 WG til bekæmpelse af ukrudt i hvidkål, rødkål, spidskål, savoykål, rosenkål, blomkål og broccoli’.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, der gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter brugeren (gartneren) alene for eventuelle skader eller svigtende virkning, selvom vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Kilde: Miljøstyrelsen

17. marts 2014

Til top  

Medax Top og Trimaxx

Vækstreguleringsmidlerne Trimaxx og Medax top har fået ændret deres godkendelser i frøgræs og korn.

Trimaxx, der indeholder aktivstoffet trinexapac-etyl (175 g/l) må ifølge den nye godkendelse nu anvendes helt frem til stadie 49 i frøgræs. Halm må ikke opfodres og stadie 49 er sprøjtefristen. Den maksimale dosering er sat til 0,8 l pr. ha. Med den ændrede godkendelse kan Trimaxx nu anvendes under hele strækningsvæksten.

Medax Top, der indeholder aktivstofferne prohexadione-calcium (50 gr/l) og mepiquat-clorid (300 gr./l), har fået ændret sin godkendelse, så midlet i kornarterne vinterhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug, triticale og havre må anvendes i stadie 30-39. Den maksimale dosering er 1,5 l pr. ha udbragt en gang pr. vækstsæson eller som en splitbehandling.

I frøgræs omfatter godkendelsen nu også alm. rajgræs, så midlet nu må anvendes i rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og alm. rajgræs til frøproduktion. Medax top anvendes i stadie 30-39 i arterne rødsvingel, strandsvingel og hundegræs og frem til stadie 49 i alm. rajgræs. Halm må ikke opfodres og derfor er der ingen sprøjtefrist i frøgræs. Den maksimale dosering i frøgræs er 1,5 l pr. ha anvendt en gang pr. vækstsæson eller som en splitbehandling

Kilde: Miljøstyrelsen

14. marts 2014

Til top     

AQ10

Det biologiske svampemiddel AQ10 med reg.nr. 710-2 er overført til ny godkendelsesindehaver. Midlet beholder samme distributør, Borregaard Bioplant, men ændringen betyder, at AQ10 får nyt reg.nr.  

Den ”nye” AQ10, indeholdende Ampelomyces quisqualis, M-10 får reg.nr. 699-3. Det betyder, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud på AQ10 med reg.nr. 710-2 pr. 6.9.2014.

13. marts 2014

Til top    

Milbeknock 

Insektmidlet Milbeknock med reg.nr. 626-1 er overført til Sumi Agro Europe LTD som ny godkendelsesindehaver. Midlet beholder samme distributør i Danmark, Nordisk Alkali, men ændringen betyder, at Milbeknock får et nyt reg.nr.

Den ”nye” Milbeknock, indeholdende milbemectin, får reg.nr. 735-2. Det betyder, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud på Milbeknock med reg.nr. 626-1 pr. 24. august 2015.

13. marts 2014

Til top    

Merpan 80 WG

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2014.

 

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WG (reg.nr. 604-14), indeholdende captan, er givet på følgende betingelser:

 • Merpan 80 WG må anvendes i perioderne 15. marts til 12. juli 2014 og 1. august til 15. november 2014. I den mellemliggende periode må Merpan 80 WG ikke anvendes
 • Tilladelse til opbevaring bortfalder den 15. november 2014, men Merpan 80 WG må godt opbevares i perioden mellem 12. juli og 1. august 2014
 • Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer
 • Salgbare juletræer må ikke sprøjtes det sidste år inden fældning
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

12. marts 2014

Til top    

prosulfocarb (aktivstof i Boxer)

Stoffet prosulfocarb, som indgår i ukrudtsmidlet Boxer, er fundet på æbler. Fokus på sprøjteteknik og vejrforhold skal forebygge, at prosulfocarb fordamper og spredes til omgivelserne.

Fokus på at optimere sprøjteteknik og opmærksomhed på vejrets betydning for fordampning af prosulfocarb, som er aktivstoffet i Boxer, skal forebygge at rester ender i økologiske produkter eller andre steder, hvor stoffet ikke er ønsket. Det er hovedessensen i den handlingsplan, som Videncentret for Landbrug og Syngenta Crop Protection, der producerer ukrudtsmidlet Boxer, har udarbejdet med indspil fra en række interessenter.

Læs handlingsplanen her.

Planen er at informere, uddanne og anspore landmændene til at bruge teknikker og sprøjte under vejrforhold, der minimerer risikoen for, at midlet spreder sig omgivelserne. Det handler blandt andet om at vælge de rette dyser og sprøjte under de optimale vejrbetingelser.

Planen er udformet efter, at der i efteråret 2013 blev fundet små rester af stoffet prosulfocarb i fire partier af økologiske æbler. Stoffet er ikke farligt for mennesker og dyr, men fund af stoffet kan i værste fald betyde, at de økologiske producenter ikke kan afsætte deres varer.

Eventuelle erstatningsspørgsmål i forhold til de producenter, der måtte lide tab i forbindelse med fund i deres produkter, indgår ikke i handlingsplanen.

Planen er blevet til med indspil fra alle aktører på området, herunder fra den økologiske produktion, men det er Videncentret for Landbrug og Syngenta, der er ansvarlige for handlingsplanen.

12. marts 2014

Til top    

Asulox

Miljøministeren har forlænget dispensation, så der til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl må anvendes op til 2 liter Asulox pr. ha i 2014.

Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox og bruges til bekæmpelse af spildraps og snerlepileurt i spinat til frøavl. Midlerne anvendes på en 120 dages dispensation.

Dispensationen starter 19. marts 2014 og udløber 16. juli 2014. Herefter må midlet ikke længere bruges eller forefindes på ejendommene.

Midler, der indeholder asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinatfrø.

Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning

Asulox må anvendes til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt.

Bedst effekt opnås, når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal/ Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Kilde: Miljøstyrelsen

6. marts 2014

Til top   

Xinca godkendt i fodermajs


Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Xinca til brug i fodermajs.

Xinca indeholder 401,6 g bromoxynil pr. liter. Aktivstoffet er velkendt som et af aktivstofferne i Oxitril CM og Briotril 400 EC. Det virker dels ved at blokere planternes fotosyntese, dels som afkobler af elektrontransport i cellernes membraner. Med Xinca introduceres dermed en ny virkemekanisme i forhold til det nuværende udbud af ukrudtsmidler i majs. Midlet har ren bladeffekt og skal derfor bruges på fremspiret ukrudt.

Xinca er godkendt i majsens 2-6 bladstadium (BBCH 12-16). Maksimumsdoseringen af Xinca er 0,95 liter pr. ha, og midlet må maksimalt bruges 1 gang pr. vækstsæson. Der er 60 dages behandlingsfrist og afstandskravet til vandmiljø er 20 meter. Firmaet forventer at markedsføre midlet i 2014, men en forventet landmandspris foreligger endnu ikke. 

Til at belyse effekten af Xinca foreligger der landsforsøg fra perioden 2010-2013 samt effektivitetsforsøg udført i forbindelse med godkendelsen. Endelig foreligger ældre effekttabeller for aktivstoffet bromoxynil. På basis af dette materiale har Videncentret lavet en effektprofil for Xinca, som kan ses sammen med profiler for de øvrige majsmidler her. Effektprofilen for Xinca baseret på effektivitetsvurderingen alene kan ses i Middeldatabasen. Xinca bidrager udelukkende med effekt på tokimbladet ukrudt, og giver god effekt på en række arter. Midlet giver ikke fuld effekt mod problemarter som storkenæb, hejrenæb og ærenpris, men bidrager til effekten mod disse.

Da bromoxynil er kontaktvirkende, bør det bruges på små ukrudtsplanter. Det vil derfor være oplagt at anvende Xinca i den første sprøjtning efter majsens fremspiring på ukrudtsplanter med maks. 1 sæt løvblade. Det vil f.eks. kunne bruges i blanding med Callisto og Harmony SX. Doseringen af Xinca bør ligge i intervallet 0,2-0,5 liter pr. ha, når de ovennævnte blandingspartnere anvendes. I landsforsøgene har løsningerne 2 x 0,5 l Callisto + 0,5 l Xinca pr. ha (2010), 2 x 0,5 l Callisto + 0,2 l Xinca pr. ha (2011) og 0,5 l Callisto + 0,4 l Xinca efterfulgt af 0,4 l Xinca + 50 g Maister pr. ha (2010 og 2011) givet en god bekæmpelse af bredt sammensatte ukrudtsbestande og en meget høj renhed ved høst. De i forsøgene prøvede løsninger vil dog ikke være lovlige med restriktionen om maksimalt 1 behandling pr. år. 

Xinca vil blive inkorporeret i strategierne mod ukrudt i majs i en kommende Plantenyt frem mod 2014-sæsonen. Der er også forventning om, at Xinca i løbet af kort tid vil blive indarbejdet i Planteværn Online.

21. februar 2014

Til top  

Folpan 500 SC er godkendt i hvede og byg

Miljøstyrelsen meddeler, at Folpan 500 SC (500 g/l folpet) er blevet godkendt til svampebekæmpelse i hvede og byg. Midlet må senest anvendes i stadium 59 (gennemskridning) og må maksimalt anvendes to gange pr. vækstsæson. Afstandskravet til vandmiljøet er 2 meter.

Se yderligere om midlet i middeldatabasen.

Til kommende sæson vil Folpan 500 SC være til rådighed i hvede og byg med anvendelse senest i stadium 59 (gennemskridning). I byg vurderes Folpan 500 SC ikke at være konkurrencedygtig med andre løsninger, selv om midlet i forsøg med bygrust har klaret sig godt. Midlet kan måske blive aktuel i hvede, men det skal i givet fald anvendes sammen med de svampemidler, som anbefales dvs. Bell, Bell+Comet, Bell+Proline, Proline+Rubric og Viverda. Der er dog ikke udført ret mange forsøg med dette spørgsmål, og en evt. anbefaling vil derfor afvente flere forsøg hermed.

18. februar 2014

Til top 

Dazide Enhance er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt vækstreguleringsmidlet Dazide Enhance. Produktet er ikke nyt, men er en navneændring af Dazide 85, som blandt andet anvendes i potteplanter.

Vækstreguleringsmidlet Dazide Enhance (reg.nr. 544-6), indeholdende daminozid, er godkendt på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til vækstregulering af potteplanter, udplantningsplanter samt krysantemum og solsikker til afskæring.
 • Der må højst behandles 0,1 hektar pr. dag.

Der er anvendelses- og opbevaringsforbudDazide 85 (reg.nr. 544-1) pr. 13. juli 2015.

17. februar 2014

Til top 

Nissorun 250 SC er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Nissorun 250 SC til bekæmpelse af spindemider i æbler, pærer, jordbær på friland, små bær (buskfrugt) efter høst, vindruer til vin på friland og drueagurker i væksthus.

Insektmidlet Nissorun 250 SC (reg.nr. 561-6) indeholdende hexythiazox er godkendt på følgende betingelser: 
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af spindemider i æbler og pærer, jordbær på friland, vindruer til vin på friland, små bær (solbær, ribs,
 • stikkelsbær, hindbær, brombær og blåbær) samt drueagurker i væksthus
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • Må i vindruer til vin ikke anvendes senere end 21 dage før høst
 • Må i jordbær på friland ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må i små bær kun anvendes efter høst (juli-september)
 • Må i drueagurker ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • Må i frugt ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet
 • Må i vindruer og små bær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Der er anvendelses- og opbevaringsforbud på Nissorun 10 WP (reg.nr. 561-2) pr. 14. august 2015.

 11. februar 2014

Til top

Kaiso Sorbie

Kaiso Sorbie indeholder samme aktivstof som Karate 2,5 WG, men i dobbelt koncentration.

Miljøstyrelsen meddeler, at pyrethroidet Kaiso Sorbie netop er blevet godkendt til skadedyrsbekæmpelse i korn, raps og kartofler. Midlet er et granulat indeholdende 50 g/kg Lambda-cyhalothrin. Kaiso Sorbie indeholder samme aktivstof som Karate 2,5 WG, men i dobbelt koncentration. Indholdet af aktivstof i 0,2 kg/ha Karate 2,5 WG svarer således til 0,1 kg/ha Kaiso Sorbie.

Behandlingsfristen er på 28 dage, og afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter. Der må maksimalt anvendes 1 behandling pr. sæson.

Kaiso Sorbie har indgået i 3 landsforsøg med skadedyrsbekæmpelse i hvede i 2013, hvor effekten har ligget på niveau med de øvrige afprøvede pyrethroider.

Det er ikke lykkedes at få oplyst en forventet pris på midlet, men det forventes at prisen for Kaiso Sorbie og Karate 2,5 WG vil ligge på samme niveau, når der ses på indholdet af aktivstof.

Se yderligere om Kaiso Sorbie i Middeldatabasen.

20. januar 2014

Til top

 

Miljøstyrelsen forventer at kunne give en dispensation for anvendelse af Titus (30 g pr. ha) i kartofler fra den 15. marts 2014 til den 12. juli 2014 under forudsætning af, at etiketten kan godkendes.

Miljøstyrelsen forventer at kunne give dispensation for anvendelse af Titus WSB (30 g pr. ha) til ukrudtsbekæmpelse i kartofler i perioden fra den 15. marts 2014 til 12. juli 2014 under forudsætning af, at etiketten kan godkendes. Dette forventes snarest og inden vækstsæsonens start 2014. Dispensationen gælder kun for 2014.

Betingelserne forventes at blive:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler og ikke senere end 30 dage før høst.
 • Gælder kun Titus WSB med reg. nr. 3-189.
 • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må ikke anvendes og opbevares på bedriften efter den 12. juli 2014.
 • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
 • Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

Betingelserne er foreløbige. Vær derfor opmærksom på den endelige etikettetekst. 

20. januar 2014

Til top

 

 

Sidst bekræftet: 04-05-2016 Oprettet: 03-02-2014 Revideret: 03-02-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.06.20
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20