Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-08-2010

Planteavl 

Oprettet: 23-08-2006
Revideret: 09-11-2006

Nye godkendelser af planteværnsmidler 2006

Nye og ændrede godkendelser 2006

Landscentret | Planteavl

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2006, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (Deadline ultimo januar 2006).

Basagran 480 Fenix Monceren FS 250 Safari

Boxer EC

Folicur EC 250 Nortron SC Select 240 EC
Cantus Fusilade Max Opera

Signum WG

Command CS Goltix SC 700 Opus

Signum WG (broccoli)

Danadim Progress Herbasan Pirimor G (havefrø)

Stomp (og Basagran 480)

DFF Hussar OD Pirimor G (kartofler)

Stomp ( frøgræs)

Diflanil 500 SC Lexus 50 WG Perfekthion 500 S Stomp (almindelig, italiensk og hybridrajgræs til frøavl)
Dimilin 25 WP Maladan 44 EW Prestige FS 370 Tilt 250 EC
Dithane NT Mavrik 2F Proline EC 250 Tridex DG
Fastac 50 Moddus M Reglone

Maladan 44 EW

Maladan 44 EW er blevet revurderet og må nu kun anvendes mod skadevoldere i prydplanter i væksthus og på friland. Anvendelsesområdet er således blevet voldsomt reduceret. Afstandskravet til vandmiljøet er endvidere udvidet fra 10 m til 30 m.

Cheminova oplyser, at de arbejder på at få udvidet godkendelsesområdet, men der vil i givet fald gå nogle år, før det bliver tilfældet.

Se yderligere oplysninger i middeldatabasen.


Fastac 50

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til anvendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller og fritfluer i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd om efteråret.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen. Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Se vejledningen for anvendelse af Fastac 50.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Fastac 50 kan findes i Middeldatabasen.

til top


Command CS

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til nedenstående anvendelse:

Godkendelsen er givet på betingelse af, at Dansk Landbrugsrådgivning orienterer frøavlerne om brugsanvisningen, og at frøavlerne orienteres om, at off-label anvendelse af produktet er på eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Command CS kan findes i Middeldatabasen.

til top


Hussar OD

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til nedenstående anvendelser:

Godkendelserne er givet på betingelse af, at Dansk Landbrugsrådgivning orienterer frøavlerne om brugsanvisningen, og at frøavlerne orienteres om, at off-label anvendelse af produktet er på eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Hussar OD kan findes i Middeldatabasen.

til top


Opera

Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Opera nu også er blevet godkendt til brug i bederoer. Midlet må i bederoer ikke anvendes senere end 28 dage før høst og ikke nærmere end 2 meter fra vandmiljøet. Max. dosering er 1,0 l/ha.
I gennemsnit af to års forsøg (se Oversigt over Landsforsøgene 2005 side 322) har 0,25 l/ha Opus og 0,25 l/ha Opera resulteret i nettomerudbytter på samme niveau.

Yderligere informationer om Opera kan findes i Middeldatabasen.

til top


Opus

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til nedenstående anvendelse:

Godkendelsen er givet på betingelse af, at Dansk Landbrugsrådgivning orienterer frøavlerne om brugsanvisningen, og at frøavlerne orienteres om, at off-label anvendelse af produktet er på eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Opus kan findes i Middeldatabasen.

til top


Prestige FS 370

Prestige FS 370 er den 28. marts 2006 godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af rodfiltsvamp, bladlus og cikader i kartofler. Prestige FS 370 er godkendt i en dosering på 0,6 liter pr. ton knolde til bejdsning af læggekartofler. Prestige er i Landsforsøgene afprøvet under navnet Monceren Extra FS 370.

Yderligere informationer om Prestige FS 370 kan findes i Middeldatabasen.

til top


Select 240 EC

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til nedenstående anvendelse:

Godkendelsen er givet på betingelse af, at Dansk Landbrugsrådgivning orienterer frøavlerne om brugsanvisningen, og at frøavlerne orienteres om, at off-label anvendelse af produktet er på eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Select 240 EC kan findes i Middeldatabasen.

til top


Goltix SC 700

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til nedenstående anvendelse:

Før midlet må anvendes, skal brugerne være bekendt med brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Goltix SC 700 kan findes i Middeldatabasen.

til top


Moddus M

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af 0,4-0,5 liter Moddus M pr. ha i frøgræs.

Før midlet må anvendes, skal brugerne være bekendt med brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Moddus M kan findes i Middeldatabasen.

til top


Safari

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Safari i beder til frøavl.

Før midlet må anvendes, skal brugerne være bekendt med brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Safari kan findes i Middeldatabasen.

til top


Stomp og Basagran 480

Der kan anvendes op til 1,0 l Basagran 480 pr. ha alene eller i tankblanding med op til 1,0 l Stomp pr. ha. Behandlingsfristen er for begge midler 6 uger, hvilket er identisk med behandlingsfristen for midlerne i vårsæd med udlæg.

Før midlerne må anvendes, skal brugerne være bekendt med off-label brugsanvisningerne:

Stomp

Basagran 480

Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

til top


Cantus

Svampemidlet Cantus (boscalid) er blevet godkendt til svampebekæmpelse i raps med en normaldosering på 0,5 kg/ha. Sprøjtefristen er ret lang nemlig 77 dage, hvilket vil sige, at hvis der sprøjtes f.eks. den 15. maj, så må der tidligst høstes den 1.august. Firmaet oplyser, at de arbejder på at få sprøjtefristen nedsat før næste vækstsæson. Afstandskravet til vandmiljøet er 2 meter. Cantus er godkendt til svampebekæmpelse under blomstring mod knoldbægersvamp og skulpesvamp. Endvidere er Cantus godkendt mod rodhalsråd udsprøjtet om efteråret eller i foråret.

Se planteavlsorientering 09-757 for forsøgsresultater med Cantus anvendt under blomstring samt vurdering af Cantus i forhold til nuværende løsninger.

Yderligere informationer om Cantus kan findes i Middeldatabasen.

til top


Signum WG

Miljøstyrelsen har pr. 9. maj 2006 godkendt svampemidlet Signum WG. Signum WG består af to forskellige aktivstoffer: boscalid (267 g/l) og pyraclostrobin (67 g/l).

En række udviklingsforsøg og i en række avlerfinansierede forsøg i grønsager har Signum WG blandt andet vist sig at være meget effektiv til bekæmpelse af en lang række sygdomme i frugt, bær og grønsager, herunder især Alternaria, knoldbægersvamp (Sclerotinia), gråskimmel (Botrytis) og Monilia. Midlet bør primært anvendes forebyggende. Signum WG må også anvendes ved produktion af frø til udsæd i de arter, der er nævnt i godkendelsen.

BASF forventer, at Signum WG allerede vil være tilgængeligt ved forhandlerne fra omkring den 18. maj.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Signum WG kan findes i Middeldatabasen.

til top


Signum WG (broccoli)

Signum WG bør primært anvendes forebyggende. Det giver den sikreste virkning og er desuden en sikring mod udvikling af resistens.

Må anvendes mod skulpesvamp, hvidplet, kålbladplet og hvidrust.

I broccoli anvendes 1,0 kg/ha i 300 l vand. I meget tætte afgrøder kan det være en fordel at sætte vandmængden væsentligt op - indtil 1.000 l/ha. Det giver en større sikkerhed for god dækning. Signum WG anvendes bedst i en forebyggende behandling eller så tidligt efter begyndende angreb som muligt.

Yderligere informationer om Signum WG kan findes i Middeldatabasen.

til top


Pirimor G (havefrø)

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Pirimor G i havefrø.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-labelgodkendelser og vejledninger.

til top


Pirimor G (kartofler)

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Pirimor G i kartofler.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-labelgodkendelser og vejledninger.

til top


Mavrik 2F

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Mavrik 2F i havefrø.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-labelgodkendelser og vejledninger.

til top


Fenix

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse Fenix i kommen til frøavl.

Før midlet må anvendes, skal brugerne være bekendt med brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-labelgodkendelser og vejledninger.

til top


DFF

DFF er off-label godkendt til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs.

Danmarks JordbrugsForskning anbefaler DFF anvendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt efter høst af dæksæd eller i etableret frøgræs i foråret i en dosering på 0.07-0.15 liter pr. ha samt i nyudlæg af frøgræs i sommer/efterår i en dosering på 0.05-0.1 liter pr. ha.

Læs mere i Oversigt over alle off-labelgodkendelser og vejledninger.

til top


Reglone

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til Reglone til nedvisning af rød- og hvidkløver til frøavl.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Tilt 250 EC

Miljøstyrelsen har den 19. maj 2006 givet off-label godkendelse afTilt 250 EC til bekæmpelse af meldug og filtrust i solbær, ribs og stikkelsbær og meldug i jordbær efter bærhøst med følgende betingelser:

  • Doseringen er 0,5 l pr. ha.
  • Der må behandles to gange efter høst og ikke senere end 1. oktober.
  • Efterårsbehandlingen må ikke stå alene, men skal være en del af den samlede bekæmpelsesstrategi for hele vækstsæsonen.

P.t. er der ikke Tilt 250 EC på markedet, men der er bestilt produkt hjem til levering ultimo juni.

Se off-label vejledningen til Tilt 250 EC.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Matrigon

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Matrigon i beder til frøavl.

Danmarks JordbrugsForskning kan anbefale, at Matrigon anvendes til bekæmpelse af ukrudt i bladbeder til frøavl.

Før midlet må anvendes, skal brugerne være bekendt med brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Stomp (almindelig, italiensk og hybridrajgræs til frøavl)

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Stomp i almindelig, italiensk og hybridrajgræs til frøavl.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Stomp (frøgræs)

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Stomp til frøgræs.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Fusilade Max

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Fusilade Max i hvidkløver, rødkløver, alsike, vikker og seneglebælg til frøavl.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Boxer EC

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Boxer EC i almindelig, italiensk og hybridrajgræs til frøavl.

Miljøstyrelsen har den 20. juli 2006 givet off-label godkendelse af Boxer EC til ukrudtsbekæmpelse i jordbær.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Herbasan

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til anvendelse af Herbasan i beder til frøavl.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.


Nortron SC

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Nortron SC i beder til frøavl.

Danmarks Jordbrugsforskning kan kun anbefale vejledningen i bladbeder til frøavl.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

til top


Monceren FS 250 har været gennem Miljøstyrelsens revurdering og er på linie med den gamle godkendelse nu godkendt til bejdsning af læggekartofler i forbindelse med lægning og med en dosering på maksimalt 60 ml/100 kg læggekartofler.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Danadim Progress og Perfekthion 500 S

Skadedyrsmidler med aktivstoffet dimethoat har de senere år fået godkendelsesområdet mere og mere indskrænket. Der er to dimethoatprodukter på markedet nemlig Perfekthion 500 S (dimethoat 500 g/l) fra BASF og Danadim Progress (dimethoat 400 g/l) fra Cheminova. Firmaerne oplyser nu, at de frivilligt har trukket godkendelsen, og at deres salg skal ophøre pr. 1. oktober 2006. Midlerne har flere miljømæssige uheldige forhold. Midlerne må dog sælges af foderstoffirmaer og bruges af landmanden, så længe lager haves i de godkendte afgrøder og doseringer.

Perfekthion 500 S er i dag det eneste middel, som er godkendt i en tilstrækkelig høj dosering til at have effekt mod stankelben. Når Perfekthion 500 S er opbrugt, er der således p.t. ingen kemiske løsninger til bekæmpelse af stankelben. Landscentret vil derfor endnu engang undersøge mulighederne for at finde nye løsninger mod stankelben.

BASF har i stedet for Perfekthion 500 S netop fået godkendt midlet Perfekthion 400 EC (dimethoat 400 g/l), men midlet er kun godkendt til skadedyrsbekæmpelse i prydplanter i væksthus og på friland og til bekæmpelse af fluer i stalde. Danadim Progress er fremover også kun godkendt til dette anvendelsesområde.

Det vurderes, at indskrænkningen i dimethoats anvendelsesområde kun giver problemer i forbindelse med bekæmpelse af stankelben og ved bekæmpelse af bladlus i træfrugt, hvor det fremover kun er muligt at bekæmpe bladlus før blomstring og med en enkelt behandling med godkendte pyrethroider.

til top


Diflanil 500 SC

Nyt diflufenican-middel godkendt
Miljøstyrelsen har i juli 2006 godkendt ukrudtsmidlet Diflanil 500 SC, som indeholder aktivstoffet diflufenican og indholdsmæssigt er identisk med de velkendte midler DFF og Pelican. Diflanil 500 SC må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd (byg, hvede, rug og triticale) og vårbyg. Firmaet Aarhusegnens Andel har oplyst, at man fra og med dette efterår markedsfører produktet. Prismærkeprisen pr. liter er oplyst at være kr. 1250,00 inkl. moms og pesticidafgift, dvs. 1000 kr. pr. liter ekskl. moms. Hermed er der åbnet mulighed for at købe et diflufenican-holdigt middel uden samtidig at skulle købe andre ukrudtsmidler.

Læs mere om Diflanil 500 SC i Middeldatabasen.

til top


Lexus 50 WG

Godkendelse af Lexus udvidet til rug og triticale
Miljøstyrelsen har den 11. september 2006 udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Lexus 50 WG, således at dette nu må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterrug og triticale. Firmaet Du Pont oplyser, at Lexus, som sælges i efteråret 2006, vil være forsynet med den gamle etikette, da forhandlerleddet har disponeret, før godkendelsen blev udvidet. Imidlertid har firmaet truffet aftale med Miljøstyrelsen om, at regelret anvendelse efter den nye godkendelse kan ske i efteråret 2006, så snart den reviderede etikette er godkendt af Miljøstyrelsen. Når den nye etikette er godkendt, vil den blive gjort tilgængelig via Middeldatabasen.

Læs mere om Lexus 50 WG i Middeldatabasen.

til top


Tridex DG og Dithane NT

Ud fra den foreliggende dokumentation på Tridex DG og Dithane NT (mancozeb) har Miljøstyrelsen godkendt, at midlerne anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler med en behandlingsfrist på 7 dage. Midlerne må ikke udbringes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Midlerne er endvidere godkendt til svampebekæmpelse i blomsterløg, hvor anvendelsen til dypning ikke vurderes at udgøre nogen uacceptabel risiko for miljøet, når rester bortskaffes efter forskrifterne.

Miljøstyrelsen har derimod ikke kunnet godkende anvendelsen i ærter, frugttræer og frugtbuske, hvor det vurderes, at der ikke kan opnås sikkerhed for, at der ikke kan forekomme uacceptable effekter på fugle og pattedyr. For anvendelsen i frugt /bær vurderes det endvidere, at der ikke er sikkerhed for, at der ikke kan forekomme uacceptable effekter på akvatiske organismer og for frugttræer også nytteleddyr og regnorme.

til top


Proline EC 250

Miljøstyrelsen meddeler 7. november, at restriktionerne med hensyn til efterfølgende afgrøder efter brug af svampemidlet Proline EC 250 (prothioconazol) i korn nu er lempet. Nu er det kun bladgrøntsager, som ikke må sås eller plantes i 5 måneder efter brug af Proline. Se middeldatabasen.

til top


Dimilin 25 WP

Dimilin 25 WP (diflubenzuron) har været under revurdering siden 2001. Nu er Miljøstyrelsen kommet med en afgørelse: Dimilin 25 WP er fortsat godkendt, men nu kun til indendørs brug. Det vil sige, at anvendelsen i frugtavl ophører. På kort sigt får den nye godkendelse ikke betydning for frugtavlerne, idet eksisterende lagre kan sælges. Det betyder, at der vil være normale mængder Dimilin 25 WP til rådighed til sæsonen 2007 og formodentlig også et stykke ind i sæson 2008. På længere sigt betyder det, at der ikke er et godkendt middel til bekæmpelse af pærebladlopper.

Baggrunden for afgørelsen er giftigheden overfor vandlevende organismer, hvor man i Danmark benytter sig af en sikkerhedsfaktor 10 gange større end EU. Da afgørelsen bunder i danske nationale regler, fortsætter Dimilin 25 WP normalt i de øvrige EU-lande. Aktivstoffet vil senere blive behandlet i EU i forbindelse med ansøgning om optagelse på Annex 1.

til top


Folicur EC 250

Miljøstyrelsen har meddelt 5. december 2006, at der er givet en off- label tilladelse til at anvende 0,5- 1,0 l/ha Folicur EC 250 til forebyggelse mod sneskimmel i december i kløvergræs (nyudlagte og første års kløvergræsmarker).

Det helt usædvanlig milde vejr i september-november har resulteret i en meget kraftig vækst i mange nyudlagte kløvergræsmarker. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Planteavl har derfor søgt om en off-label godkendelse af Folicur EC 250 til forebyggelse mod sneskimmel i december i nyudlagtekløvergræsmarker og i enkelte første års kløvergræsmarker.

Såfremt der kommer sne i vinterens løb, giver den kraftige plantevækst stor risiko for udvikling af sneskimmel. Svampen fremmes af en kraftig vækst og langvarigt snelag. I mange marker er der foretaget slæt eller afpudsning for at reducere risikoen for angreb af sneskimmel. Vejrforholdene med 200-300 mm nedbør flere steder har dog medført, at dette ikke har kunnet foretages i alle marker.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugeren have brugsanvisningen. Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar. Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

Sidst bekræftet: 09-11-2006 Oprettet: 23-08-2006 Revideret: 09-11-2006

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20