Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 03-08-2017

 2969

Oprettet: 03-08-2016

Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen 2016-17 på vilkår om ekstra beskyttelse af sprøjteføreren.

Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af enårig rapgræs og andet græsukrudt i vinterraps. Dispensationen er givet på følgende vilkår:

  • sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter
  • der bør ved udbringning anvendes afdriftsreducerende dyser
  • Kerb 400 SC må kun anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt
  • behandlingsfristen er 120 dage
  • såning af korn må ikke finde sted før 7 måneder efter behandling
  • såning/plantning af grønsager og rodgrønsager må ikke finde sted før 6 måneder efter behandling.

Dispensationen er givet på baggrund af stigende problemer med herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs.

Anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps mistede sin ordinære godkendelse i vinterraps som følge af, at danske modelberegninger viser, at der ved længere tids sprøjtearbejde med standard beskyttelsesudstyr, sker en større belastning af sprøjteføreren end den af Miljøstyrelsen fastsatte grænse. Derfor er der fastsat et vilkår om kulfilter i førerhus og anvendelse af dyser, der giver store dråber, for at nedsætte belastningen af sprøjteføreren.

For at sikre, at brugerne har den nødvendige information til rådighed, skal køberen downloade (eller på anden måde fremskaffe)”Brugsanvisning og erklæring om arbejdsmiljø for anvendelse af Kerb 400 SC i vinterraps i vækstsæsonen 2016/17”. Ved køb af Kerb 400 SC afleveres et eksemplar til sælger, og køber opbevarer det andet eksemplar i sin sprøjtejournal.

Dispensationen gælder kun i perioderne fra 1. oktober 2016 til 15. december 2016 og fra 15. januar 2017 til 1. marts 2017.

I Middeldatabasen bliver Kerb vist som godkendt i vinterraps i den periode, hvor dispensationen er gældende.

Det tilrådes at afstemme indkøbet helt nøjagtigt, så hele den indkøbte mængde bruges op. Efter dispensationens udløb kan rester kun anvendes i de få afgrøder, hvor Kerb 400 SC er ordinært godkendt.

Sidst bekræftet: 03-08-2016 Oprettet: 03-08-2016 Revideret: 03-08-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværnsteam


Af samme forfatter

Beredskab ved uheld med pesticider eller anden kemi
Ring straks 112. Det er vigtigt med en hurtig indsats for at begrænse skaden og rydde op.
31.01.20
Glyphosat og grundvand
Glyphosat udgør ikke en risiko for vores drikkevand. Der er kun få fund i grundvand, og meget sjældent koncentrationer over...
30.01.20
Ryd op i kemirummet
Gennemgå dit kemirum mindst 2 gange årligt. Derved kan du undgå ubehagelige overraskelser og store bøder ved kontrol. Desud...
13.01.20
Har du en innovativ tilgang til planteværn?
SEGES søger fremadsynede landmænd, som vil indgå i et 3-årigt projektsamarbejde om en ny tilgang til brug af planteværn.
08.01.20
Status og trusler for insektfaunaen
Med dette notat ønsker vi at skabe overblik over status for insekterne i Danmark - og resten af verden - og at samle den ny...
16.12.19