Feedback Form

 222

Oprettet: 30-06-2010

Command CS er off-label godkendt i sukker- og foderroer

Command CS er blevet off-label godkendt til ukrudtsbekæmpelse i bederoer før fremspiring.

Miljøstyrelsen har godkendt Command CS til off-label anvendelse af ukrudt i sukker- og foderroer. Før anvendelsen skal roedyrkeren være i besiddelse af off-label vejledningen, som kan hentes i Middeldatabasen.dk.

Effekt
Command CS har især god effekt mod hundepersille og burresnerre. Dette er dokumenteret i firmaforsøg fra BASF. Nordic Beet Research (NBR) har gennemført 5 effekt- og selektivitetsforsøg i Danmark og Sverige, hvor 0,2 l Command CS pr. ha før fremspiring øgede effekten af en sprøjtestrategi, hvor der blev anvendt, hvad der svarer til fuld og halv dosering af de øvrige midler, fra henholdsvis 74 til 85 procent og fra 51 til 59 procent. I disse forsøg var der ikke forekomst af hundepersille og burresnerre.

Selektivitet
I forsøgene ved NBR blev der efter sprøjtning observeret skader på roerne efter anvendelse af både 0,2 og 0,4 l Command CS pr. ha, men skaderne var forsvundet ved de senere sprøjtninger. Ved høst blev der ikke observeret forskelle imellem forsøgsled med og uden anvendelse af Command CS.

I off-label vejledningen er det understreget, at roefrøene skal være sået i ensartet dybde for at mindske risikoen for skade. Der er advaret om, at der ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Command CS kan medføre skader på afgrøden. For at tilpasse vejledningen til de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med en rådgiver. Vi kan her tilføje, at der på baggrund af erfaringer med anvendelse af Command CS i vinterraps må der advares om at anvende på grov sandjord og på sandjord i øvrigt kan en nedsat dosis anbefales.

Sidst bekræftet: 17-09-2018 Oprettet: 30-06-2010 Revideret: 30-06-2010

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Landskonsulent, Planteværn

Jens Erik Jensen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Orius godkendt til mindre anvendelse i hyben
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Orius 200 EW og Orius Max 200 EW til mindre anvendelse mod rust...
06.12.19
Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" (deadline 1. december 2018).
06.12.19
Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2019
Ud af 24 prøver kunne der påvises DON i 8 prøver og i alle prøver under grænseværdien. En enkelt prøve indeholdt ZEA over g...
04.12.19
Bekæmp ukrudt med sædskiftet
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19
Sprøjte- og doseringsvinduer i marken
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egn...
27.11.19