Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-09-2010

Planteavl 

Oprettet: 21-09-2007
Revideret: 08-11-2007

Nye godkendelser af planteværnsmidler 2007

Nye og ændrede godkendelser 2007

Landscentret | Planteproduktion

Nedenstående liste indeholder nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær.

Her medtages de væsentligste ændringer, som sker efter udgivelsen af Vejledning i Planteværn 2007, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (Deadline ultimo januar 2007).

Absolute 5 Fighter 480 Pico 750 WG
Aliette WG 80 Karate 2,5 WG Reglone
Apollo 50 SC Karmex Ridomil Gold MZ Pepite
Basagran M75 Kumulus S Select 240 EC
Bell Latitude Stomp (i pil)
Biscaya OD 240 Lexus 50 WG Stomp
(i udlæg af græs og
kløvergræs om efteråret)
Boxer EC Madex 3 ® Stomp (i vinterraps)
Catch Malathion Tern
Cerone Matrigon Terpal
Command CS Mavrik Terpal C
Cruiser OSR Mospilan SG Toppcor WP 25
Dithane NT Nissorun 10 WP Vertimec EC
Fastac 50 Ortiva Zolone Flo

Fighter 480

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Fighter 480. Midlet er identisk med Basagran 480 og har samme godkendelsesområde. Basagran 480 vil ikke længere vil blive markedsført, men firmaet BASF oplyser, at Fighter 480 vil blive markedsført fra sæsonen 2007. Eksisterende off-label godkendelser for Basagran 480 bliver søgt overført til Fighter 480.

Læs mere om Fighter i Middeldatabasen.

til top


Zolone Flo

EU Kommissionen har besluttet at afvise at optage phosalon, aktivstoffet iZolone Flo, på bilag 1 og tilbagekalder godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof. Miljøstyrelsen har derfor tilbagekaldt godkendelsen af aktivstoffet, som derfor ikke længere må importeres eller sælges fra importør fra den 22. juni 2007. Salg i alle led af produkter, der indeholder phosalon, forbydes pr. 1. september 2007, og der er anvendelsesforbud pr. 31. december 2007.

Læs mere om Zolone Flo i Middeldatabasen.

til top


Bell

Miljøstyrelsen meddelte 26. februar, at svampemidlet Bell (epoxiconazol+boscalid) er blevet godkendt til svampebekæmpelse i korn. Normaldoseringen er 1,5 liter pr. ha, og indholdet heri svarer til 0,8 liter Opus pr. ha + 350 gram boscalid pr. ha. Boscalid kendes fra svampemidlet Cantus, som er godkendt i raps. Sprøjtefristen for Bell er 8 uger, hvilket er længere end for de fleste øvrige svampemidler i korn. Afstandskravet til søer og vandløb er 20 meter. Se nærmere om Bell i middeldatabasen.

til top


Ortiva

 • Syngenta har valgt at markedsføreazoxystrobin (Amistar) i 1 liter emballage under navnet Ortiva for at kunne opfylde efterspørgsel fra producenter med en mindre havebrugsproduktion.

  Navnet Ortiva anvendes i forvejen for azoxystrobin i andre lande til anvendelse i grønsager og bær. Etiketten dækker kun anvendelse indenfor havebrug. Det vil sige, at Ortiva er godkendt til følgende afgrøder: kepaløg, skalotteløg, hvidløg, forårsløg, purløg, porrer, gulerod, persillerod, pastinak, hvidkål, rødkål, savojkål, rosenkål, blomkål, broccoli, grønkål, kinakål, bladselleri, knoldselleri (inkl. selleriblade), salat, rucola, persille, jordbær, rødbeder og majroer.

  Etiketten på Amistar, som markedsføres i 5 liter dunke, vil fortsat være uændret.
 • Ortiva er blevet off-label godkendt til svampebekæmpelse i agurker, tomater og prydplanter i væksthuse samt i planteskolekulturer.

Læs mere om Ortiva i Middeldatabasen.

til top


Stomp

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til nedenstående anvendelse:

Stomp i pil

Godkendelsen er givet på betingelse af, at Dansk Landbrugsrådgivning orienterer piledyrkere om brugsanvisningen, og at piledyrkere orienteres om, at off-label anvendelse af produktet er på eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

Yderligere informationer om Stomp kan findes i Middeldatabasen.

til top


Command CS er off-label godkendt i vårraps til produktion af udsæd/i gul sennep til frøavl/i kinesisk kål og hvidkål til produktion af udsæd

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Command CS:

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

til top


Matrigon er off-label godkendt

 • i gul sennep til produktion af udsæd
  På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Matrigon i gul sennep til produktion af udsæd.
  Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet kan kun anbefale vejledningen i gul sennep til frøavl.
 • til bekæmpelse af ukrudt i vårraps
  På baggrund af en ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Matrigon i vårraps.
  Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet kan anbefale Matrigon til bekæmpelse af ukrudt i vårraps efter vejledningen.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser ogvejledninger.

til top


Kumulus S

Miljøstyrelsen har revurderet bekæmpelsesmidler (svampemidler) indeholdende svovl, f.eks. Kumulus S. Disse midler er blevet godkendt på stort set uændrede vilkår og kan derfor anvendes som hidtil.

Læs mere om Kumulus S og andre svampemidler indeholdende svovl i Middeldatabasen.

til top


Biscaya OD 240

Miljøstyrelsen har den 26. marts godkendt skadedyrsmidlet Biscaya OD 240 til bekæmpelse af glimmerbøsser og skulpesnudebiller i raps.

Læs mere om Biscaya OD 240 i Middeldatabasen. og Planteavlsorientering nr. 09-805.

til top


Boxer EC

Miljøstyrelsen har den 27. marts afsluttet revurdering af ukrudtsmidlet Boxer EC og meddelt ny godkendelse. Boxer EC er godkendt på uændrede vilkår bortset fra, at anvendelsen i frøgræs om efteråret nu også er godkendt. Der har tidligere været givet off-label godkendelse til dette formål.

Læs mere om Boxer EC i Middeldatabasen.

til top


Terpal

Miljøstyrelsen har den 21. marts afsluttet revurdering af vækstreguleringsmidlet Terpal og meddelt ny godkendelse. Terpal er godkendt på uændrede vilkår bortset fra, at behandlingsfristen fremover vil være 3 måneder før høst, mod hidtil 2 måneder, og den maksimale dosering i frøgræs vil fremover være 2,0 liter pr. ha mod tidligere 4,0 liter pr. ha.

Læs mere om Terpal i Middeldatabasen.

til top


Terpal C

Miljøstyrelsen har den 21. marts afsluttet revurdering af vækstreguleringsmidlet Terpal C og meddelt ny godkendelse. Terpal er godkendt på uændrede vilkår bortset fra, at behandlingsfristen fremover vil være 3 måneder før høst, mod hidtil 2 måneder, og afstandskravet til vandmiljøer vil være 2 meter mod hidtil 10 meter.

Læs mere om Terpal C i Middeldatabasen.

til top


Ridomil Gold MZ Pepite

Miljøstyrelsen har den 30. marts meddelt godkendelse af svampemidlet Ridomil Gold MZ Pepite indeholdende aktivstofferne metalaxyl-M og mancozeb til anvendelse i kartofler. Midlet anvendes forebyggende med 2,0 kg pr. ha mod kartoffelskimmel. Der må maksimalt udføres én behandling pr. sæson. Midlet må først anvendes fra kartoflernes vækststadium 60, og der er 14 dages behandlingsfrist.

Læs mere om Ridomil Gold MZ Pepite i Middeldatabasen.

til top


Fastac 50

 1. Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse af Fastac 50 (alpha-cypermethrin) til bekæmpelse af glimmerbøsser og bladribbesnudebiller i kinakål med følgende betingelser:
  • behandlingsfristen er 14 dage,
  • der anvendes en dosering på 0,25 liter pr. ha,
  • maks. tre sprøjtninger pr. vækstsæson,
  • 30 meters afstand til vandmiljø,
  • der kan forekomme nedsat virkning mod glimmerbøsser på grund af resistens.

  Før midlet anvendes til ovennævnte formål, skal brugeren have en off-label vejledning.

 2. På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til anvendelse af Fastac 50 til bekæmpelse af bladrandbiller og fritfluer i udlæg af græs og kløvergræs fra juli og frem i efterråret.

  Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen. Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

  Se vejledningen for anvendelse af Fastac 50.

 3. På baggrund af en ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til anvendelse af Fastac 50 i kløver til frøavl.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

Læs mere om Fastac 50 i Middeldatabasen.

til top


Karate 2,5 WG

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse af Karate 2,5 WG (lambda-cyhalothrin) til bekæmpelse af glimmerbøsser i hoved- og blomsterkål med følgende betingelser:

 • behandlingsfristen er tre dage,
 • der anvendes en dosering på 0,2 kg pr. ha,
 • maks. to sprøjtninger pr. vækstsæson,
 • 20 meters afstand til vandmiljø,
 • der kan forekomme nedsat virkning mod glimmerbøsser på grund af resistens.

Før midlet anvendes til ovennævnte formål, skal brugeren have en off-label vejledning.

Off-label anvendelsen er på brugerens eget ansvar.

Læs mere om Karate 2,5 WG i Middeldatabasen.

til top


Madex 3®

Miljøstyrelsen har godkendtMadex 3®, som er et biologisk middel indeholdende et selektivt virus mod larver af æblevikleren i æbler og pærer. Midlet skal anvendes tre gange med 10 dages mellemrum, og behandlingsfristen er én måned. Madex 3® kan også anvendes til økologisk produktion. Doseringen er 0,1 l pr. ha, og prisen pr. behandling er 297 kr. Midlet forhandles af Borregaard BioPlant ApS.

Læs mere om Madex 3® i Planteavlsorientering nr. 06-784 (kræver abonnement på LandbrugsInfo).

til top


Cruiser OSR

Bejdsemidlet Cruiser OSR er blevet godkendt til bejdsning af raps. Effekten mod skadedyr er på niveau med de hidtil anvendte midler. Effekten mod kålskimmel er forbedret. Bejdsning mod kålskimmel anbefales først og fremmest i sent såede marker, fordi angreb her hæmmer rapsen mest.

Miljøstyrelsen oplyser, at bejdsemidlet Cruiser OSR er blevet godkendt til bejdsning af rapsfrø i doseringen 7,5 ml/kg rapsfrø. Criuser OSR indeholder skadedyrsmidlet thiamethoxam 280 g/l samt svampemidlerne metalaxyl-M 33,3 g/l og fludioxonil 8 g/l. Midlet er godkendt til bekæmpelse af trips, jordlopper (ikke rapsjordlopper) og kålskimmel. Midlet må kun bruges i lukkede industrielle bejdseanlæg.

Læs mere i middeldatabasen.

til top


Absolute 5

Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Absolute 5 til anvendelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale. Absolute 5 indeholder en blanding af aktivstofferne flupyrsulfuron (kendes fra Lexus) og diflufenican (kendt fra DFF og Pelican). Den maksimale dosering ved efterårsanvendelse er 60 g Absolute 5 pr. ha, som indholdsmæssigt svarer til 10 g Lexus + 0,05 l DFF pr. ha.

Absolute 5 er godkendt til såvel efterårs- som forårsanvendelse, men vil primært finde anvendelse om efteråret på arealer, hvor ukrudtsarter som agerrævehale, storkenæb, kornblomst m.fl. ønskes bekæmpet.

I modsætning til Lexus er Absolute 5 godkendt til anvendelse i vinterbyg, og midlet vil dermed fremover muliggøre en effektiv bekæmpelse af agerrævehale i denne afgrøde.

Absolute 5 vil kunne blandes med de relevante ukrudtsmidler og mikronæringsstoffer i vintersæd. Produktets pris er endnu ikke fastsat, men prisen bliver antageligt på niveau med eller lidt billigere end den tilsvarende tankblanding af Lexus og DFF.

Læs mere om Absolute 5 i Middeldatabasen.

til top


Catch

Miljøstyrelsen har den 29. juni 2007 godkendt ukrudtsmidlet Catch til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede. Catch indeholder aktivstofferne florasulam (kendt fra Primus) og 2,4-D på esterform. Med godkendelsen er det gamle hormonmiddel 2,4-D atter godkendt i ukrudtsmidler til landbrugsanvendelse, på trods af at aktivstoffet fortsat er på forbudslisten. Når godkendelsen kan gives, skyldes det, at der afsættes mindre end 100 g aktivstof på jordoverfladen ved regelret anvendelse.

Catch må anvendes under afgrødens buskning og begyndende strækning. Maksimaldoseringen af Catch er 0,4 liter pr. ha ved anvendelse i afgrødens vækststadie 20-25, og 0,6 liter pr. ha ved anvendelse i stadium 26-32. Doseringen på 0,6 l svarer til 75 ml Primus + 180 g 2,4-D pr. ha. Catch har effekt på de samme ukrudtsarter som Primus, dvs. eksempelvis kamille, fuglegræs, burresnerre og snerlepileurt. Aktivstoffet 2,4-D bidrager til effekten mod bl.a. tidsler og mælkebøtter.

Firmaet oplyser, at Catch forventes markedsført til sæsonen 2008. Pris mv. er endnu ikke fastlagt.

Læs mere om Catch i Middeldatabasen.

til top


Mospilan SG godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt Mospilan SG (acetamiprid) til bekæmpelse af insekter i æbler, pærer og kirsebær samt indendørs til prydplanter.

 • I æbler og pærer er Mospilan SG godkendt til bekæmpelse af bladlus med 250 g pr. ha. Maks. to behandlinger pr. sæson.
 • I sur- og sødkirsebær er Mospilan SG godkendt til bekæmpelse af bladlus med 250 g pr. ha. Derudover må man i sødkirsebær bekæmpe kirsebærfluer med 320 g pr. ha. Maks. to behandlinger med 0,250 kg pr. ha eller en behandling med 0,32 kg pr. ha.

Behandlingsfristen er 14 dage, og midlet må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet.

Mospilan SG skulle være i handlen fra mandag d. 9. juli 2007. Prisen er ca. 3.040 kr. pr. liter.

Læs mere om Mospilan SG i Middeldatabasen.

til top


Mavrik

Skadedyrsmidlet Mavrik (240 g/l tau-fluvalinat) er blevet revurderet i juli 2007 med en ændret godkendelse som resultat. Firmaet har dog efterfølgende indsendt supplerende oplysninger, og Miljøstyrelsen meddeler den 26. oktober, at godkendelsen nu er udvidet til følgende:

Mavrik må kun anvendes i korn, raps, sennep og ærter. Må i korn ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i raps og sennep ikke anvendes senere end 56 dage før høst. Må ved en behandling med maksimalt 0,2 l/ha af friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 7 dage før høst. Må ved to behandlinger med maksimalt 0,225 l/ha af friske ærter uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i ærter beregnet til tørret brug ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Bælgen fra friske ærter må ikke anvendes til foder.

Se yderligere oplysninger om Mavrik i middeldatabasen.

til top


Tern

Svampemidlet Tern må nu også anvendes i triticale, rug og havre

Miljøstyrelsen meddeler den 6. juli efter revurdering af svampemidlet Tern (fenpropidin), at godkendelsen nu er blevet udvidet til også at omfatte triticale, rug og havre. Tern har hidtil kun været godkendt i hvede og byg.

Tern må i triticale, rug og havre senest anvendes i vækststadium 65. Derudover er der ikke sket ændringer i reglerne for anvendelse af midlet.

Se yderligere i middeldatabasen.

til top


Reglone

Reglone er off-label godkendt og må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i humlesneglebælg

På baggrund af en ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelser til anvendelse af Reglone i humlesneglebælg.

DJF kan anbefale Reglone til nedvisning af humlesneglebælg.

Før midlet må anvendes i afgrøden, skal brugerne have brugsanvisningen.
Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Malathion

Miljøstyrelsen meddelte den 5. juli, at salg af produkter med aktivstoffet malathion i alle led forbydes pr. 1. september 2008, mens anvendelse af produkterne må ske indtil den 6. december 2008. Midlet må heller ikke anvendes mod skadedyr i kornlagre.

Der er herefter kun godkendt løsninger til tømte kornlagre. Se også plantenyt nr. 417.

Forbuddet gælder ikke anvendelser ifølge det såkaldte biociddirektiv, som omfatter anvendelse mod myrer, murbier o.lign. Det er dog til dette formål nødvendigt at søge om fornyet godkendelse.

Forbuddet skyldes, at det nu er besluttet, at aktivstoffet ikke kan optages på EUs såkaldte bilag I.

Aktivstoffet malathion er revurderet for nylig og har siden revurderingen kun været godkendt til brug mod skadedyr i kornlagre samt til pryd- og planteskolekulturer. Pulverformuleringen har dog også været godkendt i nogle frugt- og grøntafgrøder, men bruges her ikke i praksis.

Se yderligere i middeldatabasen.

til top


Toppcor WP 25

Miljøstyrelsen har fornyet godkendelsen af Toppcor WP 25 til bekæmpelse af svampesygdomme i vinterbyg. Derimod har midlet ikke kunnet godkendes til brug i æbler, pærer og kirsebær.

Miljøstyrelsen vurderer, at Toppcor WP 25 og aktivstoffet bitertanol er meget giftigt for vandorganismer og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. På baggrund af dette samt på baggrund af risikovurderingen for regnorme har den søgte anvendelse i frugttræer (æbler, pærer og kirsebær) ikke kunnet imødekommes. I Miljøstyrelsens afgørelse lyder det endvidere, at Toppcor WP 25 er nægtet fornyet godkendelse til brug i æbler og pærer, fordi der ikke kan fastsættes maksimalgrænseværdi (utilstrækkeligt datagrundlag). I kirsebærrene er fornyet godkendelse nægtet, da det ikke kan udelukkes, at EU-grænseværdien overskrides.

til top


Karmex

Miljøstyrelsen meddelte den 6. august 2007, at salg af produkter med aktivstoffet diuron i alle led forbydes pr. 1. september 2008, mens anvendelse må ske indtil den 13. december 2008. Forbudet skyldes, at aktivstoffet ikke optages på EUs såkaldte bilag I.

Aktivstoffet diuron har senest været godkendt i form af midlet Karmex til ukrudtsbekæmpelse i priklebede i planteskoler, pyntegrønt, busketter, læhegn, foryngelser samt under frugttræer og ­-buske. For træfrugt betyder det, at det sidste godkendte jordmiddel forsvinder, mens der i buskfrugt stadigvæk vil være Kerb 500 SC til rådighed. Dette middel har dog et noget smallere virkespektrum.

I praksis betyder det, at eventuelle rester af Karmex skal anvendes i løbet af foråret 2008. Forbudet gælder også ældre produkter med indhold af diuron.

til top


Stomp

Miljøstyrelsen har givet off-label godkendelse af Stomp (pendimethalin) til bekæmpelse af valmue m.fl. i vinterraps med en dosering på 0,5 l/ha. Stomp udsprøjtes efter såning og inden fremspiring af vinterrapsen. Der kan blandes med Command CS. Bemærk, at off-label godkendelsen gælder Stomp, og ikke andre produkter med samme aktivstof som eksempelvis Stomp Pentagon.

Før midlet anvendes til ovennævnte formål, skal brugeren have en off-label vejledning.

Off-label anvendelsen er på brugerens eget ansvar.

Læs mere om Stomp i Middeldatabasen.

til top


Nissorun 10 WP

Miljøstyrelsen har den 30. august 2007 godkendt Nissorun 10 WP til bekæmpelse af mider i æbler, pærer og jordbær.

Nissorun 10 WP (hexythiazox), som tidligere har været godkendt i Danmark, men som blev trukket af det danske marked i 2001, er blevet godkendt til bekæmpelse af:

 • frugttræspindemider i æbler og pærer
 • væksthusspindemider i jordbær

med følgende betingelser:

 • må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 28 dage før høst
 • må i jordbær ikke anvendes senere end 3 dage før høst
 • må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet
 • må i jordbær ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Da sæsonen for brug af midlet er overstået, vil der først foreligge en godkendt etikette senere på året.

Læs mere om Nissorun 10 WP i Middeldatabasen.

til top


Basagran M75

Miljøstyrelsen har den 17. august revurderet og godkendt ukrudtsmidlet Basaran M75 på ny. Midlet er godkendt til de samme afgrøder som hidtil, men afstandskravet til vandmiljøet er nedsat fra 10 til 2 meter. Endvidere er behandlingsfristerne ændret, således, at korn, ærter og frøgræs ikke må behandles senere end 8 uger før høst. Helsæd må ikke behandles senere end 5 uger før høst. Midlet må som hidtil kun anvendes én gang om året (splitsprøjtning regnes som én behandling), og må ikke anvendes efter 1. august. Behandlede arealer må ikke afgræsses før mindst 2 uger efter behandling.

Læs mere om Basagran M75 i Middeldatabasen.

til top


Cerone

 • Miljøstyrelsen har den 19. september revurderet og godkendt vækstreguleringsmidlet Cerone. Midlet er godkendt til de samme afgrøder som hidtil, men der er indført et afstandskrav til vandmiljøet på 2 meter. Desuden er behandlingsfristen ændret, så Cerone i vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vinterrug ikke må anvendes senere end 3 måneder før høst. Vinterraps må ikke behandles senere end vækststadie 55. Midlet må i ribs og solbær ikke anvendes senere end 5 dage før høst og i kirsebær ikke anvendes senere end 6 dage før høst. Endelig må midlet i tomater ikke anvendes senere end 10 dage før høst.

 • Brug af ethephon i frugt og grønt frarådes
  I forbindelse med revisionen af maksimalgrænseværdier (MRL) i EU forventer Bayer CropScience, at den nye grænseværdi for ethephon (Cerone) i frugt og grønt før 1. august 2008 vil komme til at ligge på bestemmelsesgrænsen (0,05 mg/kg). Det betyder, at anvendelsen af Cerone i for eksempel kirsebær, solbær, ribs og tomater efter de gældende anbefalinger vil kunne medføre en overskridelse af den nye MRL. Det samme vil gælde for frugt og grønt, som importeres til det europæiske marked. Med baggrund i den nye maksimalgrænseværdi og i erkendelse af, at der ikke kan udarbejdes nye anbefalinger for anvendelsen inden den nye værdi træder i kraft, har Bayer CropScience besluttet at fjerne anvendelsen af Cerone i frugt og grønt fra etiketten for at sikre, at ingen producenter uforvarende kommer til at overtræde den nye MRL.

Læs mere om Cerone i Middeldatabasen.til top


Lexus 50 WG

Miljøstyrelsen har den 3. august 2007 udvidet godkendelsen af ukrudtsmidlet Lexus 50 WG til at omfatte vinterbyg. Midlet er herefter godkendt i alle arter af vintersæd, og godkendelsen kommer hermed på linje med blandingsproduktet Absolute 5, som også er godkendt i vinterbyg. Behandlingsfristen er i vinterbyg 4 måneder før høst, men i praksis vil midlet kun blive anbefalet om efteråret, da der er for stor risiko for afgrødeskade ved forårsanvendelse.

Læs mere om Lexus 50 WG i Middeldatabasen.

til top


Pico 750 WG

Miljøstyrelsen har den 6. juli 2007 godkendt ukrudtsmidlet Pico 750 WG, et granulat der indeholder det nye aktivstof picolinafen. Aktivstoffet har samme virkningsmekanisme, som kendes fra diflufenican (DFF, Pelican). I modsætning til DFF har Pico dog næsten udelukkende bladeffekt og virker som kontaktmiddel.

Pico er godkendt til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om efteråret og foråret, og må ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

Pico har høj effekt mod ukrudtsarter som agerstedmoder, agersennep, hyrdetaske, og storkronet ærenpris, men har også god effekt på bl.a. burresnerre og flere andre tokimbladede ukrudtsarter. Derimod har midlet ikke græseffekt, men skal tankblandes med et passende middel mod græsukrudt. Midlet er godkendt i doseringer op til 133 g pr. ha, men vil i praksis især blive brugt i doseringer på 10-15 gram pr. ha i kombination med Boxer og/eller Stomp-midler. Med hensyn til effekt mod agerstedmoder m.fl. svarer 15 gram Pico cirka til 0,05 l DFF pr. ha.

Firmaet BASF oplyser, at Pico kommer i handelen i efteråret 2007. Landmandsprisen inkl. afgift men ekskl. moms forventes at blive kr. 2,73 pr. gram. Prisen er dog endnu ikke endeligt fastlagt.

Læs mere om Pico 750 WG i Middeldatabasen.

til top


Select 240 EC

Miljøstyrelsen har den 19. september 2007 udvidet godkendelsen af græsmidlet Select 240 EC, således at midlet nu også må bruges i løg.

Select 240 EC (clethodim) er godkendt med følgende betingelser i anvendelsen.

 • Må ikke anvendes i løg senere end 30 dage før høst
 • Må ikke anvendes om efteråret efter 1. august
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb osv.)

Der foreligger p.t. ikke en ny godkendt etikette.

Læs mere om Select 240 EC i Middeldatabasen.

til top


Stomp

Miljøstyrelsen har den 21. september 2007 meddelt off-label godkendelse af Stomp til ukrudtsbekæmpelse i udlæg af græs og kløvergræs uden dæksæd om efteråret.

Der må anvendes op til 1,0 liter Stomp pr. ha. Midlet udsprøjtes, når ukrudtet har 0-2 løvblade og hovedparten af kløverplanterne har udviklet 1. løvblad (spadebladet). Frøene skal være dækket af jord, så der ikke er direkte kontakt mellem frø og sprøjtevæske.

Inden anvendelsen skal brugerne være i besiddelse af off-label vejledningen, som kan findes her eller ved opslag i gældende off-label vejledninger i Middeldatabasen.

Ved en dosering på 1,0 liter pr. ha opnås god effekt på bl.a. fuglegræs, kornvalmue, tvetand, storkenæb og ærenpris-arterne. Vær dog opmærksom på, at effekten af Stomp falder kraftigt, når planterne har udviklet løvblade. Der er også effekt på enårig rapgræs, mens vindaks bliver dæmpet. En effektprofil for Stomp kan ses i Planteværn Online.

til top


Dithane NT

Miljøstyrelsen har den 2. oktober 2007 meddelt, at Dithane NT er off-label godkendt til svampebekæmpelse i havefrøafgrøder.

På baggrund af ansøgning fra Dansk Landbrugsrådgivning har Miljøstyrelsen givet off-label godkendelse til anvendelse af Dithane NT til bekæmpelse af svampesygdomme (bladpletsvampe, kålskimmel, spinatskimmel, hvidrust m.fl.) med 2,0 kg Dithane NT pr. ha i havefrøafgrøder.

Før midlet må anvendes i afgrøderne, skal brugerne have off-label brugsanvisningen. Off-label anvendelsen af produktet er på brugerens eget ansvar.

Læs mere i Oversigt over alle off-label godkendelser og vejledninger.

til top


Latitude

Miljøstyrelsen meddeler den 12. oktober, at der er givet afslag på godkendelse af bejdsemidlet Latitude (silthiofam) i Danmark. Midlet har effekt på goldfodsyge. Import af Latitudebejdset udsæd er således også fremover den eneste mulighed for at bruge Latitude i Danmark.

Miljøstyrelsen begrunder afslaget med følgende " Der kan ikke opnås sikkerhed for, at anvendelsen af Latitude ikke medfører uacceptable effekter på grundvandet i form af udvaskning af metabolitterne M2 og M6 i koncentrationer, der overskrider grænseværdien på 0,1µg/l. Endvidere er disse metabolitter ikke identificeret, og der foreligger (derfor) ingen analysemetoder for dem, hvilket er et krav for at kunne monitere for dem i grundvand. Endelig mangler firmaet at foretage en forfinelse af risikovurderingen for korttidseffekter på fugle."

Se yderligere om Latitude i middeldatabasen.

til top


Apollo 50 SC

Spindemidemidlet Apollo 50 SC har fået fornyet godkendelse n

Miljøstyrelsen har pr. 26. oktober 2007 fornyet godkendelsen af Apollo 50 SC (clofentezin). I forhold til anvendelsen i frugtavl er der ikke sket ændringer, udover at anvendelsen er præciseret til afgrøderne æbler, pærer, blommer og kirsebær. Anvendelsen i prydplanter i væksthus er heller ikke ændret, mens godkendelsen til anvendelse i nåletræer er nægtet på grund af manglende dokumentation for effektivitet.

Se yderligere om Apollo 50 SC i middeldatabasen.

til top


Aliette WG 80

Ny, men midlertidig godkendelse af svampemidlet Aliette WG 80.

Aliette WG 80 er revurderet, og må nu kun anvendes i drueagurk og squash på friland, i agurk og squash i væksthus samt i planteskole- og blomsterkulturer. Jordbær og salat forventes at komme med igen på et senere tidspunkt.

Miljøstyrelsen har revurderet svampemidlet Aliette WG 80 (fosetyl-Al), men en del af de afgrøder, hvor Aliette tidligere har været godkendt til, har ikke kunnet nå at blive færdigbehandlet, inden den nye etikette skulle godkendes og trykkes. Konsekvensen er derfor, at den Aliette WG 80, som kommer på markedet i foråret 2008, kun er godkendt til brug i drueagurk og squash på friland, i agurk og squash i væksthus samt i planteskole- og blomsterkulturer.

Det vil sige, at den nye Aliette WG 80 ikke må anvendes i jordbær, hindbær, salat, asier og græskar på friland eller i melon i væksthus. Bayer CropScience forventer dog, at jordbær og salat vil blive færdigbehandlet i løbet af 2008 og dermed kommer med på etiketten igen på et senere tidspunkt. Det er dog tvivlsomt, om anvendelsen i hindbær kan godkendes. Aliette WG 80 med gammel etikette må fortsat bruges ifølge godkendelsen.

Betingelserne for brugen af Aliette WG 80:

 • at sprøjtefristen i agurk og squash på 7 dage overholdes
 • at midlet ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet.

Se yderligere om Aliette WG 80 i middeldatabasen.

til top


Vertimec EC

Miljøstyrelsen har pr. 25. september 2007 godkendt insektmidletVertimec EC (abamectin) til erhvervsmæssig anvendelse i prydplanter i væksthuse. Derudover er der givet en off-label godkendelse til sanering af tomatvæksthuse mod rustspindemider og agurkevæksthuse mod spindemider.

I prydplanter i vækst anvendes Vertimec EC med 1,0 l pr. ha (0,05% i brugsopløsning) mod minerfluer, saintpauliatrips og væksthusspindemider, når angreb er over vejledende skadetærskel og med max. 2 behandlinger pr. kultur.

Vertimec EC er et kontaktmiddel, så det er vigtigt, at der opnås meget god dækning af planterne. Midlet virker umiddelbart, men afhængig af dyrenes aktivitet kan der gå dage inden effekten tydeligt ses.

Ved direkte kontakt er Vertimec meget skadelig for de fleste nyttedyr, der anvendes. Men da persistensen er relativ kort, fra 5-7 dage og op til 3 uger, kan anvendelse kombineres med efterfølgende udsætning af nyttedyr. Der bør ikke behandles, hvis der findes nyttedyr i væksthuset. Derimod kan nyttedyr sættes ind relativt hurtigt efter behandling (1-3 uger afhængig af nyttedyr). Efter behandling skal der udluftes grundigt, inden man igen går ind i væksthuset. Midlet er klassificeret som "Giftigt" (T).

Off-label godkendelse
Vertimec EC har en off-label godkendelse og må anvendes til sanering af tomat- og agurkvæksthuse efter de sidste tomater og agurker er plukket. Midlet må kun anvendes til bekæmpelse af rustmider i tomat og væksthusspindemider i agurk med en dosering på 1,2 l pr. ha.

Det er en betingelse, at brugeren er i besiddelse af off-label godkendelsen.

til top


Sidst bekræftet: 14-11-2007 Oprettet: 21-09-2007 Revideret: 08-11-2007

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværn


Af samme forfatter

Nye og ændrede godkendelser 2020
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2020" (deadline 1. december 2019).
02.04.20
Græsukrudt stortrives ved pløjefri dyrkning
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20
Ukrudt i majs
Forslag til strategi og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt i majs.
31.03.20
Sprøjtning i vintersæd med isåning af vårsæd
Forholdsregler ved sprøjtning af vintersæd, hvor der er isået vårsæd.
31.03.20
Se lejesædsrisiko i dine vinterhvede- og vinterrugmarker
I CropManager.dk kan du få et overblik over den beregnede risiko for lejesæd i dine vinterhvede- og vinterrugmarker. Det sk...
27.03.20