Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-04-2018

  

Oprettet: 02-02-2015
Revideret: 11-12-2015

Nye og ændrede godkendelser 2015

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2015, SEGES P/S (Deadline ultimo januar 2015).

Indholdsfortegnelse

Admiral 10 EC  Milbeknock
Agros Prothio Merit Gran
Aramo    Merpan 80 WG
Argylene XM Merpan 80 WP  
Asulox Moddus Start 
Avaunt   Modesto FS 480 udvidet disp. til 15. sept.
Basamid GR  Mustang forte
Bonzi Mycotal
BotaniGard WP Mycostop W  
Cabrio Duo NeemAzal-T/S
Caryx Orius 200 EW (hvede, rug mv.)
Cerone Orius 200 EW (solbær, ribs og blåbær)
Command CS  Ortiva Top 
Contans WG Proline EC 250 
Cruiser RAPS  udvidet disp.. til 15. sept. Oxitril/Briotril 
Cycocel Extra Proline Xpert
Deter FS 250 Proplant
DFF (elefantgræs) Prosaro EC 250 
DFF (æble og pære) Quartz
Difcor 250 EC Regalis Plus   
Diflanil 500 SC  Revus (prydplanter)
Express SX  Revus (rucola og andre brassicaarter af babyleaf)
Efilor  Sempra 
Fenix Serenade ASO
Fenix (pastinak, persillerod, knoldselleri, såløg samt så- og priklebede)  Spotlight Plus 
Fibro  Spruzit Neu (økologiske havebrugs- og landbrugsafgrøder)
Floramite 240 EC Spruzit Neu (økologisk frugt og bær)
Folicur Ultra   
Folicur Xpert i havefrø, blomsterfrø, rødkløver, hvidkløver, alsikkekløver, kællingetand samt olieræddike til frøproduktion Stomp CS
Folicur Xpert i hvede, byg, rug, havre, triticale og raps Topsin WG
Galera  Trianum-G 
Karate 2,5 WG (1-163)  Trianum-P  
Kerb  Trimmer 50 SG 
K-Obiol ULV 6 Turex WP
Legacy 500 SC (elefantgræs) Vertimec 
Legacy 500 SC (æble og pære) Xinca 
Malakite
Maredo
 

Midler

Focus Ultra har fået fornyet og udvidet godkendelsen

I den fornyede godkendelse af Focus Ultra er anvendelsen udvidet til en lang række landbrugs- og havebrugsafgrøder. Samtidig er der sket nogle begrænsninger, blandt andet maks. én anvendelse pr. sæson og kun behandling hvert 3. år i raps og kartofler. 

Ukrudtsmidlet Focus Ultra (19-93), indeholdende cycloxydim, er godkendt på følgende betingelser:

 
 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, bederoer, kartofler, majs (DIM tolerante sorter), lucerne, kløver til frø, rød- og stivbladet svingel til frø, hør til olie og fibre, kålrabi, bønner og ærter (til modenhed og friske), rødbeder, porrer, løg, jordbær, hvidkål, fodermarvskål, grønkål, broccoli, rosenkål, gulerødder, blomkål, kinakål, savoykål og kernefrugter
 • Må maks. anvendes én gang pr vækstår
 • For at beskytte grundvandet må Focus Ultra kun anvendes hvert 3. år i kartofler og raps

Må i savoykål ikke anvendes senere end 21 dage før høst

 • Må i æbler, pærer, løg, blomkål, broccoli, hvidkål, friske bønner (med og uden bælg), og majs ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • Må i gulerødder og friske ærter (med og uden bælg) ikke anvendes senere end 42 dage før høst
 • Må i knoldselleri ikke anvendes senere end 45 dage før høst
 • Må i kartofler, rosenkål, ærter og bønner til modenhed ikke anvendes senere end 56 dage før høst
 • Må i raps ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 32
 • Må i rødbeder, kålroe, majroe, hørfrø og bederoer ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 39
 • Må i lucerne ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 51
 • Må ikke anvendes nærmere end fem meter fra §3-områder

Derudover gælder, at

 • Der kan sås korn, græs og majs fire uger efter behandling med Focus Ultra i tilfælde af omsåning. Andre afgrøder kan sås umiddelbart efter.
 • Der ikke må dyrkes grønsager og kartofler på et areal, der tidligere samme år har været brugt Focus Ultra.

11. december 2015 

Til top 

Revus er godkendt til mindre anvendelse i rucola og andre brassicaarter til babyleaf

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Revus til mindre anvendelse til bekæmpelse af svampe i rucola og andre brassicaarter til babyleaf.

 

Svampemidlet Revus (1-195), indeholdende mandipropamid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 

 
 
 • Må kun anvendes mod kålskimmel i rucola og andre brassicaarter til babyleaf
 • Maks. 2 behandlinger pr. kultur med syv dages interval og maks. fire behandlinger pr. sæson på samme areal.
 • Må ikke anvendes senere end syv dage før høst
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Revus (1-195) til bekæmpelse af svampesygdomme i rucola og andre brassicaarter til babyleaf, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Revus (1-165) til bekæmpelse af svampe i rucola og andre brassicaarter til babyleaf”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

11. december 2015 

Til top 

Revus er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter i væksthus og på friland

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Revus til mindre anvendelse til bekæmpelse af svampe i prydplanter i væksthus og på friland.

Svampemidlet Revus (1-195), indeholdende mandipropamid, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes i prydplanter i væksthus og på friland til at bekæmpe falsk meldug (bladskimmel)
 • Maks. 4 behandlinger pr. kultur, må dog maks. udgøre 50 procent af sprøjtningerne mod falsk meldug (bladskimmel) for at forebygge resistens
 • Må ikke anvendes senere end syv dage før håndtering af planterne i forbindelse med salg
 • Maks. dosering er 0,6 l pr. ha ~ 1000 l pr. ha af en 0,06 procents opløsning
 • Må ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Revus (1-195) til bekæmpelse af svampesygdomme i prydplanter i væksthus og på friland, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af til bekæmpelse af svampe i prydplanter i væksthus og på friland”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

11. december 2015 

Til top

Insektmidlet BotaniGard WP er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet BotaniGard WP til bekæmpelse af mellus i prydprydplanter i væksthus. Samtidig er der givet godkendelse til mindre anvendelse mod trips i prydplanter i væksthus.

Insektmidlet BotaniGard WP (784-1), indeholdende sporer af svampen Beauveria bassiana GHA, er godkendt på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af mellus i prydplanter i væksthus
 • Der må maks. behandles 25 gange pr. år
 • Der skal min. være fem dage mellem hver behandling

Mindre anvendelse

BotaniGard WP er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod trips i prydplanter i væksthuse
 • Der må maks. behandles 25 gange pr. år
 • Der skal min. være fem dage mellem hver behandling

Brugsanvisningen til mindre anvendelse er en del af etiketten.

Bemærkning

Midlet må anvendes til økologisk produktion.

10. december 2015 

Til top

 

Fenix er godkendt til mindre anvendelse i pastinak, persillerod, knoldselleri, såløg samt i frø- og priklebede

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Fenix til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og priklebede med planteskolekulturer.  

Ukrudtsmidlet Fenix (18-417), indeholdende aclonifen, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og priklebede med planteskolekulturer
 • Må ikke anvendes senere end
 • BBCH 12 (2 blade) i pastinak og persillerod
 • BBCH 14 (4 blade) i løg
 • 70 dage før høst i knoldselleri
 • Maks. antal behandlinger pr. afgrøde:
 • Én i pastinak, persillerod og knoldselleri ved enkeltbehandling
 • Tre i pastinak, persillerod og knoldselleri ved delt behandling
 • Fire i løg
 • Én i frø- og priklebede af planteskolekulturer
 • For spiselige afgrøder må der maks. anvendes 2,5 l Fenix pr. ha i alt pr. år – heraf maks. 1,5 l Fenix pr. ha efter fremspiring
 • Pastinak, persillerod og knoldselleri, enkeltbehandling: Maks. dosering 2,0 l pr. ha
 • Pastinak, persillerod og knoldselleri, delt behandling: Maks. dosering pr. behandling:
 • Før fremspiring: 1,0 l pr. ha
 • Efter fremspiring (maks. 2 behandlinger): 0,5 – 0,75 l pr. ha
 • Såløg: Maks. dosering pr. sprøjtning: Efter såning (maks. 4 behandlinger): 1,0 l pr. ha
 • Frø- og priklebede af planteskolekulturer: Enkeltbehandling: Maks. dosering 2,0 l pr. ha
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3 områder

Bemærkning

Godkendelsen erstatter fire tidligere godkendelser i hhv. 1) pastinak og persillerod, 2) knoldselleri, 3) såløg og 4) frø og priklebede i planteskolekulturer. Hvis man f.eks. har Fenix med gammel etikette, så er det stadig i princippet de gamle off-label og mindre anvendelsesgodkendelser, der gælder.

Vær opmærksom på at den nye godkendelse til mindre anvendelse gælder for højere doseringer end de gamle godkendelser.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Fenix (18-417) til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og priklebede med planteskolekulturer, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af til bekæmpelse af ukrudt i pastinak, persillerod, knoldselleri og såløg samt i frø- og priklebede med planteskolekulturer”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

10. november 2015

Til top

Argylene XM tilbagekaldt

Miljøstyrelsen meddeler, at de tilbagekalder godkendelsen af vækstreguleringsmidlet Argylene XM (629-2). Det betyder, at midlet må sælges i detailleddet til den 30. april 2016, og at der er anvendelses- og opbevaringsforbud fra den 30. april 2017.

Til top

Diflufenican-midler er godkendt til mindre anvendelse i æble og pære

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt DFF, Legacy 500 SCQuartz og Sempra til mindre anvendelse mod ukrudt i æble og pære.

Godkendelsen af DFF (18-416), Legacy 500 SC (396-26), Quartz (18-514) og Sempra (594-4), indeholdende diflufenican, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i æble og pære til bekæmpelse af ukrudt.
 • Der skal anvendes afskærmet sprøjtning.
 • Behandlingsfrist:
  • Etableringsårene (ingen høst): Må anvendes én gang om foråret før knopbrydning eller én gang om efteråret.
  • Høstårene: Må anvendes én gang om efteråret efter høst og ikke senere end otte måneder før høst.
 • Maks. én behandling med et diflufenicanholdigt middel pr. sæson.
 • Må i doseringer op til 0,15 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
 • Må i doseringer op til 0,25 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning
Avlere, som anvender DFF (18-416), Legacy 500 SC (396-26), Quartz (18-514) eller Sempra (594-4) til bekæmpelse af ukrudt i æble og pære, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af DFF (18-416), Legacy 500 SC (396-26), Quartz (18-514) og Sempra (594-4) i æble og pære”.

Ansvar
Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

12. oktober 2015 

Til top

Command CS + Stomp CS i vinterraps efter fremspiring

Der er på grund af de særlige nedbørsforhold opnået godkendelse til mindre anvendelse af Command CS + Stomp CS til ukrudtsbekæmpelse i vinterraps efter fremspiring.

Miljøstyrelsen har godkendt mindre anvendelse af Command CS plus Stomp CS til bekæmpelse af ukrudt i vinterraps i stadie 12-13. I vejledningen fremgår, at anvendelsen kun er afprøvet i få forsøg. Der sker en gulfarvning af afgrøden, som forsvinder efter 3-4 uger. Det skal understreges, at anvendelsen kun bør ske, når det på grund af vejrliget ikke har været muligt at anvende midlerne før fremspiring. Opdel evt. markerne, således at kun områder med væsentlige ukrudtsproblemer (hyrdetaske/kornvalmue) behandles.

Brugeren skal være i besiddelse af Vejledningen om mindre anvendelse af Command CS plus Stomp CS.

Ansøgningen er kommet i stand i samarbejde mellem Gefion, BASF og SEGES.

25. september 2015 

Til top

Cycocel Extra har mistet sin godkendelse i prydplanter

Vækstreguleringsmidlet Cycocel Extra er blevet revurderet. I den forbindelse er godkendelsen til anvendelse i prydplanter i væksthus bortfaldet.

Vær opmærksom på, at Cycocel Extra, indeholdende chlormequat-chlorid, har bevaret sit registreringsnummer (19-13) og dermed er det samme for den gamle og den nye godkendelse. Der er ikke sat nogen frist for sidste anvendelse af dunke med gammel etikette. 

 

9. september 2015 

Til top   

Karate 2,5 WG (1-163)

Der er den 31. august 2015 modtaget godkendelse til mindre anvendelse af Karate 2,5 WG i olieræddike som efterafgrøde til anvendelse om efteråret. Bemærk, at man som bruger skal være i besiddelse af brugsanvisning før brug.

31. august 2015 

Til top   

Cruiser RAPS eller Modesto FS 480

Bejdset vinterraps må nu udsås indtil 15. september.

Miljøstyrelsen har netop udvidet dispensationen til udsåning af vinterraps bejdset med skadedyrsbejdserne Cruiser RAPS eller Modesto FS 480 fra 31. august til 15. september. Årsagen er den sene høst og det fugtige vejr, som har forsinket vinterrapssåningen.

Se yderligere om baggrunden for dispensationen i PlanteNyt nr.2160.

Tilladelse til firmaernes opbevaring af bejdsemidlerne bortfalder stadig den 31. august 2015. Der er derimod ikke sat nogen tidsfrist på opbevaring af bejdsede frø. Miljøstyrelsen oplyser, at det bejdsede frø kan opbevares til senere brug, men det må kun sås, hvis der gives ny dispensation eller EU-forbuddet ophæves.

31. august 2015 

Til top  

Proplant

Små ændringer i Proplants godkendelse
Godkendelsen af Proplant (361-1) er ændret på enkelte punkter: I salat på friland og i væksthus må midlet nu maksimalt anvendes to gange mod tre gange tidligere, og behandlingstidspunkterne i alle afgrøder er blevet præciseret. 

Proplant (361-1). 

21. august 2015 

Til top 

Galera

Ukrudtsmidlet Galera er efter anmodning fra SEGES P/S blevet godkendt til mindre anvendelse i en række havefrøafgrøder til frøproduktion.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES P/S godkendt ukrudtsmidlet Galera til anvendelse i purløg, persille og timian til frøproduktion.

Anvendelsen må kun finde sted i etableret purløg, persille og timian. Ligeledes må midlet kun anvendes hvert 4. år på samme areal.

Midlet er specielt velegnet til at bekæmpe kamille, burresnerre og snerlepileurt.

Den godkendte dosering er 0,3 liter pr. ha. Der skal altid tilsættes 0,3 liter pr. ha PG 26N middel for at sikre effekten.

For at undgå skader på afgrøden er det meget vigtigt at læse brugsanvisningen og etikette teksten omhyggelig før brug og diskuterer anvendelsen med sin frøavlskonsulent

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Galera. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

20. august 2015 

Til top 

Folicur Xpert

Efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø har Miljøstyrelsen godkendt svampemidlet Folicur Xpert til mindre anvendelse i havefrø og visse andre arter til frøproduktion. 

Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Folicur Xpert (18-575) til mindre anvendelse i havefrø, blomsterfrø, rødkløver, hvidkløver, alsikkekløver, kællingetand samt olieræddike til frøproduktion.

Folicur Xpert indeholder de to aktivstoffer tebuconazol og prothioconazol og er effektiv mod en lang række af sygdomme i de nævnte afgrøder.

Der er afslag fra miljøstyrelsen til at anvende midlet i græsfrø, med begrundelsen at der findes en række andre muligheder. Derfor må midlet fortsat ikke bruges i græsfrø.

Den godkendte dosering er 0,5-1,0 liter pr. ha. Der må udføres max. 2 behandlinger pr vækstsæson og der må maximalt anvendes 1,0 liter pr. ha pr. vækstsæson. Man kan således vælge at behandle med 2 x 0,5 liter pr. ha eller 1 x 1,0 liter pr. ha, men man må f.eks. ikke anvende 3 x 0,3 liter pr ha, eller 2 x 0,6 liter pr. ha.

Effekten på meldug afhænger af en forebyggende behandling.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Folicur Xpert. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

14. august 2015 

Til top  

DFF, Legacy 500 SC og Diflanil 500 SC

Efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø har Miljøstyrelsen ændret godkendelsen til mindre anvendelse af aktivstoffet diflufenican i elefantgræs.

Miljøstyrelsen har ændret godkendelsen til mindre anvendelse i elefantgræs for de 3 ukrudtsmidler DFF(18-416), Legacy 500 SC (396-26) og Diflanil 500 SC (601-1) der alle indeholder 500 g/l diflufenican.

Ændringen betyder at anvendelsen af de 3 midler i elefantgræs nu gælder elefantgræs generelt hvor den tidligere kun galt elefantgræs til tækkerør.

Midlerne må kun anvendes 1 gang pr. sæson, hvilket betyder at hvis der er anvendt DFF må der ikke efterfølgende anvendes nogle af de 2 andre midler på samme areal i samme sæson og vise-versa.

Ingen dele af elefantgræsset må efter behandling med et af de 3 midler bruges til opfodring.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for det aktuelle middel. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

14. august 2015 

Til top    

Express SX og Trimmer 50 SG

Efter anmodning fra SEGES Planter & Miljø har Miljøstyrelsen godkendt Express SX og Trimmer 50 SG til mindre anvendelse, til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlerne Express SX (3-177) og Trimmer 50 SG (3-184) til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Begge produkter indeholder 500 g/l tribenuron-methyl. Midlerne må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Der må i samme vækstår ikke anvendes andre produkter der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for det aktuelle middel. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde : Miljøstyrelsen

14. august 2015 

Til top   

Milbeknock skifter registreringsindehaver

Insektmidlet Milbeknock har skiftet registreringsindehaver. Det betyder, at der er salgsforbud pr. 16. oktober 2015 og besiddelses- og anvendelsesforbud pr. 1. oktober 2016 for det "gamle" Milbeknock (735-2).

Det nye Milbeknock (632-5), indeholdende milbemectin, har nu registreringsindehaver Belchim Crop Protection. Nordisk Alkali vil være distributør af Milbeknock (632-5) i Danmark, men der foreligger p.t. ikke en godkendt etikette.

14. august 2015 

Til top   

Malakite

Svampemidlet Malakite er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler og pærer.

Svampemidlet Malakite (19-220), indeholdende dithianon og pyrimethanil, er godkendt på følgende betingelse:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme (skurv) i æbler og pærer.
 • Må maks. anvendes med fire behandlinger pr. sæson med minimum otte dages sprøjteintervaller.
 • Maks. dosering er 1,2 l pr. ha.
 • Anvendes i vækststadium 53 - ca. 77.
 • Må ikke anvendes senere end 56 dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet.
 • Må ikke anvendes nærmere end tre meter fra §3 områder.

Bemærkning

Malakite kommer ifølge BASF først på markedet i 2016.

11. august 2015 

Bemærkning 24. november
BASF har meddelt, at Malakite alligevel ikke vil blive markedsført i Danmark.

Til top   

Difcor 250 EC

Svampemidlet Difcor 250 EC er godkendt til bekæmpelse af skurv i æble og pære. Midlet virker primært forebyggende.

Svampemidlet Difcor 250 EC (613-9), indeholdende difenoconazol, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme (skurv) i æbler og pærer.
 • Må tidligst anvendes ved begyndende blomstring (BBCH 60). Ved 1-2 sprøjtninger under blomstringen, må der max. sprøjtes tre gange pr. vækstsæson. Hvis første sprøjtning udføres efter afsluttende sprøjtning (BBCH 69), må der maksimalt sprøjtes fire gange pr. vækstsæson, heraf må højst to sprøjtninger udføres før fuldt bladdække er opnået, hvilket er, når væksten af årsskuddene er afsluttet (normalt medio juli).
 • Max. dosering er 0,2 l pr. ha med en samlet dosis på max. 0,8 l pr. ha pr. år.
 • Der må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre, doseringerne nedsættes tilsvarende.
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.

Bemærkning

Difcor 2590 EC virker først og fremmest kurativt og har fuld virkning i 48 timer efter infektionsperiode (følg varslingssystemerne og situationen i plantagen). Den forebyggende virkning er ikke tilstrækkelig, så der skal eventuelt blandes med et virksomt produkt med gode præventive egenskaber.

Nordisk Alkali, som er distributør, meddeler, at Difcor 250 EC først kommer på markedet i 2016.

11. august 2015 

Til top   

Deter FS 250

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES givet dispensation til bejdsning med insektmidlet Deter FS 250 i vinterbyg og vinterhvede i de områder af landet, hvor der er stor risiko for angreb af lus om efteråret.

Miljøstyrelsen har efter anmodning fra SEGES P/S givet dispensation til bejdsning med insektmidlet Deter FS 250 i vinterbyg og vinterhvede i de områder af landet, hvor der er stor risiko for angreb af lus om efteråret

Der er tale om en 120 dages dispensation, der gælder fra 29. juli 2015 til 31. oktober 2015. Efter periodens udløb 31. oktober 2015 må Deter FS 250 ikke markedsføres, anvendes eller besiddes.

Den i dispensationen godkendte dosering er væsentlig lavere end den der kendes fra England. Derfor kan der med den i Danmark godkendte dosering kun forventes en virkningstid på max. 4 uger.

Den godkendte dosering, der er lagt på som bejdse, svarer til 0,1 liter Deter FS 250 pr 100 kg udsæd. Den maksimale tilladte bejdsede udsædsmængde er 130 kg såsæd pr. ha. Der må ikke blandes med anden udsæd, der ikke er bejdset med Deter FS 250, da det vil nedsætte effekten af bejdsningen med Deter FS 250. 130 kg udsæd pr. ha er hovedsagelig aktuelt i tidligt såede marker. Det er også i de marker, at behovet for bekæmpelse af bladlus er størst.

28. juli 2015 

Til top   

Oxitril/Briotril

Oxitril CM, Briotril 400 EC og Duotril 400 EC er afmeldt og må kun sælges fra grovvarehandlen frem til 28. august 2015. SEGES er orienteret om, at der i perioden frem til denne dato, vil ske et udsalg af restlagrene.

Ved køb skal man være opmærksom på, at midlerne kun må anvendes i efteråret 2015 og i foråret 2016. Eventuelle restlagre hos landmanden vil være forbudte at opbevare og anvende efter den 28. august 2016.

Ved indkøb er det altså vigtigt, at der ikke købes større mængde, end der er brug for i de to sprøjteperioder efterår 2015 og forår 2016.

Oxitril/Briotril/Duotril er velegnede som blandingspartner med henblik på at forsinke udvikling af herbicidresistens hos følsomme tokimbladede arter. Der ses desværre flere og flere tilfælde af ALS-resistens hos fuglegræs og kamille, dvs. minimidler som Express, Ally, Hussar m.fl. Tilsætning af Oxitril/Briotril/Duotril forstærker effekten.

6. juli 2015 

Til top   

Orius 200 EW

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW til mindre anvendelse mod svampesygdomme i solbær, ribs og blåbær med max én behandling pr. sæson.

Svampemidlet Orius 200 EW (396-24), indeholdende tebuconazol, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i solbær, ribs og blåbær til bekæmpelse af svampesygdomme, bl.a. rust i solbær og ribs og Antracnose (Colletotrichum) i blåbær.
 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Max én behandling pr. sæson.
 • For at beskytte grundvandet må der i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende (læs etiketten).
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
 • Max dosering er 1,0 l pr. ha.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Orius 200 EW til bekæmpelse af svampesygdomme i solbær, ribs og blåbær, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Orius 200 EW (396-24) i solbær, ribs og blåbær”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

1. juli 2015 

Til top  

Orius 200 EW

Midlet må bruges frem til vækststadium 69 i korn og raps, men i raps må der kun udføres én behandling pr. vækstsæson.

Orius 200 EW (200 g/l tebuconazol) er revurderet og har fået fornyet sin godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, rug, triticale, havre, byg, frøgræs og raps. Sprøjtefristen for hvede, rug, triticale, byg, havre og raps er vækststadium 69. Midlet er godkendt til bekæmpelse af svampesygdomme i frøgræs.

I korn må der som tidligere anvendes maksimalt 1,25 l/ha pr. vækstsæson, og i frøgræs er maksimum dosis reduceret til 0,6 l/ha pr. sæson. I korn og frøgræs er der ikke begrænsninger på antallet af behandlinger pr. sæson, da midlet må bruges i split. Halm fra behandlet frøgræs må ikke længere anvendes til foder. I vinterraps må der nu kun anvendes maks. 0,875 l/ha om efteråret og op til 1,25 l/ha om foråret. Raps må kun behandles enten efterår eller forår.

Midlet er omfattet af de nye triazolregler, se Plantenyt nr.1183

Afstandskravet til vandmiljøet er nu 10 meter, mod tidligere 20 meter.

Firmaet nævner, at Orius 200 EW med den nye etikette først kommer i handlen til efteråret.

Yderligere oplysninger om midlet kan findes i Middeldatabasen.  

23. juni 2015
Til top  

Kerb

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen 2015-16 på vilkår om ekstra beskyttelse af sprøjteføreren.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af enårig rapgræs, agerrævehale og andet græsukrudt i vinterraps, på vilkår om at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter. Desuden bør der ved udbringning anvendes afdriftsreducerende dyser. Endelig er det ligesom i tidligere dispensationer et vilkår, at Kerb 400 SC kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt.

Dispensationen er givet på baggrund af stigende problemer med herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs.

Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps mistede sin ordinære godkendelse i vinterraps som følge af, at danske modelberegninger viser, at der ved længere tids sprøjtearbejde med standard beskyttelsesudstyr, sker en større belastning af sprøjteføreren end den af Miljøstyrelsen fastsatte grænse. Derfor er der fastsat et vilkår om kulfilter i førerhus og anvendelse af dyser som f.eks. lavdriftdyser, der giver store dråber, nedsætter belastningen af sprøjteføreren. Det forventes at Kerb snart revurderes efter nye fælles EU-retningslinjer for vurdering af beskyttelse af sprøjteføreren.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe) ”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2015/16”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Dispensationen gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2015 til 31. december 2015 og fra 1. februar 2016 til 1. marts 2016.

I Middeldatabasen bliver Kerb vist som godkendt i vinterraps i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Behandlingsfristen er 120 dage. Såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling, og såning/plantning af bladgrønsager og rodgrønsager må ikke finde sted før seks måneder efter behandling med Kerb 400 SC.

Dow AgroSciences oplyser, at der Kerb 400 SC til rådighed i handelen.

Det tilrådes at afstemme indkøbet helt nøjagtigt, så hele den indkøbte mængde bruges op. Efter dispensationens udløb kan rester kun anvendes i de få afgrøder, hvor Kerb 400 SC er ordinært godkendt.

23. juni 2015
Til top  

Prolind Xpert

1,0 l Proline Xpert indeholder 0,64 l Proline + 0,32 l Folicur. Der er nu 3 produkter på markedet med blandinger af de to midler.

Miljøstyrelsen meddeler, at Proline Xpert netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i hvede, rug, triticale, byg og havre. Indholdet i 1,0 l Proline Xpert svarer til 0,64 l Proline + 0,32 l Folicur. Der er således nu 3 produkter på markedet med blandinger af de to midler nemlig også Prosaro (1,0 l svarer til 0,5 l Proline + 0,5 l Folicur) og Folicur Xpert (1,0 l svarer til 0,32 l Proline + 0,64 l Folicur).

Hvis der er udlæg, må udlægget ikke afgræsses eller opfodres efter behandling med Proline Xpert.

Proline Xpert må benyttes 2 gange pr. sæson i alle kornarter og med maksimalt 1,5 l pr. ha pr. sæson og med maks. 0,75 l pr. ha pr. behandling. Der skal være mindst 14 dage mellem behandlingerne.

Sprøjtefristen er st. 69 i hvede, rug og triticale og st. 61 i byg og havre. Afstandskravet til vandmiljøet er 2 meter.

Midlet er som forventet også omfattet af de nye triazolregler. Se nærmere i PlanteNyt nr. 1183.

Proline Xpert har de senere år indgået i landsforsøgene i korn. Effekten kan bedst sammenlignes med Proline, hvor normaldoseringen er 0,8 l pr. ha. Ved nedsættelse af Prolinemængden i Proline Xpert i forhold til produktet Proline reduceres effekten mod Septoria, hvedebladplet, skoldplet og bygbladplet, mens iblanding af Folicur øger effekten mod rust.

Bayer oplyser, at der nu er mindre mængder tilgængelig hos nogle grovvarefirmaer.

Yderligere oplysninger om midlet kan findes i Middeldatabasen.

15. maj 2015
Til top   

Bonzi har fået fornyet godkendelsen

Man skal være opmærksom på, at man nu kun må anvende Bonzi til automatisk udvanding (maks. 1 gang) eller automatisk udsprøjtning (maks. 7 gange med min. 7 dages interval). Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

29. maj 2015
Til top  

Merit Gran er blevet godkendt

Insektmidlet Merit Grab er blevet godkendt til bekæmpelse af lus i Normannsgran til juletræer. Insektmidlet Merit Gran (18-574), indeholdende spirotetramat, er godkendt på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af ædelgranlus i Normannsgran til juletræer
 • Må maks. anvendes med én behandling pr. sæson
 • Der anvendes 1,5 l pr. ha

Bemærkning
Bayer Enviromental Science oplyser, at Merit Gran ikke når at blive markedsført i 2015, men vil være klar til 2016.

29. maj 2015
Til top  

Floramite 240 EC

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt spindemidemidlet Floramite 240 EC til mindre bekæmpelse af spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus og på friland.

Det selektive spindemidemiddel Floramite 240 EC (558-5), indeholdende hexythiazox, er godkendt til mindre anvendelse på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus og på friland til bekæmpelse af spindemider.
 • Friland: Bær beskyttelseshandsker ved opblanding og udsprøjtning.
 • Væksthus: Bær beskyttelseshandsker ved opblanding. Ved håndtering og plukning af solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus skal der anvendes kemisk bestandige handsker.
 • Maks. dosering er 0,45 l pr. ha pr. sprøjtning.
 • Maks. to behandlinger pr. sæson med minimum syv dage imellem behandlinger.
 • Må ikke anvendes senere end syv dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Floramite 240 EC til bekæmpelse af spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus og på friland, skal være i besiddelse af "Brugsanvisning til mindre anvendelse af Floramite 240 EC til bekæmpelse af spindemider i solbær, ribs, hindbær og brombær i væksthus og på friland".

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Bemærkning

Ansøgning om mindre anvendelse til bekæmpelse af spindemider i stikkelsbær og blåbær i væksthus og på friland blev afslået.

Kilde: Miljøstyrelsen 

16. maj 2015
Til top  

Topsin WG

Miljøstyrelsen har godkendt svampemidlet Topsin WG til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, raps, blommer og kirsebær med maksimalt én behandling pr. sæson. 

Svampemidlet Topsin WG (561-5), indeholdende thiophanat-methyl, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, raps, blommer og kirsebær.
 • Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 71.
 • Må i raps ikke anvendes senere end 49 dage før høst.
 • Må i blommer og kirsebær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Må i hvede og raps ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet.
 • Må i blommer og kirsebær ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet.
 • Må maksimalt anvendes én gang pr. sæson.

Bemærkning

Nordisk Alkali forventer, at Topsin WG vil være på markedet primo juni i tre kilos pakninger.

15. maj 2015
Til top  

K-Obiol ULV 6

Efter anmodning fra SEGES til Miljøstyrelsen er skadedyrsmidlet K-Obiol ULV 6 blevet godkendt til mindre anvendelse i lagre af mark- og havefrø.  

Mellus, biller og mider kan til tider være generende i lagre af mark- og havefrø. Tilstedeværelsen af disse smådyr nedsætter kvaliteten af det leverede produkt, så kunderne ikke vil acceptere varen. Derfor kan det være nødvendigt i visse tilfælde at bekæmpe smådyrene i lagrene.

K-Obiol ULV 6 kan anvendes til dette formål. Der kan på transportbåndene anbringes lavtryksdyser, der vil behandle frøet under håndteringsprocessen.

Frøet må maksimalt behandles 1 gang pr. sæson. Rester af behandlet frø må ikke opfodres.

Doseringen er fastsat til 4,2 l pr. 100 ton frø.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art, skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse for K-Obiol ULV6. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

4. maj 2015
Til top 

Cerone

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Cerone til mindre anvendelse til frugtudtynding i æbler og pærer.

Godkendelsen til mindre anvendelse af vækstreguleringsmidlet Cerone (18-414), indeholdende ethephon, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i æble og pære til frugtudtynding.
 • Må ikke anvendes senere end BBCH 72 (frugtstørrelse maks. 20 mm i diameter).
 • Maks. to behandlinger pr. sæson.
 • Der må maks. anvendes 0,75 l Cerone pr. sæson, dog max 0,4 l pr. ha. Dog er den anbefalede dosering lavere (0,15-0,25 l pr. ha) og bør følges, med mindre man har anden erfaring.

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Cerone til udtynding i æbler og pærer, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Cerone (18-414) til frugtudtynding i æble og pære”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

Bemærkning

Miljøstyrelsen har pr. 19. juni 2015 også godkendt Cerone til mindre anvendelse i pære.

4. maj 2015 og revideret 22. juni 2015
Til top 

Efilor

Der må fortsat maksimalt anvendes 1,0 l/ha, men behandlingen må nu gerne deles.

Alle plantebeskyttelsesmidler skal klassificeres efter et nyt system, det såkaldte GHS/CLP-system. Klassificeringen ifølge de nye regler vil ske i løbet af 2015 og 2016. Alle midler får i den forbindelse ny etikette med de nye faresymboler. I de fleste tilfælde sker der ingen yderligere ændringer på etiketten.

Svampemidlet Efilor, der er godkendt til svampebekæmpelse i raps, er også netop blevet omklassificeret og har fået ny etikette. Firmaet har her dog samtidig ændret brugsanvisningen. Hidtil har Efilor maksimalt måttet anvendes 1 gang pr. sæson i raps. I den nye brugsanvisning må der fortsat bruges maks. 1,0 l /ha, men behandlingen må gerne deles i 2 eller flere behandlinger, bare den samlede mængde er maks. 1,0 l/ha.

Anbefalede doser og midler ved en evt. delt behandling ved svampesprøjtning i raps fremgår af PlanteNyt nr. 2051.

De nye etiketter vil ikke være ude i praksis i denne sæson, men ifølge firmaet har Miljøstyrelsen givet tilladelse til, at de gamle produkter kan anvendes ifølge den nye etiket.

Se yderligere i Middeldatabasen.

29. april 2015
Til top  

Xinca er godkendt til mindre anvendelse i kepaløg, skalotteløg og hvidløg

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen godkendt Xinca til mindre anvendelse til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg.

Godkendelsen til mindre anvendelse af Xinca (347-21), indeholdende bromoxynil, er givet på følgende betingelser:

 

Godkendelsen til mindre anvendelse af (347-21), indeholdende bromoxynil, er givet på følgende betingelser:
 • Må kun anvendes i kepaløg, skalotteløg og hvidløg til bekæmpelse af ukrudt
 • Må ikke anvendes senere end 90 dage før høst
 • Maks. dosering pr. sprøjtning er 0,25 l pr. ha
 • Maks. dosering i alt er 0,95 l pr. ha
 • Maks. fire behandlinger pr. afgrøde
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet

Brugsanvisning

Avlere, som anvender Xinca i kepaløg, skalotteløg og hvidløg, skal være i besiddelse af ”Brugsanvisning til mindre anvendelse af Xinca (347-21) til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg”.

Ansvar

Godkendelse til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et kemisk bekæmpelsesmiddel i en afgrøde eller mod en skadegører, der ikke er nævnt på midlets etiket. Ved anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for eventuelle skader eller svigtende virkning, selv om vejledningen følges. Producenten hæfter for indholdets korrekte sammensætning.

27. april 2015
Til top 

Svampemidlet Cabrio Duo er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt Cabrio Duo til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker, løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland.

Svampemidlet Cabrio Duo (19-219), indeholdende dimethomorph og pyraclostrobin, er godkendt på følgende betingelser:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i agurker (inkl. drue- og asieagurker og squash), løg, hvidløg, skalotteløg og salat på friland.

 • Må maks. anvendes med tre behandlinger pr. sæson.
 • Må i løg, skalotteløg, hvidløg og salat ikke anvendes senere end syv dage før høst.
 • Må i agurk ikke anvendes senere end en dag før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
 • Må ikke anvendes nærmere end tre meter fra § 3-områder.

17. april 2015
Til top  

Dispensation til to skadedyrsbejdser i vinterraps

Bejdsede vinterrapsfrø må udsås frem til 31. august 2015.

Miljøstyrelsen har netop givet dispensation til, at vinterraps må bejdses samt udsås med skadedyrsbejdserne Cruiser RAPS eller Modesto FS 480 i perioden 1. maj og frem til 31. august 2015. Bejdsningen skal ske i Danmark. Tilladelse til firmaernes opbevaring af bejdsemidlerne bortfalder den 31. august 2015.

Bejdsemidlerne indeholder aktivstofferne thiamethoxam hhv. clothianidin, der hører til de såkaldte neonicotinoider. Fra 1. december 2013 blev midlerne forbudt i en foreløbig 2-årig periode, fordi det skulle undersøges, om midlerne har evt. negative effekter på bier. De to bejdsemidler har effekt til omkring 2-3 løvbladstadiet, hvilket er længere end Mesurol, som er det eneste alternative bejdsemiddel.

SEGES har ansøgt om dispensation til bejdsemidlerne med det argument, at der ellers skal sprøjtes flere gange med pyrethroider, hvilket vil fremme resistensudviklingen hos rapsjordlopper mod pyrethroider. Resistens hos rapsjordlopper er fundet i mange tilfælde i UK og Nordtyskland. Aarhus Universitet har i 2014 også fundet de første rapsjordlopper i Danmark med den såkaldte kdr-mutation, der giver resistens.

Selv om bejdsemidlerne er mere effektive end Mesurol, så er supplerende sprøjtning fortsat nødvendig.

Se yderligere i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen

17. april 2015
Til top  

Dispensation til at anvende Spotlight Plus i 2015 til nedvisning af læggekartofler

Spotlight Plus kan anvendes på dispensation til nedvisning af læggekartofler i perioden 1. juli - 28. oktober 2015. Tilladelsen til opbevaring bortfalder den 28. oktober 2015.

Spotlight Plus (Carfentrazon-ethyl 60 g/l) er alene godkendt på dispensation til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler i en dosering op til 1 liter pr. ha for høsten 2015. Anvendelsen må kun ske efter indsendelse af en tro- og love erklæring til SEGES P/S om, at midlet kun anvendes til læggekartofler, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt. Bestillingssedlen skal også fungere som en "på tro og love-erklæring" på, at de gældende regler for brugen af Spotlight Plus bliver overholdt.

Udfyld bestillingssedlen, underskriv og send pr. e-mail til SEGES, Pia Bay på pib@seges.dk.

Anvendelse

For at opnå bedst effekt bør der behandles om formiddagen. Spotlight Plus er regnfast efter to timer. Der anvendes 200-300 l vand pr. ha. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele. Spotlight Plus har kun svidningseffekt og primært overfor kartoffelstængler efter at bladmassen er helt fjernet enten ved nedvisning med Reglone eller som følge af en aftopning. Effekten kan normalt iagttages efter nogle få dage. Fuld nedvisning indtræffer først efter 14-21 dage.

Betingelser

Dispensationen er givet på følgende betingelser: 

 • Dispensationen til at anvende og opbevare Spotlight Plus gælder kun fra den 1. juli 2015 til den 28. oktober 2015.
 • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler
 • Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.
 • Må kun anvendes til nedvisning af læggekartofler med en dosering op til 1 l pr. ha, hvor nedvisning med andre midler har en utilstrækkelig effekt.
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).
 • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering, end den i brugsanvisningen nævnte.
 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
 • Eventuelle rester må ikke opbevares efter den 28. oktober 2015.

Kilde: Miljøstyrelsen

13. april 2015
Til top  

Svampemidlet Ortiva Top har fået fornyet godkendelsen

Anvendelsen er udvidet, så den dækker flere afgrøder som asparges, peberrod, knoldselleri, salat, løg, forårsløg, ærter (tørrede) samt agurk i drivhus. Til gengæld må Ortiva Top kun anvendes én gang per sæson på friland.

 • Svampemidlet Ortiva Top (1-203), indeholdende azoxystrobin og difenoconazol, er godkendt på følgende betingelser:Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på friland i asparges, broccoli, blomkål, rosenkål, hovedkål, grønkål, kinakål, peberrod, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, salat, løg, porre, forårsløg, ærter (tørrede) samt agurk i drivhus.
 • Må i agurk ikke anvendes senere end tre dage før høst.
 • Må i forårsløg ikke anvendes senere end 10 dage før høst.
 • Må i gulerod, peberrod, pastinak, persillerod, knoldselleri, løg, broccoli, blomkål, kinakål og salat på friland ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
 • Må i rosenkål, hovedkål og porre ikke anvendes senere end 21 dage før høst.
 • Må i ærter (tørrede) ikke anvendes senere end 28 dage før høst.
 • Må på friland maks. anvendes én gang.
 • Må i væksthus maks. anvendes tre gange med minimum 10 dages interval.
 • Må i asparges kun anvendes efter høst for at beskytte grundvandet.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
 • Der må højst anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale doseringer pr. vækstår (1. august – 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol, med mindre doseringerne nedsættes tilsvarende.

Bemærkning

Godkendelsen gælder i første omgang kun til 31. december 2015.

13. april 2015
Til top  

Dispensation til brug af NeemAzal-T/S i økologisk frugt og bær

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS har Miljøstyrelsen givet dispensation til anvendelse af NeemAzal-T/S til bekæmpelse af bladlus i økologisk frugt og bær i perioderne 13. april til 15. juli og 1. september til 31. oktober.

Dispensationen til anvendelse af insektmidlet NeemAzal-T/S (643-4), indeholdende azadirachtin, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i økologisk kernefrugt (dog ikke pærer), sten- og buskfrugt.
 • Dispensationen gælder i perioderne 13. april til 15. juli 2015 og 1. september til 31. oktober 2015, hvorefter der er opbevaringsforbud.
 • Frugttræer og bærbuske må højst behandles fire gange inden for samme vækstsæson med mindst 10 dages interval og ikke senere end 14 dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet.

13. april 2015
Til top  

Admiral 10 EC

Anvendelsen mod ferskenbladlus og saintpaulitrips i prydplanter i væksthus er bortfaldet, mens anvendelsen i væksthusgrønsager er udvidet til flere typer agurker.  

Godkendelsen til insektmidlet Admiral 10 EC (526-5), indeholdende pyriproxyfen, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i prydplanter samt i agurk, courgetter, asier og drueagurk dyrket i væksthus.
 • Må i agurk, courgette, asier og drueagurk dyrket i væksthus ikke anvendes senere end tre dage før høst.
 • Må højst anvendes med to behandlinger og med 10 dage mellem hver behandling.

Bemærkning

Vær opmærksom på, at godkendelsen til anvendelse mod ferskenbladlus og saintpaulitrips i prydplanter i væksthus er bortfaldet.

10. april 2015
Til top  

Spruzit Neu 

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Spruzit Neu til bekæmpelse af insekter i økologisk produktion af frilandsgrønsager, salat og krydderurter i væksthus, rød- og hvidkløver til frø og hestebønner til foder i 2015.  

Dispensationen til insektmidlet Spruzit Neu (364-72), indeholdende pyrethrin I og II samt rapsolie, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i økologisk produktion af frilandsgrønsager1), salat og krydderurter i væksthus, rød- og hvidkløver til frø og hestebønner til foder i 2015.
 • Må anvendes i perioden den 17. maj til den 15. september 2015, hvorefter der er opbevaringsforbud.
 • Frilandsgrønsager må højst behandles to gange indenfor samme vækstsæson med mindst syv dages intervaller og ikke senere end tre dage før høst
 • Salat og krydderurter i væksthus må højst behandles to gange indenfor samme vækstsæson med mindst syv dages interval og ikke senere end syv dage før høst.
 • Rød- og hvidkløver må højst behandles en gang i etableringsåret og højst to gange i høståret med mindst syv dages interval.
 • Hestebønne må højst behandles to gange indenfor samme vækstsæson med mindst syv dages interval og ikke senere end tre dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet ved anvendelse i frilandsgrønsager, rød- og hvidkløver og hestebønner.

1) Salat, hoved-, blad- og blomsterkål, gulerod, persillerod, pastinak, selleri, porre og løg.

27. marts 2015
Til top  

Prosaro EC 250

I havre, rug og triticale må Prosaro EC 250 fremover maksimalt anvendes 2 gange pr. sæson mod hidtil 1 gang. I hvede, byg og raps må Prosaro som hidtil maksimalt anvendes 2 gange pr. sæson. Min. 80 procent af dunkene til sæson 2015 vil have den næstnyeste etikette, hvor de hidtidige regler gælder.

Prosaro må fremover maksimalt anvendes 2 gange pr. sæson i hvede, byg, havre, rug og triticale mod hidtil 2 gange i hvede og byg og 1 gang i rug, triticale og havre. Der skal være mindst 14 dage mellem behandlingerne.

I raps må Prosaro EC 250 i efteråret anvendes med én behandling i vækststadie (14-20) med maksimalt 1 l pr. ha. Hvis der behandles i efteråret, må der højst anvendes 1,4 l pr. ha. pr. sæson fordelt på efterår og forår. Hvis der udelukkende behandles i foråret, må der foretages maksimalt 2 behandlinger, med en dosis på maksimalt 1 l pr. ha pr. behandling.

Firmaet oplyser, at min. 80 procent af dunkene til sæson 2015 vil have den næstnyeste etikette, hvor de hidtidige regler gælder.

Som forventet er Prosaro omfattet af de nye triazolregler. Se nærmere i Plantenyt nr. 1183.

Se nærmere om den nye godkendelse af Prosaro i Middeldatabasen.

26. marts 2015
Til top  

Vertimec

Efter anmodning fra Grøn Plantebeskyttelse ApS og en række porreavlere har Miljøstyrelsen givet dispensation til at anvende Vertimec mod trips i porrer i perioden 1. juli - 28. oktober 2015. 
Vertimec må først anvendes efter, at de to tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG er udført.

Dispensationen til insektmidlet Vertimec (1-192), indeholdende abamectin, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af trips i porrer i perioden 1. juli – 28. oktober 2015, hvorefter der er opbevaringsforbud, med mindre porreavleren har væksthus med afgrøder, hvortil midlet er godkendt.
 • Der må kun behandles med Vertimec efter, at de to tilladte behandlinger med Karate 2,5 WG har været udført.
 • Den maksimale dosering er 0,5 l Vertimec pr. ha, som må udbringes højst tre gange med minimum syv dages interval.
 • Der må ikke behandles senere end syv dage før høst.
 • Der må ikke sprøjtes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.
 • Sprøjteføreren skal sidde i en lukket førerkabine med kulfilter.
 • Der bør anvendes afdriftsreducerende dyser.

26. marts 2015
Til top   

Avaunt

Midlet må bruges i frøgræs, græs, kløvergræs og korn efterår og forår.

Der er tidligere på året søgt om en ”mindre anvendelse” til at bekæmpe aksløberens larve med Avaunt (indoxacarb). Miljøstyrelsen meddeler nu, at der er givet en mindre anvendelse til at anvende Avaunt i græs, kløvergræs, frøgræs og korn. Der må benyttes 0,45 l/ha, og der må maks. behandles 1 gang om efteråret og 1 gang om foråret. Behandlingsfristen er 14 dage i græs, kløvergræs, frøgræs og 3 måneder i korn.

Der skal anvendes handsker ved opblanding og håndtering af sprøjteudstyr. Afstandskravet til vandløb er også til denne anvendelse 2 m.

Se nærmere om aksløberen i Artikel 2105.

25. marts 2015
Til top  

Basamid GR

Miljøstyrelsen har givet dispensation til brugen af Basamid GR til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.

Dispensationen gælder i perioderne 1. april - 30. juni og 1. august - 31. oktober, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.

Dispensationen til jorddesinfektionsmidlet Basamid GR (629-13), indeholdende dazomet, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.
 • Dispensationen gælder i perioden 1. april – 30. juni 2015 og 1. august – 31. oktober 2015, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må alene anvendes i udbringningsudstyr, som er tilpasset Surefill-systemet, eller et godkendt, lukket poseopskæringssystem.
 • Den behandlede jord skal straks tildækkes med plast i 10 dage, såfremt behandlingen foregår udendørs.

23. marts 2015
Til top      

Aramo

Miljøstyrelsen meddeler, at godkendelsen for Aramo udløber den 31. maj 2015, da aktivstoffet ikke er ansøgt om fornyet godkendelse i EU. Det betyder, at sidste frist for anvendelse og besiddelse er 30. november 2016. 

Tilbagekaldelsen af ukrudtsmidlet Aramo (19-110), indeholdende tepraloxydim, betyder, at midlet ikke må sælges fra eksisterende lagre ved BASF fra den 31. maj 2015. Frist for salg i detailleddet er den 30. november 2015.  

13. marts 2015
Til top     

Spruzit Neu

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Spruzit Neu til bekæmpelse af insekter i økologisk frugt- og bærproduktion. Dispensationen gælder fra den 17. marts til den 15. juli 2015, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud. 

Dispensationen til insektmidlet Spruzit Neu (364-68), indeholdende pyrethrin I + II samt rapsolie, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes i perioden 17. marts til 15. juli, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.
 • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladhvepse, bladlus, sommerfuglelarver og kirsebærfluer i økologisk frugt- og bærproduktion.
 • Frugttræer og bærbuske må højst behandles to gange indenfor samme vækstsæson med mindst syv dages interval, og ikke senere end tre dage før begyndende høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet.

Bemærkning

Distribution af Spruzit Neu sker gennem grovvareselskaber, inklusiv Tanggaard.

11. marts 2015
Til top     

Serenade ASO

Miljøstyrelsen har godkendt det mikrobiologiske middel Serenade ASO til bekæmpelse af visse svampesygdomme i væksthuskulturer af jordbær, tomat, peber og aubergine, samt i salat og gulerødder på friland.  

Det mikrobiologiske svampemiddel Serenade ASO (18-581), indeholdende Bacillus subtilis QST 713, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af visse svampesygdomme i væksthuskulturer af jordbær, tomat, peber og aubergine, samt i salat og gulerødder på friland.
 • Må maksimalt anvendes seks gange i jordbær (BBCH 60-89), gulerødder (BBCH 41-49) og salat (BBCH 13-49). I tomat, paprika og aubergine behandles i udviklingsstadierne BBCH 21-89.

Serenade ASO må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkninger

Serenade ASO er baseret på den naturligt forekomne mirkoorganisme Bacillus subtilis QST 713. Midlet virker ved, at bakterien konkurrerer med svampesygdommen om plads og næring på plantens overflader. Derudover er der en direkte effekt ved, at bakterien producerer aktive stoffer (lipopeptider), der direkte hæmmer vækst af skadevolderens cellemembran.

Da Serenade ASO har en moderat effekt på skadegørere, skal behandling altid foretages forebyggende. I konventionel produktion anbefales det at anvende Serenade ASO i et program med andre godkendte svampemidler.

Serenade ASO har effekt overfor gråskimmel i jordbær, meldug og gulerodsbladplet (Alternaria dauci) i gulerødder, gråskimmel i tomat, peber og aubergine. Anvendes i doseringer mellem 4 og 8 l pr. ha.

5. marts 2015
Til top    

Turex WP

Miljøstyrelsen har godkendt det mikrobiologiske insektmiddel Turex WP til bekæmpelse af sommerfuglelarver i diverse havebrugsafgrøder på friland, blandt andet kål, æbler, pærer, kirsebær og blommer, samt afgrøder i væksthus.

Det mikrobiologiske insektmiddel Turex WP (738-2), indeholdende Bacillus thuringiensis subsp. aizawai GC-91, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sommerfugle i kål (hoved-, blomster- og bladkål) på friland, på tomater, agurker og peberfrugt i væksthus, på prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland samt i æbler, pærer, kirsebær og blommer.
 • Det maksimale antal behandlinger er:
  • tre behandlinger i kål
  • seks behandlinger i tomat, agurker og peberfrugt i væksthus
  • seks behandlinger i prydplanter og planteskolekulturer i væksthus og på friland
  • tre behandlinger i æble, pære, kirsebær og blommer.

Turex WP må anvendes i økologisk produktion.

5. marts 2015
Til top    

Merpan 80 WG (æbler og pærer)

Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Merpan 80 WG til bekæmpelse af frugttrækræft i æble- og pæretræer i 2015.  

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WG (604-17), indeholdende captan, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes mod frugttrækræft i æble- og pæretræer.
 • Dispensationen gælder i perioderne:
  • 1. april – 28. juli 2015
  • 15. august – 12. december 2015, hvorefter der er brugs- og opbevaringsforbud.
 • Æble- og pæretræerne må højst behandles fire gange indenfor samme vækstsæson. Heraf må højst to behandlinger anvendes inden høst, dog ikke senere end 14 dage før begyndende høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.
 • Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftsleder af plantagen.

5. marts 2015
Til top   

Maredo

Der er kommet restriktioner på antallet af behandlinger og på intervallet mellem behandlingerne. Alt solgt Maredo til sæson 2015 er dog med gammel etikette.

Svampemidlet Maredo (125 g/l epoxiconazol) er netop blevet revurderet og godkendt på ny, men der er kommet nogle ændringer i godkendelsen. Ændringerne gælder ved brug af dunke med ny etikette dog gælder triazolreglerne blot der bruges en enkelt dunk med de nye triazolregler. Firmaet oplyser, at alt solgt Maredo til sæson 2015 er med gammel etikette.

Maredo er fortsat godkendt til brug i korn og roer. Der må maksimalt benyttes 1,0 l pr. ha pr. vækstsæson. I korn må Maredo som noget nyt maksimalt benyttes 2 gange pr. vækstsæson, og der skal være min. 14 dage mellem behandlingerne. I roer må Maredo også som noget nyt maksimalt benyttes 2 gange pr. vækstsæson, og i denne afgrøde skal der være min. 21 dage mellem behandlingerne.

Sprøjtefristen i korn var tidligere 5 uger, men nu er sprøjtefristen st. 69 i hvede, st. 59 i triticale og st.65 i byg, rug og havre. I roer er sprøjtefristen uændret 4 uger.

Restriktionen vedrørende den maksimalt tilladte mængde af visse triazoler er som forventet også kommet med på etiketten af dette produkt. Se yderligere om de nye restriktioner for visse triazoler i PlanteNyt nr. 1183.

Svampemidlerne Opus og Rubric indeholder også 125 g/l epoxiconazol, og disse midler er også  blevet revurderet for nylig. Se yderligere i PlanteNyt nr. 1952 og PlanteNyt nr. 1986 eller i middeldatabasen, hvordan godkendelserne af de 3 midler adskiller sig. Kun Maredo og Rubric er fremover godkendt i roer. Rubric og Maredo må maksimalt bruges 2 gange pr. vækstsæson, mens der ikke er nogen restriktioner mht. antal behandlinger med Opus.

5. marts 2015
Til top   

Regalis Plus

Miljøstyrelsen har godkendt Regalis Plus til vækstregulering af æbler og pærer. Derudover inducerer midlet blandt andet resistens mod patogener, særligt sekundære ildsotinfektioner. 

Vækstreguleringsmidlet Regalis Plus (19-216), indeholdende prohexadione-calcium, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer
 • Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end vækststadium 75
 • Der kan anvendes op til 3,0 kg pr. ha pr. sæson
  • Maks. 2,5 kg pr. ha i det tidlige behandlingstidspunkt (vækststadium 60-69)
  • Maks. 1,5 kg pr. ha i det sene behandlingstidspunkt (vækststadium 71-75).

Bemærkning

Aktivstoffet prohexadione-calcium har tre virkemåder:

 1. Aktivstoffet inhiberer sidste step af gibberlinsyresyntesen, hvorved der opnås vækstregulering af skuddene.
 2. Aktivstoffet inhiberer ligeledes aminocyclo-propancarboxylicsyre (AAC), hvilket fører til reducerede niveauer af ethylen og dermed mindre stresssymptomer såsom frugtfald.
 3. Aktivstoffet påvirker også dannelsen af 3-deoxyflavonoider (luteoforol, luteoliflavin), som kan inducere resistens mod visse plantepatogener hos de behandlede planter.

I behandlede plantager er effekten:

 • Reduktion af skudvæksten
 • Mindsket risiko for frugtfald
 • Reduceret ældning, hvorved der opnås en bedre balance mellem den vegetative og generative vækst
 • Induktion af resistens mod patogener, særligt sekundære ildsotinfektioner (Erwinia amylovora)
 • Forbedret lys og luftcirkulation i toppen af træet.

3. marts 2015
Til top   

Merpan 80 WP

Miljøstyrelsen har givet dispensation til Merpan 80 WP til bekæmpelse af ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2015.  

Dispensationen til svampemidlet Merpan 80 WP (604-16), indeholdende captan, er givet på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer.
 • Dispensationen til anvendelse gælder i perioderne.
  • 15. marts – 15. juni 2015
  • 5. juli – 1. november 2015, hvorefter der er opbevaringsforbud.
 • Der må højest behandles fire gange inden for samme vækstsæson.
 • Salgbare juletræer må ikke sprøjtes de sidste tre måneder inden fældning.
 • Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet.

3. marts 2015
Til top  

Trianum-P

Miljøstyrelsen har godkendt det mikrobiologiske svampemiddel Trianum-P til bekæmpelse af svampesygdomme i grønsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer. 

Det mikrobiologiske svampemiddel Trianum-P (677-3), indeholdende Trichoderma harzianum T-22, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i grønsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer.

Trianum P må anvendes i økologisk produktion.

3. marts 2015
Til top  

Moddus Start

Moddus Start er en ny formulering af Moddus M, som er blevet godkendt til vækstregulering i korn og frøgræs.

Moddus Start indeholder 250 g pr. l af aktivstoffet trinexapac-ethyl, hvilket er det samme som i Moddus M der allerede er på markedet. I korn må Moddus Start anvendes fra vækststadium 25, mod tidligere vækststadium 30 for Moddus M.
Moddus Start er godkendt til anvendelse i vækststadium 25-49 i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, rug og triticale. I havre må produktet anvendes i vækststadium 25-32, og i frøgræs fra stadium 30-49.

Moddus Start må maksimalt anvendes to gange pr. sæson. Produktet har ingen afstandskrav til vandmiljøet. Halm fra behandlet frøgræs må ikke anvendes til foder, hvis behandlingen foretages efter BBCH 33.

Se yderligere oplysninger om Moddus Start i Middeldatabasen.

27. februar 2015
Til top  

Asulox

Miljøministeren har forlænget dispensation, så der til bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl må anvendes op til 2 liter Asulox pr. ha i 2015.

Aktivstoffet asulam indgår i ukrudtsmidlet Asulox og bruges til bekæmpelse af spildraps og snerlepileurt i spinat til frøavl. Midlerne anvendes på en 120 dages dispensation.

Dispensationen starter 19. marts 2015 og udløber 16. juli 2015. Herefter må midlet ikke længere bruges eller forefindes på ejendommene.

Midler, der indeholder asulam, må ikke anvendes nærmere end 50 meter fra almene vandforsyninger (§20-boringer), og Asulox må kun anvendes hvert fjerde år på samme areal.

Dispensationen administreres som en kontraktordning. Købstilladelser kan kun udstedes af havefrøfirmaer og kun til avlere med kontrakt på produktion af spinatfrø.

Havefrøfirmaerne er forpligtiget til skriftligt at gøre brugerne opmærksom på max. dosering på 2 l Asulox pr. ha.

Endvidere skal det i forbindelse med markedsføringen gøres klart for brugeren, at anvendelsen af Asulox bør være mindst mulig. Asulox bør derfor kun anvendes, hvis det skønnes at være absolut nødvendigt. Endvidere skal brugerne gøres opmærksomme på, at dispensationen udløber den 16. juli 2015, hvorefter det ikkelængere er lovligt at anvende eller besidde Asulox.

Dispensationen trækkes tilbage, hvis det senere viser sig, at der er alternative produkter eller metoder.

Der er ikke længere krav om, at avlerne skal indberette om forekomst og bekæmpelse af ukrudt.

Brugsanvisning

Asulox må anvendes til bekæmpelse af snerlepileurt og korsblomstret ukrudt.

Bedst effekt opnås, når temperaturen er over 20 °C på behandlingsdagen. Størrelsen på ukrudtet er ikke afgørende, men der opnås bedst effekt på små ukrudtsplanter.

Der anvendes:
1-2 l Asulox tilsat 0,5 l spredeklæbemiddel pr. ha eller
1-2 l Asulox tilsat 1-1,5 liter Betanal/ Betanal Classic/Herbasan pr. ha.

Kilde: Miljøstyrelsen

26. februar 2015
Til top  

Proline EC 250 og Agros Prothio

Miljøstyrelsen har tilbagekaldt godkendelsen af Proline EC 250 og Agros Prothio til mindre anvendelse mod Fusarium i prydplanter i væksthus og på friland. Tilbagekaldelsen træder i kraft den 25. maj 2015, derefter er der anvendelsesforbud i prydplanter.  

Med hensyn til tilbagekaldelsen af Proline EC 250 (18-473) og Agros Prothio (650-86), indeholdende prothioconazol, på friland har Grøn Plantebeskyttelse ApS sendt en anmodning til Miljøstyrelsen om, at midlerne fortsat må anvendes på markplanteskoler, hvor der anvendes traktormonterede sprøjter, og hvor planterne ikke håndteres jævnligt. Hvis Miljøstyrelsen kan acceptere en sådan reduceret anvendelse, vil der komme en ny tilrettet godkendelse til mindre anvendelse i prydplanter på friland (planteskoler).

25. februar 2015
Til top  

Caryx

Caryx må nu anvendes både efterår og forår. Den maksimalt tilladte dosis pr. sæson er 1,4 l pr. ha.  

Vækstreguleringsmidlet Caryx har fået udvidet sin godkendelse og må nu anvendes både efterår og forår i vinterraps, mod tidligere efterår eller forår. Den maksimale dosering pr. sæson er 1,4 l pr. ha, og det seneste behandlingstidspunkt er vækststadium 59 (første gule kronblade i blomsten synlige, blomsten endnu lukket). Anvendes Caryx både efterår og forår, er den maksimalt tilladte dosering 0,7 l pr. ha i efteråret og 0,7 l pr. ha i foråret.

Miljøstyrelsen har givet tilladelse til, at tidligere indkøbt Caryx med den gamle etikette kan anvendes lovligt med de nye udvidede doseringer. Det kræver dog, at brugeren har den nye brugsanvisning med den udvidede godkendelse. Denne brugsanvisning udleveres ved grovvarefirmaerne, kan udskrives fra Miljøstyrelsen database eller fra Middeldatabasen.

Yderligere oplysninger kommer snarest i Middeldatabasen.

Kilde: Miljøstyrelsen.

24. februar 2015
Til top  

Folicur Xpert

Indholdet i 1,0 l Folicur Xpert svarer til 0,64 l Folicur og 0,32 l Proline. 

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Folicur Xpert netop er blevet godkendt til svampebekæmpelse i hvede, byg, rug, havre, triticale og raps. Indholdet i 1,0 l Folicur Xpert svarer til 0,64 l Folicur + 0,32 l Proline.

Folicur Xpert må i både korn og raps maksimalt anvendes 2 gange pr. sæson, og der skal være mindst 14 dage mellem behandlingerne.

I korn må der maksimalt bruges 1,0 l/ha pr. sæson og pr. gang maksimalt 0,5 l/ha. I korn må midlet anvendes fra foråret i vækststadium 30 til vækststadium 61 i byg og havre og til vækststadium 69 i rug, triticale og hvede.

I raps gælder følgende:

 • efterår i vækststadium 14-20 : der må maksimalt anvendes 0,78 l/ha,
 • forår i vækststadium 31-32: der må maksimalt anvendes 0,32 l/ha,
 • hvis der behandles i efteråret, må der totalt i hele sæsonen maksimalt anvendes 1,1 l/ha.
 • forår i vækststadium 60-69: hvis der ikke er behandlet i efteråret, må der anvendes 2 x 0,78 l/ha. Hvis der er behandlet i efteråret, må der kun anvendes total 1,1 l/ha pr. vækstsæson.

Afstandskravet til vandmiljøet er 10 meter dog 20 meter i vårraps.

Folicur Xpert er som forventet omfattet af de nye triazolregler. Se nærmere i PlanteNyt nr. 1183.

Folicur Xpert har de senere år indgået i landsforsøgene i  korn og vinterraps. Effekten kan bedst sammenlignes med Folicur. Ved nedsættelse af Folicurmængden reduceres effekten mod rustsvampe, men effekten mod skoldplet og bygbladplet øges.

Yderligere oplysninger om midlet vil snarest kunne findes i Middeldatabasen.

24. februar 2015
Til top  

Mycotal

Miljøstyrelsen har godkendt det mikrobiologiske insektmiddel Mycotal til bekæmpelse af mellus i agurker, tomater, peberfrugter, jordbær og prydplanter i væksthus.

Det mikrobiologiske insektmiddel Mycotal (677-1), som indeholder Lecanicillium muscarium Ve6, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af mellus i agurker, tomater, peberfrugter, jordbær og prydplanter i væksthus
 • Den maksimale koncentration må ikke overstige 1 gram produkt pr. l vand
 • Der må maks. anvendes 2 kg pr. ha pr. behandling
 • Må anvendes op til 12 gange med syv dages intervaller

Mycotal må anvendes i økologisk produktion.

2. februar 2015
Til top  

Trianum-G

Miljøstyrelsen har godkendt det mikrobiologiske svampemiddel Trianum-G til bekæmpelse af svampesygdomme i grønsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer.

Det mikrobiologiske svampemiddel Trianum-G (677-2), indeholdende Trichoderma harzianum T-22, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i grønsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer

Trianum-G må anvendes i økologisk produktion.

Bemærkning

Nyttesvampen Trichoderma harzianum T-22 udkonkurrerer skadelige svampe i kampen om næringsstoffer og plads i vækstmediet og koloniserer planterødderne før de skadelige svampe. Den fungerer også som hyperparasit ved at producere enzymer, som nedbryder de skadelige svampes hyfer (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp.).

2. februar 2015
Til top 

Fenix

Miljøstyrelsen har udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Fenix, således at midlet nu må anvendes i højere dosering end tidligere.  

Ukrudtsmidlet Fenix (18-417), indeholdende aclonifen, har fået udvidet godkendelsen på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i gulerødder, løg, ærter med og uden bælg, kartofler, tørrede ærter og bønner.
 • Må i friske ærter med og uden bælg ikke behandles senere end 70 dage før høst.
 • Må i kartofler ikke behandles senere end 40 dage før høst.
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.
 • Må i gulerødder og løg ved splitdosis på maks. 1 + 0,75 + 0,75 l pr. ha ikke anvendes nærmere end to meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
 • Må i løg ved dosis 1,5 – 2,0 pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder.
 • Må i tørrede ærter og friske ærter i vækststadie 11-30 ved dosis 0,5 – 1,0 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
 • Må i kartofler ved dosis 1,0 – 2,0 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 10 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
 • Må i bønner, tørrede og friske ærter og kartofler ved dosis 2,0 – 2,5 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
 • Må i gulerødder og friske ærter ved dosis 2,0 l pr. ha ikke anvendes nærmere end 15 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
 • For maks. antal behandlinger og maks. dosering pr. år gælder følgende:  
Afgrøde Maksimalt antal behandlinger Maksimal dosering pr. år
Grønne ærter, markærter før fremspiring og hestebønner 1 2,5
Markærter efter fremspiring 2 1,0
Kartofler 1 2,5
Gulerødder v. enkelt behandling 1 2,0
Gulerødder v. delt behandling 3 2,5
Sætteløg 3 2,5
 

2. februar 2015
Til top

Mustang forte

Efter anmodning fra SEGES P/S har miljøstyrelsen godkendt ukrudtsmidlet Mustang forte til mindre anvendelse i alm. rajgræs til frøproduktion.

Ukrudtsmidlet Mustang forte er blevet godkendt til mindre anvendelse i alm. rajgræs til frø.

Mustang forte skal primært anvendes til bekæmpelse af rodukrudt, men har generelt en bred effekt på en række ukrudtsarter. Midlet er godkendt til anvendelse i afgrødens stadie 30-32 altså fra begyndende strækning til 2. knæ er fremme.

Mustang forte er godkendt med 1,0 liter pr. ha

Midlet må ikke anvendes efter stadie 32 da det kan medfører alvorlig skade på afgrøden.

Læs i øvrigt vejledningen omhyggelig før anvendelse af midlet.

Inden anvendelsen i den aktuelle art skal brugeren være i besiddelse af vejledningen til mindre anvendelse, for Mustang forte. Vejledningen er ligeledes tilgængelig i Middeldatabasen

Kilde: Miljøstyrelsen

2. februar 2015
Til top
   

Fibro

Miljøstyrelsen har godkendt insektmidlet Fibro til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.

Insektmidlet Fibro (632-3), indeholdende paraffinolie, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af bladlus i kartofler, spindemider i kerne- og stenfrugt eller pærebladlopper i pære.
 • Må maks. anvendes otte gange pr. sæson hvert 3. år på samme areal med kartofler.
 • Må i kartofler ikke anvendes nærmere end to meter fra vandmiljøet.
 • Må maks. anvendes én gang pr. år i kerne- og stenfrugt mod frugttræspindemider.
 • Må maks. anvendes to gange pr. år med minimum to dages interval mod pærebladlopper i pærer (maks. 40 l pr. ha pr. år).
 • Må i frugttræer ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet.
 • Må ikke anvendes nærmere end tre meter fra § 3-områder.

Fibro bliver belagt med en pesticidafgift på 86 kr. pr. l.

Fibro må anvendes i økologisk produktion.

30. januar 2015
Til top
 

Contans WG har fået ny godkendelsesindehaver

Svampemidlet Contans WG er overført til ny godkendelsesindehaver, så midlet har fået nyt reg.nr. Det betyder samtidigt, at der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 12. juli 2016 på Contans WG med det gamle reg.nr.

Markedsføringen af det biologiske svampemiddel Contans WG, indeholdende Coniothyrium minitrans, er overtaget af Bayer Danmark A/S. Det betyder, at midlet får nyt reg.nr. 18-586.

Contans WG med reg.nr. 757-1 er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 12. juli 2016.

20. januar 2015
Til top

Svampemidlet Mycostop WP er godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt det biologiske svampemiddel Mycostop til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse i en række forskellige afgrøder og dyrkningssystemer.

Det biologiske svampemiddel Mycostop WP (575-3), indeholdende Streptomyces K61, er godkendt på følgende betingelser:

 • Må kun anvendes til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthuse i de i brugsanvisningen angivne afgrøder (frøplanter, bladgrønsager og krydderurter i hhv. væksthussubstratbehandling og i hydroponiske systemer, frugtbærende grønsager, prydplanter, sætteløg og sættehvidløg samt tørbehandling af frø).

20. januar 2015
Til top

 

Sidst bekræftet: 20-03-2017 Oprettet: 02-02-2015 Revideret: 11-12-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.06.20
Krav om autorisation ved køb af plantebeskyttelsesmidler træder i kraft 1. juli 2020
Forhandlere skal fra denne dato tjekke, at du som køber af plantebeskyttelsesmidler har den nødvendige autorisation. Ved be...
22.05.20
Sprøjteplan, sprøjtejournal og rådgivning om plantebeskyttelse
Lovgivning om plantebeskyttelse stiller mange krav til planteavlskonsulent, landmand og eventuel maskinstation ved planlægn...
13.05.20
Sprøjtning under tørre og/eller varme forhold
Når ukrudt har tørkestress, er morgensprøjtning vigtig. Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperatur...
23.04.20
Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20